بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید (دلار)
توضیحات : عبارت است از مقدار GDP یک کشور بر حسب PPP در یک سال تقسیم بر تعداد جمعیت آن کشور در همان سال.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید (دلار)
۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶]
۱ قطر ۹۷,۷۶۷ ۱۰۸,۸۳۱ ۱۱۱,۹۶۰ ۱۱۵,۰۱۲ ۱۱۳,۳۱۳ ۱۲۲,۶۰۹ ۱۲۹,۳۵۰ ۱۲۷,۶۱۰ ۱۲۶,۹۱۳ ۱۲۷,۳۱۳ ۱۲۷,۵۰۱ ۱۲۷,۵۲۳
۲ لوکزامبورگ ۶۸,۲۲۰ ۷۷,۹۹۶ ۸۳,۹۴۹ ۸۶,۶۹۴ ۸۲,۳۶۲ ۸۵,۷۷۹ ۹۲,۰۰۵ ۹۱,۶۲۲ ۹۵,۶۹۷ ۱۰۱,۸۳۲ ۱۰۴,۲۰۶ ۱۰۵,۸۸۲
۳ سنگاپور ۵۵,۱۷۳ ۵۹,۹۹۹ ۶۴,۴۶۶ ۶۳,۴۳۸ ۶۱,۶۴۷ ۷۰,۶۴۷ ۷۵,۰۱۳ ۷۷,۴۲۹ ۸۱,۲۸۸ ۸۴,۵۹۳ ۸۶,۱۲۸ ۸۷,۸۵۶
۴ امارات عربی متحده ۸۲,۲۰۶ ۸۱,۳۰۵ ۷۴,۶۹۸ ۶۸,۹۰۲ ۵۹,۱۶۰ ۵۶,۴۱۵ ۵۸,۴۰۴ ۶۰,۹۱۵ ۶۴,۷۱۳ ۶۷,۵۵۱ ۷۰,۲۴۶ ۷۲,۴۱۹
۵ ایرلند ۴۰,۴۴۵ ۴۴,۲۴۶ ۴۶,۷۶۳ ۴۴,۲۶۴ ۴۱,۵۶۷ ۴۳,۲۲۲ ۴۵,۴۷۷ ۴۶,۵۵۳ ۴۸,۳۱۰ ۵۱,۲۶۶ ۶۷,۹۷۴ ۶۸,۸۸۳
۶ سوئیس ۴۰,۴۵۸ ۴۴,۹۵۲ ۴۹,۴۶۷ ۵۲,۳۱۸ ۵۱,۶۳۳ ۵۲,۹۳۶ ۵۵,۹۱۹ ۵۷,۵۹۱ ۵۹,۷۸۸ ۶۱,۲۲۸ ۶۲,۵۰۰ ۶۲,۸۸۲
۷ نروژ ۴۷,۷۷۲ ۵۴,۱۱۱ ۵۵,۸۴۷ ۶۱,۶۷۶ ۵۵,۴۶۰ ۵۷,۹۹۶ ۶۲,۰۶۱ ۶۵,۳۸۰ ۶۶,۹۵۹ ۶۵,۶۵۶ ۶۲,۰۵۳ ۵۹,۳۰۲
۸ ایالات متحده ۴۴,۳۰۸ ۴۶,۴۳۷ ۴۸,۰۶۲ ۴۸,۴۰۱ ۴۷,۰۰۲ ۴۸,۳۷۴ ۴۹,۷۹۱ ۵۱,۴۵۰ ۵۲,۷۸۷ ۵۴,۵۹۹ ۵۶,۲۰۷ ۵۷,۴۶۷
۹ عربستان ۴۰,۵۴۷ ۴۱,۷۸۳ ۴۲,۵۲۰ ۴۴,۸۴۲ ۴۳,۰۵۶ ۴۴,۵۰۲ ۴۸,۵۲۵ ۵۰,۵۷۳ ۵۱,۲۶۵ ۵۲,۶۲۶ ۵۴,۰۰۷ ۵۴,۴۳۱
