بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک China

اصول کلان برنامه تحقیقاتی ساخت در حوزه فناوری‌نانو ۲۰۱۳ - ۲۰۱۴
اولویت ها
بخشهای اولویت دار تولید ابزارهای دقیق نانو
بخشهای اولویت دار تولید انبوه ساختارهای نانومقیاس
بخشهای اولویت دار تولید ترکیبی
بخشهای اولویت دار پردازش نانو - میکروی لیزر فوق العاده سریع