بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp (مقاله به میلیارد دلار)
توضیحات : تعداد مقالات فناوری نانو منتشر شده توسط یک کشور در یک سال تقسیم بر کل GDP کشور بر حسب قدرت خرید (PPP) در همان سال
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp (مقاله به میلیارد دلار)
۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵]
۱ سنگاپور ۳.۵۶ ۴.۱۰ ۴.۰۴ ۴.۵۴ ۵.۰۳ ۵.۳۲ ۵.۷۴ ۶.۰۹ ۴.۹۹ ۵.۵۴ ۵.۲۰
۲ ایران ۰.۲۰ ۰.۴۱ ۰.۶۲ ۱.۰۲ ۱.۶۸ ۲.۴۱ ۳.۰۲ ۳.۷۰ ۳.۸۲ ۴.۳۵ ۵.۰۹
۳ کره جنوبی ۲.۲۵ ۲.۵۸ ۲.۶۶ ۳.۲۲ ۳.۴۹ ۳.۷۵ ۴.۲۹ ۴.۵۱ ۴.۵۴ ۵.۰۵ ۵.۰۵
۴ اسلوانی ۱.۹۲ ۲.۱۴ ۲.۷۷ ۲.۸۶ ۳.۴۱ ۳.۷۴ ۴.۰۸ ۴.۶۸ ۵.۰۱ ۴.۹۲
۵ فنلاند ۱.۷۳ ۲.۰۵ ۲.۳۰ ۲.۵۸ ۲.۹۶ ۳.۱۵ ۳.۲۱ ۳.۳۷ ۳.۶۰ ۴.۳۸ ۴.۳۴
۶ استونی ۱.۱۷ ۱.۳۲ ۱.۴۸ ۱.۵۲ ۱.۸۸ ۲.۴۹ ۲.۴۸ ۲.۳۷ ۳.۰۴ ۳.۹۳ ۳.۹۱
۷ سوئیس ۲.۶۳ ۲.۸۸ ۲.۷۴ ۲.۹۶ ۳.۱۹ ۳.۴۲ ۳.۴۹ ۳.۷۵ ۳.۶۵ ۳.۶۴
۸ استرالیا ۱.۰۹ ۱.۳۳ ۱.۴۵ ۱.۶۶ ۱.۸۱ ۲.۰۱ ۲.۲۶ ۲.۲۷ ۲.۷۰ ۲.۹۹ ۳.۵۷
۹ جمهوری چک ۱.۲۸ ۱.۴۸ ۱.۴۲ ۱.۶۳ ۱.۸۷ ۲.۱۷ ۲.۲۸ ۲.۴۱ ۲.۷۹ ۳.۰۸ ۳.۴۸
۱۰ دانمارک ۱.۳۳ ۱.۴۴ ۱.۵۱ ۱.۶۷ ۱.۹۳ ۲.۲۶ ۲.۷۷ ۲.۷۲ ۲.۸۴ ۳.۵۸ ۳.۴۷
۱۱ سوئد ۲.۰۷ ۲.۱۷ ۲.۰۱ ۲.۱۳ ۲.۳۹ ۲.۶۵ ۲.۹۵ ۳.۱۲ ۳.۳۱ ۳.۹۰ ۳.۴۶
۱۲ پرتغال ۰.۸۳ ۱.۳۹ ۱.۱۹ ۱.۵۹ ۱.۶۸ ۲.۱۰ ۲.۳۹ ۲.۹۷ ۳.۴۶ ۳.۴۸ ۳.۴۰
۱۳ صربستان ۱.۲۲ ۱.۶۹ ۲.۰۴ ۱.۷۱ ۲.۶۷ ۲.۱۵ ۲.۵۸ ۳.۳۷ ۳.۳۷ ۳.۷۱ ۳.۲۶
۱۴ تونس ۰.۸۶ ۱.۸۷ ۰.۷۵ ۱.۰۰ ۱.۲۶ ۱.۱۲ ۱.۶۲ ۱.۶۶ ۱.۸۱ ۳.۲۵
۱۵ مولداوی ۴.۱۲ ۳.۱۶ ۲.۵۷ ۴.۵۷ ۴.۹۹ ۴.۶۳ ۴.۶۷ ۴.۵۹ ۲.۵۹ ۳.۸۹ ۳.۱۳
۱۶ ایرلند ۱.۴۸ ۱.۴۷ ۱.۷۶ ۱.۸۰ ۲.۱۲ ۲.۸۴ ۳.۱۹ ۳.۲۸ ۳.۱۸ ۳.۲۶ ۳.۰۲