۱۰ ایسلند ۳۶,۹۶۵ ۳۸,۷۲۳ ۴۰,۷۲۳ ۴۲,۶۷۸ ۴۱,۰۶۴ ۳۸,۴۱۱ ۳۹,۴۶۶ ۴۰,۴۸۷ ۴۲,۶۳۱ ۴۴,۲۹۱ ۴۷,۶۹۰ ۵۱,۳۹۹
۱۱ هلند ۳۷,۲۶۵ ۴۰,۶۲۱ ۴۳,۴۶۲ ۴۵,۸۴۴ ۴۴,۰۹۰ ۴۴,۵۸۶ ۴۶,۰۶۷ ۴۶,۷۰۷ ۴۸,۶۶۶ ۴۹,۰۱۲ ۴۹,۵۴۷ ۵۰,۸۹۸
۱۲ اتریش ۳۴,۸۶۷ ۳۷,۴۵۶ ۳۹,۱۵۱ ۴۱,۰۵۹ ۴۰,۷۰۴ ۴۱,۹۰۷ ۴۴,۲۳۸ ۴۶,۲۳۳ ۴۷,۷۲۲ ۴۸,۶۱۶ ۴۹,۴۱۹ ۵۰,۰۷۸
۱۳ دانمارک ۳۴,۱۵۰ ۳۷,۳۱۷ ۳۸,۹۵۳ ۴۱,۲۷۸ ۴۰,۳۸۱ ۴۳,۰۸۳ ۴۴,۴۰۳ ۴۴,۸۰۴ ۴۶,۷۲۷ ۴۷,۸۰۶ ۴۸,۹۸۱ ۴۹,۶۹۶
۱۴ سوئد ۳۳,۹۶۷ ۳۷,۴۴۰ ۴۰,۵۶۴ ۴۱,۸۵۴ ۳۹,۶۹۳ ۴۱,۶۶۸ ۴۳,۷۵۵ ۴۴,۷۲۵ ۴۵,۶۷۳ ۴۶,۴۰۵ ۴۷,۸۲۳ ۴۹,۱۷۵
۱۵ آلمان ۳۱,۹۶۹ ۳۴,۲۶۲ ۳۶,۴۳۷ ۳۸,۰۲۹ ۳۷,۰۸۰ ۳۹,۲۶۳ ۴۲,۶۹۳ ۴۳,۵۶۴ ۴۵,۲۳۲ ۴۷,۰۵۸ ۴۷,۹۹۹ ۴۸,۷۳۰
۱۶ استرالیا ۳۲,۵۹۲ ۳۴,۳۵۷ ۳۶,۵۹۶ ۳۷,۵۰۷ ۴۰,۲۸۲ ۳۹,۱۹۱ ۴۱,۷۸۲ ۴۲,۶۱۶ ۴۵,۶۶۹ ۴۶,۴۴۶ ۴۶,۴۷۶ ۴۶,۷۹۰
۱۷ بلژیک ۳۳,۳۳۲ ۳۵,۴۰۷ ۳۶,۸۵۸ ۳۸,۱۳۴ ۳۸,۰۴۸ ۴۰,۱۲۹ ۴۱,۲۴۹ ۴۲,۳۵۵ ۴۳,۴۵۲ ۴۴,۷۹۵ ۴۵,۶۰۸ ۴۶,۳۸۳
۱۸ کانادا ۳۶,۱۳۵ ۳۸,۰۱۰ ۳۹,۴۴۲ ۴۰,۲۷۸ ۳۸,۷۹۱ ۴۰,۰۲۷ ۴۱,۵۶۵ ۴۲,۱۴۵ ۴۴,۰۹۸ ۴۵,۰۸۲ ۴۴,۲۰۵ ۴۴,۰۲۵
۱۹ فنلاند ۳۱,۹۹۳ ۳۴,۳۸۳ ۳۷,۶۸۸ ۳۹,۹۶۹ ۳۷,۸۶۹ ۳۸,۸۱۲ ۴۰,۶۸۴ ۴۰,۶۲۰ ۴۱,۲۹۴ ۴۱,۵۱۲ ۴۲,۲۷۵ ۴۳,۰۵۳
۲۰ انگلستان ۳۲,۲۷۵ ۳۴,۳۳۲ ۳۵,۱۵۱ ۳۶,۰۶۸ ۳۴,۴۰۳ ۳۵,۷۴۱ ۳۶,۴۵۶ ۳۷,۴۷۸ ۳۹,۰۱۷ ۴۰,۷۰۹ ۴۱,۷۶۷ ۴۲,۶۰۹
۲۱ ژاپن ۳۱,۶۶۴ ۳۳,۰۵۸ ۳۴,۵۲۹ ۳۴,۷۹۹ ۳۳,۰۹۹ ۳۴,۹۹۶ ۳۵,۷۷۵ ۳۷,۱۹۱ ۳۸,۹۷۴ ۳۹,۳۸۷ ۴۰,۶۸۶ ۴۱,۴۷۰
۲۲ فرانسه ۳۰,۶۰۴ ۳۲,۵۴۳ ۳۴,۱۵۱ ۳۵,۱۵۶ ۳۴,۷۶۷ ۳۶,۰۲۷ ۳۷,۴۵۷ ۳۷,۶۴۵ ۳۹,۴۸۸ ۴۰,۲۲۱ ۴۱,۱۷۸ ۴۱,۴۶۶
