بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید) (میلیون دلار)
توضیحات : یکی از مقیاس‌های اقتصاد و در برگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین در یک کشور تولید و بر حسب قدرت خرید کشور گزارش می شود. GDP (ppp)
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید) (میلیون دلار)
۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵]
کل جهان ۵۷,۲۲۸,۹۰۰.۰ ۶۲,۶۰۹,۸۰۰.۰ ۶۷,۸۳۴,۷۰۰.۰ ۷۱,۷۶۲,۸۰۰.۰ ۷۲,۰۴۲,۶۰۰.۰ ۷۶,۲۹۶,۵۰۰.۰ ۸۱,۳۴۵,۵۰۰.۰ ۸۵,۵۳۷,۸۰۰.۰ ۱۰۱,۸۸۷,۰۰۰.۰ ۱۰۸,۴۶۴,۰۰۰.۰ ۱۱۳,۶۱۳,۰۰۰.۰
۱ چین ۵,۳۶۴,۲۵۰.۰ ۶,۲۴۰,۵۴۰.۰ ۷,۳۳۳,۳۰۰.۰ ۸,۲۱۵,۰۴۰.۰ ۹,۰۸۸,۹۱۰.۰ ۱۰,۱۰۵,۰۰۰.۰ ۱۱,۳۰۱,۵۰۰.۰ ۱۲,۴۷۱,۰۰۰.۰ ۱۶,۱۵۷,۷۰۰.۰ ۱۸,۰۳۰,۹۰۰.۰ ۱۹,۵۲۴,۳۰۰.۰
۲ ایالات متحده ۱۲,۵۶۴,۳۰۰.۰ ۱۳,۳۱۴,۵۰۰.۰ ۱۳,۹۶۱,۸۰۰.۰ ۱۴,۲۱۹,۳۰۰.۰ ۱۳,۸۹۸,۳۰۰.۰ ۱۴,۴۱۹,۴۰۰.۰ ۱۴,۹۹۱,۳۰۰.۰ ۱۵,۶۸۴,۸۰۰.۰ ۱۶,۸۰۰,۰۰۰.۰ ۱۷,۴۱۹,۰۰۰.۰ ۱۷,۹۴۷,۰۰۰.۰
۳ هند ۲,۵۱۷,۸۸۰.۰ ۲,۸۳۹,۸۹۰.۰ ۳,۲۰۸,۶۴۰.۰ ۳,۴۰۷,۲۰۰.۰ ۳,۷۳۶,۴۴۰.۰ ۴,۱۲۲,۲۹۰.۰ ۴,۵۳۵,۹۰۰.۰ ۴,۷۹۳,۴۱۰.۰ ۶,۷۷۴,۴۴۰.۰ ۷,۳۹۳,۰۸۰.۰ ۷,۹۸۲,۵۳۰.۰
۴ ژاپن ۳,۸۸۹,۵۸۰.۰ ۴,۰۵۷,۹۲۰.۰ ۴,۲۶۷,۱۰۰.۰ ۴,۲۸۹,۴۹۰.۰ ۴,۰۸۸,۰۳۰.۰ ۴,۳۲۶,۴۵۰.۰ ۴,۳۲۵,۰۹۰.۰ ۴,۴۹۰,۶۸۰.۰ ۴,۶۲۴,۳۶۰.۰ ۴,۶۳۰,۹۴۰.۰ ۴,۷۳۸,۲۹۰.۰
۵ آلمان ۲,۵۶۶,۰۰۰.۰ ۲,۷۵۹,۸۸۰.۰ ۲,۹۲۳,۶۰۰.۰ ۳,۰۴۷,۸۶۰.۰ ۲,۹۱۸,۲۴۰.۰ ۳,۰۷۹,۰۳۰.۰ ۳,۲۲۷,۴۴۰.۰ ۳,۳۰۷,۸۷۰.۰ ۳,۴۹۳,۴۸۰.۰ ۳,۶۸۹,۸۴۰.۰ ۳,۸۴۸,۲۷۰.۰
۶ روسیه ۱,۶۹۶,۷۳۰.۰ ۲,۱۳۰,۲۷۰.۰ ۲,۳۷۹,۱۲۰.۰ ۲,۸۷۸,۲۰۰.۰ ۲,۶۷۶,۴۲۰.۰ ۲,۸۲۹,۹۳۰.۰ ۳,۲۰۳,۵۰۰.۰ ۳,۳۸۰,۰۷۰.۰ ۳,۴۶۱,۲۶۰.۰ ۳,۷۴۵,۱۶۰.۰ ۳,۵۷۹,۸۳۰.۰
۷ برزیل ۱۴,۳۹۰.۷ ۱,۶۹۸,۳۲۰.۰ ۱,۸۵۴,۰۸۰.۰ ۱,۹۹۳,۰۴۰.۰ ۲,۰۱۲,۶۵۰.۰ ۲,۱۷۹,۵۶۰.۰ ۲,۲۹۱,۱۵۰.۰ ۲,۳۶۵,۷۸۰.۰ ۳,۰۱۲,۲۰۰.۰ ۳,۲۶۳,۸۷۰.۰ ۳,۱۹۲,۴۰۰.۰
۸ اندونزی ۷۰۵,۱۵۹.۰ ۷۶۷,۹۴۹.۰ ۸۴۰,۳۵۲.۰ ۹۱۰,۵۸۹.۰ ۹۶۵,۲۸۱.۰ ۱,۰۳۲,۳۲۰.۰ ۱,۱۲۵,۱۸۰.۰ ۱,۲۲۳,۴۹۰.۰ ۲,۳۸۸,۴۱۰.۰ ۲,۶۷۶,۱۱۰.۰ ۲,۸۴۲,۲۴۰.۰
