بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد دانش آموختگان دکتری پژوهشگر در فناوری نانو (نفر)
توضیحات : تعداد فارغ التحصیلان مقطع دکتری رشته های مختلف که موضوع پایان نامه آنها در زمینه فناوری نانو بوده و در بازه زمانی مورد نظر از پایان نامه خود دفاع کرده اند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
استان ها
سال
دریافت خروجی
تعداد دانش آموختگان دکتری پژوهشگر در فناوری نانو (نفر)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ تهران ۱ ۱ ۲ ۶ ۲۱ ۳۷ ۶۵ ۱۲۶ ۲۱۴ ۳۴۵ ۵۱۸ ۷۲۸ ۹۴۰ ۱,۱۶۸ ۱,۴۳۶ ۱,۷۰۷ ۱,۸۵۷
۲ اصفهان ۳ ۶ ۸ ۱۹ ۳۷ ۵۷ ۹۱ ۱۳۰ ۱۸۵ ۲۵۱ ۳۲۳ ۳۹۵ ۴۴۲
۳ آذربایجان شرقی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۸ ۱۹ ۲۵ ۳۹ ۶۱ ۹۶ ۱۳۲ ۱۶۲ ۱۸۸
۴ خراسان رضوی ۱ ۴ ۱۲ ۲۲ ۳۵ ۵۳ ۷۳ ۹۷ ۱۲۷ ۱۶۱ ۱۸۴
۵ فارس ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۴ ۸ ۱۲ ۱۹ ۲۸ ۳۹ ۶۰ ۷۹ ۹۷ ۱۱۱ ۱۳۰ ۱۴۵
۶ زنجان ۲ ۴ ۶ ۱۵ ۲۵ ۳۷ ۴۶ ۵۶ ۷۸ ۹۶ ۱۰۸
۷ مازندران ۱ ۱ ۷ ۱۳ ۲۵ ۳۱ ۴۹ ۶۶ ۹۰ ۱۰۷
۸ البرز ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ۶ ۱۴ ۲۰ ۲۸ ۳۱ ۴۳ ۵۷ ۷۱ ۸۴ ۹۲
۹ همدان ۱ ۲ ۲ ۳ ۴ ۵ ۷ ۱۳ ۲۲ ۳۷ ۵۸ ۷۳ ۸۳
۱۰ کرمانشاه ۳ ۹ ۱۴ ۱۹ ۲۶ ۳۵ ۴۴ ۵۵ ۶۴ ۷۱
۱۱ سمنان ۲ ۲ ۲ ۶ ۱۲ ۲۳ ۳۴ ۴۶ ۶۱
۱۲ گیلان ۳ ۸ ۱۴ ۲۳ ۳۱ ۳۸ ۴۹ ۵۸
۱۳ خوزستان ۱ ۱ ۲ ۲ ۵ ۱۱ ۱۷ ۳۰ ۳۹ ۴۷ ۵۷
۱۴ کرمان ۱ ۲ ۵ ۷ ۷ ۱۲ ۱۳ ۱۶ ۲۰ ۴۲ ۴۵
۱۵ مرکزی ۳ ۶ ۱۱ ۱۹ ۲۷ ۳۴ ۴۳
۱۶ یزد ۳ ۵ ۸ ۱۲ ۱۷ ۲۴ ۲۹ ۳۳
۱۷ کهگیلویه و بویراحمد ۳ ۷ ۱۴ ۲۳ ۳۰
۱۸ سیستان و بلوچستان ۴ ۴ ۹ ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۵ ۲۲ ۲۸
۱۹ آذربایجان غربی ۱ ۲ ۲ ۳ ۶ ۱۱ ۲۰ ۲۵
۲۰ خراسان جنوبی ۱ ۱ ۵ ۱۱ ۱۲ ۲۰ ۲۳
۲۱ کردستان ۲ ۲ ۲ ۳ ۸ ۱۱ ۱۷ ۲۲
۲۲ ایلام ۲ ۱۱ ۱۵
۲۳ لرستان ۲ ۲ ۲ ۵ ۹ ۱۵
۲۴ گلستان ۱ ۱ ۲ ۳ ۴ ۷ ۱۱ ۱۴
۲۵ چهارمحال و بختیاری ۲ ۲ ۸ ۱۳
۲۶ قزوین ۲ ۲ ۶ ۷ ۸
۲۷ اردبیل ۱ ۴
۲۸ هرمزگان ۱ ۱
۲۹ بوشهر ۱ ۱
تعداد دانش آموختگان دکتری پژوهشگر در فناوری نانو (نفر)