۲۳ نیوزلند ۲۵,۶۷۷ ۲۷,۷۶۷ ۲۹,۳۸۷ ۲۹,۸۶۰ ۳۰,۶۹۹ ۳۱,۲۶۴ ۳۲,۷۳۵ ۳۲,۹۸۶ ۳۶,۱۶۹ ۳۷,۱۸۲ ۳۷,۹۴۹ ۳۹,۰۵۹
۲۴ ایتالیا ۳۰,۰۵۲ ۳۲,۳۵۱ ۳۳,۹۸۳ ۳۵,۴۰۳ ۳۴,۵۴۹ ۳۵,۰۷۶ ۳۶,۳۴۷ ۳۶,۲۳۷ ۳۶,۱۳۱ ۳۶,۲۹۴ ۳۷,۲۵۵ ۳۸,۱۶۱
۲۵ اسپانیا ۲۷,۷۰۳ ۳۰,۸۳۳ ۳۲,۵۸۴ ۳۳,۴۶۳ ۳۲,۴۲۴ ۳۱,۹۸۴ ۳۲,۰۶۷ ۳۱,۹۸۷ ۳۲,۶۰۲ ۳۳,۶۵۸ ۳۴,۶۹۶ ۳۶,۳۱۰
۲۶ کره جنوبی ۲۴,۱۹۶ ۲۵,۸۲۸ ۲۷,۸۲۳ ۲۸,۶۵۶ ۲۸,۳۲۰ ۳۰,۳۷۷ ۳۱,۲۲۹ ۳۲,۰۹۷ ۳۲,۶۱۶ ۳۳,۶۳۲ ۳۴,۴۲۲ ۳۵,۷۵۱
۲۷ جمهوری چک ۲۱,۹۱۰ ۲۳,۷۵۲ ۲۶,۰۵۸ ۲۷,۷۸۴ ۲۷,۵۶۷ ۲۷,۶۵۹ ۲۸,۷۹۷ ۲۹,۰۴۷ ۳۰,۴۸۶ ۳۲,۳۵۸ ۳۳,۷۴۳ ۳۴,۷۱۱
۲۸ اسلوانی ۲۳,۹۴۵ ۲۵,۷۷۸ ۲۷,۵۹۵ ۲۹,۶۲۴ ۲۷,۵۰۴ ۲۷,۷۹۳ ۲۸,۸۰۵ ۲۸,۸۴۲ ۲۹,۵۳۲ ۳۰,۹۹۵ ۳۱,۹۶۵ ۳۲,۸۸۵
۲۹ قبرس ۲۸,۱۷۰ ۳۰,۴۹۶ ۳۲,۹۸۶ ۳۴,۸۲۴ ۳۳,۹۲۳ ۳۳,۲۹۵ ۳۳,۱۹۲ ۳۱,۸۷۸ ۳۰,۶۱۱ ۳۰,۴۸۳ ۳۱,۵۴۰ ۳۲,۵۸۰
۳۰ اسلواکی ۱۶,۶۱۶ ۱۸,۸۷۶ ۲۱,۱۵۷ ۲۳,۶۹۲ ۲۳,۰۸۳ ۲۵,۰۱۱ ۲۵,۸۳۵ ۲۶,۶۴۷ ۲۷,۸۹۸ ۲۹,۰۲۰ ۲۹,۹۰۷ ۳۰,۶۳۲
۳۱ پرتغال ۲۲,۷۴۰ ۲۴,۶۷۰ ۲۵,۶۹۶ ۲۶,۶۳۲ ۲۶,۴۹۶ ۲۷,۳۶۱ ۲۶,۷۸۰ ۲۶,۴۵۴ ۲۷,۹۰۰ ۲۸,۸۰۶ ۲۹,۶۸۸ ۳۰,۶۲۴
۳۲ لیتوانی ۱۴,۵۲۶ ۱۶,۴۹۴ ۱۹,۰۸۸ ۲۰,۷۴۴ ۱۸,۱۶۴ ۲۰,۱۳۰ ۲۲,۸۵۴ ۲۴,۶۵۸ ۲۶,۷۱۷ ۲۸,۱۷۹ ۲۸,۹۳۶ ۲۹,۹۶۶
۳۳ استونی ۱۶,۵۱۶ ۱۹,۲۶۹ ۲۱,۹۵۶ ۲۲,۶۶۴ ۲۰,۵۲۳ ۲۱,۶۲۳ ۲۴,۵۴۳ ۲۶,۰۲۳ ۲۷,۴۳۵ ۲۸,۵۴۳ ۲۸,۹۴۷ ۲۹,۳۶۵
۳۴ لهستان ۱۳,۸۹۶ ۱۵,۱۵۱ ۱۶,۷۸۱ ۱۸,۳۱۰ ۱۹,۲۶۶ ۲۱,۰۸۹ ۲۲,۸۵۱ ۲۳,۸۳۳ ۲۴,۷۱۹ ۲۵,۷۰۸ ۲۶,۸۵۶ ۲۷,۸۱۱
۳۵ مالزی ۱۶,۵۴۱ ۱۷,۶۶۸ ۱۹,۴۸۸ ۲۰,۱۶۳ ۱۹,۴۴۸ ۲۰,۶۸۰ ۲۱,۸۱۹ ۲۳,۰۰۷ ۲۴,۰۳۴ ۲۵,۴۸۸ ۲۶,۶۰۶ ۲۷,۶۸۱