۹ انگلستان ۱,۹۸۴,۸۵۰.۰ ۲,۱۲۴,۸۴۰.۰ ۲,۱۸۸,۰۱۰.۰ ۲,۲۱۳,۹۵۰.۰ ۲,۱۲۵,۴۴۰.۰ ۲,۱۹۷,۷۸۰.۰ ۲,۲۳۳,۱۱۰.۰ ۲,۲۶۴,۷۵۰.۰ ۲,۳۲۰,۹۱۰.۰ ۲,۵۲۴,۷۳۰.۰ ۲,۶۹۱,۸۱۰.۰
۱۰ فرانسه ۱,۸۶۰,۷۰۰.۰ ۱,۹۸۹,۵۹۰.۰ ۲,۱۱۲,۸۴۰.۰ ۲,۱۹۱,۲۴۰.۰ ۲,۱۷۸,۳۰۰.۰ ۲,۲۲۹,۶۲۰.۰ ۲,۳۱۱,۹۱۰.۰ ۲,۳۵۴,۸۷۰.۰ ۲,۴۳۶,۹۳۰.۰ ۲,۵۷۱,۹۷۰.۰ ۲,۶۵۰,۸۲۰.۰
۱۱ مکزیک ۱,۲۹۸,۱۵۰.۰ ۱,۴۴۵,۲۶۰.۰ ۱,۵۳۶,۰۷۰.۰ ۱,۶۳۰,۷۹۰.۰ ۱,۵۳۹,۲۹۰.۰ ۱,۶۴۹,۶۲۰.۰ ۱,۹۱۱,۳۰۰.۰ ۲,۰۱۵,۲۸۰.۰ ۲,۰۱۴,۰۱۰.۰ ۲,۱۲۵,۲۶۰.۰ ۲,۱۹۴,۴۳۰.۰
۱۲ ایتالیا ۱,۶۵۷,۴۰۰.۰ ۱,۷۸۹,۴۱۰.۰ ۱,۹۰۲,۳۴۰.۰ ۱,۹۹۶,۷۲۰.۰ ۱,۹۳۹,۱۹۰.۰ ۱,۹۴۲,۱۰۰.۰ ۱,۹۸۲,۵۳۰.۰ ۱,۹۸۰,۵۷۰.۰ ۲,۰۵۲,۳۶۰.۰ ۲,۱۳۱,۹۲۰.۰ ۲,۱۸۲,۵۸۰.۰
۱۳ کره جنوبی ۱,۰۹۶,۷۴۰.۰ ۱,۱۷۲,۸۵۰.۰ ۱,۲۶۸,۴۷۰.۰ ۱,۳۰۶,۳۹۰.۰ ۱,۳۲۲,۰۸۰.۰ ۱,۴۲۴,۴۴۰.۰ ۱,۴۸۲,۷۳۰.۰ ۱,۵۳۶,۲۱۰.۰ ۱,۶۶۴,۲۶۰.۰ ۱,۷۳۲,۳۵۰.۰ ۱,۷۴۸,۷۸۰.۰
۱۴ عربستان ۴۹۰,۵۷۸.۰ ۵۲۲,۳۹۵.۰ ۵۴۸,۳۸۳.۰ ۵۸۴,۲۱۲.۰ ۵۹۲,۴۷۴.۰ ۶۲۴,۳۵۵.۰ ۶۸۲,۱۴۵.۰ ۷۴۱,۰۰۰.۰ ۱,۵۵۰,۴۳۰.۰ ۱,۶۰۳,۷۶۰.۰ ۱,۶۸۵,۲۰۰.۰
۱۵ اسپانیا ۱,۱۸۸,۷۶۰.۰ ۱,۳۳۸,۱۷۰.۰ ۱,۴۴۵,۶۶۰.۰ ۱,۵۱۰,۵۵۰.۰ ۱,۴۶۹,۱۵۰.۰ ۱,۴۵۴,۶۸۰.۰ ۱,۴۸۱,۵۸۰.۰ ۱,۴۸۴,۹۵۰.۰ ۱,۴۹۷,۵۴۰.۰ ۱,۵۶۶,۷۸۰.۰ ۱,۶۰۲,۶۶۰.۰
۱۶ کانادا ۱,۱۳۲,۰۰۰.۰ ۱,۲۰۰,۸۵۰.۰ ۱,۲۶۲,۸۵۰.۰ ۱,۲۹۸,۹۶۰.۰ ۱,۲۷۴,۰۸۰.۰ ۱,۳۳۲,۶۳۰.۰ ۱,۴۲۷,۳۶۰.۰ ۱,۴۸۹,۱۶۰.۰ ۱,۵۱۹,۱۰۰.۰ ۱,۵۶۶,۹۳۰.۰ ۱,۵۸۸,۶۰۰.۰
۱۷ ترکیه ۷۸۱,۲۴۳.۰ ۸۹۳,۹۸۶.۰ ۹۷۵,۶۴۵.۰ ۱,۰۶۷,۹۴۰.۰ ۱,۰۳۸,۵۷۰.۰ ۱,۱۵۱,۶۵۰.۰ ۱,۲۵۹,۶۴۰.۰ ۱,۳۰۶,۱۶۰.۰ ۱,۴۲۱,۸۸۰.۰ ۱,۴۵۹,۸۸۰.۰ ۱,۵۴۳,۲۸۰.۰
۱۸ ایران ۶۴۳,۵۰۳.۰ ۷۰۳,۴۱۴.۰ ۷۸۰,۴۴۳.۰ ۸۱۶,۰۴۸.۰ ۸۴۱,۶۷۳.۰ ۸۳۸,۶۹۵.۰ ۹۹۹,۱۹۹.۰ ۹۹۷,۰۰۰.۰ ۱,۲۰۷,۱۲۰.۰ ۱,۲۸۰,۹۰۰.۰ ۱,۳۵۷,۰۳۰.۰
۱۹ تایلند ۴۴۵,۱۹۵.۰ ۶۰۳,۹۳۷.۰ ۵۲۲,۰۳۲.۰ ۵۴۶,۸۳۱.۰ ۵۴۱,۱۲۲.۰ ۵۸۷,۵۰۷.۰ ۶۰۱,۶۲۴.۰ ۶۵۵,۴۷۴.۰ ۹۶۴,۲۸۲.۰ ۹۸۵,۵۲۶.۰ ۱,۱۰۸,۱۱۰.۰
