بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp (مقاله به میلیارد دلار)
توضیحات : تعداد مقالات فناوری نانو منتشر شده توسط یک کشور در یک سال تقسیم بر کل GDP کشور بر حسب قدرت خرید (PPP) در همان سال
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp (مقاله به میلیارد دلار)
۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶]
۱ ایران ۰.۱۴ ۰.۲۹ ۰.۴۳ ۰.۷۳ ۱.۲۰ ۱.۵۸ ۲.۲۳ ۲.۸۸ ۳.۶۰ ۴.۰۷ ۵.۱۳ ۵.۳۰
۲ کره جنوبی ۲.۱۲ ۲.۴۲ ۲.۴۹ ۳.۰۰ ۳.۳۰ ۳.۵۴ ۴.۰۸ ۴.۳۰ ۴.۵۹ ۴.۸۴ ۵.۰۸ ۵.۰۶
۳ سنگاپور ۲.۹۳ ۳.۳۸ ۳.۳۲ ۳.۷۵ ۴.۱۵ ۴.۳۵ ۴.۶۸ ۴.۸۶ ۴.۸۴ ۵.۰۰ ۵.۱۸ ۴.۸۷
۴ اسلوانی ۱.۸۸ ۲.۱۱ ۲.۷۳ ۲.۸۱ ۳.۳۲ ۳.۵۷ ۳.۸۶ ۴.۳۵ ۴.۸۷ ۴.۶۲ ۴.۸۲ ۴.۷۱
۵ مولداوی ۳.۲۱ ۲.۵۴ ۲.۰۷ ۳.۶۹ ۴.۰۵ ۳.۷۴ ۳.۷۶ ۳.۷۲ ۲.۵۷ ۳.۴۷ ۳.۴۰ ۴.۲۸
۶ فنلاند ۱.۶۶ ۱.۹۷ ۲.۲۱ ۲.۴۶ ۲.۷۷ ۲.۹۲ ۲.۹۶ ۳.۱۷ ۳.۳۴ ۳.۸۶ ۴.۰۰ ۴.۰۷
۷ سوئیس ۲.۴۰ ۲.۶۲ ۲.۴۷ ۲.۷۱ ۲.۹۰ ۳.۱۴ ۳.۲۰ ۳.۳۹ ۳.۲۸ ۳.۴۲ ۳.۵۵ ۳.۸۱
۸ تونس ۰.۷۸ ۰.۹۷ ۰.۶۸ ۰.۹۲ ۱.۱۷ ۱.۰۲ ۱.۴۸ ۱.۵۲ ۱.۸۱ ۲.۲۸ ۳.۲۲ ۳.۶۹
۹ استونی ۱.۱۶ ۱.۳۱ ۱.۴۶ ۱.۴۸ ۱.۷۹ ۲.۳۳ ۲.۲۴ ۲.۱۲ ۲.۷۹ ۳.۳۳ ۳.۵۲ ۳.۵۷
۱۰ سوئد ۱.۹۹ ۲.۰۶ ۱.۹۱ ۲.۰۲ ۲.۲۴ ۲.۴۹ ۲.۷۹ ۲.۹۵ ۳.۱۵ ۳.۴۷ ۳.۳۸ ۳.۵۴
۱۱ صربستان ۱.۱۹ ۱.۶۶ ۱.۹۷ ۱.۶۵ ۲.۴۹ ۲.۰۳ ۲.۲۴ ۲.۹۸ ۳.۰۳ ۳.۳۲ ۳.۱۶ ۳.۳۹
۱۲ پرتغال ۰.۷۸ ۱.۳۰ ۱.۱۳ ۱.۴۹ ۱.۵۹ ۱.۹۷ ۲.۲۸ ۲.۸۵ ۳.۲۲ ۳.۰۶ ۳.۳۷ ۳.۳۰
۱۳ استرالیا ۱.۰۹ ۱.۳۲ ۱.۴۵ ۱.۶۵ ۱.۷۷ ۱.۹۷ ۲.۱۷ ۲.۳۷ ۲.۵۸ ۲.۸۳ ۳.۲۳ ۳.۳۰
۱۴ جمهوری چک ۱.۲۵ ۱.۴۵ ۱.۳۹ ۱.۵۳ ۱.۷۵ ۱.۹۴ ۲.۰۷ ۲.۲۰ ۲.۵۱ ۲.۶۹ ۳.۱۵ ۳.۱۵
۱۵ دانمارک ۱.۳۰ ۱.۳۸ ۱.۴۶ ۱.۶۱ ۱.۸۲ ۲.۱۳ ۲.۵۵ ۲.۵۱ ۲.۵۹ ۳.۱۳ ۳.۱۹ ۳.۱۴
۱۶ ارمنستان ۱.۵۵ ۱.۳۳ ۱.۵۵ ۲.۶۵ ۲.۱۴ ۲.۲۸ ۲.۲۳ ۲.۳۱ ۱.۸۶ ۲.۰۹ ۲.۸۷ ۳.۰۲
