بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک Netherlands

برنامه تحقیقاتی راهبردی در فناوری نانو، برنامه پیشگامی ملی فناوری نانو ۲۰۰۸ - ۲۰۲۰
ماموریت
برنامه پیشگامی ملی فناوری نانو باید کنسرسیومی مشهود ایجاد کند که صحنه را برای تحقیقات عالی فراهم آورد. تحقیقاتی که امکانات کسب و کاری و تحقیقاتی را درگیر کند و پیش براند. کنسرسیوم باید در عین حال نسبت به تحولات اجتماعی آگاه باشد و به آنها واکنش نشان دهد. برنامه پیشگامی ملی تلاش می کند فناوری نانو را از طریق آموزش و تحقیقات در هلند جای دهد و موجب شکل گیری مشاغل جدید و با کیفیت بالا شود. علاوه بر این، تحلیل های دقیقی باید در مورد فرصت ها و مخاطرات فناوری نانو انجام گیرند.
اولویت ها
بخشهای اولویت دار آب
بخشهای اولویت دار انرژی
بخشهای اولویت دار تغذیه
اولویت ملی نانوفناوری زیستی
اولویت ملی نانومواد
اولویت ملی ساخت و ساز نانومقیاس
اولویت ملی فراتر از قانون مور