۲۰ نیجریه ۲۴۴,۶۴۲.۰ ۲۶۸,۱۹۱.۰ ۲۹۳,۷۶۶.۰ ۳۱۸,۲۲۹.۰ ۳۴۴,۸۵۷.۰ ۳۷۴,۹۹۴.۰ ۴۱۱,۹۳۲.۰ ۴۴۹,۲۸۹.۰ ۱,۰۱۷,۹۱۰.۰ ۱,۰۴۹,۱۰۰.۰ ۱,۰۹۱,۷۰۰.۰
۲۱ استرالیا ۶۶۳,۳۰۲.۰ ۷۰۶,۶۲۶.۰ ۷۶۰,۸۹۴.۰ ۷۹۵,۰۵۸.۰ ۸۵۳,۴۰۰.۰ ۸۴۵,۳۷۱.۰ ۹۴۰,۲۶۴.۰ ۱,۰۰۸,۵۵۰.۰ ۱,۰۰۷,۳۵۰.۰ ۱,۰۳۱,۲۸۰.۰ ۱,۰۸۲,۳۸۰.۰
۲۲ مصر ۳۳۳,۲۱۸.۰ ۳۶۷,۵۰۹.۰ ۴۰۴,۹۶۷.۰ ۴۴۳,۵۴۳.۰ ۴۷۰,۴۴۱.۰ ۴۹۸,۱۴۶.۰ ۵۱۸,۷۰۷.۰ ۵۴۲,۷۱۵.۰ ۹۰۹,۵۷۴.۰ ۹۴۳,۲۶۷.۰ ۹۹۶,۶۳۸.۰
۲۳ لهستان ۵۲۶,۰۷۹.۰ ۵۷۴,۱۵۶.۰ ۶۳۸,۴۳۱.۰ ۶۸۷,۰۰۵.۰ ۷۱۷,۰۵۱.۰ ۷۶۴,۹۲۶.۰ ۸۱۴,۳۴۳.۰ ۸۴۴,۲۱۳.۰ ۸۹۶,۷۹۵.۰ ۹۴۵,۴۱۸.۰ ۹۹۳,۱۲۹.۰
۲۴ پاکستان ۳۴۰,۲۶۲.۰ ۳۷۲,۹۳۷.۰ ۴۰۵,۵۵۸.۰ ۴۲۱,۱۴۲.۰ ۴۴۲,۰۲۶.۰ ۴۶۰,۹۳۷.۰ ۴۸۵,۵۹۱.۰ ۵۱۷,۸۷۳.۰ ۸۵۵,۸۶۸.۰ ۸۹۶,۳۹۶.۰ ۹۵۲,۵۰۵.۰
۲۵ هلند ۵۷۲,۹۰۱.۰ ۶۲۱,۵۷۱.۰ ۶۶۶,۸۱۳.۰ ۷۰۵,۷۶۰.۰ ۶۷۷,۵۰۸.۰ ۶۹۲,۴۱۶.۰ ۷۱۴,۱۱۸.۰ ۷۱۹,۹۶۷.۰ ۷۲۹,۳۶۶.۰ ۷۹۴,۳۵۰.۰ ۸۲۰,۷۲۶.۰
۲۶ مالزی ۳۱۳,۴۹۶.۰ ۳۴۱,۶۸۹.۰ ۳۷۳,۷۳۵.۰ ۴۰۰,۴۵۷.۰ ۳۹۹,۵۸۸.۰ ۴۳۱,۱۹۹.۰ ۴۶۳,۶۵۱.۰ ۵۰۱,۲۴۹.۰ ۶۹۲,۳۳۵.۰ ۷۴۶,۰۸۹.۰ ۸۱۵,۶۴۵.۰
۲۷ فیلیپین ۲۶۰,۹۸۷.۰ ۲۸۳,۵۳۲.۰ ۳۱۱,۰۵۶.۰ ۳۳۱,۱۳۷.۰ ۳۳۹,۳۴۹.۰ ۳۶۷,۸۲۹.۰ ۳۹۱,۰۹۰.۰ ۴۲۶,۷۱۹.۰ ۶۴۲,۷۶۴.۰ ۶۹۲,۲۳۰.۰ ۷۴۱,۰۲۹.۰
۲۸ آفریقای جنوبی ۴۰۵,۷۵۷.۰ ۴۴۲,۳۱۸.۰ ۴۸۰,۳۹۱.۰ ۵۰۸,۷۸۲.۰ ۵۰۷,۵۵۵.۰ ۵۲۵,۹۱۰.۰ ۵۵۷,۸۸۴.۰ ۵۸۵,۶۲۵.۰ ۶۶۲,۴۷۰.۰ ۷۰۴,۵۲۱.۰ ۷۲۳,۵۱۶.۰
۲۹ کلمبیا ۳۱۴,۳۹۲.۰ ۳۴۶,۲۷۰.۰ ۳۸۰,۸۹۶.۰ ۴۰۳,۱۲۸.۰ ۴۱۵,۱۸۰.۰ ۴۳۴,۸۴۲.۰ ۴۷۴,۳۸۲.۰ ۵۰۵,۰۴۰.۰ ۵۹۷,۷۸۱.۰ ۶۳۸,۳۵۷.۰ ۶۶۵,۵۹۴.۰
۳۰ امارات عربی متحده ۲۷۲,۰۵۵.۰ ۳۰۸,۶۵۱.۰ ۳۲۷,۸۰۵.۰ ۳۴۶,۰۹۲.۰ ۳۴۵,۰۰۵.۰ ۳۵۲,۴۱۸.۰ ۳۷۸,۲۷۸.۰ ۲۷۱,۰۰۰.۰ ۵۹۹,۷۶۹.۰ ۶۴۳,۱۶۶.۰
۳۱ الجزایر ۲۳۵,۷۶۳.۰ ۲۴۸,۲۳۶.۰ ۲۶۳,۰۹۶.۰ ۲۷۵,۳۶۸.۰ ۲۸۵,۶۸۸.۰ ۲۹۷,۲۰۰.۰ ۳۱۲,۳۱۱.۰ ۳۲۷,۶۸۵.۰ ۵۲۱,۶۲۶.۰ ۵۵۱,۵۹۶.۰ ۵۸۲,۵۹۸.۰
۳۲ ویتنام ۱۷۸,۰۷۵.۰ ۱۹۸,۹۴۶.۰ ۲۲۲,۰۲۵.۰ ۲۴۱,۲۵۶.۰ ۲۵۷,۴۴۴.۰ ۲۷۶,۸۴۹.۰ ۳۰۰,۱۷۳.۰ ۳۲۲,۷۱۷.۰ ۴۷۴,۸۴۵.۰ ۵۱۰,۷۱۵.۰ ۵۵۲,۲۹۷.۰
۳۳ عراق ۸۲,۵۱۰.۳ ۹۰,۴۵۲.۸ ۹۴,۴۷۱.۲ ۱۰۵,۷۳۴.۰ ۱۱۱,۶۲۵.۰ ۱۱۳,۳۶۲.۰ ۱۲۴,۶۲۳.۰ ۱۳۸,۳۲۱.۰ ۵۰۷,۵۴۰.۰ ۵۰۳,۶۸۷.۰ ۵۴۲,۵۲۰.۰
