بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp (مقاله به میلیارد دلار)
توضیحات : تعداد مقالات فناوری نانو منتشر شده توسط یک کشور در یک سال تقسیم بر کل GDP کشور بر حسب قدرت خرید (PPP) در همان سال
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp (مقاله به میلیارد دلار)
۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶]
۱ ایران ۰.۱۴ ۰.۲۹ ۰.۴۳ ۰.۷۳ ۱.۲۰ ۱.۵۸ ۲.۲۳ ۲.۸۸ ۳.۶۰ ۴.۰۷ ۵.۱۳ ۵.۳۰
۲ کره جنوبی ۲.۱۲ ۲.۴۲ ۲.۴۹ ۳.۰۰ ۳.۳۰ ۳.۵۴ ۴.۰۸ ۴.۳۰ ۴.۵۹ ۴.۸۴ ۵.۰۸ ۵.۰۶
۳ سنگاپور ۲.۹۳ ۳.۳۸ ۳.۳۲ ۳.۷۵ ۴.۱۵ ۴.۳۵ ۴.۶۸ ۴.۸۶ ۴.۸۴ ۵.۰۰ ۵.۱۸ ۴.۸۷
۴ اسلوانی ۱.۸۸ ۲.۱۱ ۲.۷۳ ۲.۸۱ ۳.۳۲ ۳.۵۷ ۳.۸۶ ۴.۳۵ ۴.۸۷ ۴.۶۲ ۴.۸۲ ۴.۷۱
۵ مولداوی ۳.۲۱ ۲.۵۴ ۲.۰۷ ۳.۶۹ ۴.۰۵ ۳.۷۴ ۳.۷۶ ۳.۷۲ ۲.۵۷ ۳.۴۷ ۳.۴۰ ۴.۲۸
۶ فنلاند ۱.۶۶ ۱.۹۷ ۲.۲۱ ۲.۴۶ ۲.۷۷ ۲.۹۲ ۲.۹۶ ۳.۱۷ ۳.۳۴ ۳.۸۶ ۴.۰۰ ۴.۰۷
۷ سوئیس ۲.۴۰ ۲.۶۲ ۲.۴۷ ۲.۷۱ ۲.۹۰ ۳.۱۴ ۳.۲۰ ۳.۳۹ ۳.۲۸ ۳.۴۲ ۳.۵۵ ۳.۸۱
۸ تونس ۰.۷۸ ۰.۹۷ ۰.۶۸ ۰.۹۲ ۱.۱۷ ۱.۰۲ ۱.۴۸ ۱.۵۲ ۱.۸۱ ۲.۲۸ ۳.۲۲ ۳.۶۹
۹ استونی ۱.۱۶ ۱.۳۱ ۱.۴۶ ۱.۴۸ ۱.۷۹ ۲.۳۳ ۲.۲۴ ۲.۱۲ ۲.۷۹ ۳.۳۳ ۳.۵۲ ۳.۵۷
۱۰ سوئد ۱.۹۹ ۲.۰۶ ۱.۹۱ ۲.۰۲ ۲.۲۴ ۲.۴۹ ۲.۷۹ ۲.۹۵ ۳.۱۵ ۳.۴۷ ۳.۳۸ ۳.۵۴
