بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد دانش آموختگان دکتری پژوهشگر در فناوری نانو (نفر)
توضیحات : تعداد فارغ التحصیلان مقطع دکتری رشته های مختلف که موضوع پایان نامه آنها در زمینه فناوری نانو بوده و در بازه زمانی مورد نظر از پایان نامه خود دفاع کرده اند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
استان ها
سال
دریافت خروجی
تعداد دانش آموختگان دکتری پژوهشگر در فناوری نانو (نفر)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ تهران ۱ ۱ ۲ ۶ ۲۱ ۳۷ ۶۵ ۱۲۶ ۲۱۴ ۳۴۵ ۵۱۸ ۷۲۸ ۹۴۰ ۱,۱۶۸ ۱,۴۳۴ ۱,۶۹۷ ۱,۷۷۸
۲ اصفهان ۳ ۶ ۸ ۱۹ ۳۷ ۵۷ ۹۱ ۱۳۰ ۱۸۵ ۲۵۱ ۳۲۳ ۳۹۳ ۴۱۷
۳ آذربایجان شرقی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۸ ۱۹ ۲۵ ۳۹ ۶۱ ۹۶ ۱۳۲ ۱۶۲ ۱۷۷
۴ خراسان رضوی ۱ ۴ ۱۲ ۲۲ ۳۵ ۵۳ ۷۳ ۹۷ ۱۲۷ ۱۶۰ ۱۷۲
۵ فارس ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۴ ۸ ۱۲ ۱۹ ۲۸ ۳۹ ۶۰ ۷۹ ۹۷ ۱۱۱ ۱۲۹ ۱۳۳
۶ زنجان ۲ ۴ ۶ ۱۵ ۲۵ ۳۷ ۴۶ ۵۶ ۷۸ ۹۴ ۱۰۰
۷ مازندران ۱ ۱ ۷ ۱۳ ۲۵ ۳۱ ۴۹ ۶۵ ۸۹ ۹۷
۸ البرز ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ۶ ۱۴ ۲۰ ۲۸ ۳۱ ۴۳ ۵۷ ۷۱ ۸۴ ۸۵
۹ همدان ۱ ۲ ۲ ۳ ۴ ۵ ۷ ۱۳ ۲۲ ۳۷ ۵۸ ۷۳ ۷۹
۱۰ کرمانشاه ۳ ۹ ۱۴ ۱۹ ۲۶ ۳۵ ۴۴ ۵۵ ۶۳ ۶۷
۱۱ گیلان ۳ ۸ ۱۴ ۲۳ ۳۱ ۳۸ ۴۹ ۵۵
۱۲ سمنان ۲ ۲ ۲ ۶ ۱۲ ۲۴ ۳۵ ۴۶ ۵۱
۱۳ خوزستان ۱ ۱ ۲ ۲ ۵ ۱۱ ۱۷ ۳۰ ۳۹ ۴۷ ۵۱
۱۴ کرمان ۱ ۲ ۵ ۷ ۷ ۱۲ ۱۳ ۱۶ ۲۰ ۴۲ ۴۳
۱۵ مرکزی ۳ ۶ ۱۱ ۱۹ ۲۷ ۳۳ ۳۷
۱۶ یزد ۳ ۵ ۸ ۱۲ ۱۷ ۲۴ ۲۹ ۳۰
۱۷ کهگیلویه و بویراحمد ۳ ۷ ۱۴ ۲۳ ۲۸
۱۸ سیستان و بلوچستان ۴ ۴ ۹ ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۵ ۲۲ ۲۴
۱۹ خراسان جنوبی ۱ ۱ ۵ ۱۱ ۱۲ ۱۹ ۲۲
۲۰ آذربایجان غربی ۱ ۲ ۲ ۳ ۶ ۱۱ ۱۹ ۲۲
۲۱ کردستان ۲ ۲ ۲ ۳ ۸ ۱۱ ۱۷ ۱۸
۲۲ لرستان ۲ ۲ ۲ ۵ ۹ ۱۳
۲۳ گلستان ۱ ۱ ۲ ۳ ۴ ۷ ۱۱ ۱۳
۲۴ ایلام ۲ ۱۱ ۱۱
۲۵ چهارمحال و بختیاری ۲ ۲ ۸ ۱۰
۲۶ قزوین ۲ ۲ ۶ ۷ ۷
۲۷ اردبیل ۱ ۳
۲۸ بوشهر ۱ ۱
۲۹ هرمزگان ۱ ۱
تعداد دانش آموختگان دکتری پژوهشگر در فناوری نانو (نفر)