۳۴ بنگلادش ۱۶۳,۷۲۸.۰ ۱۸۰,۲۱۴.۰ ۱۹۷,۳۵۹.۰ ۲۱۴,۲۱۰.۰ ۲۲۹,۴۹۰.۰ ۲۴۵,۱۳۸.۰ ۲۶۷,۶۶۲.۰ ۲۹۱,۲۹۹.۰ ۴۰۰,۴۷۷.۰ ۴۹۷,۰۱۶.۰ ۵۳۶,۵۶۷.۰
۳۵ سوئیس ۲۷۴,۹۰۲.۰ ۳۰۵,۹۵۷.۰ ۳۳۷,۷۹۹.۰ ۳۶۶,۶۷۲.۰ ۳۶۳,۰۰۸.۰ ۳۸۱,۲۲۷.۰ ۴۰۵,۳۲۹.۰ ۴۱۶,۳۵۶.۰ ۴۳۴,۰۱۸.۰ ۵۰۱,۶۵۳.۰
۳۶ بلژیک ۳۳۷,۳۰۰.۰ ۳۶۰,۶۶۴.۰ ۳۷۸,۶۵۵.۰ ۳۹۶,۵۳۵.۰ ۳۹۴,۸۵۸.۰ ۴۱۲,۲۲۴.۰ ۴۲۶,۹۳۰.۰ ۴۳۳,۲۵۷.۰ ۴۵۱,۵۹۱.۰ ۴۷۹,۶۰۰.۰ ۴۹۶,۴۷۷.۰
۳۷ سنگاپور ۱۹۳,۵۵۷.۰ ۲۱۷,۳۱۱.۰ ۲۴۳,۴۱۷.۰ ۲۵۳,۰۳۲.۰ ۲۵۳,۸۵۱.۰ ۲۹۳,۳۸۵.۰ ۳۱۶,۵۶۶.۰ ۳۲۸,۳۲۳.۰ ۴۲۵,۱۵۵.۰ ۴۵۲,۶۹۱.۰ ۴۷۱,۶۳۱.۰
۳۸ سوئد ۲۹۵,۲۹۴.۰ ۳۲۳,۷۸۹.۰ ۳۵۱,۸۱۰.۰ ۳۶۵,۲۳۶.۰ ۳۴۶,۴۳۵.۰ ۳۶۸,۰۹۸.۰ ۳۹۱,۶۹۸.۰ ۴۰۱,۷۶۲.۰ ۴۱۶,۸۴۲.۰ ۴۳۷,۴۲۱.۰ ۴۵۴,۸۶۸.۰
۳۹ قزاقستان ۱۳۱,۷۶۵.۰ ۱۵۰,۵۷۰.۰ ۱۶۸,۷۲۴.۰ ۱۷۸,۱۴۶.۰ ۱۸۲,۶۵۸.۰ ۱۹۷,۳۷۶.۰ ۲۱۷,۱۱۰.۰ ۲۳۳,۳۵۴.۰ ۳۹۵,۳۶۶.۰ ۴۱۸,۴۷۷.۰ ۴۵۳,۹۸۱.۰
۴۰ رومانی ۲۰۲,۵۲۷.۰ ۲۴۰,۰۲۱.۰ ۲۷۲,۹۰۰.۰ ۳۱۵,۶۰۱.۰ ۳۰۸,۳۴۲.۰ ۳۱۱,۴۰۸.۰ ۳۴۱,۷۹۹.۰ ۳۵۲,۲۷۰.۰ ۳۷۲,۰۱۷.۰ ۳۸۶,۳۰۰.۰ ۴۲۴,۴۷۴.۰
۴۱ اتریش ۲۷۶,۶۷۲.۰ ۳۰۲,۰۹۴.۰ ۳۱۵,۸۷۲.۰ ۳۳۱,۶۶۷.۰ ۳۲۵,۳۰۵.۰ ۳۳۸,۹۵۷.۰ ۳۵۵,۲۴۵.۰ ۳۶۶,۶۲۹.۰ ۳۷۴,۲۶۶.۰ ۳۹۳,۹۹۴.۰ ۴۱۱,۸۱۸.۰
۴۲ شیلی ۲۰۸,۶۸۹.۰ ۲۲۴,۸۴۴.۰ ۲۴۳,۴۱۱.۰ ۲۵۷,۳۰۱.۰ ۲۵۶,۸۷۲.۰ ۲۷۶,۱۷۵.۰ ۳۶۳,۴۸۸.۰ ۳۹۵,۶۷۱.۰ ۳۸۶,۰۷۱.۰ ۳۹۶,۹۲۳.۰ ۴۰۰,۵۳۴.۰
۴۳ پرو ۱۷۶,۰۱۷.۰ ۱۹۵,۷۵۹.۰ ۲۱۹,۳۷۳.۰ ۲۴۶,۲۰۶.۰ ۲۵۱,۵۳۰.۰ ۲۷۵,۵۶۰.۰ ۳۰۱,۵۶۰.۰ ۳۲۸,۰۶۸.۰ ۳۵۷,۶۸۴.۰ ۳۷۱,۳۴۷.۰ ۳۸۹,۱۴۷.۰
۴۴ جمهوری چک ۲۱۷,۶۵۹.۰ ۲۳۸,۵۶۶.۰ ۲۶۲,۶۴۴.۰ ۲۶۹,۸۳۸.۰ ۲۶۸,۹۴۵.۰ ۲۶۶,۷۵۹.۰ ۲۷۵,۰۹۳.۰ ۲۷۷,۸۶۵.۰ ۲۸۷,۷۰۲.۰ ۳۱۹,۹۹۴.۰ ۳۳۹,۴۰۲.۰
۴۵ اوکراین ۲۶۳,۰۰۷.۰ ۲۹۱,۳۱۰.۰ ۳۲۳,۴۳۶.۰ ۳۳۸,۱۹۲.۰ ۲۹۱,۹۳۳.۰ ۳۰۶,۳۴۳.۰ ۳۲۹,۷۶۲.۰ ۳۳۸,۲۳۲.۰ ۳۹۹,۷۵۵.۰ ۳۷۰,۵۳۴.۰ ۳۳۹,۱۵۵.۰
۴۶ قطر ۵۷,۰۶۸.۷ ۶۹,۸۶۶.۹ ۸۴,۸۳۳.۰ ۱۰۲,۰۵۶.۰ ۱۱۵,۸۰۸.۰ ۱۳۵,۹۸۶.۰ ۱۶۵,۳۰۶.۰ ۱۸۹,۰۰۰.۰ ۲۸۵,۷۳۹.۰ ۳۱۷,۵۰۷.۰ ۳۲۱,۴۱۸.۰