۱۷ ایسلند ۰.۵۸ ۰.۷۳ ۰.۶۹ ۱.۱۹ ۱.۴۳ ۲.۰۴ ۱.۶۳ ۲.۳۳ ۳.۴۸ ۲.۹۵ ۲.۹۲
۱۸ بلژیک ۱.۵۳ ۱.۵۴ ۱.۶۹ ۱.۷۶ ۲.۰۸ ۲.۲۰ ۲.۴۲ ۲.۴۰ ۲.۵۶ ۲.۵۵ ۲.۸۸
۱۹ ارمنستان ۱.۷۵ ۱.۵۰ ۱.۷۵ ۲.۹۸ ۲.۳۹ ۲.۵۶ ۲.۵۰ ۲.۵۳ ۱.۸۶ ۲.۱۰ ۲.۸۴
۲۰ قبرس ۰.۳۲ ۰.۵۴ ۰.۷۶ ۱.۳۹ ۱.۴۳ ۱.۳۷ ۱.۳۷ ۱.۸۷ ۲.۰۵ ۲.۷۱
۲۱ اسپانیا ۱.۱۲ ۱.۱۹ ۱.۳۲ ۱.۴۲ ۱.۶۶ ۱.۸۷ ۲.۰۶ ۲.۳۱ ۲.۴۳ ۲.۷۲ ۲.۵۴
۲۲ یونان ۱.۰۲ ۱.۰۶ ۱.۵۰ ۱.۴۴ ۱.۴۹ ۱.۶۰ ۱.۷۹ ۲.۰۳ ۲.۰۷ ۲.۳۳ ۲.۵۳
۲۳ لیتوانی ۱.۲۱ ۱.۶۹ ۱.۴۷ ۱.۷۵ ۱.۷۰ ۱.۷۰ ۲.۰۴ ۱.۹۵ ۲.۲۳ ۲.۵۲
۲۴ اوکراین ۱.۵۴ ۱.۴۳ ۱.۴۴ ۱.۷۲ ۱.۶۵ ۱.۸۴ ۲.۰۶ ۱.۸۳ ۱.۷۷ ۲.۱۹ ۲.۴۴
۲۵ چین ۱.۵۹ ۱.۷۰ ۱.۷۲ ۱.۸۸ ۱.۹۴ ۲.۰۰ ۲.۲۱ ۲.۲۸ ۲.۱۳ ۲.۲۹ ۲.۴۳
۲۶ رومانی ۱.۱۶ ۱.۱۳ ۱.۶۷ ۱.۸۰ ۱.۶۶ ۲.۱۴ ۲.۳۴ ۲.۱۷ ۲.۴۶ ۲.۲۶ ۲.۳۶
۲۷ لتونی ۰.۹۰ ۱.۰۵ ۰.۷۲ ۱.۰۰ ۱.۲۳ ۱.۲۳ ۱.۵۵ ۱.۶۹ ۱.۴۲ ۲.۳۱
۲۸ لهستان ۱.۶۳ ۱.۶۹ ۱.۶۰ ۱.۶۸ ۱.۶۱ ۱.۵۹ ۱.۶۰ ۱.۷۶ ۱.۹۱ ۲.۱۸ ۲.۲۹
۲۹ آلمان ۱.۵۶ ۱.۶۵ ۱.۶۹ ۱.۷۴ ۱.۹۶ ۲.۰۲ ۲.۱۳ ۲.۱۲ ۲.۱۱ ۲.۳۲ ۲.۲۸
۳۰ فرانسه ۱.۵۲ ۱.۵۷ ۱.۵۴ ۱.۷۶ ۱.۸۵ ۱.۹۱ ۱.۹۸ ۲.۰۶ ۲.۱۱ ۲.۲۱ ۲.۲۷
۳۱ اتریش ۱.۳۸ ۱.۴۰ ۱.۴۱ ۱.۶۱ ۱.۷۴ ۱.۹۵ ۲.۰۰ ۱.۸۵ ۱.۹۵ ۱.۹۶ ۲.۲۳
۳۲ مالزی ۰.۱۷ ۰.۲۸ ۰.۲۹ ۰.۴۰ ۰.۷۵ ۱.۱۹ ۱.۶۸ ۱.۸۷ ۱.۷۶ ۲.۱۵ ۲.۲۰
۳۳ کانادا ۱.۰۷ ۱.۱۸ ۱.۲۹ ۱.۳۹ ۱.۵۴ ۱.۵۴ ۱.۶۸ ۱.۷۷ ۱.۸۶ ۱.۸۸ ۲.۱۹
۳۴ ایتالیا ۰.۹۴ ۰.۹۷ ۱.۱۰ ۱.۱۲ ۱.۲۹ ۱.۳۹ ۱.۵۳ ۱.۶۴ ۱.۷۴ ۱.۹۴ ۲.۰۶
۳۵ هلند ۱.۳۰ ۱.۳۷ ۱.۳۳ ۱.۳۳ ۱.۶۴ ۱.۷۵ ۱.۸۱ ۱.۸۶ ۲.۱۰ ۲.۱۰ ۲.۰۰
۳۶ انگلستان ۰.۹۹ ۱.۰۸ ۱.۱۸ ۱.۳۱ ۱.۴۶ ۱.۴۸ ۱.۵۵ ۱.۶۱ ۱.۷۳ ۱.۹۷ ۱.۷۹
۳۷ اسلواکی ۱.۱۴ ۱.۲۳ ۱.۳۷ ۱.۴۱ ۱.۳۳ ۱.۴۶ ۱.۴۲ ۱.۷۲ ۲.۱۱ ۱.۷۶
