بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp (مقاله به میلیارد دلار)
توضیحات : تعداد مقالات فناوری نانو منتشر شده توسط یک کشور در یک سال تقسیم بر کل GDP کشور بر حسب قدرت خرید (PPP) در همان سال
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp (مقاله به میلیارد دلار)
۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵]
۱ سنگاپور ۳.۵۶ ۴.۱۰ ۴.۰۴ ۴.۵۳ ۵.۰۳ ۵.۳۱ ۵.۷۰ ۶.۰۷ ۵.۰۵ ۵.۱۱ ۵.۱۹
۲ کره جنوبی ۲.۲۵ ۲.۵۴ ۲.۶۶ ۳.۲۲ ۳.۴۸ ۳.۷۵ ۴.۲۸ ۴.۴۹ ۴.۵۶ ۴.۷۷ ۵.۰۵
۳ ایران ۰.۲۰ ۰.۴۱ ۰.۶۲ ۱.۰۲ ۱.۶۸ ۲.۴۰ ۳.۰۱ ۳.۶۹ ۳.۸۳ ۴.۳۲ ۴.۹۶
۴ اسلوانی ۱.۹۲ ۲.۱۴ ۲.۷۷ ۲.۸۶ ۳.۴۰ ۳.۷۴ ۴.۰۳ ۴.۶۶ ۴.۷۸ ۴.۹۲
۵ فنلاند ۱.۷۳ ۲.۰۴ ۲.۳۰ ۲.۵۷ ۲.۹۶ ۳.۱۵ ۳.۱۹ ۳.۳۶ ۳.۶۴ ۴.۰۱ ۴.۱۳
۶ استونی ۱.۱۷ ۱.۳۲ ۱.۴۸ ۱.۵۲ ۱.۸۸ ۲.۴۹ ۲.۴۴ ۲.۳۷ ۳.۰۴ ۳.۶۱ ۳.۶۴
۷ سوئیس ۲.۶۳ ۲.۸۷ ۲.۷۳ ۲.۹۵ ۳.۱۹ ۳.۴۲ ۳.۴۷ ۳.۷۳ ۳.۷۰ ۳.۶۴
۸ سوئد ۲.۰۷ ۲.۱۷ ۲.۰۲ ۲.۱۳ ۲.۳۹ ۲.۶۴ ۲.۹۳ ۳.۱۰ ۳.۳۴ ۳.۵۶ ۳.۴۶
۹ پرتغال ۰.۸۲ ۱.۳۹ ۱.۱۹ ۱.۵۸ ۱.۶۸ ۲.۰۹ ۲.۳۸ ۲.۹۸ ۳.۵۱ ۳.۱۱ ۳.۴۰
۱۰ جمهوری چک ۱.۲۸ ۱.۴۷ ۱.۴۲ ۱.۶۳ ۱.۸۷ ۲.۱۱ ۲.۲۳ ۲.۴۱ ۲.۸۲ ۲.۸۶ ۳.۲۷
۱۱ استرالیا ۱.۰۹ ۱.۳۳ ۱.۴۶ ۱.۶۶ ۱.۸۱ ۲.۰۱ ۲.۲۴ ۲.۲۶ ۲.۷۵ ۲.۹۹ ۳.۲۷
۱۲ صربستان ۱.۱۸ ۱.۶۹ ۲.۰۴ ۱.۷۱ ۲.۶۶ ۲.۱۵ ۲.۵۸ ۳.۳۵ ۳.۴۱ ۳.۶۲ ۳.۲۶
۱۳ دانمارک ۱.۳۲ ۱.۴۴ ۱.۵۱ ۱.۶۶ ۱.۹۳ ۲.۲۶ ۲.۷۵ ۲.۷۱ ۲.۹۴ ۳.۳۴ ۳.۲۶
۱۴ تونس ۰.۸۶ ۱.۸۷ ۰.۷۵ ۰.۹۹ ۱.۲۶ ۱.۱۲ ۱.۶۰ ۱.۶۵ ۱.۸۱ ۳.۲۵
۱۵ مولداوی ۴.۱۲ ۳.۱۶ ۲.۵۷ ۴.۵۷ ۴.۹۹ ۴.۶۳ ۴.۶۷ ۴.۵۹ ۲.۶۵ ۳.۵۰ ۳.۱۳
۱۶ ایسلند ۰.۵۸ ۰.۷۳ ۰.۶۹ ۱.۱۹ ۱.۴۳ ۲.۰۴ ۱.۶۳ ۲.۳۳ ۳.۴۸ ۲.۸۸ ۲.۸۶
