بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
آخرین اخبار

۱۳۹۷/۰۳/۰۲

تولید نانوسلولز از خاک‌اره: ایجاد فرصت شغلی در کنار تولید ثروت

خاک‌اره (براده چوب) معمولا ارزش اندکی دارد که می‌توان آن را به نانوسلولز تبدیل کرد. ایجاد یک خط تولید نانوسلولز در کنار کارخانه‌های چوب‌بری، علاوه بر تبدیل ماده‌ای کم ارزش (براده به نانوسلولز)، موجب اشتغال‌زایی در مناطق دورافتاده و غیرصنعتی شده و با تولید محصولات جدید موجبات رونق اقتصادی را در مناطق محروم فراهم می‌کند.

شاخص ها در یک نگاه
لطفا صبر کنید
شاخص مقدار
علم
h-Index پنج ساله (۲۰۱۷) ۲۸۱.۰۰ (۱st)
سرانه مقالات نانو (۲۰۱۶) ۷۶.۲۸ (۲۷th)
سهم محلی در تولید علم نانو (درصد) (۲۰۱۷) ۶.۰۷ (۶۱th)
مقالات فناوری نانو (۲۰۱۷) ۲۵,۲۸۱ (۲nd)
میانگین 5 ساله ارجاع به مقاله (۲۰۱۷) ۱۴.۰۷ (۴th)
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (۲۰۱۷) ۲.۰۷ (۱۲th)
نوآوری
درخواست ثبت اختراع نانو (USPTO) (۲۰۱۷) ۵,۵۵۹ (۱st)
درخواست ثبت اختراع نانو (EPO) (۲۰۱۷) ۳۱۰ (۱st)
نسبت اختراعات نانو به مقالات نانو (۲۰۱۷) ۴۴.۵۵ (۵th)
نانوپتنت (EPO) (۲۰۱۷) ۶۶۹ (۱st)
نانوپتنت (USPTO) (۲۰۱۷) ۴,۷۲۵ (۱st)
صنعت
بخش های صنعتی ۱۵
شرکت ها ۵۸۲
محصولات ۲۹۴۳
بروز شده ها

لطفا صبر کنید