۴۷ نروژ ۲۲۰,۱۹۰.۰ ۲۵۰,۶۴۴.۰ ۲۶۲,۸۰۵.۰ ۲۹۲,۴۹۲.۰ ۲۶۱,۶۷۵.۰ ۲۷۸,۵۷۲.۰ ۳۰۲,۳۶۷.۰ ۳۱۵,۰۱۹.۰ ۳۳۲,۸۱۷.۰ ۳۳۳,۳۲۲.۰ ۳۱۹,۴۰۱.۰
۴۸ پرتغال ۲۲۵,۴۳۰.۰ ۲۴۲,۷۷۴.۰ ۲۵۶,۵۹۵.۰ ۲۶۴,۹۱۲.۰ ۲۶۴,۶۲۱.۰ ۲۷۱,۴۵۶.۰ ۲۷۰,۱۰۹.۰ ۲۶۶,۳۸۳.۰ ۲۷۰,۸۳۰.۰ ۲۹۴,۵۲۵.۰ ۳۰۲,۳۲۹.۰
۴۹ یونان ۲۷۰,۳۶۴.۰ ۲۹۸,۰۳۴.۰ ۳۱۰,۵۲۱.۰ ۳۳۲,۶۶۰.۰ ۳۲۹,۴۶۶.۰ ۳۱۱,۳۹۹.۰ ۲۹۲,۲۰۳.۰ ۲۷۸,۲۴۳.۰ ۲۸۲,۹۹۰.۰ ۲۸۵,۹۸۴.۰ ۲۸۸,۷۷۸.۰
۵۰ کویت ۱۱۰,۴۴۵.۰ ۱۱۹,۹۳۶.۰ ۱۲۸,۸۱۰.۰ ۱,۳۰۶,۳۹۰.۰ ۱,۳۲۲,۰۸۰.۰ ۱۳۸,۳۰۹.۰ ۱۵۳,۱۱۴.۰ ۱۶۶,۰۰۰.۰ ۲۷۷,۵۵۴.۰
۵۱ مراکش ۱۰۸,۱۷۱.۰ ۱۲۰,۳۲۶.۰ ۱۲۷,۱۶۴.۰ ۱۳۷,۲۳۸.۰ ۱۴۵,۶۶۱.۰ ۱۵۲,۰۸۵.۰ ۱۶۳,۳۲۳.۰ ۱۷۱,۷۱۹.۰ ۲۴۱,۷۵۷.۰ ۲۵۱,۴۶۸.۰ ۲۷۳,۳۵۸.۰
۵۲ دانمارک ۱۷۹,۸۸۸.۰ ۱۹۵,۷۳۸.۰ ۲۰۵,۸۵۶.۰ ۲۱۸,۸۰۹.۰ ۲۱۱,۳۵۸.۰ ۲۲۵,۱۶۹.۰ ۲۲۸,۰۲۰.۰ ۲۳۱,۳۷۹.۰ ۲۴۰,۲۰۸.۰ ۲۵۳,۰۰۵.۰ ۲۶۴,۷۰۲.۰
۵۳ ایرلند ۱۶۱,۸۰۶.۰ ۱۸۰,۹۵۳.۰ ۱۹۸,۱۶۱.۰ ۱۸۹,۱۵۸.۰ ۱۷۹,۰۳۳.۰ ۱۸۲,۹۲۷.۰ ۱۹۰,۰۸۰.۰ ۱۹۵,۷۶۶.۰ ۱۹۸,۹۹۵.۰ ۲۲۰,۵۰۶.۰ ۲۵۳,۶۳۵.۰
۵۴ مجارستان ۱۷۱,۲۲۳.۰ ۱۸۴,۰۵۱.۰ ۱۹۰,۲۸۹.۰ ۲۰۵,۰۹۸.۰ ۲۰۲,۹۴۴.۰ ۲۰۷,۳۳۹.۰ ۲۱۳,۹۴۳.۰ ۲۱۴,۴۹۱.۰ ۲۴۱,۵۹۶.۰ ۲۵۱,۸۴۲.۰
۵۵ سریلانکا ۶۹,۷۴۰.۴ ۷۷,۵۱۰.۰ ۸۵,۱۷۸.۷ ۹۲,۲۴۲.۶ ۹۶,۷۶۴.۳ ۱۰۵,۲۵۹.۰ ۱۱۶,۵۸۸.۰ ۱۲۶,۹۹۳.۰ ۱۹۹,۴۱۷.۰ ۲۱۷,۲۷۸.۰ ۲۴۶,۱۱۷.۰
۵۶ فنلاند ۱۶۱,۰۹۷.۰ ۱۷۴,۲۹۷.۰ ۱۹۱,۱۷۶.۰ ۲۰۲,۳۳۷.۰ ۱۸۹,۷۴۷.۰ ۱۹۳,۲۴۰.۰ ۲۰۱,۹۴۹.۰ ۲۰۶,۹۹۰.۰ ۲۰۸,۰۶۱.۰ ۲۱۷,۲۰۲.۰ ۲۲۲,۵۷۵.۰
۵۷ ازبکستان ۵۲,۳۵۹.۳ ۵۷,۹۹۳.۹ ۶۵,۳۴۴.۳ ۷۲,۸۰۰.۴ ۷۹,۷۳۳.۲ ۸۷,۱۲۱.۵ ۹۶,۵۴۵.۵ ۱۰۶,۹۳۱.۰ ۱۵۶,۲۵۶.۰ ۱۷۱,۴۱۶.۰ ۱۸۷,۶۶۸.۰
۵۸ آنگولا ۵۵,۳۱۴.۹ ۶۸,۹۳۸.۹ ۸۶,۹۶۴.۵ ۱۰۱,۱۶۹.۰ ۱۰۴,۹۷۴.۰ ۱۰۹,۳۱۸.۰ ۱۱۶,۲۴۲.۰ ۱۲۷,۱۱۸.۰ ۱۶۱,۸۵۷.۰ ۱۷۵,۱۰۳.۰ ۱۸۴,۴۳۸.۰
۵۹ اکوادور ۸۷,۴۱۱.۲ ۹۴,۵۱۸.۴ ۹۹,۲۴۰.۴ ۱۰۸,۷۸۱.۰ ۱۱۰,۶۱۱.۰ ۱۱۵,۳۸۲.۰ ۱۴۰,۳۵۷.۰ ۱۵۰,۸۵۹.۰ ۱۶۴,۷۵۶.۰ ۱۸۰,۴۹۳.۰ ۱۸۳,۸۵۵.۰
۶۰ عمان ۵۱,۱۳۵.۰ ۵۵,۶۸۷.۸ ۶۱,۱۹۸.۸ ۷۰,۵۵۸.۸ ۷۲,۲۷۴.۰ ۷۵,۶۹۵.۸ ۸۱,۷۱۵.۱ ۹۱,۰۰۰.۰ ۱۶۰,۰۱۶.۰ ۱۷۱,۶۹۲.۰