۳۶ یونان ۲۵,۵۷۸ ۲۸,۵۳۶ ۲۹,۲۸۰ ۳۰,۸۵۶ ۳۰,۳۹۶ ۲۸,۲۰۳ ۲۶,۱۴۱ ۲۵,۲۸۵ ۲۶,۰۹۸ ۲۶,۴۳۱ ۲۶,۳۵۸ ۲۶,۷۸۳
۳۷ مجارستان ۱۷,۰۱۴ ۱۸,۲۳۰ ۱۸,۹۳۴ ۲۰,۵۸۶ ۲۰,۵۷۳ ۲۱,۴۶۷ ۲۲,۷۲۹ ۲۲,۹۹۸ ۲۴,۳۶۶ ۲۵,۴۹۴ ۲۶,۴۳۶ ۲۶,۶۸۱
۳۸ لتونی ۱۳,۸۴۸ ۱۵,۷۶۲ ۱۸,۱۲۲ ۱۹,۴۳۲ ۱۶,۸۸۹ ۱۷,۵۹۳ ۱۹,۷۷۳ ۲۱,۲۵۳ ۲۲,۶۹۷ ۲۳,۹۰۸ ۲۴,۹۲۰ ۲۶,۰۳۱
۳۹ قزاقستان ۱۴,۲۵۹ ۱۶,۰۹۹ ۱۷,۷۹۳ ۱۸,۵۱۴ ۱۸,۳۸۷ ۱۹,۶۹۰ ۲۱,۲۷۸ ۲۲,۳۹۲ ۲۳,۷۷۴ ۲۴,۸۴۶ ۲۵,۰۴۵ ۲۵,۲۶۴
۴۰ ترکیه ۱۱,۸۸۸ ۱۳,۶۲۸ ۱۴,۸۴۰ ۱۶,۰۴۹ ۱۵,۵۰۲ ۱۷,۴۶۰ ۱۹,۶۶۱ ۲۰,۶۴۰ ۲۲,۳۱۱ ۲۳,۱۱۱ ۲۴,۰۵۴ ۲۴,۲۴۴
۴۱ شیلی ۱۲,۷۷۵ ۱۵,۶۱۱ ۱۶,۸۶۳ ۱۶,۴۲۳ ۱۶,۲۶۸ ۱۸,۳۵۷ ۲۰,۴۳۸ ۲۱,۶۲۰ ۲۲,۵۷۹ ۲۳,۰۸۲ ۲۳,۵۸۰ ۲۳,۹۶۰
۴۲ رومانی ۹,۷۲۴ ۱۱,۶۹۴ ۱۳,۴۴۳ ۱۶,۳۰۲ ۱۶,۰۱۳ ۱۷,۱۸۱ ۱۸,۰۹۵ ۱۸,۹۸۳ ۱۹,۸۷۸ ۲۰,۷۹۷ ۲۲,۰۷۱ ۲۳,۶۲۶
۴۳ کرواسی ۱۴,۸۵۹ ۱۶,۹۳۵ ۱۸,۷۷۱ ۲۰,۲۴۷ ۱۹,۴۷۱ ۱۹,۲۰۵ ۲۰,۷۰۴ ۲۱,۱۳۳ ۲۱,۶۸۱ ۲۱,۹۸۱ ۲۲,۴۸۹ ۲۳,۵۹۶
۴۴ روسیه ۱۱,۸۲۲ ۱۴,۹۱۶ ۱۶,۶۴۹ ۲۰,۱۶۴ ۱۹,۳۸۷ ۲۰,۴۹۸ ۲۴,۰۷۴ ۲۵,۳۱۷ ۲۵,۴۸۱ ۲۵,۴۷۷ ۲۳,۷۰۳ ۲۳,۱۶۳
۴۵ پاناما ۱۰,۵۷۶ ۱۱,۶۳۰ ۱۳,۱۳۰ ۱۴,۲۸۲ ۱۴,۳۶۳ ۱۵,۱۰۷ ۱۶,۹۴۰ ۱۸,۵۱۹ ۱۹,۷۲۲ ۲۰,۹۳۳ ۲۲,۰۱۳ ۲۳,۰۱۵
۴۶ اروگوئه ۱۱,۵۵۴ ۱۲,۳۷۶ ۱۳,۵۰۲ ۱۴,۷۰۶ ۱۵,۳۹۱ ۱۶,۷۳۷ ۱۷,۹۰۵ ۱۸,۸۱۸ ۱۹,۹۴۳ ۲۰,۸۸۶ ۲۱,۱۱۵ ۲۱,۶۲۵
۴۷ آرژانتین ۱۳,۸۱۸ ۱۵,۲۲۸ ۱۶,۸۶۶ ۱۷,۷۱۱ ۱۶,۶۱۸ ۱۸,۳۳۴ ۱۹,۶۲۹ ۱۹,۵۷۹ ۲۰,۱۶۲ ۱۹,۸۰۱ ۲۰,۳۳۸ ۱۹,۹۳۴
۴۸ بلغارستان ۱۰,۲۷۵ ۱۱,۳۷۸ ۱۲,۸۹۸ ۱۴,۳۹۶ ۱۴,۱۳۳ ۱۴,۹۶۳ ۱۵,۶۷۶ ۱۶,۲۰۸ ۱۶,۶۴۷ ۱۷,۴۰۶ ۱۸,۲۴۹ ۱۹,۱۹۹
