بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
اخبار

۱۳۹۷/۰۴/۰۲

روغن موتورهای تجاری با چاشنی فولرین و نانوالماس

برخی از روغن‌های موتوری که در حال حاضر وجود دارند دارای نانوافزودنی‌های هستند که موجب بهبود عملکرد روان‌سازی در روغن‌ها می‌شود. فولرین و نانوالماس از پرکاربردترین نانومواد مورد استفاده در روغن‌های موتور هستند.