۱۷ ارمنستان ۱.۷۵ ۱.۵۰ ۱.۷۵ ۲.۹۸ ۲.۳۹ ۲.۵۶ ۲.۵۰ ۲.۵۳ ۱.۹۰ ۲.۱۰ ۲.۸۴
۱۸ بلژیک ۱.۵۳ ۱.۵۴ ۱.۶۹ ۱.۷۵ ۲.۰۹ ۲.۲۲ ۲.۴۲ ۲.۳۹ ۲.۶۰ ۲.۵۵ ۲.۶۹
۱۹ ایرلند ۱.۴۸ ۱.۴۷ ۱.۷۶ ۱.۸۰ ۲.۱۳ ۲.۸۴ ۳.۱۸ ۳.۲۶ ۳.۲۷ ۲.۹۸ ۲.۶۶
۲۰ اسپانیا ۱.۱۱ ۱.۱۹ ۱.۳۱ ۱.۴۱ ۱.۶۷ ۱.۸۷ ۲.۰۶ ۲.۳۱ ۲.۴۸ ۲.۵۰ ۲.۵۴
۲۱ لیتوانی ۱.۲۱ ۱.۶۷ ۱.۴۵ ۱.۷۵ ۱.۷۰ ۱.۷۰ ۲.۰۴ ۱.۹۵ ۲.۲۰ ۲.۵۰
۲۲ اوکراین ۱.۵۴ ۱.۴۳ ۱.۴۴ ۱.۷۲ ۱.۶۴ ۱.۸۴ ۲.۰۶ ۱.۸۱ ۱.۷۹ ۲.۱۱ ۲.۴۴
۲۳ چین ۱.۵۹ ۱.۷۰ ۱.۷۳ ۱.۸۸ ۱.۹۴ ۲.۰۰ ۲.۲۱ ۲.۲۷ ۲.۱۴ ۲.۲۹ ۲.۴۳
۲۴ قبرس ۰.۳۲ ۰.۵۴ ۰.۷۶ ۱.۳۵ ۱.۴۳ ۱.۳۷ ۱.۳۷ ۱.۸۷ ۲.۰۵ ۲.۴۰
۲۵ رومانی ۱.۱۶ ۱.۱۳ ۱.۶۷ ۱.۷۹ ۱.۶۶ ۲.۱۳ ۲.۳۳ ۲.۱۶ ۲.۴۸ ۲.۱۲ ۲.۳۶
۲۶ یونان ۱.۰۱ ۱.۰۶ ۱.۵۰ ۱.۴۴ ۱.۴۸ ۱.۶۰ ۱.۷۹ ۲.۰۳ ۲.۱۲ ۲.۱۷ ۲.۳۱
۲۷ لهستان ۱.۶۳ ۱.۶۹ ۱.۶۰ ۱.۶۸ ۱.۶۱ ۱.۵۹ ۱.۵۹ ۱.۷۶ ۱.۹۴ ۲.۰۵ ۲.۲۹
۲۸ لتونی ۰.۹۰ ۱.۰۵ ۰.۷۴ ۱.۰۰ ۱.۲۵ ۱.۲۳ ۱.۵۵ ۱.۶۹ ۱.۴۰ ۲.۲۳
۲۹ آلمان ۱.۵۶ ۱.۶۵ ۱.۶۹ ۱.۷۴ ۱.۹۵ ۲.۰۲ ۲.۱۲ ۲.۱۱ ۲.۱۶ ۲.۱۳ ۲.۱۲
۳۰ فرانسه ۱.۵۱ ۱.۵۷ ۱.۵۴ ۱.۷۵ ۱.۸۴ ۱.۹۰ ۱.۹۷ ۲.۰۵ ۲.۱۵ ۲.۰۴ ۲.۱۱
۳۱ اتریش ۱.۳۸ ۱.۳۹ ۱.۳۸ ۱.۶۱ ۱.۷۳ ۱.۹۵ ۲.۰۰ ۱.۸۴ ۱.۹۹ ۱.۹۶ ۲.۰۸
۳۲ کانادا ۱.۰۷ ۱.۱۹ ۱.۲۹ ۱.۳۸ ۱.۵۴ ۱.۵۴ ۱.۶۷ ۱.۷۵ ۱.۹۱ ۱.۸۸ ۲.۰۴
۳۳ مالزی ۰.۱۷ ۰.۲۸ ۰.۲۸ ۰.۴۰ ۰.۷۴ ۱.۱۸ ۱.۶۸ ۱.۸۶ ۱.۷۷ ۱.۹۹ ۲.۰۲
۳۴ هلند ۱.۳۰ ۱.۳۸ ۱.۳۲ ۱.۳۴ ۱.۶۵ ۱.۷۶ ۱.۸۰ ۱.۸۵ ۲.۱۴ ۱.۸۶ ۱.۹۹
۳۵ ایتالیا ۰.۹۳ ۰.۹۷ ۱.۰۹ ۱.۱۲ ۱.۲۹ ۱.۳۹ ۱.۵۲ ۱.۶۳ ۱.۸۰ ۱.۷۷ ۱.۸۷
۳۶ انگلستان ۰.۹۹ ۱.۰۷ ۱.۱۸ ۱.۳۱ ۱.۴۵ ۱.۴۷ ۱.۵۴ ۱.۶۰ ۱.۷۸ ۱.۷۴ ۱.۷۹
۳۷ اسلواکی ۱.۱۴ ۱.۲۴ ۱.۳۷ ۱.۴۱ ۱.۳۳ ۱.۴۳ ۱.۲۸ ۱.۷۱ ۲.۰۱ ۱.۷۶