۳۸ کرواسی ۰.۷۶ ۰.۸۴ ۰.۹۲ ۰.۸۶ ۱.۰۵ ۱.۱۱ ۱.۵۱ ۱.۷۳ ۱.۵۴ ۱.۴۷ ۱.۷۵
۳۹ مجارستان ۱.۶۲ ۱.۴۸ ۱.۴۴ ۱.۶۱ ۱.۵۲ ۱.۳۰ ۱.۵۶ ۱.۶۸ ۱.۹۴ ۱.۷۲
۴۰ ژاپن ۱.۳۴ ۱.۳۹ ۱.۳۵ ۱.۴۳ ۱.۵۲ ۱.۴۶ ۱.۵۷ ۱.۵۰ ۱.۵۳ ۱.۶۹ ۱.۶۳
۴۱ نیوزلند ۰.۷۷ ۱.۱۵ ۰.۹۳ ۱.۳۷ ۱.۱۶ ۱.۳۸ ۱.۵۳ ۱.۴۹ ۱.۳۹ ۱.۴۷
۴۲ عربستان ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۰۸ ۰.۲۳ ۰.۴۷ ۰.۸۹ ۱.۲۵ ۰.۷۹ ۱.۱۸ ۱.۴۶
۴۳ مصر ۰.۲۲ ۰.۳۱ ۰.۴۰ ۰.۴۶ ۰.۶۵ ۰.۷۶ ۰.۹۳ ۱.۲۲ ۰.۹۴ ۱.۲۴ ۱.۴۲
۴۴ هند ۰.۵۷ ۰.۶۸ ۰.۷۷ ۰.۸۹ ۰.۹۷ ۱.۰۶ ۱.۲۳ ۱.۲۸ ۱.۱۵ ۱.۲۹ ۱.۳۴
۴۵ ایالات متحده ۰.۸۹ ۰.۹۴ ۰.۹۷ ۱.۰۴ ۱.۱۲ ۱.۲۱ ۱.۲۶ ۱.۲۷ ۱.۲۸ ۱.۲۹ ۱.۳۱
کل جهان ۰.۷۹ ۰.۸۴ ۰.۸۷ ۰.۹۵ ۱.۰۳ ۱.۰۸ ۱.۱۷ ۱.۲۰ ۱.۱۵ ۱.۳۰ ۱.۲۵
۴۶ روسیه ۱.۰۲ ۰.۹۰ ۰.۹۰ ۰.۸۱ ۰.۹۵ ۰.۹۶ ۰.۹۰ ۰.۸۶ ۰.۹۳ ۱.۰۰ ۱.۲۲
۴۷ ترکیه ۰.۲۷ ۰.۲۹ ۰.۳۴ ۰.۴۴ ۰.۵۸ ۰.۶۶ ۰.۷۲ ۰.۸۱ ۰.۹۷ ۱.۱۶ ۱.۲۱
۴۸ اردن ۰.۶۸ ۱.۱۵ ۰.۸۶ ۱.۵۰ ۱.۴۷ ۱.۴۵ ۱.۶۸ ۱.۸۸ ۰.۹۳ ۰.۹۰ ۱.۲۰
۴۹ لوکزامبورگ ۰.۱۲ ۰.۲۴ ۰.۱۲ ۰.۲۹ ۰.۴۳ ۰.۸۴ ۰.۹۶ ۱.۱۷ ۱.۳۴ ۱.۱۵
۵۰ بلاروس ۱.۳۸ ۰.۹۸ ۰.۹۹ ۱.۳۰ ۱.۱۱ ۱.۱۵ ۱.۰۶ ۱.۲۳ ۰.۹۵ ۰.۸۸ ۱.۱۴
۵۱ لبنان ۰.۳۶ ۰.۲۷ ۰.۳۶ ۰.۴۰ ۰.۳۵ ۰.۴۷ ۰.۴۵ ۰.۵۱ ۰.۶۱ ۰.۸۱ ۱.۰۹
۵۲ نروژ ۰.۴۷ ۰.۴۴ ۰.۵۸ ۰.۵۷ ۰.۷۳ ۰.۶۸ ۰.۸۰ ۰.۹۴ ۰.۹۸ ۰.۹۵ ۱.۰۷
۵۳ پاکستان ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۱۷ ۰.۲۲ ۰.۲۷ ۰.۳۳ ۰.۴۹ ۰.۶۸ ۰.۵۶ ۰.۷۵ ۰.۹۹
۵۴ آفریقای جنوبی ۰.۲۲ ۰.۲۲ ۰.۲۴ ۰.۳۰ ۰.۳۹ ۰.۴۸ ۰.۵۷ ۰.۶۵ ۰.۷۰ ۰.۸۴ ۰.۹۱
۵۵ گرجستان ۰.۳۸ ۰.۱۷ ۰.۳۴ ۰.۵۱ ۰.۶۲ ۰.۶۷ ۰.۵۳ ۰.۵۶ ۰.۳۴ ۰.۵۳ ۰.۸۷
۵۶ شیلی ۰.۲۳ ۰.۴۴ ۰.۳۹ ۰.۴۳ ۰.۴۷ ۰.۵۴ ۰.۴۶ ۰.۵۶ ۰.۶۲ ۰.۷۰ ۰.۷۷
