بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
سازمان ها
  نوع سازمان

  دانشگاه۹۴۱

  مرکز تحقیقاتی۱۰۵

  مجتمع دانشگاهی۳۶

  سایر۶

  شرکت تولیدی۵

  بر اساس کشور
  چین : ۲۱۴
  ایالات متحده : ۱۸۱
  هند : ۵۸
  فرانسه : ۵۲
  آلمان : ۵۲
  بر اساس منطقه

  کشورهای آسیایی۴۶۵

  کشورهای اروپایی۳۶۷

  کشورهای آمریکای شمالی۲۰۷

  کشورهای آمریکای لاتین۳۰

  کشورهای آفریقایی۲۱