۴۹ بلاروس ۹,۹۸۴ ۱۱,۳۹۰ ۱۲,۷۵۷ ۱۴,۳۸۳ ۱۴,۵۵۴ ۱۵,۹۰۷ ۱۷,۱۶۷ ۱۷,۸۰۲ ۱۸,۲۷۲ ۱۸,۹۰۲ ۱۸,۳۴۵ ۱۸,۰۶۰
۵۰ مکزیک ۱۲,۲۱۳ ۱۳,۲۹۸ ۱۳,۸۷۷ ۱۴,۴۳۷ ۱۴,۰۹۲ ۱۴,۷۶۵ ۱۵,۹۲۳ ۱۶,۴۵۷ ۱۶,۶۸۳ ۱۷,۳۶۳ ۱۷,۲۴۴ ۱۷,۸۶۲
۵۱ عراق ۹,۷۰۱ ۱۰,۷۴۱ ۱۰,۹۰۶ ۱۱,۷۳۷ ۱۱,۹۰۵ ۱۲,۴۶۰ ۱۳,۲۶۲ ۱۴,۸۹۵ ۱۵,۶۰۴ ۱۵,۴۸۱ ۱۵,۸۹۵ ۱۷,۳۵۴
۵۲ آذربایجان ۷,۱۶۹ ۹,۸۳۰ ۱۲,۴۷۷ ۱۳,۸۰۰ ۱۴,۹۰۱ ۱۵,۶۲۸ ۱۵,۷۵۴ ۱۶,۱۸۱ ۱۷,۱۷۲ ۱۷,۶۰۸ ۱۷,۷۸۰ ۱۷,۲۵۳
۵۳ تایلند ۱۰,۲۶۲ ۱۱,۰۳۶ ۱۱,۸۷۸ ۱۲,۲۵۵ ۱۲,۲۰۱ ۱۳,۲۱۴ ۱۳,۵۳۵ ۱۴,۷۱۵ ۱۵,۲۹۳ ۱۵,۶۴۷ ۱۶,۲۲۳ ۱۶,۹۱۷
۵۴ ترکمنستان ۵,۷۸۳ ۶,۵۳۹ ۷,۳۶۳ ۸,۴۹۷ ۸,۹۵۲ ۹,۷۴۱ ۱۱,۲۱۳ ۱۲,۴۶۱ ۱۳,۶۹۸ ۱۵,۰۹۸ ۱۵,۹۶۳ ۱۶,۸۸۰
۵۵ کاستاریکا ۹,۸۱۷ ۱۰,۶۹۸ ۱۱,۷۱۴ ۱۲,۳۳۰ ۱۲,۱۴۲ ۱۲,۷۳۷ ۱۳,۳۹۷ ۱۴,۱۳۴ ۱۴,۵۲۵ ۱۵,۱۶۱ ۱۵,۸۸۰ ۱۶,۶۱۴
کل جهان ۱۰,۰۷۰ ۱۰,۸۹۸ ۱۱,۶۶۷ ۱۲,۲۰۳ ۱۲,۱۷۳ ۱۲,۸۳۴ ۱۳,۵۴۲ ۱۴,۰۷۲ ۱۴,۶۵۴ ۱۵,۲۲۷ ۱۵,۶۶۸ ۱۶,۱۳۶
۵۶ چین ۵,۰۹۳ ۵,۸۸۴ ۶,۸۶۴ ۷,۶۳۵ ۸,۳۷۴ ۹,۳۳۳ ۱۰,۳۸۴ ۱۱,۳۵۱ ۱۲,۳۶۸ ۱۳,۴۴۰ ۱۴,۴۴۸ ۱۵,۵۳۵
۵۷ برزیل ۱۰,۹۵۱ ۱۱,۶۰۵ ۱۲,۵۰۴ ۱۳,۲۶۳ ۱۳,۲۱۵ ۱۴,۲۴۵ ۱۴,۹۷۳ ۱۵,۳۹۷ ۱۵,۹۶۸ ۱۶,۱۹۲ ۱۵,۶۱۵ ۱۵,۱۲۸
۵۸ الجزایر ۱۰,۹۷۲ ۱۱,۳۳۲ ۱۱,۸۴۳ ۱۲,۱۶۲ ۱۲,۲۴۲ ۱۲,۶۱۰ ۱۲,۹۹۰ ۱۳,۴۰۴ ۱۳,۷۱۵ ۱۴,۲۰۳ ۱۴,۶۱۳ ۱۵,۰۷۵
۵۹ صربستان ۸,۷۰۷ ۹,۶۱۶ ۱۰,۴۷۲ ۱۱,۹۲۲ ۱۱,۸۴۲ ۱۲,۰۹۹ ۱۲,۹۶۸ ۱۳,۱۰۸ ۱۳,۷۷۳ ۱۳,۸۰۶ ۱۴,۱۱۲ ۱۴,۵۱۲
۶۰ کلمبیا ۸,۲۴۸ ۸,۹۵۷ ۹,۷۱۱ ۱۰,۱۳۲ ۱۰,۲۶۰ ۱۰,۶۸۰ ۱۱,۴۹۷ ۱۲,۰۵۸ ۱۲,۷۲۵ ۱۳,۳۹۵ ۱۳,۸۲۶ ۱۴,۱۵۸