۵۷ برزیل ۴۴.۲۶ ۰.۴۵ ۰.۴۶ ۰.۵۰ ۰.۵۳ ۰.۵۶ ۰.۵۸ ۰.۶۶ ۰.۶۱ ۰.۶۴ ۰.۷۳
۵۸ ویتنام ۰.۱۱ ۰.۲۲ ۰.۲۰ ۰.۴۸ ۰.۲۶ ۰.۳۱ ۰.۴۶ ۰.۴۲ ۰.۵۹ ۰.۵۸ ۰.۶۶
۵۹ قطر ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۷ ۰.۱۴ ۰.۱۸ ۰.۳۶ ۰.۶۶
۶۰ تایلند ۰.۲۰ ۰.۲۵ ۰.۴۰ ۰.۶۰ ۰.۶۴ ۰.۶۷ ۰.۷۳ ۰.۷۷ ۰.۶۱ ۰.۶۸ ۰.۶۱
۶۱ اروگوئه ۰.۲۲ ۰.۲۶ ۰.۲۷ ۰.۳۶ ۰.۳۷ ۰.۳۲ ۰.۶۳ ۰.۵۵ ۰.۴۶ ۰.۴۹ ۰.۶۰
۶۲ بحرین ۰.۰۵ ۰.۰۴ ۰.۲۸ ۰.۲۲ ۰.۴۶ ۰.۴۷ ۰.۷۴ ۰.۴۰ ۰.۵۰ ۰.۶۱ ۰.۵۹
۶۳ مراکش ۰.۲۸ ۰.۲۲ ۰.۲۰ ۰.۳۰ ۰.۲۸ ۰.۴۱ ۰.۵۰ ۰.۵۸ ۰.۵۷ ۰.۵۳ ۰.۵۹
۶۴ تاجیکستان ۰.۳۱ ۰.۲۴ ۰.۵۷ ۰.۴۶ ۰.۲۲ ۰.۴۱ ۰.۳۷ ۰.۵۶ ۰.۱۹ ۰.۲۲ ۰.۵۹
۶۵ الجزایر ۰.۱۴ ۰.۲۳ ۰.۲۴ ۰.۲۹ ۰.۳۳ ۰.۳۶ ۰.۳۷ ۰.۴۶ ۰.۳۰ ۰.۳۷ ۰.۵۰
۶۶ مکزیک ۰.۲۶ ۰.۲۴ ۰.۲۵ ۰.۳۳ ۰.۳۶ ۰.۳۲ ۰.۳۲ ۰.۳۴ ۰.۳۹ ۰.۴۳ ۰.۴۸
۶۷ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۳ ۰.۰۶ ۰.۰۹ ۰.۱۴ ۰.۲۰ ۰.۳۵ ۰.۲۶ ۰.۳۲ ۰.۳۵
۶۸ سنگال ۰.۲۲ ۰.۲۶ ۰.۲۹ ۰.۱۴ ۰.۴۴ ۰.۴۲ ۰.۲۴ ۰.۲۲ ۰.۰۹ ۰.۱۵ ۰.۳۵
۶۹ عمان ۰.۱۴ ۰.۱۳ ۰.۰۷ ۰.۲۰ ۰.۲۶ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۳۶ ۰.۲۱ ۰.۳۴
۷۰ نپال ۰.۰۴ ۰.۲۵ ۰.۱۰ ۰.۱۲ ۰.۱۲ ۰.۱۷ ۰.۲۹ ۰.۴۴ ۰.۴۵ ۰.۳۹ ۰.۳۳
۷۱ کلمبیا ۰.۱۲ ۰.۱۴ ۰.۱۷ ۰.۲۸ ۰.۲۰ ۰.۳۱ ۰.۲۶ ۰.۳۴ ۰.۲۳ ۰.۲۸ ۰.۳۲
۷۲ کامرون ۰.۱۴ ۰.۰۳ ۰.۱۳ ۰.۱۴ ۰.۲۳ ۰.۱۸ ۰.۱۹ ۰.۱۲ ۰.۳۰ ۰.۱۶ ۰.۳۲
۷۳ آذربایجان ۰.۳۲ ۰.۳۲ ۰.۱۰ ۰.۲۵ ۰.۲۴ ۰.۴۳ ۰.۵۶ ۰.۲۷ ۰.۲۰ ۰.۲۲ ۰.۲۹
۷۴ امارات عربی متحده ۰.۰۳ ۰.۰۱ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۰.۰۹ ۰.۱۷ ۰.۳۴ ۰.۲۴ ۰.۲۸
۷۵ بنگلادش ۰.۰۳ ۰.۰۷ ۰.۱۲ ۰.۱۱ ۰.۱۵ ۰.۱۸ ۰.۱۵ ۰.۲۵ ۰.۱۷ ۰.۱۹ ۰.۲۴