۱۱ صربستان ۱.۱۹ ۱.۶۶ ۱.۹۷ ۱.۶۵ ۲.۴۹ ۲.۰۳ ۲.۲۴ ۲.۹۸ ۳.۰۳ ۳.۳۲ ۳.۱۶ ۳.۳۹
۱۲ استرالیا ۱.۰۹ ۱.۳۲ ۱.۴۵ ۱.۶۵ ۱.۷۷ ۱.۹۷ ۲.۱۷ ۲.۳۷ ۲.۵۸ ۲.۸۳ ۳.۲۳ ۳.۳۰
۱۳ پرتغال ۰.۷۸ ۱.۳۰ ۱.۱۳ ۱.۴۹ ۱.۵۹ ۱.۹۷ ۲.۲۸ ۲.۸۵ ۳.۲۲ ۳.۰۶ ۳.۳۷ ۳.۳۰
۱۴ جمهوری چک ۱.۲۵ ۱.۴۵ ۱.۳۹ ۱.۵۳ ۱.۷۵ ۱.۹۴ ۲.۰۷ ۲.۲۰ ۲.۵۱ ۲.۶۹ ۳.۱۵ ۳.۱۵
۱۵ دانمارک ۱.۳۰ ۱.۳۸ ۱.۴۶ ۱.۶۱ ۱.۸۲ ۲.۱۳ ۲.۵۵ ۲.۵۱ ۲.۵۹ ۳.۱۳ ۳.۱۹ ۳.۱۴
۱۶ ارمنستان ۱.۵۵ ۱.۳۳ ۱.۵۵ ۲.۶۵ ۲.۱۴ ۲.۲۸ ۲.۲۳ ۲.۳۱ ۱.۸۶ ۲.۰۹ ۲.۸۷ ۳.۰۲
۱۷ ایسلند ۰.۵۵ ۰.۶۸ ۰.۶۳ ۱.۱۱ ۱.۳۰ ۱.۸۸ ۱.۵۱ ۲.۱۶ ۳.۲۶ ۲.۸۳ ۲.۷۹ ۲.۷۹
۱۸ اسپانیا ۱.۱۰ ۱.۱۷ ۱.۲۹ ۱.۴۰ ۱.۶۳ ۱.۸۳ ۲.۰۴ ۲.۳۰ ۲.۳۹ ۲.۵۰ ۲.۵۴ ۲.۶۸
۱۹ اوکراین ۱.۳۳ ۱.۲۴ ۱.۲۵ ۱.۵۰ ۱.۴۵ ۱.۶۰ ۱.۸۰ ۱.۶۰ ۱.۸۱ ۲.۱۰ ۲.۵۴ ۲.۶۲
۲۰ یونان ۰.۹۸ ۱.۰۱ ۱.۴۴ ۱.۴۰ ۱.۴۵ ۱.۵۸ ۱.۸۱ ۲.۰۳ ۲.۰۵ ۲.۱۵ ۲.۳۵ ۲.۵۶
۲۱ بلژیک ۱.۴۷ ۱.۴۹ ۱.۶۳ ۱.۷۰ ۲.۰۰ ۲.۰۸ ۲.۲۷ ۲.۲۱ ۲.۳۸ ۲.۴۳ ۲.۶۳ ۲.۵۴
۲۲ چین ۱.۲۸ ۱.۳۸ ۱.۴۰ ۱.۵۲ ۱.۵۸ ۱.۶۲ ۱.۷۹ ۱.۸۵ ۲.۰۵ ۲.۲۵ ۲.۶۲ ۲.۴۲
۲۳ لهستان ۱.۶۱ ۱.۶۸ ۱.۵۹ ۱.۶۵ ۱.۵۷ ۱.۵۲ ۱.۵۰ ۱.۶۴ ۱.۸۲ ۱.۹۹ ۲.۲۵ ۲.۴۱
۲۴ قبرس ۰.۲۹ ۰.۴۸ ۰.۶۷ ۱.۲۸ ۱.۳۱ ۱.۲۷ ۱.۲۷ ۱.۸۲ ۲.۵۰ ۲.۰۸ ۲.۳۲ ۲.۳۱
۲۵ مالزی ۰.۱۲ ۰.۲۱ ۰.۲۱ ۰.۲۹ ۰.۵۵ ۰.۸۸ ۱.۲۵ ۱.۳۹ ۱.۷۱ ۱.۹۳ ۲.۱۳ ۲.۲۶
۲۶ ایرلند ۱.۴۳ ۱.۴۱ ۱.۶۹ ۱.۷۱ ۲.۰۲ ۲.۶۳ ۲.۹۱ ۳.۰۱ ۲.۸۵ ۲.۷۸ ۲.۱۴ ۲.۲۵
