بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp (مقاله به میلیارد دلار)
توضیحات : تعداد مقالات فناوری نانو منتشر شده توسط یک کشور در یک سال تقسیم بر کل GDP کشور بر حسب قدرت خرید (PPP) در همان سال
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp (مقاله به میلیارد دلار)
۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵]
۱ سنگاپور ۳.۵۶ ۴.۱۰ ۴.۰۴ ۴.۵۳ ۵.۰۳ ۵.۳۱ ۵.۷۰ ۶.۰۷ ۵.۰۵ ۵.۱۱ ۵.۱۹
۲ کره جنوبی ۲.۲۵ ۲.۵۴ ۲.۶۶ ۳.۲۲ ۳.۴۸ ۳.۷۵ ۴.۲۸ ۴.۴۹ ۴.۵۶ ۴.۷۷ ۵.۰۵
۳ ایران ۰.۲۰ ۰.۴۱ ۰.۶۲ ۱.۰۲ ۱.۶۸ ۲.۴۰ ۳.۰۱ ۳.۶۹ ۳.۸۳ ۴.۳۲ ۴.۹۶
۴ اسلوانی ۱.۹۲ ۲.۱۴ ۲.۷۷ ۲.۸۶ ۳.۴۰ ۳.۷۴ ۴.۰۳ ۴.۶۶ ۴.۷۸ ۴.۹۲
۵ فنلاند ۱.۷۳ ۲.۰۴ ۲.۳۰ ۲.۵۷ ۲.۹۶ ۳.۱۵ ۳.۱۹ ۳.۳۶ ۳.۶۴ ۴.۰۱ ۴.۱۳
۶ استونی ۱.۱۷ ۱.۳۲ ۱.۴۸ ۱.۵۲ ۱.۸۸ ۲.۴۹ ۲.۴۴ ۲.۳۷ ۳.۰۴ ۳.۶۱ ۳.۶۴
۷ سوئیس ۲.۶۳ ۲.۸۷ ۲.۷۳ ۲.۹۵ ۳.۱۹ ۳.۴۲ ۳.۴۷ ۳.۷۳ ۳.۷۰ ۳.۶۴
۸ سوئد ۲.۰۷ ۲.۱۷ ۲.۰۲ ۲.۱۳ ۲.۳۹ ۲.۶۴ ۲.۹۳ ۳.۱۰ ۳.۳۴ ۳.۵۶ ۳.۴۶
۹ پرتغال ۰.۸۲ ۱.۳۹ ۱.۱۹ ۱.۵۸ ۱.۶۸ ۲.۰۹ ۲.۳۸ ۲.۹۸ ۳.۵۱ ۳.۱۱ ۳.۴۰
۱۰ جمهوری چک ۱.۲۸ ۱.۴۷ ۱.۴۲ ۱.۶۳ ۱.۸۷ ۲.۱۱ ۲.۲۳ ۲.۴۱ ۲.۸۲ ۲.۸۶ ۳.۲۷
۱۱ استرالیا ۱.۰۹ ۱.۳۳ ۱.۴۶ ۱.۶۶ ۱.۸۱ ۲.۰۱ ۲.۲۴ ۲.۲۶ ۲.۷۵ ۲.۹۹ ۳.۲۷
۱۲ صربستان ۱.۱۸ ۱.۶۹ ۲.۰۴ ۱.۷۱ ۲.۶۶ ۲.۱۵ ۲.۵۸ ۳.۳۵ ۳.۴۱ ۳.۶۲ ۳.۲۶
۱۳ دانمارک ۱.۳۲ ۱.۴۴ ۱.۵۱ ۱.۶۶ ۱.۹۳ ۲.۲۶ ۲.۷۵ ۲.۷۱ ۲.۹۴ ۳.۳۴ ۳.۲۶
۱۴ تونس ۰.۸۶ ۱.۸۷ ۰.۷۵ ۰.۹۹ ۱.۲۶ ۱.۱۲ ۱.۶۰ ۱.۶۵ ۱.۸۱ ۳.۲۵
۱۵ مولداوی ۴.۱۲ ۳.۱۶ ۲.۵۷ ۴.۵۷ ۴.۹۹ ۴.۶۳ ۴.۶۷ ۴.۵۹ ۲.۶۵ ۳.۵۰ ۳.۱۳
۱۶ ایسلند ۰.۵۸ ۰.۷۳ ۰.۶۹ ۱.۱۹ ۱.۴۳ ۲.۰۴ ۱.۶۳ ۲.۳۳ ۳.۴۸ ۲.۸۸ ۲.۸۶