۳۸ کرواسی ۰.۷۶ ۰.۸۴ ۰.۹۲ ۰.۸۶ ۱.۰۵ ۱.۰۹ ۱.۵۰ ۱.۷۳ ۱.۵۶ ۱.۴۷ ۱.۶۳
۳۹ مجارستان ۱.۶۲ ۱.۴۸ ۱.۴۴ ۱.۶۱ ۱.۵۲ ۱.۳۰ ۱.۵۳ ۱.۶۷ ۱.۷۷ ۱.۵۸
۴۰ ژاپن ۱.۳۴ ۱.۳۸ ۱.۳۵ ۱.۴۳ ۱.۵۲ ۱.۴۶ ۱.۵۶ ۱.۵۰ ۱.۵۶ ۱.۵۸ ۱.۵۵
۴۱ عربستان ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۰۸ ۰.۲۳ ۰.۴۷ ۰.۸۹ ۱.۲۴ ۰.۸۰ ۱.۱۱ ۱.۴۶
۴۲ نیوزلند ۰.۷۶ ۱.۱۴ ۰.۹۳ ۱.۳۷ ۱.۱۶ ۱.۳۷ ۱.۵۳ ۱.۴۸ ۱.۴۸ ۱.۴۶
۴۳ مصر ۰.۲۲ ۰.۳۱ ۰.۴۱ ۰.۴۶ ۰.۶۵ ۰.۷۵ ۰.۹۲ ۱.۲۲ ۰.۹۴ ۱.۱۹ ۱.۳۶
۴۴ هند ۰.۵۷ ۰.۶۸ ۰.۷۷ ۰.۸۹ ۰.۹۷ ۱.۰۶ ۱.۲۲ ۱.۲۷ ۱.۱۷ ۱.۲۸ ۱.۳۴
۴۵ ایالات متحده ۰.۸۹ ۰.۹۴ ۰.۹۷ ۱.۰۴ ۱.۱۲ ۱.۲۱ ۱.۲۵ ۱.۲۶ ۱.۳۱ ۱.۲۹ ۱.۳۱
کل جهان ۰.۷۹ ۰.۸۴ ۰.۸۷ ۰.۹۵ ۱.۰۳ ۱.۰۸ ۱.۱۷ ۱.۲۰ ۱.۱۶ ۱.۱۹ ۱.۲۴
۴۶ روسیه ۱.۰۲ ۰.۹۰ ۰.۹۰ ۰.۸۱ ۰.۹۴ ۰.۹۶ ۰.۸۹ ۰.۸۶ ۰.۹۵ ۰.۹۵ ۱.۲۲
۴۷ ترکیه ۰.۲۷ ۰.۲۹ ۰.۳۴ ۰.۴۴ ۰.۵۷ ۰.۶۶ ۰.۷۲ ۰.۸۱ ۰.۹۸ ۱.۱۰ ۱.۲۱
۴۸ اردن ۰.۶۸ ۱.۱۵ ۰.۸۶ ۱.۵۰ ۱.۴۷ ۱.۴۵ ۱.۶۵ ۱.۸۸ ۰.۹۳ ۰.۸۵ ۱.۱۷
۴۹ بلاروس ۱.۳۸ ۰.۹۷ ۱.۰۰ ۱.۳۰ ۱.۰۹ ۱.۱۵ ۱.۰۶ ۱.۲۳ ۰.۹۸ ۰.۸۸ ۱.۱۱
۵۰ نروژ ۰.۴۷ ۰.۴۴ ۰.۵۸ ۰.۵۷ ۰.۷۲ ۰.۶۹ ۰.۸۰ ۰.۹۴ ۱.۰۲ ۰.۸۹ ۱.۰۶
۵۱ لوکزامبورگ ۰.۱۲ ۰.۲۴ ۰.۱۲ ۰.۲۹ ۰.۴۳ ۰.۸۱ ۰.۹۶ ۱.۱۵ ۱.۳۴ ۱.۰۳
۵۲ پاکستان ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۱۷ ۰.۲۳ ۰.۲۷ ۰.۳۳ ۰.۴۹ ۰.۶۷ ۰.۵۷ ۰.۷۰ ۰.۹۹
۵۳ لبنان ۰.۳۶ ۰.۲۷ ۰.۳۶ ۰.۳۸ ۰.۳۵ ۰.۴۷ ۰.۴۳ ۰.۵۳ ۰.۶۱ ۰.۶۴ ۰.۹۹
۵۴ آفریقای جنوبی ۰.۲۲ ۰.۲۲ ۰.۲۴ ۰.۳۰ ۰.۳۹ ۰.۴۸ ۰.۵۶ ۰.۶۵ ۰.۷۴ ۰.۷۹ ۰.۹۱
۵۵ گرجستان ۰.۳۸ ۰.۱۷ ۰.۳۴ ۰.۵۱ ۰.۶۲ ۰.۶۷ ۰.۵۷ ۰.۵۶ ۰.۳۴ ۰.۵۰ ۰.۷۹
۵۶ شیلی ۰.۲۳ ۰.۴۴ ۰.۳۹ ۰.۴۳ ۰.۴۷ ۰.۵۴ ۰.۴۵ ۰.۵۶ ۰.۶۲ ۰.۷۰ ۰.۷۵