۶۱ لبنان ۱۰,۹۲۸ ۱۱,۲۴۰ ۱۲,۵۲۸ ۱۳,۸۵۶ ۱۵,۱۳۵ ۱۵,۹۵۲ ۱۵,۶۹۵ ۱۵,۲۴۶ ۱۴,۵۶۶ ۱۴,۲۱۲ ۱۳,۹۳۵ ۱۳,۹۹۶
۶۲ آفریقای جنوبی ۹,۸۴۶ ۱۰,۵۷۸ ۱۱,۲۸۹ ۱۱,۷۱۷ ۱۱,۴۶۳ ۱۱,۷۸۶ ۱۲,۲۴۴ ۱۲,۵۵۷ ۱۲,۸۸۰ ۱۳,۱۲۷ ۱۳,۲۳۰ ۱۳,۲۲۵
۶۳ پرو ۶,۷۶۳ ۷,۴۰۴ ۸,۱۴۹ ۸,۹۵۷ ۹,۰۱۰ ۹,۷۵۵ ۱۰,۴۴۹ ۱۱,۱۴۶ ۱۱,۸۲۹ ۱۲,۱۶۲ ۱۲,۵۲۹ ۱۳,۰۲۲
۶۴ سریلانکا ۵,۸۱۲ ۶,۴۰۱ ۶,۹۶۵ ۷,۴۶۸ ۷,۷۳۲ ۸,۳۹۰ ۹,۲۱۳ ۱۰,۱۶۴ ۱۰,۵۹۶ ۱۱,۲۱۹ ۱۱,۷۷۸ ۱۲,۳۱۶
۶۵ بوسنی و هرزگوین ۶,۴۵۳ ۷,۳۸۴ ۸,۱۶۰ ۹,۰۰۱ ۹,۰۰۷ ۹,۳۱۷ ۹,۸۹۳ ۱۰,۱۷۰ ۱۰,۸۲۱ ۱۱,۲۱۲ ۱۱,۶۸۷ ۱۲,۰۷۵
۶۶ آلبانی ۵,۹۴۳ ۶,۶۳۵ ۷,۲۹۰ ۸,۲۲۸ ۸,۸۲۴ ۹,۶۴۷ ۱۰,۲۰۸ ۱۰,۵۲۶ ۱۰,۵۸۴ ۱۱,۳۲۵ ۱۱,۵۰۵ ۱۱,۹۲۹
۶۷ اندونزی ۶,۰۷۷ ۶,۵۱۸ ۷,۰۲۰ ۷,۴۸۶ ۷,۷۸۷ ۸,۲۶۳ ۸,۸۳۸ ۹,۴۲۲ ۹,۹۸۰ ۱۰,۵۳۷ ۱۱,۰۳۹ ۱۱,۶۱۲
۶۸ تونس ۷,۸۳۸ ۸,۴۲۴ ۹,۱۳۸ ۹,۶۱۰ ۹,۸۶۹ ۱۰,۲۲۵ ۱۰,۱۲۱ ۱۰,۵۹۶ ۱۰,۹۴۸ ۱۱,۳۲۶ ۱۱,۴۴۶ ۱۱,۵۹۹
۶۹ اکوادور ۷,۶۶۴ ۸,۱۱۰ ۸,۳۶۶ ۸,۹۲۱ ۸,۸۸۹ ۹,۱۶۳ ۹,۹۲۷ ۱۰,۵۱۲ ۱۱,۰۳۷ ۱۱,۵۰۶ ۱۱,۴۷۴ ۱۱,۲۸۶
۷۰ مصر ۷,۱۲۴ ۷,۷۰۸ ۸,۳۲۷ ۸,۹۳۹ ۹,۲۵۵ ۹,۶۵۸ ۹,۸۲۴ ۱۰,۰۰۳ ۱۰,۱۵۶ ۱۰,۴۰۷ ۱۰,۷۴۹ ۱۱,۱۳۲
۷۱ گرجستان ۴,۳۶۵ ۴,۹۸۵ ۵,۸۲۶ ۶,۱۵۶ ۶,۰۵۴ ۶,۵۹۸ ۷,۳۱۵ ۸,۰۲۷ ۸,۵۴۲ ۹,۲۱۶ ۹,۶۰۹ ۹,۹۹۷
۷۲ پاراگوئه ۵,۴۴۹ ۵,۷۹۹ ۶,۱۸۸ ۶,۶۲۱ ۶,۳۲۳ ۷,۱۴۲ ۷,۵۰۵ ۷,۴۴۷ ۸,۵۱۴ ۸,۹۵۵ ۹,۱۹۹ ۹,۵۷۷
۷۳ اردن ۷,۸۳۵ ۸,۴۰۶ ۸,۹۴۴ ۹,۳۳۳ ۹,۴۳۷ ۹,۲۸۱ ۹,۲۱۴ ۹,۱۲۹ ۹,۰۶۲ ۹,۰۸۳ ۹,۰۴۱ ۹,۰۵۰