۱۷ ارمنستان ۱.۷۵ ۱.۵۰ ۱.۷۵ ۲.۹۸ ۲.۳۹ ۲.۵۶ ۲.۵۰ ۲.۵۳ ۱.۹۰ ۲.۱۰ ۲.۸۴
۱۸ بلژیک ۱.۵۳ ۱.۵۴ ۱.۶۹ ۱.۷۵ ۲.۰۹ ۲.۲۲ ۲.۴۲ ۲.۳۹ ۲.۶۰ ۲.۵۵ ۲.۶۹
۱۹ ایرلند ۱.۴۸ ۱.۴۷ ۱.۷۶ ۱.۸۰ ۲.۱۳ ۲.۸۴ ۳.۱۸ ۳.۲۶ ۳.۲۷ ۲.۹۸ ۲.۶۶
۲۰ اسپانیا ۱.۱۱ ۱.۱۹ ۱.۳۱ ۱.۴۱ ۱.۶۷ ۱.۸۷ ۲.۰۶ ۲.۳۱ ۲.۴۸ ۲.۵۰ ۲.۵۴
۲۱ لیتوانی ۱.۲۱ ۱.۶۷ ۱.۴۵ ۱.۷۵ ۱.۷۰ ۱.۷۰ ۲.۰۴ ۱.۹۵ ۲.۲۰ ۲.۵۰
۲۲ اوکراین ۱.۵۴ ۱.۴۳ ۱.۴۴ ۱.۷۲ ۱.۶۴ ۱.۸۴ ۲.۰۶ ۱.۸۱ ۱.۷۹ ۲.۱۱ ۲.۴۴
۲۳ چین ۱.۵۹ ۱.۷۰ ۱.۷۳ ۱.۸۸ ۱.۹۴ ۲.۰۰ ۲.۲۱ ۲.۲۷ ۲.۱۴ ۲.۲۹ ۲.۴۳
۲۴ قبرس ۰.۳۲ ۰.۵۴ ۰.۷۶ ۱.۳۵ ۱.۴۳ ۱.۳۷ ۱.۳۷ ۱.۸۷ ۲.۰۵ ۲.۴۰
۲۵ رومانی ۱.۱۶ ۱.۱۳ ۱.۶۷ ۱.۷۹ ۱.۶۶ ۲.۱۳ ۲.۳۳ ۲.۱۶ ۲.۴۸ ۲.۱۲ ۲.۳۶
۲۶ یونان ۱.۰۱ ۱.۰۶ ۱.۵۰ ۱.۴۴ ۱.۴۸ ۱.۶۰ ۱.۷۹ ۲.۰۳ ۲.۱۲ ۲.۱۷ ۲.۳۱
۲۷ لهستان ۱.۶۳ ۱.۶۹ ۱.۶۰ ۱.۶۸ ۱.۶۱ ۱.۵۹ ۱.۵۹ ۱.۷۶ ۱.۹۴ ۲.۰۵ ۲.۲۹
۲۸ لتونی ۰.۹۰ ۱.۰۵ ۰.۷۴ ۱.۰۰ ۱.۲۵ ۱.۲۳ ۱.۵۵ ۱.۶۹ ۱.۴۰ ۲.۲۳
۲۹ آلمان ۱.۵۶ ۱.۶۵ ۱.۶۹ ۱.۷۴ ۱.۹۵ ۲.۰۲ ۲.۱۲ ۲.۱۱ ۲.۱۶ ۲.۱۳ ۲.۱۲
۳۰ فرانسه ۱.۵۱ ۱.۵۷ ۱.۵۴ ۱.۷۵ ۱.۸۴ ۱.۹۰ ۱.۹۷ ۲.۰۵ ۲.۱۵ ۲.۰۴ ۲.۱۱
۳۱ اتریش ۱.۳۸ ۱.۳۹ ۱.۳۸ ۱.۶۱ ۱.۷۳ ۱.۹۵ ۲.۰۰ ۱.۸۴ ۱.۹۹ ۱.۹۶ ۲.۰۸
۳۲ کانادا ۱.۰۷ ۱.۱۹ ۱.۲۹ ۱.۳۸ ۱.۵۴ ۱.۵۴ ۱.۶۷ ۱.۷۵ ۱.۹۱ ۱.۸۸ ۲.۰۴
۳۳ مالزی ۰.۱۷ ۰.۲۸ ۰.۲۸ ۰.۴۰ ۰.۷۴ ۱.۱۸ ۱.۶۸ ۱.۸۶ ۱.۷۷ ۱.۹۹ ۲.۰۲
۳۴ هلند ۱.۳۰ ۱.۳۸ ۱.۳۲ ۱.۳۴ ۱.۶۵ ۱.۷۶ ۱.۸۰ ۱.۸۵ ۲.۱۴ ۱.۸۶ ۱.۹۹
۳۵ ایتالیا ۰.۹۳ ۰.۹۷ ۱.۰۹ ۱.۱۲ ۱.۲۹ ۱.۳۹ ۱.۵۲ ۱.۶۳ ۱.۸۰ ۱.۷۷ ۱.۸۷
۳۶ انگلستان ۰.۹۹ ۱.۰۷ ۱.۱۸ ۱.۳۱ ۱.۴۵ ۱.۴۷ ۱.۵۴ ۱.۶۰ ۱.۷۸ ۱.۷۴ ۱.۷۹
۳۷ اسلواکی ۱.۱۴ ۱.۲۴ ۱.۳۷ ۱.۴۱ ۱.۳۳ ۱.۴۳ ۱.۲۸ ۱.۷۱ ۲.۰۱ ۱.۷۶