۵۷ برزیل ۴۳.۹۲ ۰.۴۵ ۰.۴۶ ۰.۵۰ ۰.۵۳ ۰.۵۶ ۰.۵۸ ۰.۶۶ ۰.۶۱ ۰.۶۴ ۰.۶۹
۵۸ قطر ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۷ ۰.۱۲ ۰.۱۸ ۰.۳۳ ۰.۶۶
۵۹ ویتنام ۰.۱۱ ۰.۲۲ ۰.۲۰ ۰.۴۸ ۰.۲۶ ۰.۳۱ ۰.۴۶ ۰.۴۱ ۰.۵۹ ۰.۵۷ ۰.۶۶
۶۰ تایلند ۰.۲۰ ۰.۲۵ ۰.۳۹ ۰.۶۰ ۰.۶۴ ۰.۶۷ ۰.۷۳ ۰.۷۷ ۰.۶۱ ۰.۶۶ ۰.۶۱
۶۱ اروگوئه ۰.۲۲ ۰.۲۶ ۰.۲۷ ۰.۳۶ ۰.۳۷ ۰.۳۲ ۰.۶۳ ۰.۵۳ ۰.۴۸ ۰.۴۳ ۰.۶۰
۶۲ بحرین ۰.۰۵ ۰.۰۴ ۰.۲۸ ۰.۲۲ ۰.۴۶ ۰.۴۷ ۰.۷۴ ۰.۴۰ ۰.۵۰ ۰.۶۱ ۰.۵۹
۶۳ تاجیکستان ۰.۳۱ ۰.۲۴ ۰.۵۷ ۰.۴۶ ۰.۲۲ ۰.۴۱ ۰.۳۷ ۰.۵۶ ۰.۱۹ ۰.۲۲ ۰.۵۹
۶۴ مراکش ۰.۲۸ ۰.۲۲ ۰.۲۰ ۰.۳۰ ۰.۲۸ ۰.۴۱ ۰.۵۰ ۰.۵۸ ۰.۵۷ ۰.۵۰ ۰.۵۹
۶۵ مکزیک ۰.۳۴ ۰.۳۳ ۰.۳۳ ۰.۴۰ ۰.۴۳ ۰.۴۱ ۰.۳۹ ۰.۴۱ ۰.۴۸ ۰.۴۹ ۰.۵۷
۶۶ الجزایر ۰.۱۴ ۰.۲۳ ۰.۲۴ ۰.۲۹ ۰.۳۳ ۰.۳۶ ۰.۳۷ ۰.۴۶ ۰.۳۰ ۰.۳۶ ۰.۴۹
۶۷ سنگال ۰.۲۲ ۰.۲۶ ۰.۲۹ ۰.۱۴ ۰.۴۴ ۰.۴۲ ۰.۲۰ ۰.۲۲ ۰.۰۹ ۰.۱۵ ۰.۳۵
۶۸ عمان ۰.۱۴ ۰.۱۳ ۰.۰۷ ۰.۲۰ ۰.۲۶ ۰.۲۲ ۰.۲۰ ۰.۳۶ ۰.۲۱ ۰.۳۴
۶۹ نپال ۰.۰۴ ۰.۲۵ ۰.۱۰ ۰.۱۲ ۰.۱۲ ۰.۱۷ ۰.۲۹ ۰.۴۴ ۰.۴۵ ۰.۳۹ ۰.۳۳
۷۰ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۳ ۰.۰۶ ۰.۰۹ ۰.۱۴ ۰.۲۰ ۰.۳۵ ۰.۲۶ ۰.۳۰ ۰.۳۳
۷۱ کلمبیا ۰.۱۲ ۰.۱۴ ۰.۱۷ ۰.۲۸ ۰.۲۰ ۰.۳۰ ۰.۲۶ ۰.۳۳ ۰.۲۳ ۰.۲۸ ۰.۳۱
۷۲ کامرون ۰.۱۴ ۰.۰۳ ۰.۱۳ ۰.۱۴ ۰.۲۱ ۰.۱۸ ۰.۱۹ ۰.۱۲ ۰.۳۰ ۰.۱۶ ۰.۳۰
۷۳ آذربایجان ۰.۳۲ ۰.۳۲ ۰.۱۰ ۰.۲۵ ۰.۲۴ ۰.۴۳ ۰.۵۶ ۰.۲۷ ۰.۲۰ ۰.۲۲ ۰.۲۷
۷۴ اکوادور ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۸ ۰.۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۷ ۰.۰۴ ۰.۲۰ ۰.۲۶
۷۵ قرقیزستان ۰.۱۱ ۰.۰۰ ۰.۰۹ ۰.۰۰ ۰.۲۵ ۰.۰۰ ۰.۵۳ ۰.۵۲ ۰.۵۴ ۰.۳۱ ۰.۲۴
