بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp (مقاله به میلیارد دلار)
توضیحات : تعداد مقالات فناوری نانو منتشر شده توسط یک کشور در یک سال تقسیم بر کل GDP کشور بر حسب قدرت خرید (PPP) در همان سال
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp (مقاله به میلیارد دلار)
۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶]
۱ کره جنوبی ۲.۱۲ ۲.۴۲ ۲.۴۹ ۲.۹۹ ۳.۳۰ ۳.۵۴ ۴.۰۸ ۴.۳۰ ۴.۵۹ ۵.۱۲ ۵.۰۳ ۴.۹۸
۲ سنگاپور ۲.۹۳ ۳.۳۸ ۳.۳۲ ۳.۷۵ ۴.۱۵ ۴.۳۵ ۴.۶۸ ۴.۸۶ ۴.۸۴ ۵.۴۲ ۵.۱۴ ۴.۸۳
۳ اسلوانی ۱.۸۸ ۲.۱۱ ۲.۷۳ ۲.۸۱ ۳.۳۲ ۳.۵۷ ۳.۸۷ ۴.۳۵ ۴.۸۷ ۴.۸۳ ۴.۷۹ ۴.۶۵
۴ فنلاند ۱.۶۶ ۱.۹۷ ۲.۲۱ ۲.۴۶ ۲.۷۷ ۲.۹۲ ۲.۹۶ ۳.۱۷ ۳.۳۳ ۴.۱۹ ۴.۱۷ ۴.۰۴
۵ مولداوی ۳.۳۱ ۲.۵۴ ۲.۰۷ ۳.۶۹ ۴.۰۵ ۳.۷۴ ۳.۷۶ ۳.۷۲ ۲.۵۷ ۳.۸۷ ۳.۱۲ ۳.۸۰
۶ سوئیس ۲.۴۰ ۲.۶۲ ۲.۴۷ ۲.۷۱ ۲.۹۰ ۳.۱۴ ۳.۲۰ ۳.۳۹ ۳.۲۸ ۳.۷۴ ۳.۵۳ ۳.۸۰
۷ تونس ۰.۷۸ ۰.۹۷ ۰.۶۸ ۰.۹۲ ۱.۱۷ ۱.۰۲ ۱.۴۸ ۱.۵۲ ۱.۸۱ ۲.۳۶ ۳.۱۹ ۳.۶۵
۸ سوئد ۱.۹۹ ۲.۰۶ ۱.۹۱ ۲.۰۲ ۲.۲۴ ۲.۴۹ ۲.۷۹ ۲.۹۵ ۳.۱۴ ۳.۸۰ ۳.۳۶ ۳.۵۳
۹ استونی ۱.۱۶ ۱.۳۱ ۱.۴۶ ۱.۴۸ ۱.۷۹ ۲.۳۳ ۲.۲۴ ۲.۱۲ ۲.۷۹ ۳.۶۲ ۳.۷۸ ۳.۴۹
۱۰ صربستان ۱.۱۹ ۱.۶۶ ۱.۹۷ ۱.۶۵ ۲.۴۹ ۲.۰۳ ۲.۲۴ ۲.۹۸ ۳.۰۳ ۳.۴۰ ۳.۱۲ ۳.۳۸
۱۱ استرالیا ۱.۰۹ ۱.۳۲ ۱.۴۵ ۱.۶۵ ۱.۷۷ ۱.۹۷ ۲.۲۸ ۲.۳۶ ۲.۵۸ ۲.۸۳ ۳.۴۹ ۳.۲۷
۱۲ پرتغال ۰.۷۸ ۱.۳۰ ۱.۱۳ ۱.۵۰ ۱.۵۹ ۱.۹۷ ۲.۲۸ ۲.۸۴ ۳.۲۲ ۳.۴۲ ۳.۳۴ ۳.۲۷
۱۳ دانمارک ۱.۳۰ ۱.۳۸ ۱.۴۶ ۱.۶۱ ۱.۸۲ ۲.۱۳ ۲.۵۵ ۲.۵۱ ۲.۶۰ ۳.۳۶ ۳.۳۰ ۳.۱۱
۱۴ جمهوری چک ۱.۲۵ ۱.۴۵ ۱.۳۹ ۱.۵۳ ۱.۷۵ ۲.۰۰ ۲.۰۷ ۲.۲۰ ۲.۵۱ ۲.۹۰ ۳.۳۲ ۳.۱۰
۱۵ ارمنستان ۱.۵۵ ۱.۳۳ ۱.۵۵ ۲.۶۵ ۲.۱۴ ۲.۲۸ ۲.۲۳ ۲.۲۷ ۱.۸۶ ۲.۰۹ ۲.۸۳ ۲.۹۹
۱۶ ایسلند ۰.۵۵ ۰.۶۸ ۰.۶۳ ۱.۱۱ ۱.۳۰ ۱.۸۸ ۱.۵۱ ۲.۱۶ ۳.۲۶ ۲.۹۰ ۲.۸۵ ۲.۷۹