۱۷ ایسلند ۰.۵۵ ۰.۶۸ ۰.۶۳ ۱.۱۱ ۱.۳۰ ۱.۸۸ ۱.۵۱ ۲.۱۶ ۳.۲۶ ۲.۸۳ ۲.۷۹ ۲.۷۹
۱۸ اسپانیا ۱.۱۰ ۱.۱۷ ۱.۲۹ ۱.۴۰ ۱.۶۳ ۱.۸۳ ۲.۰۴ ۲.۳۰ ۲.۳۹ ۲.۵۰ ۲.۵۴ ۲.۶۸
۱۹ اوکراین ۱.۳۳ ۱.۲۴ ۱.۲۵ ۱.۵۰ ۱.۴۵ ۱.۶۰ ۱.۸۰ ۱.۶۰ ۱.۸۱ ۲.۱۰ ۲.۵۴ ۲.۶۲
۲۰ یونان ۰.۹۸ ۱.۰۱ ۱.۴۴ ۱.۴۰ ۱.۴۵ ۱.۵۸ ۱.۸۱ ۲.۰۳ ۲.۰۵ ۲.۱۵ ۲.۳۵ ۲.۵۶
۲۱ بلژیک ۱.۴۷ ۱.۴۹ ۱.۶۳ ۱.۷۰ ۲.۰۰ ۲.۰۸ ۲.۲۷ ۲.۲۱ ۲.۳۸ ۲.۴۳ ۲.۶۳ ۲.۵۴
۲۲ چین ۱.۲۸ ۱.۳۸ ۱.۴۰ ۱.۵۲ ۱.۵۸ ۱.۶۲ ۱.۷۹ ۱.۸۵ ۲.۰۵ ۲.۲۵ ۲.۶۲ ۲.۴۲
۲۳ لهستان ۱.۶۱ ۱.۶۸ ۱.۵۹ ۱.۶۵ ۱.۵۷ ۱.۵۲ ۱.۵۰ ۱.۶۴ ۱.۸۲ ۱.۹۹ ۲.۲۵ ۲.۴۱
۲۴ قبرس ۰.۲۹ ۰.۴۸ ۰.۶۷ ۱.۲۸ ۱.۳۱ ۱.۲۷ ۱.۲۷ ۱.۸۲ ۲.۵۰ ۲.۰۸ ۲.۳۲ ۲.۳۱
۲۵ مالزی ۰.۱۲ ۰.۲۱ ۰.۲۱ ۰.۲۹ ۰.۵۵ ۰.۸۸ ۱.۲۵ ۱.۳۹ ۱.۷۱ ۱.۹۳ ۲.۱۳ ۲.۲۶
۲۶ ایرلند ۱.۴۳ ۱.۴۱ ۱.۶۹ ۱.۷۱ ۲.۰۲ ۲.۶۳ ۲.۹۱ ۳.۰۱ ۲.۸۵ ۲.۷۸ ۲.۱۴ ۲.۲۵
۲۷ آلمان ۱.۵۲ ۱.۶۱ ۱.۶۵ ۱.۷۰ ۱.۸۸ ۱.۹۴ ۲.۰۱ ۲.۰۰ ۲.۰۲ ۲.۰۷ ۲.۱۰ ۲.۱۸
۲۸ فرانسه ۱.۴۶ ۱.۵۱ ۱.۴۹ ۱.۷۰ ۱.۷۹ ۱.۸۱ ۱.۸۷ ۱.۹۶ ۱.۹۸ ۱.۹۷ ۲.۰۶ ۲.۱۳
۲۹ هلند ۱.۲۳ ۱.۲۸ ۱.۲۴ ۱.۲۵ ۱.۵۳ ۱.۶۴ ۱.۶۸ ۱.۷۱ ۱.۸۷ ۱.۷۹ ۱.۹۷ ۲.۱۱
۳۰ کانادا ۱.۰۴ ۱.۱۵ ۱.۲۶ ۱.۳۴ ۱.۵۰ ۱.۵۱ ۱.۶۸ ۱.۸۰ ۱.۸۳ ۱.۸۴ ۲.۰۶ ۲.۱۰
۳۱ رومانی ۱.۱۳ ۱.۱۱ ۱.۶۲ ۱.۷۰ ۱.۵۶ ۱.۹۲ ۲.۱۹ ۲.۰۱ ۲.۳۱ ۱.۹۸ ۲.۳۶ ۲.۰۶
۳۲ لیتوانی ۱.۲۴ ۱.۷۱ ۱.۴۶ ۱.۷۳ ۱.۶۵ ۱.۶۲ ۱.۹۲ ۱.۸۶ ۱.۷۳ ۲.۰۷ ۲.۴۴ ۲.۰۶
۳۳ اتریش ۱.۳۴ ۱.۴۳ ۱.۳۷ ۱.۵۷ ۱.۶۶ ۱.۸۹ ۱.۹۲ ۱.۷۴ ۱.۸۰ ۱.۸۶ ۲.۰۴ ۲.۰۵
۳۴ لتونی ۰.۸۷ ۱.۰۳ ۰.۷۰ ۰.۹۷ ۱.۲۲ ۱.۱۹ ۱.۵۰ ۱.۷۱ ۱.۳۸ ۱.۳۶ ۲.۳۱ ۲.۰۰
۳۵ انگلستان ۱.۰۱ ۱.۰۹ ۱.۲۰ ۱.۳۱ ۱.۴۴ ۱.۴۵ ۱.۵۰ ۱.۵۳ ۱.۶۰ ۱.۶۷ ۱.۷۹ ۱.۹۹
۳۶ ایتالیا ۰.۹۰ ۰.۹۲ ۱.۰۵ ۱.۰۸ ۱.۲۲ ۱.۳۰ ۱.۴۱ ۱.۵۰ ۱.۶۴ ۱.۷۱ ۱.۸۳ ۱.۸۸
۳۷ بلغارستان ۱.۴۶ ۱.۳۰ ۱.۹۱ ۱.۶۶ ۲.۰۷ ۱.۶۱ ۱.۸۶ ۱.۶۰ ۱.۸۷ ۱.۶۲ ۱.۶۹ ۱.۷۵
