بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) (اختراع)
توضیحات : تعداد درخواستهای ثبت اختراعات مرتبط با فناوری نانو که در دفتر ثبت پتنت آلمان منتشر شده اند ولی هنوز به ثبت نهایی نرسیده اند. بر اساس سند ISO/TS 18110 (First Edition 2015-08-15) پتنت نانویی عبارت است از پتنتهایی که حداقل یک ادعا مرتبط با فناوری نانو داشته باشند و یا پتنتی با کد طبقه بندی IPC مربوط به فناوری نانو (مانند B82) طبقه بندی شده باشد.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) (اختراع)
۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵]
کل جهان ۵۵۰ ۵۶۳ ۶۴۱ ۶۷۸ ۶۸۸ ۷۲۷ ۶۸۶ ۷۴۱ ۶۹۴ ۷۰۷ ۷۲۰
۱ آلمان ۴۷۴ ۴۶۳ ۵۲۶ ۵۲۶ ۵۷۱ ۶۰۲ ۵۶۰ ۵۱۷ ۴۶۷ ۴۹۲ ۴۸۴
۲ ایالات متحده ۳۶ ۳۴ ۳۱ ۷۸ ۵۰ ۷۳ ۷۰ ۱۳۵ ۱۲۹ ۱۱۳ ۱۱۲
۳ کره جنوبی ۸ ۱۱ ۹ ۱۲ ۱۶ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۲۲ ۳۴ ۳۳
۴ ژاپن ۱۱ ۲۰ ۱۸ ۱۳ ۱۷ ۹ ۱۳ ۲۰ ۳۰ ۲۴ ۳۲
۵ تایوان ۳ ۹ ۶ ۷ ۷ ۷ ۲ ۱۰ ۱ ۸ ۱۷
۶ سوئیس ۱۰ ۱۷ ۲۳ ۲۰ ۱۲ ۱۳ ۳ ۱۴ ۱۴ ۷ ۹
۷ چین ۱ ۰ ۴ ۳ ۱ ۳ ۰ ۴ ۱۵ ۱ ۸
۸ انگلستان ۰ ۲ ۱ ۴ ۱ ۰ ۲ ۱ ۱ ۲ ۷
۹ هلند ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۵ ۵
۱۰ اتریش ۳ ۵ ۱۱ ۶ ۱۰ ۱۱ ۷ ۳ ۲ ۹ ۴
۱۱ هند ۳ ۲ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۲
۱۲ لوکزامبورگ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۴ ۱ ۰ ۲ ۲
۱۳ کانادا ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۳ ۰ ۱ ۱ ۱ ۲
۱۴ برزیل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۱۵ آفریقای جنوبی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱
۱۶ اسپانیا ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱
۱۷ سوئد ۰ ۰ ۲ ۳ ۱ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱
۱۸ فنلاند ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۲ ۰ ۶ ۱ ۰ ۱
۱۹ فرانسه ۰ ۰ ۴ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۷ ۱
۲۰ جمهوری چک ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۳ ۱ ۰ ۱
۲۱ روسیه ۱ ۱ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۱
۲۲ بلژیک ۰ ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۳ اسلوانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۲۴ بلاروس ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۵ اسلواکی ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
۲۶ سنگاپور ۲ ۰ ۰ ۲ ۱ ۰ ۱ ۱ ۲ ۰ ۰
۲۷ استرالیا ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۴ ۱ ۰
۲۸ مجارستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۹ ایرلند ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۰ قبرس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۱ دانمارک ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۲ مصر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
۳۳ ایتالیا ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۱ ۱ ۲ ۰ ۰
۳۴ نروژ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۳۵ لهستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۴ ۰ ۲ ۰
۳۶ مالزی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) (اختراع)