لطفا صبر کنید ...

روسیه

روسیه

جمعیت (2015) : 144,096,812 (نفر)

تولید ناخالص داخلی (2015) : 1,326,015.1 (میلیون دلار)

لیست اسناد کشور

عنوان تاریخ شروع تاریخ خاتمه
زیرساخت صنعت نانو در فدراسیون روسیه برای سال های 2008 تا 2011 2008 2011

سرمایه گذاری

سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2012/01/01 2012/12/31 1.12 درصد سایت بانک جهانی 2014/08/01 22th

سرمایه انسانی

جمعیت

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 144,096,812 نفر سایت بانک جهانی 2016/08/01 9th

سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2013/01/01 2013/12/31 3,073 نفر سایت بانک جهانی 2016/08/01 18th

علم

اولویت ملی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1.34 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 20th

تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1.21 مقاله به میلیارد دلار بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2016/07/01 47th

تعداد کل ارجاعات مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 3,278 ارجاع بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 19th

سرانه مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 30.00 مقاله به میلیون نفر بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2016/07/01 45th

سهم محلی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 11.88 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 20th

سهم همکاری بین المللی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 39.15 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/02/01 96th

شاخص h-Index مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 12.00 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 25th

مجموع مقالات ISI

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 36,396 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 15th

مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 4,323 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 10th

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 0.76 ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 70th

نوآوری

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 23 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 30th

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 24 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 17th

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 0.72 پتنت به ازای 100 مقاله بانک اطلاعات پتنت Orbit , بانک اطلاعاتی Web of Science 2015/12/31 52th

پتنتهای فناوری نانو در EPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 5 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 32th

پتنتهای فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 17 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 26th

صنعت

تولید ناخالص داخلی

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1,326,015.1 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 13th

تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 3,579,826.4 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 6th

سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 23,895 دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 42th

لیست اخبار

  • آغاز به کار صندوق منابع راهبردی فناوری‌نانو در روسیه 1391/06/06

    شرکت سرمایه‌گذاری دولتی فناوری‌نانو روسیه (RNC) با همکاری گروه بین‌المللی سرمایه‌گذاری فناوری (I2BF Global Ventu RES برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فناوری‌نانویی که در مراحل پایانی چرخه توسعه خود قرار دارند، صندوق منابع راهبردی I2BF-RNC را راه‌اندازی کرده‌اند.ادامه خبر