بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو (ندارد)
توضیحات : مقدار h-Index مقالات نانوی یک کشور، نهاد یا یک فرد که در یک بازه زمانی پنج ساله منتشر شده اند. این شاخص، معیاری از قابلیت تولید علم نانو و میزان اثربخشی آنها است. اگر مقالات یک فرد یا نهاد را بر حسب تعداد ارجاعات رده‌بندی کنیم، h-Index برابر hامین مقاله‌ای است که حداقل h ارجاع داشته باشد.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو (ندارد)
۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶]
۱ ایالات متحده ۴۸۸.۰۰ ۴۶۲.۰۰ ۴۱۸.۰۰ ۳۷۵.۰۰ ۳۲۰.۰۰ ۲۶۹.۰۰
۲ چین ۳۳۹.۰۰ ۳۴۵.۰۰ ۳۳۴.۰۰ ۳۱۱.۰۰ ۲۸۱.۰۰ ۲۳۸.۰۰
۳ آلمان ۲۶۲.۰۰ ۲۴۸.۰۰ ۲۳۰.۰۰ ۲۰۷.۰۰ ۱۸۲.۰۰ ۱۴۹.۰۰
۴ سنگاپور ۱۸۷.۰۰ ۱۹۷.۰۰ ۱۹۳.۰۰ ۱۸۷.۰۰ ۱۷۱.۰۰ ۱۴۷.۰۰
۵ کره جنوبی ۲۲۲.۰۰ ۲۲۰.۰۰ ۲۰۶.۰۰ ۱۹۱.۰۰ ۱۷۱.۰۰ ۱۴۶.۰۰
۶ انگلستان ۲۲۶.۰۰ ۲۱۱.۰۰ ۱۹۸.۰۰ ۱۸۴.۰۰ ۱۶۲.۰۰ ۱۳۶.۰۰
۷ ژاپن ۲۲۴.۰۰ ۲۱۶.۰۰ ۲۰۰.۰۰ ۱۸۲.۰۰ ۱۵۸.۰۰ ۱۲۹.۰۰
۸ استرالیا ۱۶۹.۰۰ ۱۷۰.۰۰ ۱۶۵.۰۰ ۱۵۸.۰۰ ۱۳۹.۰۰ ۱۲۵.۰۰
۹ سوئیس ۱۷۷.۰۰ ۱۶۸.۰۰ ۱۵۷.۰۰ ۱۴۵.۰۰ ۱۲۹.۰۰ ۱۱۲.۰۰
۱۰ فرانسه ۱۹۵.۰۰ ۱۸۶.۰۰ ۱۶۹.۰۰ ۱۵۲.۰۰ ۱۳۳.۰۰ ۱۱۲.۰۰
۱۱ اسپانیا ۱۷۳.۰۰ ۱۶۹.۰۰ ۱۵۹.۰۰ ۱۴۹.۰۰ ۱۳۰.۰۰ ۱۱۱.۰۰
۱۲ کانادا ۱۷۶.۰۰ ۱۶۹.۰۰ ۱۶۰.۰۰ ۱۴۷.۰۰ ۱۳۱.۰۰ ۱۰۶.۰۰
۱۳ تایوان ۱۴۹.۰۰ ۱۴۶.۰۰ ۱۳۷.۰۰ ۱۲۹.۰۰ ۱۱۳.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۱۴ ایتالیا ۱۵۵.۰۰ ۱۵۱.۰۰ ۱۴۵.۰۰ ۱۳۲.۰۰ ۱۱۶.۰۰ ۹۷.۰۰
۱۵ هلند ۱۷۱.۰۰ ۱۶۰.۰۰ ۱۴۴.۰۰ ۱۳۲.۰۰ ۱۱۵.۰۰ ۹۷.۰۰
۱۶ هند ۱۵۶.۰۰ ۱۵۲.۰۰ ۱۴۵.۰۰ ۱۲۹.۰۰ ۱۱۲.۰۰ ۹۵.۰۰
۱۷ عربستان ۷۳.۰۰ ۸۶.۰۰ ۹۵.۰۰ ۱۰۳.۰۰ ۱۰۱.۰۰ ۹۳.۰۰
۱۸ ایران ۱۰۷.۰۰ ۱۰۴.۰۰ ۱۰۳.۰۰ ۹۸.۰۰ ۹۱.۰۰ ۸۳.۰۰
۱۹ سوئد ۱۴۱.۰۰ ۱۳۴.۰۰ ۱۲۸.۰۰ ۱۱۷.۰۰ ۹۹.۰۰ ۸۱.۰۰
۲۰ دانمارک ۱۱۸.۰۰ ۱۱۶.۰۰ ۱۰۷.۰۰ ۹۶.۰۰ ۸۴.۰۰ ۷۰.۰۰
۲۱ بلژیک ۱۲۶.۰۰ ۱۲۰.۰۰ ۱۱۲.۰۰ ۹۹.۰۰ ۸۲.۰۰ ۷۰.۰۰
۲۲ ایرلند ۱۰۷.۰۰ ۱۰۴.۰۰ ۱۰۳.۰۰ ۹۷.۰۰ ۸۳.۰۰ ۶۹.۰۰
۲۳ اتریش ۱۱۴.۰۰ ۱۰۹.۰۰ ۱۰۳.۰۰ ۹۵.۰۰ ۸۳.۰۰ ۶۵.۰۰
۲۴ روسیه ۱۰۱.۰۰ ۹۳.۰۰ ۹۱.۰۰ ۸۴.۰۰ ۷۷.۰۰ ۶۴.۰۰
۲۵ فنلاند ۱۰۸.۰۰ ۱۰۵.۰۰ ۹۸.۰۰ ۸۹.۰۰ ۷۹.۰۰ ۶۴.۰۰
۲۶ پرتغال ۸۹.۰۰ ۸۶.۰۰ ۸۳.۰۰ ۷۷.۰۰ ۶۸.۰۰ ۶۰.۰۰
۲۷ ترکیه ۹۵.۰۰ ۹۶.۰۰ ۸۸.۰۰ ۷۶.۰۰ ۶۷.۰۰ ۵۷.۰۰
۲۸ برزیل ۹۸.۰۰ ۹۲.۰۰ ۸۶.۰۰ ۷۷.۰۰ ۶۵.۰۰ ۵۴.۰۰
۲۹ مالزی ۷۰.۰۰ ۷۰.۰۰ ۶۹.۰۰ ۶۸.۰۰ ۶۱.۰۰ ۵۴.۰۰
۳۰ لهستان ۸۸.۰۰ ۸۰.۰۰ ۷۵.۰۰ ۶۴.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۴.۰۰
۳۱ جمهوری چک ۸۵.۰۰ ۸۳.۰۰ ۷۹.۰۰ ۷۲.۰۰ ۶۴.۰۰ ۵۴.۰۰
۳۲ یونان ۹۰.۰۰ ۸۴.۰۰ ۷۶.۰۰ ۶۷.۰۰ ۵۷.۰۰ ۴۹.۰۰
۳۳ مصر ۶۷.۰۰ ۶۷.۰۰ ۶۴.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۷.۰۰ ۴۹.۰۰
۳۴ پاکستان ۵۳.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۲.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۸.۰۰
۳۵ مجارستان ۶۶.۰۰ ۶۲.۰۰ ۵۷.۰۰ ۵۵.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۲.۰۰
۳۶ تایلند ۷۵.۰۰ ۶۹.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۵.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۲.۰۰
۳۷ آفریقای جنوبی ۵۶.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۲.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۱.۰۰