۳۸ کرواسی ۰.۷۹ ۰.۸۴ ۰.۹۱ ۰.۸۶ ۱.۰۳ ۱.۰۷ ۱.۴۶ ۱.۶۹ ۱.۴۸ ۱.۴۲ ۱.۶۰ ۱.۶۴
۳۹ مجارستان ۱.۶۲ ۱.۴۹ ۱.۴۳ ۱.۶۰ ۱.۵۰ ۱.۲۶ ۱.۴۷ ۱.۵۸ ۱.۵۴ ۱.۷۱ ۱.۵۴ ۱.۶۱
۴۰ عربستان ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۱۲ ۰.۲۴ ۰.۴۵ ۰.۶۳ ۰.۸۰ ۱.۱۰ ۱.۴۵ ۱.۵۷
۴۱ اسلواکی ۱.۱۱ ۱.۲۰ ۱.۳۵ ۱.۳۹ ۱.۳۰ ۱.۳۳ ۱.۳۳ ۱.۶۱ ۱.۵۲ ۱.۹۱ ۱.۷۳ ۱.۵۶
۴۲ مصر ۰.۱۳ ۰.۱۹ ۰.۲۵ ۰.۲۸ ۰.۴۰ ۰.۴۷ ۰.۵۷ ۰.۷۵ ۰.۹۴ ۱.۱۸ ۱.۴۱ ۱.۵۴
۴۳ روسیه ۱.۰۲ ۰.۹۰ ۰.۹۰ ۰.۸۱ ۰.۹۲ ۰.۹۳ ۰.۸۳ ۰.۸۰ ۰.۸۸ ۰.۹۶ ۱.۳۳ ۱.۵۲
۴۴ نیوزلند ۰.۷۶ ۱.۱۲ ۰.۹۱ ۱.۳۴ ۱.۱۱ ۱.۳۲ ۱.۴۶ ۱.۴۳ ۱.۳۳ ۱.۴۴ ۱.۴۴ ۱.۴۷
۴۵ لوکزامبورگ ۰.۱۹ ۰.۲۴ ۰.۱۲ ۰.۲۸ ۰.۴۱ ۰.۸۳ ۰.۹۲ ۱.۱۳ ۱.۲۹ ۰.۹۴ ۱.۰۱ ۱.۴۶
۴۶ ژاپن ۱.۲۹ ۱.۳۳ ۱.۳۰ ۱.۳۸ ۱.۴۷ ۱.۴۱ ۱.۴۹ ۱.۴۲ ۱.۴۲ ۱.۴۶ ۱.۴۳ ۱.۴۵
۴۷ هند ۰.۴۴ ۰.۵۳ ۰.۶۰ ۰.۷۰ ۰.۷۶ ۰.۸۲ ۰.۹۶ ۰.۹۹ ۱.۱۶ ۱.۳۰ ۱.۳۷ ۱.۴۳
۴۸ ایالات متحده ۰.۸۶ ۰.۹۰ ۰.۹۴ ۱.۰۱ ۱.۰۸ ۱.۱۶ ۱.۲۲ ۱.۲۴ ۱.۲۸ ۱.۲۹ ۱.۳۲ ۱.۳۴
۴۹ اردن ۰.۳۶ ۰.۶۰ ۰.۴۵ ۰.۷۹ ۰.۷۸ ۰.۷۷ ۰.۸۹ ۱.۰۰ ۰.۹۳ ۰.۸۴ ۱.۲۴ ۱.۳۳
۵۰ پاکستان ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۱۰ ۰.۱۴ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۰.۳۲ ۰.۴۴ ۰.۵۷ ۰.۷۲ ۱.۰۱ ۱.۳۱
۵۱ لبنان ۰.۳۲ ۰.۲۴ ۰.۳۱ ۰.۳۵ ۰.۳۰ ۰.۴۰ ۰.۳۹ ۰.۴۴ ۰.۶۱ ۰.۶۴ ۱.۰۲ ۱.۲۸
کل جهان ۰.۶۹ ۰.۷۳ ۰.۷۶ ۰.۸۲ ۰.۸۹ ۰.۹۳ ۱.۰۱ ۱.۰۳ ۱.۱۱ ۱.۲۷ ۱.۲۴ ۱.۲۷
۵۲ بلاروس ۱.۱۹ ۰.۸۵ ۰.۸۶ ۱.۱۳ ۰.۹۸ ۱.۰۰ ۰.۹۳ ۱.۰۸ ۰.۹۲ ۰.۸۵ ۱.۱۴ ۱.۲۶
۵۳ آفریقای جنوبی ۰.۱۹ ۰.۱۹ ۰.۲۱ ۰.۲۶ ۰.۳۵ ۰.۴۲ ۰.۵۰ ۰.۵۸ ۰.۶۸ ۰.۷۸ ۰.۹۲ ۱.۱۸
۵۴ ترکیه ۰.۲۶ ۰.۲۷ ۰.۳۲ ۰.۴۱ ۰.۵۴ ۰.۶۰ ۰.۶۳ ۰.۶۹ ۰.۸۲ ۰.۹۰ ۱.۰۰ ۱.۱۷
۵۵ نروژ ۰.۴۷ ۰.۴۴ ۰.۵۸ ۰.۵۶ ۰.۷۲ ۰.۶۷ ۰.۷۸ ۰.۹۰ ۰.۹۷ ۰.۸۸ ۱.۰۷ ۱.۱۶