۳۸ کرواسی ۰.۷۶ ۰.۸۴ ۰.۹۲ ۰.۸۶ ۱.۰۵ ۱.۰۹ ۱.۵۰ ۱.۷۳ ۱.۵۶ ۱.۴۷ ۱.۶۳
۳۹ مجارستان ۱.۶۲ ۱.۴۸ ۱.۴۴ ۱.۶۱ ۱.۵۲ ۱.۳۰ ۱.۵۳ ۱.۶۷ ۱.۷۷ ۱.۵۸
۴۰ ژاپن ۱.۳۴ ۱.۳۸ ۱.۳۵ ۱.۴۳ ۱.۵۲ ۱.۴۶ ۱.۵۶ ۱.۵۰ ۱.۵۶ ۱.۵۸ ۱.۵۵
۴۱ عربستان ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۰۸ ۰.۲۳ ۰.۴۷ ۰.۸۹ ۱.۲۴ ۰.۸۰ ۱.۱۱ ۱.۴۶
۴۲ نیوزلند ۰.۷۶ ۱.۱۴ ۰.۹۳ ۱.۳۷ ۱.۱۶ ۱.۳۷ ۱.۵۳ ۱.۴۸ ۱.۴۸ ۱.۴۶
۴۳ مصر ۰.۲۲ ۰.۳۱ ۰.۴۱ ۰.۴۶ ۰.۶۵ ۰.۷۵ ۰.۹۲ ۱.۲۲ ۰.۹۴ ۱.۱۹ ۱.۳۶
۴۴ هند ۰.۵۷ ۰.۶۸ ۰.۷۷ ۰.۸۹ ۰.۹۷ ۱.۰۶ ۱.۲۲ ۱.۲۷ ۱.۱۷ ۱.۲۸ ۱.۳۴
۴۵ ایالات متحده ۰.۸۹ ۰.۹۴ ۰.۹۷ ۱.۰۴ ۱.۱۲ ۱.۲۱ ۱.۲۵ ۱.۲۶ ۱.۳۱ ۱.۲۹ ۱.۳۱
کل جهان ۰.۷۹ ۰.۸۴ ۰.۸۷ ۰.۹۵ ۱.۰۳ ۱.۰۸ ۱.۱۷ ۱.۲۰ ۱.۱۶ ۱.۱۹ ۱.۲۴
۴۶ روسیه ۱.۰۲ ۰.۹۰ ۰.۹۰ ۰.۸۱ ۰.۹۴ ۰.۹۶ ۰.۸۹ ۰.۸۶ ۰.۹۵ ۰.۹۵ ۱.۲۲
۴۷ ترکیه ۰.۲۷ ۰.۲۹ ۰.۳۴ ۰.۴۴ ۰.۵۷ ۰.۶۶ ۰.۷۲ ۰.۸۱ ۰.۹۸ ۱.۱۰ ۱.۲۱
۴۸ اردن ۰.۶۸ ۱.۱۵ ۰.۸۶ ۱.۵۰ ۱.۴۷ ۱.۴۵ ۱.۶۵ ۱.۸۸ ۰.۹۳ ۰.۸۵ ۱.۱۷
۴۹ بلاروس ۱.۳۸ ۰.۹۷ ۱.۰۰ ۱.۳۰ ۱.۰۹ ۱.۱۵ ۱.۰۶ ۱.۲۳ ۰.۹۸ ۰.۸۸ ۱.۱۱
۵۰ نروژ ۰.۴۷ ۰.۴۴ ۰.۵۸ ۰.۵۷ ۰.۷۲ ۰.۶۹ ۰.۸۰ ۰.۹۴ ۱.۰۲ ۰.۸۹ ۱.۰۶
۵۱ لوکزامبورگ ۰.۱۲ ۰.۲۴ ۰.۱۲ ۰.۲۹ ۰.۴۳ ۰.۸۱ ۰.۹۶ ۱.۱۵ ۱.۳۴ ۱.۰۳
۵۲ لبنان ۰.۳۶ ۰.۲۷ ۰.۳۶ ۰.۳۸ ۰.۳۵ ۰.۴۷ ۰.۴۳ ۰.۵۳ ۰.۶۱ ۰.۶۴ ۰.۹۹
۵۳ پاکستان ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۱۷ ۰.۲۳ ۰.۲۷ ۰.۳۳ ۰.۴۹ ۰.۶۷ ۰.۵۷ ۰.۷۰ ۰.۹۹
۵۴ آفریقای جنوبی ۰.۲۲ ۰.۲۲ ۰.۲۴ ۰.۳۰ ۰.۳۹ ۰.۴۸ ۰.۵۶ ۰.۶۵ ۰.۷۴ ۰.۷۹ ۰.۹۱
۵۵ گرجستان ۰.۳۸ ۰.۱۷ ۰.۳۴ ۰.۵۱ ۰.۶۲ ۰.۶۷ ۰.۵۷ ۰.۵۶ ۰.۳۴ ۰.۵۰ ۰.۷۹
۵۶ شیلی ۰.۲۳ ۰.۴۴ ۰.۳۹ ۰.۴۳ ۰.۴۷ ۰.۵۴ ۰.۴۵ ۰.۵۶ ۰.۶۲ ۰.۷۰ ۰.۷۵