۳۸ نروژ ۷۲.۰۰ ۶۹.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۱.۰۰
۳۹ مکزیک ۷۲.۰۰ ۶۸.۰۰ ۶۴.۰۰ ۵۵.۰۰ ۴۷.۰۰ ۳۹.۰۰
۴۰ رومانی ۶۳.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۵.۰۰ ۵۲.۰۰ ۳۹.۰۰
۴۱ نیوزلند ۶۳.۰۰ ۶۳.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۵.۰۰ ۴۸.۰۰ ۳۸.۰۰
۴۲ آرژانتین ۶۳.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۵.۰۰ ۵۲.۰۰ ۴۵.۰۰ ۳۷.۰۰
۴۳ اوکراین ۶۰.۰۰ ۵۴.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۲.۰۰ ۳۵.۰۰
۴۴ اسلوانی ۶۴.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۲.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۲.۰۰
۴۵ شیلی ۴۶.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۳.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۲.۰۰
۴۶ اسلواکی ۴۳.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۰.۰۰
۴۷ صربستان ۵۰.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۳.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۵.۰۰ ۲۹.۰۰
۴۸ تونس ۴۱.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۳.۰۰ ۲۹.۰۰
۴۹ کرواسی ۴۱.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۴.۰۰ ۲۹.۰۰
۵۰ ویتنام ۳۳.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۳.۰۰ ۲۹.۰۰
۵۱ عراق ۱۴.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۷.۰۰
۵۲ امارات عربی متحده ۲۹.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۷.۰۰
۵۳ الجزایر ۳۸.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۷.۰۰
۵۴ استونی ۴۸.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۴.۰۰ ۲۷.۰۰
۵۵ اندونزی ۲۶.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۶.۰۰
۵۶ قطر ۱۴.۰۰ ۱۷.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۶.۰۰
۵۷ لیتوانی ۳۹.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۶.۰۰
۵۸ بنگلادش ۲۵.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۶.۰۰
۵۹ بلغارستان ۵۲.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۴.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۶.۰۰
۶۰ کلمبیا ۳۳.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۵.۰۰
۶۱ مراکش ۳۰.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۵.۰۰
۶۲ لوکزامبورگ ۲۴.۰۰ ۲۷.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۵.۰۰
۶۳ قبرس ۲۹.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۴.۰۰
۶۴ مولداوی ۳۹.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۴.۰۰
۶۵ بلاروس ۴۲.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۳.۰۰
۶۶ اردن ۳۵.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۲.۰۰
۶۷ ونزوئلا ۳۵.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۰.۰۰
۶۸ کویت ۲۲.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۰.۰۰
۶۹ نپال ۱۱.۰۰ ۱۶.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۰.۰۰
