بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
اخبار

۱۳۹۵/۱۱/۰۲

نمایش محصولات مبتنی بر فناوری نانو در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در بانک محصولات فناوری نانو

محصولات نانوی صنایع انرژی های تجدیدپذیر به عنوان آخرین بروزرسانی بانک محصولات نانو اضافه شدند. در حال حاضر محصولات نانو به تفکیک 13 صنعت مختلف در این بانک نمایش داده می شوند.