۱۷ اسپانیا ۱.۱۰ ۱.۱۷ ۱.۲۹ ۱.۴۰ ۱.۶۳ ۱.۸۳ ۲.۰۴ ۲.۳۰ ۲.۳۹ ۲.۷۲ ۲.۵۲ ۲.۶۷
۱۸ یونان ۰.۹۸ ۱.۰۱ ۱.۴۴ ۱.۴۰ ۱.۴۵ ۱.۵۸ ۱.۸۱ ۲.۰۳ ۲.۰۵ ۲.۳۲ ۲.۵۶ ۲.۵۴
۱۹ بلژیک ۱.۴۷ ۱.۴۹ ۱.۶۳ ۱.۷۰ ۲.۰۰ ۲.۰۸ ۲.۲۷ ۲.۲۰ ۲.۳۸ ۲.۴۳ ۲.۷۸ ۲.۵۳
۲۰ اوکراین ۱.۳۳ ۱.۲۴ ۱.۲۵ ۱.۵۰ ۱.۴۵ ۱.۶۰ ۱.۸۰ ۱.۶۰ ۱.۸۱ ۲.۱۸ ۲.۴۳ ۲.۴۷
۲۱ چین ۱.۲۸ ۱.۳۸ ۱.۴۰ ۱.۵۲ ۱.۵۸ ۱.۶۲ ۱.۷۹ ۱.۸۵ ۲.۰۵ ۲.۲۵ ۲.۴۰ ۲.۴۱
۲۲ لهستان ۱.۶۱ ۱.۶۸ ۱.۵۹ ۱.۶۵ ۱.۵۷ ۱.۵۲ ۱.۵۰ ۱.۶۴ ۱.۸۲ ۲.۱۱ ۲.۲۳ ۲.۳۹
۲۳ قبرس ۰.۲۹ ۰.۴۸ ۰.۶۷ ۱.۲۸ ۱.۳۱ ۱.۲۷ ۱.۲۷ ۱.۸۲ ۲.۵۰ ۲.۰۸ ۲.۶۲ ۲.۲۸
۲۴ ایرلند ۱.۴۳ ۱.۴۱ ۱.۷۰ ۱.۷۱ ۲.۰۲ ۲.۶۳ ۲.۹۱ ۳.۰۱ ۲.۸۵ ۳.۰۳ ۲.۴۱ ۲.۲۳
۲۵ مالزی ۰.۱۲ ۰.۲۱ ۰.۲۱ ۰.۲۹ ۰.۵۶ ۰.۸۸ ۱.۲۵ ۱.۳۹ ۱.۷۱ ۲.۰۸ ۲.۲۰ ۲.۲۲
۲۶ آلمان ۱.۵۲ ۱.۶۱ ۱.۶۵ ۱.۷۰ ۱.۸۸ ۱.۹۴ ۲.۰۱ ۲.۰۰ ۲.۰۲ ۲.۲۵ ۲.۲۴ ۲.۱۷
۲۷ فرانسه ۱.۴۶ ۱.۵۱ ۱.۴۹ ۱.۷۰ ۱.۷۹ ۱.۸۱ ۱.۸۷ ۱.۹۶ ۱.۹۷ ۲.۱۳ ۲.۱۹ ۲.۱۱
۲۸ هلند ۱.۲۳ ۱.۲۹ ۱.۲۴ ۱.۲۵ ۱.۵۳ ۱.۶۴ ۱.۶۸ ۱.۷۱ ۱.۸۷ ۲.۰۲ ۱.۹۵ ۲.۱۰
۲۹ کانادا ۱.۰۴ ۱.۱۵ ۱.۲۶ ۱.۳۴ ۱.۵۰ ۱.۵۱ ۱.۶۸ ۱.۸۰ ۱.۸۳ ۱.۸۴ ۲.۲۰ ۲.۰۷
۳۰ اتریش ۱.۳۴ ۱.۳۶ ۱.۳۷ ۱.۵۷ ۱.۶۶ ۱.۸۹ ۱.۹۲ ۱.۷۴ ۱.۸۰ ۱.۸۶ ۲.۱۵ ۲.۰۴
۳۱ لیتوانی ۱.۲۴ ۱.۷۱ ۱.۴۶ ۱.۷۳ ۱.۶۷ ۱.۶۲ ۱.۹۲ ۱.۸۶ ۱.۷۳ ۲.۱۱ ۲.۴۲ ۲.۰۳
۳۲ رومانی ۱.۱۳ ۱.۱۰ ۱.۶۲ ۱.۷۰ ۱.۵۷ ۱.۹۲ ۲.۱۹ ۲.۰۱ ۲.۳۱ ۲.۱۱ ۲.۲۹ ۱.۹۹
۳۳ انگلستان ۱.۰۱ ۱.۰۹ ۱.۲۰ ۱.۳۱ ۱.۴۵ ۱.۴۵ ۱.۵۰ ۱.۵۳ ۱.۶۰ ۱.۸۹ ۱.۷۷ ۱.۹۸
۳۴ لتونی ۰.۸۷ ۱.۰۳ ۰.۷۰ ۰.۹۷ ۱.۲۲ ۱.۱۹ ۱.۵۰ ۱.۶۷ ۱.۳۸ ۱.۳۸ ۲.۲۵ ۱.۹۸
۳۵ ایتالیا ۰.۸۹ ۰.۹۲ ۱.۰۵ ۱.۰۸ ۱.۲۲ ۱.۳۰ ۱.۴۱ ۱.۵۰ ۱.۶۴ ۱.۸۷ ۱.۹۹ ۱.۸۶
۳۶ بلغارستان ۱.۴۶ ۱.۳۰ ۱.۹۱ ۱.۶۶ ۲.۰۷ ۱.۶۱ ۱.۸۶ ۱.۶۰ ۱.۸۷ ۱.۶۲ ۱.۷۳ ۱.۷۳
۳۷ کرواسی ۰.۷۹ ۰.۸۴ ۰.۹۱ ۰.۸۶ ۱.۰۳ ۱.۰۸ ۱.۴۴ ۱.۶۹ ۱.۴۸ ۱.۴۲ ۱.۷۱ ۱.۶۲
