لطفا صبر کنید ...

کره جنوبی

کره جنوبی

جمعیت (2015) : 50,617,045 (نفر)

تولید ناخالص داخلی (2015) : 1,377,873.1 (میلیون دلار)

حفظ مزیت های فناورانه برای رسیدن به جایگاه سوم در فناوری نانو در سطح جهانی در افق 2015، ارتباط و همکاری با فناوری های موجود و بهبود کیفیت زندگی بشر

لیست اسناد کشور

عنوان تاریخ شروع تاریخ خاتمه
فناوری نانو برای کره پویا 2010 2015

سرمایه گذاری

سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2010/01/01 2010/12/31 3.74 درصد سایت بانک جهانی 2013/07/01 2nd

سرمایه انسانی

جمعیت

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 50,617,045 نفر سایت بانک جهانی 2016/08/01 23th

سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2013/01/01 2013/12/31 6,457 نفر سایت بانک جهانی 2016/08/01 4th

علم

اولویت ملی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1.73 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 11th

تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 5.05 مقاله به میلیارد دلار بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2016/07/01 2nd

تعداد کل ارجاعات مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 14,552 ارجاع بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 5th

سرانه مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 174.59 مقاله به میلیون نفر بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2016/07/01 4th

سهم محلی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 15.34 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 11th

سهم همکاری بین المللی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 32.98 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/02/01 99th

شاخص h-Index مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 23.00 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 7th

مجموع مقالات ISI

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 57,602 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 12th

مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 8,837 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 4th

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1.65 ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 25th

نوآوری

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 2,517 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 3rd

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 449 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 4th

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 26.98 پتنت به ازای 100 مقاله بانک اطلاعات پتنت Orbit , بانک اطلاعاتی Web of Science 2015/12/31 5th

پتنتهای فناوری نانو در EPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 157 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 8th

پتنتهای فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1,571 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 3rd

صنعت

تولید ناخالص داخلی

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1,377,873.1 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 11th

تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1,748,776.4 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 13th

سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 34,387 دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 27th

لیست اخبار

  • فناوری نانو در کره جنوبی 1392/09/16

    رصد فناوری نانو در کشورهای مختلف می‌تواند اطاعات مناسبی برای مدیران و تصمیم‌سازان عرصه فناوری نانو باشد. در این گزارش وضعیت کره جنوبی در فناوری نانو از سال 2000 تا کنون مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا روند وارد شدن این کشور به عرصه فناوری نانو ارائه شده و در ادامه برنامه‌ها، بودجه‌ها، مراکز تحقیقاتی...ادامه خبر