۵۶ قطر ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۵ ۰.۱۰ ۰.۱۸ ۰.۳۵ ۰.۶۸ ۱.۰۱
۵۷ شیلی ۰.۲۲ ۰.۳۹ ۰.۳۵ ۰.۴۱ ۰.۴۵ ۰.۴۸ ۰.۴۷ ۰.۶۰ ۰.۶۱ ۰.۶۸ ۰.۷۳ ۰.۹۰
۵۸ برزیل ۰.۳۱ ۰.۳۵ ۰.۳۶ ۰.۳۹ ۰.۴۱ ۰.۴۴ ۰.۴۵ ۰.۵۱ ۰.۵۷ ۰.۶۳ ۰.۷۰ ۰.۸۷
۵۹ ویتنام ۰.۰۷ ۰.۱۵ ۰.۱۴ ۰.۳۴ ۰.۱۹ ۰.۲۳ ۰.۳۴ ۰.۳۰ ۰.۵۹ ۰.۵۷ ۰.۶۱ ۰.۸۰
۶۰ مراکش ۰.۲۰ ۰.۱۶ ۰.۱۵ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۳۰ ۰.۳۶ ۰.۴۳ ۰.۵۶ ۰.۴۹ ۰.۵۹ ۰.۷۹
۶۱ تایلند ۰.۱۳ ۰.۲۰ ۰.۲۶ ۰.۴۰ ۰.۴۳ ۰.۴۵ ۰.۴۸ ۰.۵۱ ۰.۵۶ ۰.۶۱ ۰.۶۱ ۰.۷۰
۶۲ آرژانتین ۰.۲۷ ۰.۳۰ ۰.۳۲ ۰.۳۵ ۰.۴۶ ۰.۵۴ ۰.۴۵ ۰.۵۱ ۰.۵۲ ۰.۵۸ ۰.۶۲ ۰.۶۷
۶۳ کامرون ۰.۱۲ ۰.۰۲ ۰.۱۱ ۰.۱۲ ۰.۲۰ ۰.۱۵ ۰.۱۶ ۰.۱۰ ۰.۲۹ ۰.۱۶ ۰.۳۶ ۰.۵۷
۶۴ الجزایر ۰.۰۹ ۰.۱۵ ۰.۱۵ ۰.۱۹ ۰.۲۱ ۰.۲۳ ۰.۲۴ ۰.۳۰ ۰.۳۰ ۰.۳۶ ۰.۵۱ ۰.۵۷
۶۵ مکزیک ۰.۲۶ ۰.۲۴ ۰.۲۵ ۰.۳۲ ۰.۳۴ ۰.۳۰ ۰.۳۲ ۰.۳۵ ۰.۳۹ ۰.۴۰ ۰.۴۹ ۰.۵۱
۶۶ اروگوئه ۰.۱۸ ۰.۲۲ ۰.۲۲ ۰.۳۰ ۰.۳۱ ۰.۲۷ ۰.۵۳ ۰.۴۷ ۰.۴۶ ۰.۴۵ ۰.۶۱ ۰.۵۰
۶۷ آذربایجان ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۰۷ ۰.۱۶ ۰.۱۵ ۰.۲۷ ۰.۳۶ ۰.۱۸ ۰.۲۰ ۰.۲۱ ۰.۲۹ ۰.۴۹
۶۸ گرجستان ۰.۳۳ ۰.۱۵ ۰.۲۹ ۰.۴۴ ۰.۵۴ ۰.۵۸ ۰.۴۶ ۰.۴۹ ۰.۳۴ ۰.۴۹ ۰.۷۸ ۰.۴۸
۶۹ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۱۰ ۰.۲۶ ۰.۲۹ ۰.۳۳ ۰.۴۷
۷۰ نپال ۰.۰۳ ۰.۱۷ ۰.۰۷ ۰.۰۹ ۰.۰۸ ۰.۱۱ ۰.۲۰ ۰.۳۲ ۰.۴۵ ۰.۳۸ ۰.۳۴ ۰.۴۳
۷۱ یمن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۵ ۰.۰۳ ۰.۱۴ ۰.۱۸ ۰.۱۸ ۰.۲۲ ۰.۳۶
۷۲ بوسنی و هرزگوین ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۶ ۰.۱۸ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۲۰ ۰.۲۲ ۰.۳۳