۶۱ آذربایجان ۳۷,۷۳۱.۰ ۵۲,۳۸۵.۳ ۶۷,۴۰۶.۴ ۷۶,۳۳۷.۹ ۸۴,۵۳۵.۷ ۸۹,۳۸۹.۴ ۹۲,۳۸۱.۵ ۹۸,۷۷۵.۷ ۱۶۱,۳۹۴.۰ ۱۶۷,۰۶۱.۰ ۱۷۱,۲۱۴.۰
۶۲ نیوزلند ۱۰۴,۶۰۸.۰ ۱۱۳,۴۶۴.۰ ۱۲۱,۰۰۴.۰ ۱۲۴,۴۷۸.۰ ۱۲۷,۰۱۹.۰ ۱۲۹,۶۸۷.۰ ۱۳۶,۲۶۷.۰ ۱۳۹,۶۴۰.۰ ۱۵۳,۰۲۳.۰ ۱۶۹,۹۶۰.۰
۶۳ بلاروس ۸۳,۴۹۱.۵ ۹۴,۸۰۱.۷ ۱۰۵,۹۸۶.۰ ۱۱۹,۴۳۱.۰ ۱۲۱,۲۰۱.۰ ۱۳۱,۴۵۶.۰ ۱۴۱,۹۰۹.۰ ۱۴۷,۴۴۲.۰ ۱۶۶,۷۴۸.۰ ۱۷۲,۲۱۱.۰ ۱۶۸,۰۰۹.۰
۶۴ اسلواکی ۸۷,۱۳۳.۸ ۹۸,۹۷۰.۵ ۱۱۲,۶۰۰.۰ ۱۲۵,۴۸۹.۰ ۱۲۲,۱۶۹.۰ ۱۲۵,۶۹۹.۰ ۱۳۰,۱۶۷.۰ ۱۳۴,۶۹۲.۰ ۱۴۹,۴۶۸.۰ ۱۵۶,۶۳۲.۰
۶۵ کنیا ۴۷,۹۵۱.۴ ۵۲,۶۳۱.۸ ۵۷,۹۴۵.۱ ۶۰,۱۳۰.۸ ۶۲,۵۸۸.۷ ۶۶,۶۶۴.۵ ۷۱,۱۹۸.۸ ۷۶,۰۱۵.۷ ۱۰۰,۴۴۸.۰ ۱۳۲,۵۳۰.۰ ۱۴۱,۹۵۱.۰
۶۶ تونس ۷۲,۰۳۱.۹ ۴۴,۴۶۲.۷ ۸۵,۸۹۷.۵ ۹۱,۷۶۶.۱ ۹۵,۸۵۳.۷ ۹۹,۴۲۶.۷ ۹۹,۵۴۰.۱ ۱۰۵,۵۶۱.۰ ۱۲۰,۷۵۵.۰ ۱۲۶,۵۹۸.۰
۶۷ صربستان ۶۳,۳۷۳.۴ ۶۹,۸۹۹.۸ ۷۴,۵۹۵.۸ ۸۴,۷۵۵.۲ ۸۰,۹۶۹.۲ ۸۳,۲۷۶.۶ ۸۱,۵۳۰.۱ ۸۳,۳۹۴.۷ ۸۸,۶۴۷.۰ ۹۰,۲۵۶.۲ ۹۵,۶۹۸.۱
۶۸ کرواسی ۶۸,۱۰۴.۱ ۷۴,۵۶۸.۴ ۸۲,۸۹۴.۹ ۸۹,۶۳۴.۸ ۸۴,۸۵۰.۱ ۸۲,۷۳۶.۸ ۸۴,۸۲۷.۴ ۸۷,۶۱۰.۱ ۸۸,۸۹۸.۸ ۹۰,۰۳۳.۲ ۹۲,۴۳۲.۰
۶۹ ترکمنستان ۲۲,۶۰۸.۵ ۲۵,۸۹۷.۴ ۲۹,۵۹۴.۷ ۳۴,۶۹۵.۷ ۳۷,۲۹۶.۸ ۴۱,۰۱۵.۸ ۴۸,۱۳۸.۴ ۵۴,۷۴۶.۰ ۷۳,۳۶۴.۹ ۸۲,۱۲۱.۲ ۸۸,۶۵۶.۸
۷۰ پاناما ۲۹,۶۸۴.۳ ۳۳,۲۵۵.۰ ۳۸,۳۶۳.۹ ۴۳,۱۷۹.۵ ۴۵,۴۳۴.۹ ۴۹,۲۳۶.۹ ۵۵,۷۶۶.۳ ۶۳,۱۷۶.۱ ۷۵,۰۰۹.۳ ۸۰,۸۱۱.۱ ۸۷,۱۹۵.۷
۷۱ اردن ۲۳,۴۵۶.۰ ۲۶,۱۷۵.۹ ۲۹,۱۳۶.۸ ۳۱,۹۳۵.۰ ۳۴,۱۲۹.۶ ۳۵,۱۶۳.۶ ۳۶,۹۱۰.۶ ۳۸,۸۴۱.۰ ۷۶,۰۹۷.۵ ۷۹,۶۱۶.۴ ۸۲,۶۳۱.۱
۷۲ لبنان ۳۸,۸۸۴.۱ ۴۰,۳۷۹.۶ ۴۴,۶۶۶.۹ ۴۹,۸۸۸.۰ ۵۴,۸۴۱.۰ ۵۹,۰۹۴.۳ ۶۲,۲۸۲.۵ ۶۴,۶۴۷.۳ ۷۶,۷۰۳.۵ ۷۹,۳۹۶.۷ ۸۱,۵۴۷.۳
۷۳ لیتوانی ۴۹,۴۸۸.۰ ۵۴,۴۱۳.۲ ۶۱,۲۹۵.۱ ۶۵,۶۸۱.۹ ۵۶,۵۹۵.۷ ۵۹,۵۵۷.۱ ۶۵,۳۱۱.۲ ۷۰,۱۲۱.۷ ۷۸,۰۴۵.۲ ۸۰,۶۹۹.۱
۷۴ کاستاریکا ۳۸,۹۶۳.۷ ۴۳,۷۵۱.۹ ۴۸,۵۹۲.۸ ۵۱,۰۲۴.۱ ۵۱,۱۷۰.۷ ۵۳,۹۴۳.۸ ۵۷,۷۹۶.۴ ۶۲,۱۹۷.۰ ۶۷,۵۸۸.۹ ۷۰,۹۷۴.۳ ۷۳,۹۳۱.۴
۷۵ بولیوی ۳۴,۵۰۱.۵ ۳۷,۳۲۳.۰ ۴۰,۱۵۸.۰ ۴۳,۵۶۹.۷ ۴۵,۶۲۵.۲ ۴۷,۸۴۳.۵ ۵۱,۴۸۸.۴ ۵۵,۴۳۳.۷ ۶۵,۴۰۹.۸ ۶۹,۹۶۲.۹ ۷۳,۷۹۵.۷
