لطفا صبر کنید ...

استرالیا

استرالیا

جمعیت (2014) : 23,490,736 (نفر)

تولید ناخالص داخلی (2014) : 1,453,770.2 (میلیون دلار)

چشم‌انداز استرالیا تبدیل شدن به یک رهبر جهانی در اقتصاد مبتنی‌بر فناوری نانو است که از پژوهش و نوآوری برجسته در حوزه علم و فناوری نانو بهره‌برداری کرده و از این پژوهش برای سودرساندن به کشور استفاده می‌کند. این چشم‌انداز دربردارنده یک رویکرد ملی است که از کل طیف توسعه فناوری نانو ـ‏ از پژوهش بنیادی تا توسعه سازوکارهای لازم برای ترجمه این فناوری به صنعت به روشی اثربخش و به ‏موقع ‏ـ پشتیبانی می ‏کند. اگر این راهبرد ملی اجرا شود، استرالیا این پتانسیل را خواهد داشت که:
• تا سال 2020، درصدی بیشتر از سهم سرانۀ خود را از درآمد 3 تریلیون دلاری پیش ‏بینی ‏شده برای محصولات مبتنی ‏بر نانو تصاحب کند؛
• به بخش‌هایی از صنعت تولید کشور در متحول ‏کردن سبد محصول خود کمک کند؛
• جامعه پژوهشی و صنایع کشور را با تمرکز اصلی روی بهره‌برداری تجاری از پژوهش‌‏های نوین فناوری نانو، گرد هم آورد؛
• به گرد هم آوردن رشته‌های علمی متنوع و تخصص‌‏های مختلف برای کمک به برطرف ‏کردن «چالش‌‏های بزرگ» پیش روی کشور کمک کند.

لیست اسناد کشور

عنوان تاریخ شروع تاریخ خاتمه
راهبرد ملی پژوهش در زمینه فناوری نانو 2012 2020

سرمایه گذاری

سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2008/01/01 2008/12/31 2.37 درصد سایت بانک جهانی 2013/07/01 12th

سرمایه انسانی

جمعیت

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 23,490,736 نفر سایت بانک جهانی 2015/07/31 43th

سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2008/01/01 2008/12/31 4,294 نفر سایت بانک جهانی 2013/07/01 11th

علم

اولویت ملی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 0.63 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/31 62th

تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 2.97 مقاله به میلیارد دلار بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2015/07/31 12th

تعداد کل ارجاعات مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 8,840 ارجاع بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 9th

سرانه مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 130.48 مقاله به میلیون نفر بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2015/07/31 10th

سهم محلی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 5.73 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/31 62th

سهم همکاری بین المللی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 69.20 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/02/01 53th

شاخص h-Index مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 23.00 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 7th

مجموع مقالات ISI

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 61,781 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/31 10th

مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 3,540 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/05/01 13th

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 2.50 ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 2nd

نوآوری

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 148 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 18th

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 7 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 30th

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2013/01/01 2013/12/31 2.85 پتنت به ازای 100 مقاله بانک اطلاعات پتنت Orbit , بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/01/01 29th

پتنتهای فناوری نانو در EPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 37 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 17th

پتنتهای فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 109 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 16th

صنعت

تولید ناخالص داخلی

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 1,453,770.2 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2015/07/31 12th

تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 1,031,279.8 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2015/07/31 20th

سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 43,902 دلار سایت بانک جهانی 2015/07/31 15th