۷۴ جامائیکا ۷,۴۸۹ ۷,۸۹۸ ۸,۱۷۹ ۸,۲۲۹ ۷,۸۹۲ ۷,۸۳۵ ۸,۰۹۹ ۸,۱۶۴ ۸,۳۰۶ ۸,۴۸۳ ۸,۶۳۰ ۸,۸۳۵
۷۵ ارمنستان ۴,۷۶۹ ۵,۶۰۸ ۶,۶۰۵ ۷,۲۶۱ ۶,۳۲۴ ۶,۵۶۷ ۷,۰۲۲ ۷,۶۴۹ ۷,۹۹۷ ۸,۳۹۷ ۸,۷۱۰ ۸,۸۱۸
۷۶ اوکراین ۶,۴۵۲ ۷,۱۸۴ ۸,۰۰۶ ۸,۳۹۶ ۷,۲۴۰ ۷,۶۶۶ ۸,۲۸۲ ۸,۴۷۵ ۸,۶۳۰ ۸,۶۸۴ ۷,۹۴۸ ۸,۲۷۲
۷۷ مراکش ۴,۷۷۴ ۵,۲۳۲ ۵,۴۹۷ ۵,۸۶۷ ۶,۰۸۶ ۶,۳۱۳ ۶,۶۸۸ ۶,۹۱۶ ۷,۲۴۰ ۷,۴۴۸ ۷,۷۵۷ ۷,۸۳۸
۷۸ فیلیپین ۴,۲۵۵ ۴,۵۳۵ ۴,۸۸۱ ۵,۱۰۱ ۵,۱۱۵ ۵,۴۸۴ ۵,۷۰۷ ۶,۰۹۹ ۶,۵۲۷ ۶,۹۳۸ ۷,۳۲۰ ۷,۸۰۶
۷۹ بولیوی ۴,۱۸۰ ۴,۴۳۹ ۴,۶۸۵ ۴,۹۸۷ ۵,۱۰۹ ۵,۲۹۸ ۵,۵۹۹ ۵,۹۰۰ ۶,۳۰۳ ۶,۶۶۳ ۶,۹۵۴ ۷,۲۳۶
۸۰ هند ۲,۸۳۰ ۳,۱۳۹ ۳,۴۸۵ ۳,۶۳۸ ۳,۹۲۰ ۴,۳۱۶ ۴,۶۳۶ ۴,۹۱۶ ۵,۲۵۱ ۵,۶۷۸ ۶,۱۲۷ ۶,۵۷۲
۸۱ ازبکستان ۲,۷۳۳ ۲,۹۸۶ ۳,۳۲۲ ۳,۶۳۳ ۳,۸۹۱ ۴,۱۵۴ ۴,۴۷۰ ۴,۸۵۴ ۵,۲۴۴ ۵,۶۵۸ ۶,۰۶۹ ۶,۵۱۴
۸۲ آنگولا ۳,۵۱۶ ۴,۲۲۳ ۵,۱۲۸ ۵,۷۴۳ ۵,۷۱۹ ۵,۷۷۶ ۵,۹۱۱ ۶,۱۰۹ ۶,۴۰۱ ۶,۵۹۴ ۶,۶۳۴ ۶,۴۹۹
۸۳ ویتنام ۳,۱۰۳ ۳,۳۸۴ ۳,۶۸۱ ۳,۹۲۴ ۴,۱۲۳ ۴,۳۹۶ ۴,۷۱۶ ۵,۰۰۱ ۵,۳۰۰ ۵,۶۵۷ ۶,۰۳۴ ۶,۴۲۴
۸۴ نیجریه ۳,۶۹۴ ۴,۰۱۴ ۴,۲۸۸ ۴,۵۲۵ ۴,۷۴۸ ۵,۰۴۶ ۵,۲۵۹ ۵,۴۳۸ ۵,۶۷۰ ۵,۹۷۵ ۶,۰۳۸ ۵,۸۶۷
۸۵ مولداوی ۲,۹۴۵ ۳,۱۹۰ ۳,۳۸۱ ۳,۷۲۳ ۳,۵۳۱ ۳,۸۳۲ ۴,۱۷۹ ۴,۲۲۷ ۴,۷۰۰ ۵,۰۱۷ ۵,۰۵۴ ۵,۳۳۴
۸۶ پاکستان ۳,۵۷۴ ۳,۸۳۲ ۴,۰۴۰ ۴,۱۰۵ ۴,۱۶۷ ۴,۱۹۷ ۴,۳۱۰ ۴,۴۴۸ ۴,۶۲۰ ۴,۸۲۱ ۴,۹۹۹ ۵,۲۴۹
۸۷ بنگلادش ۱,۷۱۸ ۱,۸۶۴ ۲,۰۲۴ ۲,۱۶۴ ۲,۲۶۵ ۲,۳۹۳ ۲,۵۷۱ ۲,۷۵۶ ۲,۹۳۵ ۳,۱۳۲ ۳,۳۳۵ ۳,۵۸۱
۸۸ قرقیزستان ۲,۱۱۰ ۲,۲۱۹ ۲,۴۴۹ ۲,۶۸۱ ۲,۷۴۶ ۲,۷۳۴ ۲,۹۲۱ ۲,۹۲۳ ۳,۲۲۹ ۳,۳۵۲ ۳,۴۴۷ ۳,۵۵۱
