بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
اخبار

۱۳۹۷/۰۳/۰۲

تولید نانوسلولز از خاک‌اره: ایجاد فرصت شغلی در کنار تولید ثروت

خاک‌اره (براده چوب) معمولا ارزش اندکی دارد که می‌توان آن را به نانوسلولز تبدیل کرد. ایجاد یک خط تولید نانوسلولز در کنار کارخانه‌های چوب‌بری، علاوه بر تبدیل ماده‌ای کم ارزش (براده به نانوسلولز)، موجب اشتغال‌زایی در مناطق دورافتاده و غیرصنعتی شده و با تولید محصولات جدید موجبات رونق اقتصادی را در مناطق محروم فراهم می‌کند.