۷۶ قرقیزستان ۰.۱۱ ۰.۰۰ ۰.۰۹ ۰.۰۰ ۰.۲۵ ۰.۰۰ ۰.۵۳ ۰.۵۲ ۰.۵۴ ۰.۳۱ ۰.۲۴
۷۷ بوسنی و هرزگوین ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۶ ۰.۱۹ ۰.۰۶ ۰.۱۲ ۰.۲۳ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۲۲
۷۸ اکوادور ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۴ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۱۷ ۰.۲۰
۷۹ کاستاریکا ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۱۴ ۰.۰۸ ۰.۰۴ ۰.۰۹ ۰.۱۰ ۰.۱۳ ۰.۱۸ ۰.۱۹
۸۰ زیمبابوه ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۴۵ ۰.۱۵ ۰.۵۱ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۱۵ ۰.۱۸
۸۱ ازبکستان ۰.۲۳ ۰.۳۶ ۰.۲۹ ۰.۲۶ ۰.۳۸ ۰.۳۳ ۰.۳۵ ۰.۲۶ ۰.۰۸ ۰.۱۸ ۰.۱۷
۸۲ سریلانکا ۰.۲۷ ۰.۲۳ ۰.۲۰ ۰.۱۳ ۰.۱۰ ۰.۱۲ ۰.۱۵ ۰.۲۰ ۰.۱۲ ۰.۱۷ ۰.۱۷
۸۳ کویت ۰.۰۷ ۰.۰۹ ۰.۰۹ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۱۲ ۰.۱۲ ۰.۱۳ ۰.۱۶
۸۴ قزاقستان ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۸ ۰.۱۰ ۰.۱۰ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۱۴ ۰.۱۷ ۰.۱۴
۸۵ بولیوی ۰.۰۹ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۵ ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۶ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۱۲
۸۶ جامائیکا ۰.۱۶ ۰.۴۲ ۰.۲۸ ۰.۳۴ ۰.۲۴ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۴۰ ۰.۱۷ ۰.۱۲
۸۷ نیجریه ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۴ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۳ ۰.۰۶ ۰.۰۹
