استت نانو | برنامه تحقیقاتی راهبردی در فناوری نانو، برنامه پیشگامی ملی فناوری نانو بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک Netherlands

برنامه تحقیقاتی راهبردی در فناوری نانو، برنامه پیشگامی ملی فناوری نانو ۲۰۰۸ - ۲۰۲۰
ماموریت
برنامه پیشگامی ملی فناوری نانو باید کنسرسیومی مشهود ایجاد کند که صحنه را برای تحقیقات عالی فراهم آورد. تحقیقاتی که امکانات کسب و کاری و تحقیقاتی را درگیر کند و پیش براند. کنسرسیوم باید در عین حال نسبت به تحولات اجتماعی آگاه باشد و به آنها واکنش نشان دهد. برنامه پیشگامی ملی تلاش می کند فناوری نانو را از طریق آموزش و تحقیقات در هلند جای دهد و موجب شکل گیری مشاغل جدید و با کیفیت بالا شود. علاوه بر این، تحلیل های دقیقی باید در مورد فرصت ها و مخاطرات فناوری نانو انجام گیرند.
اولویت ها
بخشهای اولویت دار آب
بخشهای اولویت دار انرژی
بخشهای اولویت دار تغذیه
اولویت ملی نانوفناوری زیستی
اولویت ملی نانومواد
اولویت ملی ساخت و ساز نانومقیاس
اولویت ملی فراتر از قانون مور