۷۳ امارات عربی متحده ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۰.۱۲ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۰.۲۹ ۰.۳۲
۷۴ قرقیزستان ۰.۰۹ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۲۰ ۰.۰۰ ۰.۴۳ ۰.۴۳ ۰.۵۴ ۰.۳۱ ۰.۲۴ ۰.۳۲
۷۵ کلمبیا ۰.۱۱ ۰.۱۲ ۰.۱۵ ۰.۲۵ ۰.۱۸ ۰.۲۷ ۰.۲۳ ۰.۳۰ ۰.۲۳ ۰.۲۷ ۰.۳۳ ۰.۳۲
۷۶ اکوادور ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۳ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۱۵ ۰.۱۹ ۰.۲۹
۷۷ بنگلادش ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۱۲ ۰.۱۰ ۰.۱۷ ۰.۱۵ ۰.۱۸ ۰.۲۳ ۰.۲۸
۷۸ قزاقستان ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۱۴ ۰.۱۵ ۰.۱۹ ۰.۲۷
۷۹ سنگال ۰.۱۹ ۰.۲۲ ۰.۲۵ ۰.۱۲ ۰.۳۸ ۰.۳۶ ۰.۲۱ ۰.۲۰ ۰.۰۹ ۰.۱۵ ۰.۳۵ ۰.۲۵
۸۰ زیمبابوه ۰.۰۵ ۰.۰۰ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۱۳ ۰.۲۵ ۰.۲۵
۸۱ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۲۰
۸۲ جامائیکا ۰.۱۵ ۰.۲۳ ۰.۲۲ ۰.۳۰ ۰.۲۳ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۴۳ ۰.۱۷ ۰.۲۵ ۰.۱۲ ۰.۲۰
۸۳ سریلانکا ۰.۱۷ ۰.۱۴ ۰.۱۲ ۰.۰۸ ۰.۰۶ ۰.۰۸ ۰.۱۰ ۰.۱۲ ۰.۱۱ ۰.۱۵ ۰.۱۷ ۰.۱۸
۸۴ ازبکستان ۰.۱۷ ۰.۲۷ ۰.۲۱ ۰.۱۹ ۰.۲۸ ۰.۲۴ ۰.۲۶ ۰.۱۹ ۰.۰۸ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۰.۱۶
۸۵ تاجیکستان ۰.۲۹ ۰.۱۷ ۰.۴۷ ۰.۴۳ ۰.۲۱ ۰.۳۸ ۰.۳۵ ۰.۵۳ ۰.۱۹ ۰.۲۲ ۰.۶۲ ۰.۱۵
۸۶ بولیوی ۰.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۵ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۱۲ ۰.۱۵
۸۷ کاستاریکا ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۱۳ ۰.۰۷ ۰.۰۳ ۰.۰۸ ۰.۰۹ ۰.۱۳ ۰.۱۸ ۰.۱۶ ۰.۱۵
۸۸ نیجریه ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۱۰ ۰.۱۴