۲۷ آلمان ۱.۵۲ ۱.۶۱ ۱.۶۵ ۱.۷۰ ۱.۸۸ ۱.۹۴ ۲.۰۱ ۲.۰۰ ۲.۰۲ ۲.۰۷ ۲.۱۰ ۲.۱۸
۲۸ فرانسه ۱.۴۶ ۱.۵۱ ۱.۴۹ ۱.۷۰ ۱.۷۹ ۱.۸۱ ۱.۸۷ ۱.۹۶ ۱.۹۸ ۱.۹۷ ۲.۰۶ ۲.۱۳
۲۹ هلند ۱.۲۳ ۱.۲۸ ۱.۲۴ ۱.۲۵ ۱.۵۳ ۱.۶۴ ۱.۶۸ ۱.۷۱ ۱.۸۷ ۱.۷۹ ۱.۹۷ ۲.۱۱
۳۰ کانادا ۱.۰۴ ۱.۱۵ ۱.۲۶ ۱.۳۴ ۱.۵۰ ۱.۵۱ ۱.۶۸ ۱.۸۰ ۱.۸۳ ۱.۸۴ ۲.۰۶ ۲.۱۰
۳۱ رومانی ۱.۱۳ ۱.۱۱ ۱.۶۲ ۱.۷۰ ۱.۵۶ ۱.۹۲ ۲.۱۹ ۲.۰۱ ۲.۳۱ ۱.۹۸ ۲.۳۶ ۲.۰۶
۳۲ لیتوانی ۱.۲۴ ۱.۷۱ ۱.۴۶ ۱.۷۳ ۱.۶۵ ۱.۶۲ ۱.۹۲ ۱.۸۶ ۱.۷۳ ۲.۰۷ ۲.۴۴ ۲.۰۶
۳۳ اتریش ۱.۳۴ ۱.۴۳ ۱.۳۷ ۱.۵۷ ۱.۶۶ ۱.۸۹ ۱.۹۲ ۱.۷۴ ۱.۸۰ ۱.۸۶ ۲.۰۴ ۲.۰۵
۳۴ لتونی ۰.۸۷ ۱.۰۳ ۰.۷۰ ۰.۹۷ ۱.۲۲ ۱.۱۹ ۱.۵۰ ۱.۷۱ ۱.۳۸ ۱.۳۶ ۲.۳۱ ۲.۰۰
۳۵ انگلستان ۱.۰۱ ۱.۰۹ ۱.۲۰ ۱.۳۱ ۱.۴۴ ۱.۴۵ ۱.۵۰ ۱.۵۳ ۱.۶۰ ۱.۶۷ ۱.۷۹ ۱.۹۹
۳۶ ایتالیا ۰.۹۰ ۰.۹۲ ۱.۰۵ ۱.۰۸ ۱.۲۲ ۱.۳۰ ۱.۴۱ ۱.۵۰ ۱.۶۴ ۱.۷۱ ۱.۸۳ ۱.۸۸
۳۷ بلغارستان ۱.۴۶ ۱.۳۰ ۱.۹۱ ۱.۶۶ ۲.۰۷ ۱.۶۱ ۱.۸۶ ۱.۶۰ ۱.۸۷ ۱.۶۲ ۱.۶۹ ۱.۷۵
۳۸ کرواسی ۰.۷۹ ۰.۸۴ ۰.۹۱ ۰.۸۶ ۱.۰۳ ۱.۰۷ ۱.۴۶ ۱.۶۹ ۱.۴۸ ۱.۴۲ ۱.۶۰ ۱.۶۴
۳۹ مجارستان ۱.۶۲ ۱.۴۹ ۱.۴۳ ۱.۶۰ ۱.۵۰ ۱.۲۶ ۱.۴۷ ۱.۵۸ ۱.۵۴ ۱.۷۱ ۱.۵۴ ۱.۶۱
۴۰ عربستان ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۱۲ ۰.۲۴ ۰.۴۵ ۰.۶۳ ۰.۸۰ ۱.۱۰ ۱.۴۵ ۱.۵۷