۵۷ برزیل ۴۳.۹۲ ۰.۴۵ ۰.۴۶ ۰.۵۰ ۰.۵۳ ۰.۵۶ ۰.۵۸ ۰.۶۶ ۰.۶۱ ۰.۶۴ ۰.۶۹
۵۸ قطر ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۷ ۰.۱۲ ۰.۱۸ ۰.۳۳ ۰.۶۶
۵۹ ویتنام ۰.۱۱ ۰.۲۲ ۰.۲۰ ۰.۴۸ ۰.۲۶ ۰.۳۱ ۰.۴۶ ۰.۴۱ ۰.۵۹ ۰.۵۷ ۰.۶۶
۶۰ تایلند ۰.۲۰ ۰.۲۵ ۰.۳۹ ۰.۶۰ ۰.۶۴ ۰.۶۷ ۰.۷۳ ۰.۷۷ ۰.۶۱ ۰.۶۶ ۰.۶۱
۶۱ اروگوئه ۰.۲۲ ۰.۲۶ ۰.۲۷ ۰.۳۶ ۰.۳۷ ۰.۳۲ ۰.۶۳ ۰.۵۳ ۰.۴۸ ۰.۴۳ ۰.۶۰
۶۲ بحرین ۰.۰۵ ۰.۰۴ ۰.۲۸ ۰.۲۲ ۰.۴۶ ۰.۴۷ ۰.۷۴ ۰.۴۰ ۰.۵۰ ۰.۶۱ ۰.۵۹
۶۳ تاجیکستان ۰.۳۱ ۰.۲۴ ۰.۵۷ ۰.۴۶ ۰.۲۲ ۰.۴۱ ۰.۳۷ ۰.۵۶ ۰.۱۹ ۰.۲۲ ۰.۵۹
۶۴ مراکش ۰.۲۸ ۰.۲۲ ۰.۲۰ ۰.۳۰ ۰.۲۸ ۰.۴۱ ۰.۵۰ ۰.۵۸ ۰.۵۷ ۰.۵۰ ۰.۵۹
۶۵ مکزیک ۰.۳۴ ۰.۳۳ ۰.۳۳ ۰.۴۰ ۰.۴۳ ۰.۴۱ ۰.۳۹ ۰.۴۱ ۰.۴۸ ۰.۴۹ ۰.۵۷
۶۶ الجزایر ۰.۱۴ ۰.۲۳ ۰.۲۴ ۰.۲۹ ۰.۳۳ ۰.۳۶ ۰.۳۷ ۰.۴۶ ۰.۳۰ ۰.۳۶ ۰.۴۹
۶۷ سنگال ۰.۲۲ ۰.۲۶ ۰.۲۹ ۰.۱۴ ۰.۴۴ ۰.۴۲ ۰.۲۰ ۰.۲۲ ۰.۰۹ ۰.۱۵ ۰.۳۵
۶۸ عمان ۰.۱۴ ۰.۱۳ ۰.۰۷ ۰.۲۰ ۰.۲۶ ۰.۲۲ ۰.۲۰ ۰.۳۶ ۰.۲۱ ۰.۳۴
۶۹ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۳ ۰.۰۶ ۰.۰۹ ۰.۱۴ ۰.۲۰ ۰.۳۵ ۰.۲۶ ۰.۳۰ ۰.۳۳
۷۰ نپال ۰.۰۴ ۰.۲۵ ۰.۱۰ ۰.۱۲ ۰.۱۲ ۰.۱۷ ۰.۲۹ ۰.۴۴ ۰.۴۵ ۰.۳۹ ۰.۳۳
۷۱ کلمبیا ۰.۱۲ ۰.۱۴ ۰.۱۷ ۰.۲۸ ۰.۲۰ ۰.۳۰ ۰.۲۶ ۰.۳۳ ۰.۲۳ ۰.۲۸ ۰.۳۱
۷۲ کامرون ۰.۱۴ ۰.۰۳ ۰.۱۳ ۰.۱۴ ۰.۲۱ ۰.۱۸ ۰.۱۹ ۰.۱۲ ۰.۳۰ ۰.۱۶ ۰.۳۰
۷۳ آذربایجان ۰.۳۲ ۰.۳۲ ۰.۱۰ ۰.۲۵ ۰.۲۴ ۰.۴۳ ۰.۵۶ ۰.۲۷ ۰.۲۰ ۰.۲۲ ۰.۲۷
۷۴ اکوادور ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۸ ۰.۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۷ ۰.۰۴ ۰.۲۰ ۰.۲۶
۷۵ قرقیزستان ۰.۱۱ ۰.۰۰ ۰.۰۹ ۰.۰۰ ۰.۲۵ ۰.۰۰ ۰.۵۳ ۰.۵۲ ۰.۵۴ ۰.۳۱ ۰.۲۴