۷۰ عمان ۲۰.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۰.۰۰
۷۱ لتونی ۲۷.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۹.۰۰
۷۲ اروگوئه ۲۸.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۸.۰۰
۷۳ لبنان ۲۶.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۸.۰۰
۷۴ ایسلند ۲۶.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۸.۰۰
۷۵ قزاقستان ۱۵.۰۰ ۱۶.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۷.۰۰
۷۶ فیلیپین ۱۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۶.۰۰
۷۷ کوبا ۲۳.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۵.۰۰
۷۸ سریلانکا ۱۹.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۵.۰۰
۷۹ بحرین ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۵.۰۰
۸۰ نیجریه ۲۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۴.۰۰
۸۱ اکوادور ۸.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۳.۰۰
۸۲ ارمنستان ۲۴.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۳.۰۰
۸۳ آذربایجان ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۱.۰۰
۸۴ یمن ۶.۰۰ ۸.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۱.۰۰
۸۵ پرو ۲۱.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۰.۰۰
۸۶ ازبکستان ۲۴.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۰.۰۰
۸۷ کامرون ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۹.۰۰
۸۸ کاستاریکا ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۹.۰۰
۸۹ سوریه ۱۵.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۰۰
۹۰ گرجستان ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۰۰
۹۱ کنیا ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۰.۰۰ ۸.۰۰
۹۲ لیختن اشتاین ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۰.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰
۹۳ بوسنی و هرزگوین ۵.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰
۹۴ کره شمالی ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰
۹۵ قرقیزستان ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۷.۰۰
۹۶ جامائیکا ۱۳.۰۰ ۱۱.۰۰ ۸.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰
۹۷ تاجیکستان ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۷.۰۰
۹۸ سنگال ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۷.۰۰
۹۹ پاناما ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۶.۰۰
۱۰۰ زیمبابوه ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰
۱۰۱ بولیوی ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۶.۰۰ ۶.۰۰ ۵.۰۰
۱۰۲ آلبانی ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰
۱۰۳ پاراگوئه ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰
۱۰۴ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰
۱۰۵ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰
۱۰۶ آنگولا ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو (ندارد)