۳۸ مجارستان ۱.۶۲ ۱.۴۹ ۱.۴۴ ۱.۶۰ ۱.۵۰ ۱.۲۶ ۱.۴۷ ۱.۵۸ ۱.۵۴ ۱.۸۶ ۱.۶۷ ۱.۶۱
۳۹ عربستان ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۱۲ ۰.۲۴ ۰.۴۵ ۰.۶۳ ۰.۸۰ ۱.۱۷ ۱.۴۴ ۱.۵۶
۴۰ اسلواکی ۱.۱۱ ۱.۲۰ ۱.۳۵ ۱.۳۹ ۱.۳۰ ۱.۳۶ ۱.۳۳ ۱.۶۱ ۱.۵۲ ۲.۰۰ ۱.۷۰ ۱.۵۳
۴۱ مصر ۰.۱۳ ۰.۱۹ ۰.۲۵ ۰.۲۸ ۰.۴۰ ۰.۴۷ ۰.۵۷ ۰.۷۵ ۰.۹۴ ۱.۲۲ ۱.۴۱ ۱.۴۷
۴۲ لوکزامبورگ ۰.۱۹ ۰.۲۴ ۰.۱۲ ۰.۲۸ ۰.۴۱ ۰.۸۳ ۰.۹۲ ۱.۱۳ ۱.۲۷ ۱.۰۴ ۱.۱۳ ۱.۴۶
۴۳ ژاپن ۱.۲۹ ۱.۳۳ ۱.۳۰ ۱.۳۸ ۱.۴۷ ۱.۴۱ ۱.۴۹ ۱.۴۲ ۱.۴۲ ۱.۵۶ ۱.۴۹ ۱.۴۴
۴۴ روسیه ۱.۰۲ ۰.۹۰ ۰.۹۰ ۰.۸۱ ۰.۹۲ ۰.۹۳ ۰.۸۳ ۰.۸۰ ۰.۸۸ ۱.۰۰ ۱.۲۶ ۱.۴۴
۴۵ نیوزلند ۰.۷۶ ۱.۱۲ ۰.۹۱ ۱.۳۴ ۱.۱۱ ۱.۳۲ ۱.۴۶ ۱.۴۳ ۱.۳۳ ۱.۶۰ ۱.۴۳ ۱.۴۳
۴۶ هند ۰.۴۴ ۰.۵۳ ۰.۶۰ ۰.۷۰ ۰.۷۶ ۰.۸۲ ۰.۹۶ ۰.۹۹ ۱.۱۶ ۱.۳۰ ۱.۳۴ ۱.۴۱
۴۷ ایالات متحده ۰.۸۶ ۰.۹۰ ۰.۹۴ ۱.۰۱ ۱.۰۸ ۱.۱۶ ۱.۲۲ ۱.۲۴ ۱.۲۸ ۱.۲۹ ۱.۳۰ ۱.۳۳
۴۸ لبنان ۰.۳۲ ۰.۲۴ ۰.۳۱ ۰.۳۵ ۰.۳۰ ۰.۴۰ ۰.۳۹ ۰.۴۴ ۰.۶۱ ۰.۸۰ ۱.۰۹ ۱.۳۰
۴۹ پاکستان ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۱۰ ۰.۱۴ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۰.۳۲ ۰.۴۴ ۰.۵۷ ۰.۷۶ ۱.۰۰ ۱.۳۰
۵۰ اردن ۰.۳۶ ۰.۶۰ ۰.۴۵ ۰.۷۹ ۰.۷۸ ۰.۷۷ ۰.۸۹ ۱.۰۰ ۰.۹۳ ۰.۹۰ ۱.۲۰ ۱.۲۹
کل جهان ۰.۶۹ ۰.۷۳ ۰.۷۶ ۰.۸۲ ۰.۸۹ ۰.۹۳ ۱.۰۱ ۱.۰۳ ۱.۱۱ ۱.۲۷ ۱.۲۳ ۱.۲۶
۵۱ بلاروس ۱.۱۹ ۰.۸۵ ۰.۸۶ ۱.۱۳ ۰.۹۸ ۱.۰۰ ۰.۹۳ ۱.۰۸ ۰.۹۲ ۰.۸۵ ۱.۱۰ ۱.۲۱
۵۲ آفریقای جنوبی ۰.۱۹ ۰.۱۹ ۰.۲۱ ۰.۲۶ ۰.۳۵ ۰.۴۲ ۰.۵۰ ۰.۵۸ ۰.۶۸ ۰.۸۴ ۰.۹۰ ۱.۱۷
۵۳ ترکیه ۰.۲۶ ۰.۲۷ ۰.۳۲ ۰.۴۱ ۰.۵۴ ۰.۶۰ ۰.۶۳ ۰.۶۹ ۰.۸۲ ۰.۹۵ ۰.۹۹ ۱.۱۷
۵۴ نروژ ۰.۴۷ ۰.۴۴ ۰.۵۸ ۰.۵۶ ۰.۷۱ ۰.۶۷ ۰.۷۸ ۰.۹۰ ۰.۹۶ ۰.۹۳ ۱.۰۶ ۱.۱۵
۵۵ قطر ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۵ ۰.۱۰ ۰.۱۸ ۰.۳۸ ۰.۶۷ ۱.۰۰