۷۶ کامرون ۳۴,۸۵۶.۸ ۳۷,۱۴۰.۷ ۳۹,۵۱۰.۵ ۴۱,۴۱۷.۱ ۴۲,۷۹۱.۱ ۴۴,۳۵۴.۵ ۴۷,۴۱۷.۶ ۵۰,۸۱۹.۷ ۶۰,۳۳۱.۴ ۶۷,۶۶۰.۵ ۷۲,۸۹۵.۶
۷۷ اروگوئه ۳۲,۰۰۸.۶ ۳۴,۳۹۵.۴ ۳۷,۷۰۷.۸ ۴۱,۳۰۷.۵ ۴۲,۸۶۳.۱ ۴۷,۰۰۵.۴ ۵۱,۱۷۷.۳ ۵۴,۴۴۸.۶ ۶۶,۷۴۲.۹ ۷۱,۴۱۴.۱ ۷۲,۷۵۱.۰
۷۸ نپال ۲۶,۰۲۱.۸ ۲۷,۸۵۹.۵ ۲۹,۶۴۶.۷ ۳۲,۱۵۲.۱ ۳۴,۰۵۲.۱ ۳۵,۹۴۴.۳ ۳۸,۰۷۴.۸ ۴۰,۷۸۰.۷ ۶۲,۳۸۴.۵ ۶۶,۷۷۵.۶ ۷۰,۰۹۰.۵
۷۹ بحرین ۲۰,۳۴۴.۲ ۲۲,۴۰۷.۶ ۲۴,۹۸۰.۲ ۲۷,۱۴۱.۱ ۲۸,۳۵۰.۸ ۲۹,۸۳۵.۹ ۳۰,۸۸۹.۰ ۳۲,۴۰۰.۰ ۵۸,۳۸۰.۴ ۶۱,۹۳۹.۱ ۶۴,۶۵۶.۲
۸۰ اسلوانی ۴۶,۹۶۲.۳ ۵۱,۰۲۰.۲ ۵۴,۹۱۹.۹ ۵۸,۷۶۸.۳ ۵۴,۴۸۸.۸ ۵۴,۳۰۵.۹ ۵۶,۱۳۶.۱ ۵۵,۱۶۰.۵ ۶۱,۶۹۵.۴ ۶۴,۲۲۹.۵
۸۱ افغانستان ۲۰,۵۸۱.۰ ۲۲,۴۲۵.۰ ۲۶,۲۴۵.۷ ۲۷,۷۹۴.۸ ۳۴,۰۸۰.۲ ۳۷,۲۱۵.۷ ۴۰,۷۳۲.۳ ۳۱,۸۰۰.۰ ۶۰,۷۸۶.۰ ۶۱,۵۳۱.۴ ۶۲,۹۱۲.۷
۸۲ پاراگوئه ۲۳,۰۰۶.۱ ۲۴,۵۹۱.۹ ۲۷,۶۲۲.۶ ۲۹,۴۱۰.۴ ۲۸,۷۴۹.۸ ۳۳,۰۷۶.۸ ۴۰,۵۸۸.۸ ۴۱,۰۴۴.۲ ۵۴,۷۱۱.۰ ۵۸,۲۸۰.۳ ۶۰,۹۷۷.۰
۸۳ لوکزامبورگ ۴۸,۴۷۳.۷ ۳۷,۰۴۶.۵ ۴۰,۵۵۶.۳ ۴۱,۲۳۸.۴ ۳۹,۵۰۰.۰ ۴۲,۹۷۱.۲ ۴۶,۰۱۹.۲ ۴۶,۹۳۶.۰ ۴۹,۳۱۷.۱ ۵۸,۰۶۵.۰
۸۴ لتونی ۲۹,۹۹۹.۷ ۳۴,۲۵۷.۵ ۳۹,۰۲۸.۷ ۴۰,۹۹۴.۶ ۳۵,۹۱۴.۲ ۳۵,۶۹۷.۵ ۳۹,۳۱۸.۵ ۴۲,۵۴۵.۸ ۴۶,۴۴۹.۶ ۴۸,۰۴۸.۷
۸۵ بوسنی و هرزگوین ۲۳,۹۷۴.۸ ۲۷,۰۸۷.۹ ۲۹,۸۵۱.۱ ۳۲,۷۸۸.۸ ۳۲,۱۸۶.۱ ۳۲,۴۷۰.۲ ۳۴,۳۴۷.۰ ۳۵,۴۰۶.۸ ۳۶,۸۸۵.۴ ۳۷,۸۸۱.۰ ۴۰,۰۴۶.۱
۸۶ استونی ۲۲,۲۷۵.۱ ۲۵,۷۱۲.۴ ۲۸,۹۵۶.۹ ۲۹,۵۸۲.۳ ۲۶,۰۹۵.۴ ۲۶,۹۲۷.۲ ۲۹,۴۷۳.۷ ۳۰,۸۳۸.۸ ۳۳,۱۷۹.۸ ۳۴,۶۲۱.۶ ۳۶,۸۶۰.۳
۸۷ سنگال ۱۸,۲۳۲.۲ ۱۹,۲۹۶.۱ ۲۰,۸۱۹.۸ ۲۲,۰۶۸.۵ ۲۲,۸۲۶.۵ ۲۳,۹۳۸.۰ ۲۵,۱۳۹.۰ ۲۶,۶۸۲.۹ ۳۲,۰۶۲.۴ ۳۳,۶۳۴.۰ ۳۶,۷۷۶.۲
۸۸ گرجستان ۱۵,۷۴۶.۸ ۱۷,۷۸۰.۰ ۲۰,۵۵۳.۸ ۲۱,۴۹۴.۵ ۲۰,۹۵۵.۲ ۲۲,۴۲۲.۸ ۲۴,۵۳۹.۳ ۲۶,۶۲۶.۵ ۳۲,۰۷۵.۱ ۳۴,۱۵۰.۰ ۳۵,۶۰۹.۷
۸۹ آلبانی ۱۹,۱۷۰.۰ ۲۱,۴۵۲.۹ ۲۲,۷۵۳.۶ ۲۶,۰۲۰.۶ ۲۷,۳۷۳.۳ ۲۷,۶۵۶.۲ ۲۸,۵۱۳.۴ ۲۹,۸۶۰.۴ ۲۹,۰۹۲.۰ ۳۰,۱۸۴.۹ ۳۲,۶۶۳.۲
