لطفا صبر کنید ...

ترکیه

ترکیه

جمعیت (2015) : 78,665,830 (نفر)

تولید ناخالص داخلی (2015) : 718,221.1 (میلیون دلار)

سرمایه گذاری

سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2010/01/01 2010/12/31 0.84 درصد سایت بانک جهانی 2013/07/01 24th

سرمایه انسانی

جمعیت

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 78,665,830 نفر سایت بانک جهانی 2016/08/01 17th

سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2013/01/01 2013/12/31 1,169 نفر سایت بانک جهانی 2016/08/01 30th

علم

اولویت ملی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 0.69 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 55th

تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1.21 مقاله به میلیارد دلار بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2016/07/01 46th

تعداد کل ارجاعات مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 2,417 ارجاع بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 24th

سرانه مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 23.80 مقاله به میلیون نفر بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2016/07/01 49th

سهم محلی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 6.08 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 55th

سهم همکاری بین المللی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 34.48 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/02/01 98th

شاخص h-Index مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 13.00 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 22th

مجموع مقالات ISI

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 30,792 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 17th

مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1,872 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 20th

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1.29 ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 45th

نوآوری

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 20 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 34th

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 7 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 30th

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1.23 پتنت به ازای 100 مقاله بانک اطلاعات پتنت Orbit , بانک اطلاعاتی Web of Science 2015/12/31 48th

پتنتهای فناوری نانو در EPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 8 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 27th

پتنتهای فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 6 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 37th

صنعت

تولید ناخالص داخلی

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 718,221.1 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 18th

تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1,543,283.9 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 17th

سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 18,959 دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 49th

لیست اخبار

  • فناوری نانو در ترکیه 1392/05/27

    در این گزارش وضعیت ترکیه در فناوری نانو مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این کار شاخص‌هایی نظیر تعداد پتنت‌ها، مقالات و ارجاعات استخراج شده‌اند. علاوه‌ بر این، سیاست‌گذاری‌ها و روند رشد فناوری نانو در ترکیه در این گزارش ارائه می‌شود. در پایان نیز مراکز فعال و همچنین برخی شرکت‌های ترکیه‌ای که در حوزه...ادامه خبر