۸۹ کنیا ۰.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۳ ۰.۰۷ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۲ ۰.۱۲
۹۰ پرو ۰.۰۵ ۰.۰۲ ۰.۰۹ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۸
۹۱ اندونزی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۰۷
۹۲ فیلیپین ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۴ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۰.۰۶
۹۳ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۵
۹۴ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۱ ۰.۰۴ ۰.۰۷ ۰.۰۱ ۰.۰۴
۹۵ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۲
۹۶ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۲
۹۷ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۸ کوبا ۰.۴۲ ۰.۲۹ ۰.۳۹ ۰.۳۵ ۰.۲۱
۹۹ بحرین ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۱۷ ۰.۱۳ ۰.۲۸ ۰.۲۸ ۰.۴۴ ۰.۲۴ ۰.۴۹ ۰.۶۱ ۰.۵۹
۱۰۰ ونزوئلا ۰.۰۹ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۹ ۵۷.۲۷ ۰.۰۹ ۰.۰۸ ۷۶.۶۴ ۰.۰۹ ۰.۰۶
۱۰۱ تایوان ۳.۸۴ ۲.۵۸ ۲.۶۱ ۳.۱۶ ۳.۳۹ ۳.۳۰ ۳.۶۲ ۳.۴۵
۱۰۲ لیختن اشتاین ۰.۰۴ ۱.۴۹ ۱.۲۰ ۲.۶۴ ۰.۹۶
۱۰۳ عمان ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۰۴ ۰.۱۲ ۰.۱۵ ۰.۱۳ ۰.۱۲ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۳۱ ۰.۳۲
۱۰۴ کویت ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۰۶ ۰.۰۷ ۰.۰۸ ۰.۰۸ ۰.۱۱ ۰.۱۸ ۰.۱۵
۱۰۵ کره شمالی ۰.۰۳
۱۰۶ سوریه ۰.۰۵ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۰.۱۴ ۰.۱۲ ۰.۰۷
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp (مقاله به میلیارد دلار)