۷۶ بوسنی و هرزگوین ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۶ ۰.۱۹ ۰.۰۶ ۰.۱۲ ۰.۲۳ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۲۲
۷۷ بنگلادش ۰.۰۳ ۰.۰۷ ۰.۱۲ ۰.۱۱ ۰.۱۵ ۰.۱۸ ۰.۱۵ ۰.۲۵ ۰.۱۷ ۰.۱۸ ۰.۲۲
۷۸ کاستاریکا ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۱۴ ۰.۰۸ ۰.۰۴ ۰.۰۹ ۰.۱۰ ۰.۱۳ ۰.۱۸ ۰.۱۸
۷۹ زیمبابوه ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۴۵ ۰.۱۵ ۰.۵۱ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۱۱ ۰.۱۸
۸۰ ازبکستان ۰.۲۳ ۰.۳۶ ۰.۲۹ ۰.۲۶ ۰.۳۸ ۰.۳۳ ۰.۳۵ ۰.۲۶ ۰.۰۸ ۰.۱۷ ۰.۱۷
۸۱ سریلانکا ۰.۲۷ ۰.۲۳ ۰.۲۰ ۰.۱۳ ۰.۱۰ ۰.۱۲ ۰.۱۵ ۰.۱۹ ۰.۱۲ ۰.۱۵ ۰.۱۷
۸۲ کویت ۰.۰۷ ۰.۰۹ ۰.۰۹ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۱۲ ۰.۱۱ ۰.۱۳ ۰.۱۵
۸۳ قزاقستان ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۸ ۰.۱۰ ۰.۱۰ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۱۴ ۰.۱۵ ۰.۱۴
۸۴ بولیوی ۰.۰۹ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۵ ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۶ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۱۲
۸۵ جامائیکا ۰.۱۶ ۰.۴۲ ۰.۲۸ ۰.۳۴ ۰.۲۴ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۴۰ ۰.۱۷ ۰.۱۲
۸۶ نیجریه ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۴ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۰۹
۸۷ پرو ۰.۰۵ ۰.۰۲ ۰.۱۰ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶
۸۸ اندونزی ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۰۵