۷۶ بوسنی و هرزگوین ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۶ ۰.۱۹ ۰.۰۶ ۰.۱۲ ۰.۲۳ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۲۲
۷۷ بنگلادش ۰.۰۳ ۰.۰۷ ۰.۱۲ ۰.۱۱ ۰.۱۵ ۰.۱۸ ۰.۱۵ ۰.۲۵ ۰.۱۷ ۰.۱۸ ۰.۲۲
۷۸ زیمبابوه ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۴۵ ۰.۱۵ ۰.۵۱ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۱۱ ۰.۱۸
۷۹ کاستاریکا ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۱۴ ۰.۰۸ ۰.۰۴ ۰.۰۹ ۰.۱۰ ۰.۱۳ ۰.۱۸ ۰.۱۸
۸۰ ازبکستان ۰.۲۳ ۰.۳۶ ۰.۲۹ ۰.۲۶ ۰.۳۸ ۰.۳۳ ۰.۳۵ ۰.۲۶ ۰.۰۸ ۰.۱۷ ۰.۱۷
۸۱ سریلانکا ۰.۲۷ ۰.۲۳ ۰.۲۰ ۰.۱۳ ۰.۱۰ ۰.۱۲ ۰.۱۵ ۰.۱۹ ۰.۱۲ ۰.۱۵ ۰.۱۷
۸۲ کویت ۰.۰۷ ۰.۰۹ ۰.۰۹ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۱۲ ۰.۱۱ ۰.۱۳ ۰.۱۵
۸۳ قزاقستان ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۸ ۰.۱۰ ۰.۱۰ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۱۴ ۰.۱۵ ۰.۱۴
۸۴ جامائیکا ۰.۱۶ ۰.۴۲ ۰.۲۸ ۰.۳۴ ۰.۲۴ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۴۰ ۰.۱۷ ۰.۱۲
۸۵ بولیوی ۰.۰۹ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۵ ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۶ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۱۲
۸۶ نیجریه ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۴ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۰۹
۸۷ پرو ۰.۰۵ ۰.۰۲ ۰.۱۰ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶
۸۸ اندونزی ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۰۵
