بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد دانش آموختگان دکتری پژوهشگر در فناوری نانو (نفر)
توضیحات : تعداد فارغ التحصیلان مقطع دکتری رشته های مختلف که موضوع پایان نامه آنها در زمینه فناوری نانو بوده و در بازه زمانی مورد نظر از پایان نامه خود دفاع کرده اند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
استان ها
سال
دریافت خروجی
تعداد دانش آموختگان دکتری پژوهشگر در فناوری نانو (نفر)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ تهران ۱ ۱ ۲ ۶ ۲۱ ۳۷ ۶۵ ۱۲۶ ۲۱۴ ۳۴۵ ۵۱۸ ۷۲۸ ۹۴۰ ۱,۱۶۸ ۱,۴۳۵ ۱,۷۰۳ ۱,۸۱۹
۲ اصفهان ۳ ۶ ۸ ۱۹ ۳۷ ۵۷ ۹۱ ۱۳۰ ۱۸۵ ۲۵۱ ۳۲۳ ۳۹۳ ۴۲۸
۳ آذربایجان شرقی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۸ ۱۹ ۲۵ ۳۹ ۶۱ ۹۶ ۱۳۲ ۱۶۲ ۱۸۳
۴ خراسان رضوی ۱ ۴ ۱۲ ۲۲ ۳۵ ۵۳ ۷۳ ۹۷ ۱۲۷ ۱۶۱ ۱۷۶
۵ فارس ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۴ ۸ ۱۲ ۱۹ ۲۸ ۳۹ ۶۰ ۷۹ ۹۷ ۱۱۱ ۱۳۰ ۱۳۹
۶ مازندران ۱ ۱ ۷ ۱۳ ۲۵ ۳۱ ۴۹ ۶۶ ۹۰ ۱۰۴
۷ زنجان ۲ ۴ ۶ ۱۵ ۲۵ ۳۷ ۴۶ ۵۶ ۷۸ ۹۵ ۱۰۴
۸ البرز ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ۶ ۱۴ ۲۰ ۲۸ ۳۱ ۴۳ ۵۷ ۷۱ ۸۴ ۸۷
۹ همدان ۱ ۲ ۲ ۳ ۴ ۵ ۷ ۱۳ ۲۲ ۳۷ ۵۸ ۷۳ ۸۲
۱۰ کرمانشاه ۳ ۹ ۱۴ ۱۹ ۲۶ ۳۵ ۴۴ ۵۵ ۶۴ ۷۱
۱۱ گیلان ۳ ۸ ۱۴ ۲۳ ۳۱ ۳۸ ۴۹ ۵۷
۱۲ سمنان ۲ ۲ ۲ ۶ ۱۲ ۲۳ ۳۴ ۴۶ ۵۶
۱۳ خوزستان ۱ ۱ ۲ ۲ ۵ ۱۱ ۱۷ ۳۰ ۳۹ ۴۷ ۵۲
۱۴ کرمان ۱ ۲ ۵ ۷ ۷ ۱۲ ۱۳ ۱۶ ۲۰ ۴۲ ۴۴
۱۵ مرکزی ۳ ۶ ۱۱ ۱۹ ۲۷ ۳۴ ۴۱
۱۶ یزد ۳ ۵ ۸ ۱۲ ۱۷ ۲۴ ۲۹ ۳۱
۱۷ کهگیلویه و بویراحمد ۳ ۷ ۱۴ ۲۳ ۲۹
۱۸ سیستان و بلوچستان ۴ ۴ ۹ ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۵ ۲۲ ۲۸
۱۹ آذربایجان غربی ۱ ۲ ۲ ۳ ۶ ۱۱ ۱۹ ۲۳
۲۰ خراسان جنوبی ۱ ۱ ۵ ۱۱ ۱۲ ۲۰ ۲۳
۲۱ کردستان ۲ ۲ ۲ ۳ ۸ ۱۱ ۱۷ ۲۰
۲۲ ایلام ۲ ۱۱ ۱۴
۲۳ گلستان ۱ ۱ ۲ ۳ ۴ ۷ ۱۱ ۱۴
۲۴ لرستان ۲ ۲ ۲ ۵ ۹ ۱۳
۲۵ چهارمحال و بختیاری ۲ ۲ ۸ ۱۲
۲۶ قزوین ۲ ۲ ۶ ۷ ۷
۲۷ اردبیل ۱ ۴
۲۸ بوشهر ۱ ۱
۲۹ هرمزگان ۱ ۱
تعداد دانش آموختگان دکتری پژوهشگر در فناوری نانو (نفر)