۸۸ پرو ۰.۰۵ ۰.۰۲ ۰.۱۰ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶
۸۹ فیلیپین ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۲ ۰.۰۵ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۰.۰۵
۹۰ اندونزی ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۰۵
۹۱ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۰۳ ۰.۰۳
۹۲ کنیا ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۵ ۰.۱۱ ۰.۰۸ ۰.۰۹ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۲
۹۳ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۷ ۰.۰۱
۹۴ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۱
۹۵ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۶ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۷ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۸ یمن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۶ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۸ ۰.۰۵ ۰.۲۲ ۰.۱۹
۹۹ ونزوئلا ۰.۱۲ ۳۵.۴۰ ۰.۱۰ ۰.۱۲ ۰.۱۱ ۰.۱۲ ۰.۱۱ ۰.۱۴ ۰.۰۹ ۰.۰۷
۱۰۰ تایوان ۳.۸۴ ۲.۵۸ ۲.۶۱ ۳.۱۶ ۳.۳۹ ۳.۳۰ ۳.۶۲ ۳.۴۵
۱۰۱ سوریه ۰.۰۵ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۰.۱۴ ۰.۱۲ ۰.۰۷
۱۰۲ کوبا ۰.۴۲ ۰.۲۹ ۰.۳۹ ۰.۳۵ ۰.۲۱
۱۰۳ بلغارستان ۱.۵۱ ۱.۳۱ ۱.۹۷ ۱.۶۹ ۲.۱۱ ۱.۷۰ ۱.۹۳ ۱.۶۲ ۱.۹۵ ۱.۷۳
۱۰۴ آرژانتین ۰.۳۵ ۰.۳۹ ۰.۴۱ ۰.۴۴ ۰.۵۳ ۰.۶۴ ۰.۵۱ ۰.۵۷
۱۰۵ لیختن اشتاین ۰.۰۴ ۱.۴۹ ۱.۲۰ ۲.۶۴ ۰.۹۶
۱۰۶ کره شمالی ۰.۰۳
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp (مقاله به میلیارد دلار)