۸۹ فیلیپین ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۲ ۰.۰۵ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۵
۹۰ امارات عربی متحده ۰.۰۳ ۰.۰۱ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۰.۰۹ ۰.۱۷ ۰.۳۴ ۰.۰۴ ۰.۰۳
۹۱ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۰۳ ۰.۰۳
۹۲ کنیا ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۵ ۰.۱۱ ۰.۰۸ ۰.۰۹ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۲
۹۳ پاناما ۰.۱۳ ۰.۰۶ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۲۲ ۰.۱۴ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۰۲
۹۴ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۱
۹۵ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۶ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۷ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۸ یمن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۶ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۶ ۰.۰۵ ۰.۲۲ ۰.۱۹
۹۹ ونزوئلا ۰.۱۱ ۳۵.۴۰ ۰.۱۰ ۰.۱۲ ۰.۱۱ ۰.۱۲ ۰.۱۱ ۰.۱۳ ۰.۰۹ ۰.۰۶
۱۰۰ لیختن اشتاین ۰.۰۴ ۱.۴۹ ۱.۲۰ ۲.۶۴ ۰.۹۶
۱۰۱ بلغارستان ۱.۵۱ ۱.۳۱ ۱.۹۶ ۱.۶۹ ۲.۱۱ ۱.۷۱ ۱.۸۸ ۱.۶۲ ۲.۰۰ ۱.۷۳
۱۰۲ آرژانتین ۰.۳۵ ۰.۳۹ ۰.۴۱ ۰.۴۴ ۰.۵۳ ۰.۶۳ ۰.۵۱ ۰.۵۶
۱۰۳ کوبا ۰.۴۲ ۰.۲۹ ۰.۳۹ ۰.۳۵ ۰.۲۱
۱۰۴ کره شمالی ۰.۰۳
۱۰۵ سوریه ۰.۰۵ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۰.۱۳ ۰.۱۲ ۰.۰۷
۱۰۶ تایوان ۳.۸۳ ۲.۵۷ ۲.۶۱ ۳.۱۶ ۳.۳۹ ۳.۳۰ ۳.۶۱ ۳.۴۴
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp (مقاله به میلیارد دلار)