۵۶ شیلی ۰.۲۳ ۰.۳۹ ۰.۳۵ ۰.۴۱ ۰.۴۵ ۰.۴۸ ۰.۴۷ ۰.۵۹ ۰.۶۱ ۰.۶۸ ۰.۷۴ ۰.۸۹
۵۷ برزیل ۰.۳۱ ۰.۳۵ ۰.۳۶ ۰.۳۹ ۰.۴۱ ۰.۴۴ ۰.۴۵ ۰.۵۱ ۰.۵۷ ۰.۶۳ ۰.۷۳ ۰.۸۶
۵۸ مراکش ۰.۲۰ ۰.۱۶ ۰.۱۵ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۳۰ ۰.۳۶ ۰.۴۳ ۰.۵۶ ۰.۵۲ ۰.۵۸ ۰.۷۹
۵۹ ویتنام ۰.۰۷ ۰.۱۵ ۰.۱۴ ۰.۳۴ ۰.۱۹ ۰.۲۳ ۰.۳۴ ۰.۳۰ ۰.۵۹ ۰.۵۸ ۰.۶۶ ۰.۷۷
۶۰ تایلند ۰.۱۳ ۰.۲۰ ۰.۲۶ ۰.۴۰ ۰.۴۳ ۰.۴۵ ۰.۴۸ ۰.۵۱ ۰.۵۶ ۰.۶۳ ۰.۶۱ ۰.۶۹
۶۱ آرژانتین ۰.۲۷ ۰.۳۰ ۰.۳۲ ۰.۳۵ ۰.۴۶ ۰.۵۴ ۰.۴۵ ۰.۵۱ ۰.۵۲ ۰.۵۸ ۰.۶۴ ۰.۶۶
۶۲ کامرون ۰.۱۲ ۰.۰۲ ۰.۱۱ ۰.۱۲ ۰.۲۰ ۰.۱۵ ۰.۱۶ ۰.۱۰ ۰.۲۹ ۰.۱۶ ۰.۳۲ ۰.۵۷
۶۳ الجزایر ۰.۰۹ ۰.۱۵ ۰.۱۵ ۰.۱۹ ۰.۲۱ ۰.۲۳ ۰.۲۴ ۰.۳۰ ۰.۳۰ ۰.۳۶ ۰.۵۰ ۰.۵۵
۶۴ مکزیک ۰.۲۶ ۰.۲۴ ۰.۲۵ ۰.۳۲ ۰.۳۴ ۰.۳۰ ۰.۳۲ ۰.۳۵ ۰.۳۹ ۰.۴۲ ۰.۴۸ ۰.۵۰
۶۵ اروگوئه ۰.۱۸ ۰.۲۲ ۰.۲۲ ۰.۳۰ ۰.۳۱ ۰.۲۷ ۰.۵۳ ۰.۴۷ ۰.۴۶ ۰.۴۹ ۰.۶۱ ۰.۴۸
۶۶ گرجستان ۰.۳۳ ۰.۱۵ ۰.۲۹ ۰.۴۴ ۰.۵۴ ۰.۵۸ ۰.۴۶ ۰.۴۹ ۰.۳۴ ۰.۵۲ ۰.۸۷ ۰.۴۸
۶۷ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۱۰ ۰.۲۵ ۰.۳۰ ۰.۳۳ ۰.۴۵
۶۸ نپال ۰.۰۳ ۰.۱۷ ۰.۰۷ ۰.۰۹ ۰.۰۸ ۰.۱۱ ۰.۲۰ ۰.۳۰ ۰.۴۵ ۰.۳۸ ۰.۳۳ ۰.۴۳
۶۹ آذربایجان ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۰۷ ۰.۱۶ ۰.۱۵ ۰.۲۷ ۰.۳۶ ۰.۱۸ ۰.۲۰ ۰.۲۱ ۰.۲۹ ۰.۴۲
۷۰ یمن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۵ ۰.۰۳ ۰.۱۴ ۰.۱۸ ۰.۱۸ ۰.۲۲ ۰.۳۶
۷۱ بوسنی و هرزگوین ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۶ ۰.۱۸ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۲۰ ۰.۲۲ ۰.۳۳
۷۲ قرقیزستان ۰.۰۹ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۲۰ ۰.۰۰ ۰.۴۳ ۰.۴۳ ۰.۵۴ ۰.۳۱ ۰.۲۴ ۰.۳۲