۸۹ فیلیپین ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۲ ۰.۰۵ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۵
۹۰ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۰۳ ۰.۰۳
۹۱ امارات عربی متحده ۰.۰۳ ۰.۰۱ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۰.۰۹ ۰.۱۷ ۰.۳۴ ۰.۰۴ ۰.۰۳
۹۲ پاناما ۰.۱۳ ۰.۰۶ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۲۲ ۰.۱۴ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۰۲
۹۳ کنیا ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۵ ۰.۱۱ ۰.۰۸ ۰.۰۹ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۲
۹۴ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۱
۹۵ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۶ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۷ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۸ سوریه ۰.۰۵ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۰.۱۳ ۰.۱۲ ۰.۰۷
۹۹ بلغارستان ۱.۵۱ ۱.۳۱ ۱.۹۶ ۱.۶۹ ۲.۱۱ ۱.۷۱ ۱.۸۸ ۱.۶۲ ۲.۰۰ ۱.۷۳
۱۰۰ آرژانتین ۰.۳۵ ۰.۳۹ ۰.۴۱ ۰.۴۴ ۰.۵۳ ۰.۶۳ ۰.۵۱ ۰.۵۶
۱۰۱ کوبا ۰.۴۲ ۰.۲۹ ۰.۳۹ ۰.۳۵ ۰.۲۱
۱۰۲ کره شمالی ۰.۰۳
۱۰۳ لیختن اشتاین ۰.۰۴ ۱.۴۹ ۱.۲۰ ۲.۶۴ ۰.۹۶
۱۰۴ ونزوئلا ۰.۱۱ ۳۵.۴۰ ۰.۱۰ ۰.۱۲ ۰.۱۱ ۰.۱۲ ۰.۱۱ ۰.۱۳ ۰.۰۹ ۰.۰۶
۱۰۵ تایوان ۳.۸۳ ۲.۵۷ ۲.۶۱ ۳.۱۶ ۳.۳۹ ۳.۳۰ ۳.۶۱ ۳.۴۴
۱۰۶ یمن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۶ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۶ ۰.۰۵ ۰.۲۲ ۰.۱۹
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp (مقاله به میلیارد دلار)