بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
پروفایل آذربایجان شرقی
شاخص ها
سرمایه انسانی
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تعداد اعضای هیأت علمی فعال در فناوری‌نانو
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۲۵۳ نفر ۲۰۱۷/۰۵/۰۲ ۳rd
تعداد دانش آموختگان دکتری پژوهشگر در فناوری نانو
۱۳۸۰/۰۱/۰۲ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۲ نفر ۲۰۱۷/۰۵/۰۲ ۳rd
تعداد دانش آموختگان کارشناسی ارشد پژوهشگر در فناوری نانو
۱۳۸۰/۰۱/۰۲ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱,۰۳۲ نفر ۲۰۱۷/۰۵/۰۲ ۳rd
تعداد دانشجویان دکتری پژوهشگر در فناوری نانو
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۷۸ نفر ۲۰۱۷/۰۵/۰۲ ۳rd
تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد پژوهشگر در فناوری‌نانو
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۴۳۷ نفر ۲۰۱۷/۰۵/۰۲ ۳rd
تعداد متخصصان برتر استان در بین صد متخصص برتر نانو
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ ۶ نفر ۲۰۱۶/۱۰/۰۱ ۴th
علم
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
امتیاز استان در جشنواره برترین های فناوری نانو
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ ۳,۳۸۵.۱۷ امتیاز ۲۰۱۶/۰۷/۰۲ ۳rd
مقالات فناوری نانو
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ ۳۱۱ مقاله ۲۰۱۷/۰۴/۰۴ ۳rd