۹۰ زیمبابوه ۲۶,۵۱۱.۰ ۲۶,۳۲۲.۰ ۲,۲۴۱.۰ ۶,۶۸۹.۰ ۱,۹۵۹.۰ ۵,۴۷۷.۰ ۵,۹۳۲.۰ ۶,۹۱۰.۰ ۲۴,۰۵۴.۶ ۲۷,۱۳۴.۳ ۲۷,۹۸۴.۹
۹۱ قبرس ۱۸,۴۹۶.۳ ۲۰,۳۱۱.۸ ۲۲,۳۳۱.۹ ۲۵,۲۳۲.۲ ۲۵,۲۰۲.۵ ۲۵,۵۴۴.۲ ۲۶,۲۸۲.۶ ۲۶,۷۱۹.۷ ۲۶,۳۶۸.۱ ۲۵,۸۶۴.۳
۹۲ ارمنستان ۱۲,۵۵۹.۵ ۱۴,۶۷۵.۷ ۱۷,۱۷۷.۵ ۱۸,۷۶۸.۸ ۱۶,۳۲۵.۱ ۱۶,۷۸۵.۱ ۱۷,۹۸۹.۳ ۱۹,۷۳۰.۲ ۲۳,۱۴۱.۰ ۲۴,۲۸۲.۳ ۲۵,۳۲۹.۲
۹۳ جامائیکا ۱۸,۷۷۱.۷ ۱۲,۰۴۲.۰ ۱۷,۹۰۸.۰ ۲۰,۷۲۰.۰ ۲۰,۶۰۵.۰ ۲۱,۱۸۳.۰ ۲۱,۸۵۰.۹ ۲۵,۲۰۰.۰ ۲۴,۱۳۵.۶ ۲۴,۷۰۳.۹
۹۴ تاجیکستان ۹,۶۸۱.۷ ۸,۴۲۸.۷ ۱۰,۵۵۶.۲ ۱۳,۰۸۲.۰ ۱۳,۷۷۱.۱ ۱۴,۷۶۹.۸ ۱۶,۲۷۶.۷ ۱۷,۹۹۴.۳ ۲۰,۶۱۵.۱ ۲۲,۳۲۲.۰ ۲۳,۵۷۸.۵
۹۵ قرقیزستان ۸,۸۸۶.۶ ۹,۴۵۷.۹ ۱۰,۵۶۳.۵ ۱۱,۷۰۴.۲ ۱۲,۲۰۰.۶ ۱۲,۲۲۸.۸ ۱۳,۲۵۸.۳ ۱۳,۴۴۹.۶ ۱۸,۳۷۱.۹ ۱۹,۳۸۲.۵ ۲۰,۴۱۲.۵
۹۶ مولداوی ۸,۴۹۱.۶ ۹,۱۸۵.۰ ۹,۷۴۱.۲ ۱۰,۷۲۹.۸ ۱۰,۲۱۹.۹ ۱۱,۰۲۲.۲ ۱۲,۰۰۱.۸ ۱۲,۱۸۷.۲ ۱۶,۶۱۷.۸ ۱۷,۷۲۰.۳ ۱۷,۹۰۷.۶
۹۷ ایسلند ۱۰,۳۵۲.۸ ۱۰,۸۹۰.۳ ۱۱,۵۶۸.۸ ۱۲,۶۰۷.۱ ۱۱,۹۱۵.۲ ۱۱,۲۹۲.۴ ۱۱,۶۷۸.۹ ۱۲,۰۱۵.۸ ۱۲,۹۱۸.۸ ۱۴,۲۱۴.۹ ۱۵,۳۹۸.۸
۹۸ یمن ۴۶,۱۷۲.۱ ۴۹,۱۷۲.۶ ۵۲,۲۸۷.۴ ۵۵,۳۹۳.۰ ۵۸,۲۹۲.۱ ۶۳,۲۲۵.۳ ۵۷,۹۱۴.۹ ۵۹,۳۶۵.۳ ۹۶,۶۱۲.۳
۹۹ ونزوئلا ۲۶۳,۷۶۲.۰ ۸۱۹.۱ ۳۳۴,۷۶۹.۰ ۳۶۰,۲۳۱.۰ ۳۵۳,۲۸۵.۰ ۳۵۰,۴۸۴.۰ ۳۷۳,۶۰۷.۰ ۴۰۳,۶۲۹.۰ ۵۵۳,۱۹۰.۰ ۵۳۸,۹۳۲.۰
۱۰۰ لیختن اشتاین ۸۰,۸۶۴.۶ ۴,۰۳۵.۰ ۴,۱۶۰.۰ ۴,۱۶۰.۰ ۴,۱۶۰.۰
۱۰۱ بلغارستان ۷۵,۹۲۳.۶ ۸۵,۱۷۷.۵ ۹۴,۵۵۱.۷ ۱۰۶,۰۸۳.۰ ۱۰۳,۲۸۶.۰ ۱۰۴,۶۶۸.۰ ۱۱۰,۸۹۴.۰ ۱۱۶,۳۸۲.۰ ۱۱۵,۸۱۰.۰ ۱۱۷,۹۶۱.۰
۱۰۲ آرژانتین ۴۱۹,۰۴۹.۰ ۴۶۹,۱۸۹.۰ ۵۲۴,۵۶۹.۰ ۵۷۲,۴۰۵.۰ ۵۸۴,۸۷۱.۰ ۶۴۲,۹۶۰.۰ ۷۱۵,۵۸۶.۰ ۷۴۷,۰۰۰.۰
۱۰۳ کوبا ۹۶,۹۰۰.۰ ۱۰۳,۹۰۰.۰ ۱۰۸,۴۰۰.۰ ۱۰۸,۲۰۰.۰ ۱۱۴,۱۰۰.۰
۱۰۴ کره شمالی ۴۰,۰۰۰.۰
۱۰۵ سوریه ۷۶,۴۰۳.۲ ۸۲,۸۱۱.۳ ۹۰,۰۶۹.۲ ۹۶,۲۰۳.۷ ۱۰۳,۳۱۸.۰ ۱۰۷,۳۷۸.۰ ۱۰۷,۸۰۳.۰ ۱۲۱,۷۵۲.۰
۱۰۶ تایوان ۳۴۶,۱۴۱.۰ ۶۷۴,۵۰۰.۰ ۷۱۳,۰۰۰.۰ ۷۱۳,۷۰۰.۰ ۷۳۸,۸۰۰.۰ ۸۲۴,۶۷۱.۰ ۸۷۶,۰۳۵.۰ ۹۰۲,۰۰۰.۰
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید) (میلیون دلار)