۷۳ امارات عربی متحده ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۰.۱۲ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۲۳ ۰.۲۸ ۰.۳۱
۷۴ کلمبیا ۰.۱۱ ۰.۱۲ ۰.۱۵ ۰.۲۵ ۰.۱۸ ۰.۲۷ ۰.۲۳ ۰.۳۰ ۰.۲۳ ۰.۲۷ ۰.۳۲ ۰.۳۰
۷۵ اکوادور ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۳ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۱۷ ۰.۲۰ ۰.۲۸
۷۶ بنگلادش ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۱۲ ۰.۱۰ ۰.۱۷ ۰.۱۵ ۰.۱۸ ۰.۲۴ ۰.۲۸
۷۷ زیمبابوه ۰.۰۵ ۰.۰۰ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۱۳ ۰.۱۶ ۰.۲۵
۷۸ سنگال ۰.۱۹ ۰.۲۲ ۰.۲۵ ۰.۱۲ ۰.۳۸ ۰.۳۶ ۰.۲۱ ۰.۲۰ ۰.۰۹ ۰.۱۵ ۰.۳۵ ۰.۲۵
۷۹ قزاقستان ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۱۴ ۰.۱۷ ۰.۱۵ ۰.۲۵
۸۰ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۲۰
۸۱ جامائیکا ۰.۱۵ ۰.۲۳ ۰.۲۲ ۰.۳۰ ۰.۲۳ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۴۳ ۰.۱۷ ۰.۲۹ ۰.۱۲ ۰.۲۰
۸۲ سریلانکا ۰.۱۷ ۰.۱۴ ۰.۱۲ ۰.۰۸ ۰.۰۶ ۰.۰۸ ۰.۱۰ ۰.۱۲ ۰.۱۱ ۰.۱۵ ۰.۱۷ ۰.۱۸
۸۳ ازبکستان ۰.۱۷ ۰.۲۷ ۰.۲۱ ۰.۱۹ ۰.۲۸ ۰.۲۴ ۰.۲۶ ۰.۱۹ ۰.۰۸ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۱۶
۸۴ کاستاریکا ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۱۳ ۰.۰۷ ۰.۰۳ ۰.۰۸ ۰.۰۹ ۰.۱۳ ۰.۱۸ ۰.۱۸ ۰.۱۵
۸۵ تاجیکستان ۰.۲۹ ۰.۱۷ ۰.۴۷ ۰.۴۳ ۰.۲۱ ۰.۳۸ ۰.۳۵ ۰.۵۳ ۰.۱۹ ۰.۲۲ ۰.۵۸ ۰.۱۵
۸۶ بولیوی ۰.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۵ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۱۲ ۰.۱۵
۸۷ نیجریه ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۰۹ ۰.۱۴
