استت نانو | راهبرد فناوری های نانوی انگلستان؛ فناوری های کوچک، فرصت های بزرگ بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک UK

راهبرد فناوری های نانوی انگلستان؛ فناوری های کوچک، فرصت های بزرگ ۲۰۱۰ - ۲۰۱۱
چشم انداز
اقتصاد و مصرف کنندگان انگلستان از توسعه فناوری های نانو از طریق حمایت دولت از نوآوری و گسترش کاربرد این فناوری های نوظهور و توانمندساز به شیوه ای ایمن، مسئولانه و پایدار که نیازهای جامعه، صنعت و دانشگاه را منعکس می کند، سود خواهند برد.
اولویت ها
اولویت ملی تولید انرژی از طریق فناوری پیل خورشیدی
اولویت ملی روشهای جدید تشخیص بیماری و رهاسازی دارو
اولویت ملی کاهش انتشار کربن
تمرکز تحقیق و توسعه نانوذرات با نسبت طول به عرض بالا
بخشهای اولویت دار نانوذرات نقره
بخشهای اولویت دار نانوذرات اکسید فلزات