۸۹ کامرون ۲,۳۴۸ ۲,۴۳۱ ۲,۵۰۷ ۲,۵۵۹ ۲,۵۵۷ ۲,۶۰۱ ۲,۶۹۱ ۲,۷۹۰ ۲,۹۱۳ ۳,۰۵۹ ۳,۱۸۵ ۳,۲۸۶
۹۰ کنیا ۱,۹۸۰ ۲,۱۱۴ ۲,۲۵۶ ۲,۲۴۳ ۲,۲۷۲ ۲,۴۲۶ ۲,۵۵۷ ۲,۶۵۰ ۲,۷۷۷ ۲,۹۰۰ ۳,۰۱۹ ۳,۱۵۶
۹۱ تاجیکستان ۱,۵۲۰ ۱,۶۴۱ ۱,۷۷۸ ۱,۹۱۴ ۱,۹۵۸ ۲,۰۶۴ ۲,۲۱۲ ۲,۳۶۷ ۲,۵۲۶ ۲,۶۸۲ ۲,۸۱۲ ۲,۹۸۰
۹۲ سنگال ۱,۸۷۴ ۱,۹۲۷ ۲,۰۲۰ ۲,۰۷۸ ۲,۰۸۵ ۲,۱۳۶ ۲,۱۵۵ ۲,۲۲۴ ۲,۲۷۰ ۲,۳۳۹ ۲,۴۴۵ ۲,۵۶۸
۹۳ یمن ۳,۷۰۰ ۳,۸۲۷ ۳,۹۵۰ ۴,۰۶۱ ۴,۱۳۶ ۴,۳۸۸ ۳,۸۰۵ ۳,۸۶۳ ۴,۰۰۸ ۳,۹۶۸ ۲,۸۱۲ ۲,۵۰۸
۹۴ نپال ۱,۵۰۰ ۱,۵۷۹ ۱,۶۵۹ ۱,۷۷۷ ۱,۸۵۳ ۱,۹۴۶ ۲,۰۳۱ ۲,۱۴۲ ۲,۲۳۹ ۲,۳۸۷ ۲,۴۵۰ ۲,۴۶۸
۹۵ زیمبابوه ۱,۴۷۳ ۱,۴۴۵ ۱,۴۰۷ ۱,۱۶۱ ۱,۲۴۹ ۱,۴۳۱ ۱,۶۶۳ ۱,۸۸۲ ۱,۹۶۷ ۲,۰۱۰ ۲,۰۱۳ ۲,۰۰۶
۹۶ افغانستان ۱,۰۱۲ ۱,۰۶۶ ۱,۲۱۰ ۱,۲۴۷ ۱,۴۸۲ ۱,۵۸۲ ۱,۶۶۱ ۱,۸۷۳ ۱,۸۷۷ ۱,۸۷۵ ۱,۸۶۱ ۱,۸۷۷
۹۷ ایران ۱۲,۹۵۶ ۱۳,۹۵۶ ۱۵,۴۶۰ ۱۵,۷۳۱ ۱۶,۰۳۲ ۱۷,۰۹۱ ۱۷,۸۷۶ ۱۶,۷۸۸ ۱۶,۵۲۱ ۱۷,۳۲۹ ۱۷,۰۴۶
۹۸ کویت ۸۳,۲۲۵ ۸۸,۳۲۸ ۹۱,۲۶۹ ۹۰,۰۱۲ ۷۹,۲۹۷ ۷۳,۶۸۳ ۷۷,۴۶۰ ۷۹,۰۴۸ ۷۶,۶۶۸ ۷۴,۶۱۴ ۷۳,۸۱۷
۹۹ بحرین ۳۸,۹۳۱ ۳۹,۶۳۶ ۴۰,۷۷۰ ۴۱,۰۴۷ ۳۹,۸۸۹ ۴۰,۲۳۰ ۴۰,۶۹۶ ۴۲,۲۰۹ ۴۴,۶۵۸ ۴۶,۷۳۵ ۴۷,۳۳۴
۱۰۰ ونزوئلا ۱۳,۳۱۰ ۱۴,۸۲۱ ۱۶,۲۷۷ ۱۷,۱۹۳ ۱۶,۵۰۷ ۱۶,۲۱۰ ۱۶,۹۸۱ ۱۸,۰۰۵ ۱۸,۲۸۱ ۱۷,۴۶۹
۱۰۱ سوریه ۴,۱۳۳ ۴,۳۹۱ ۴,۶۸۰ ۴,۸۹۹ ۵,۱۵۶ ۵,۲۵۲ ۵,۴۳۶
۱۰۲ عمان ۳۶,۹۱۴ ۳۸,۹۷۹ ۴۰,۵۴۶ ۴۳,۱۷۰ ۴۴,۱۷۳ ۴۴,۴۱۸ ۴۲,۱۲۱ ۴۳,۸۲۲ ۴۳,۳۸۶ ۴۲,۴۳۴ ۴۲,۷۳۷
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید (دلار)