۸۸ کنیا ۰.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۳ ۰.۰۷ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۲ ۰.۱۲
۸۹ پرو ۰.۰۵ ۰.۰۲ ۰.۰۹ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۷
۹۰ اندونزی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۷
۹۱ فیلیپین ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۴ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۰.۰۵ ۰.۰۶
۹۲ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۱ ۰.۰۴ ۰.۰۷ ۰.۰۱ ۰.۰۴
۹۳ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۳
۹۴ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۲
۹۵ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۲
۹۶ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۷ کوبا ۰.۴۲ ۰.۲۹ ۰.۳۹ ۰.۳۵ ۰.۲۱
۹۸ ونزوئلا ۰.۰۹ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۹ ۵۷.۲۷ ۰.۰۹ ۰.۰۸ ۷۵.۲۷ ۰.۰۹ ۰.۰۷
۹۹ بحرین ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۱۷ ۰.۱۳ ۰.۲۸ ۰.۲۸ ۰.۴۴ ۰.۲۴ ۰.۴۹ ۰.۶۱ ۰.۵۹
۱۰۰ سوریه ۰.۰۵ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۰.۱۴ ۰.۱۲ ۰.۰۷
۱۰۱ کویت ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۰۶ ۰.۰۷ ۰.۰۸ ۰.۰۸ ۰.۱۱ ۰.۱۸ ۰.۱۵
۱۰۲ کره شمالی ۰.۰۳
۱۰۳ ایران ۰.۱۴ ۰.۲۹ ۰.۴۳ ۰.۷۳ ۱.۲۰ ۱.۵۸ ۲.۲۴ ۲.۸۸ ۳.۶۰ ۴.۱۰ ۵.۱۰
۱۰۴ تایوان ۳.۸۴ ۲.۵۸ ۲.۶۱ ۳.۱۶ ۳.۳۹ ۳.۳۰ ۳.۶۲ ۳.۴۵
۱۰۵ عمان ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۰۴ ۰.۱۲ ۰.۱۵ ۰.۱۳ ۰.۱۲ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۳۴ ۰.۳۲
۱۰۶ لیختن اشتاین ۰.۰۴ ۱.۴۹ ۱.۲۰ ۲.۶۴ ۰.۹۶
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp (مقاله به میلیارد دلار)