۴۱ اسلواکی ۱.۱۱ ۱.۲۰ ۱.۳۵ ۱.۳۹ ۱.۳۰ ۱.۳۳ ۱.۳۳ ۱.۶۱ ۱.۵۲ ۱.۹۱ ۱.۷۳ ۱.۵۶
۴۲ مصر ۰.۱۳ ۰.۱۹ ۰.۲۵ ۰.۲۸ ۰.۴۰ ۰.۴۷ ۰.۵۷ ۰.۷۵ ۰.۹۴ ۱.۱۸ ۱.۴۱ ۱.۵۴
۴۳ روسیه ۱.۰۲ ۰.۹۰ ۰.۹۰ ۰.۸۱ ۰.۹۲ ۰.۹۳ ۰.۸۳ ۰.۸۰ ۰.۸۸ ۰.۹۶ ۱.۳۳ ۱.۵۲
۴۴ نیوزلند ۰.۷۶ ۱.۱۲ ۰.۹۱ ۱.۳۴ ۱.۱۱ ۱.۳۲ ۱.۴۶ ۱.۴۳ ۱.۳۳ ۱.۴۴ ۱.۴۴ ۱.۴۷
۴۵ لوکزامبورگ ۰.۱۹ ۰.۲۴ ۰.۱۲ ۰.۲۸ ۰.۴۱ ۰.۸۳ ۰.۹۲ ۱.۱۳ ۱.۲۹ ۰.۹۴ ۱.۰۱ ۱.۴۶
۴۶ ژاپن ۱.۲۹ ۱.۳۳ ۱.۳۰ ۱.۳۸ ۱.۴۷ ۱.۴۱ ۱.۴۹ ۱.۴۲ ۱.۴۲ ۱.۴۶ ۱.۴۳ ۱.۴۵
۴۷ هند ۰.۴۴ ۰.۵۳ ۰.۶۰ ۰.۷۰ ۰.۷۶ ۰.۸۲ ۰.۹۶ ۰.۹۹ ۱.۱۶ ۱.۳۰ ۱.۳۷ ۱.۴۳
۴۸ ایالات متحده ۰.۸۶ ۰.۹۰ ۰.۹۴ ۱.۰۱ ۱.۰۸ ۱.۱۶ ۱.۲۲ ۱.۲۴ ۱.۲۸ ۱.۲۹ ۱.۳۲ ۱.۳۴
۴۹ اردن ۰.۳۶ ۰.۶۰ ۰.۴۵ ۰.۷۹ ۰.۷۸ ۰.۷۷ ۰.۸۹ ۱.۰۰ ۰.۹۳ ۰.۸۴ ۱.۲۴ ۱.۳۳
۵۰ پاکستان ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۱۰ ۰.۱۴ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۰.۳۲ ۰.۴۴ ۰.۵۷ ۰.۷۲ ۱.۰۱ ۱.۳۱
۵۱ لبنان ۰.۳۲ ۰.۲۴ ۰.۳۱ ۰.۳۵ ۰.۳۰ ۰.۴۰ ۰.۳۹ ۰.۴۴ ۰.۶۱ ۰.۶۴ ۱.۰۲ ۱.۲۸
کل جهان ۰.۶۹ ۰.۷۳ ۰.۷۶ ۰.۸۲ ۰.۸۹ ۰.۹۳ ۱.۰۱ ۱.۰۳ ۱.۱۱ ۱.۲۷ ۱.۲۴ ۱.۲۷
۵۲ بلاروس ۱.۱۹ ۰.۸۵ ۰.۸۶ ۱.۱۳ ۰.۹۸ ۱.۰۰ ۰.۹۳ ۱.۰۸ ۰.۹۲ ۰.۸۵ ۱.۱۴ ۱.۲۶
۵۳ آفریقای جنوبی ۰.۱۹ ۰.۱۹ ۰.۲۱ ۰.۲۶ ۰.۳۵ ۰.۴۲ ۰.۵۰ ۰.۵۸ ۰.۶۸ ۰.۷۸ ۰.۹۲ ۱.۱۸
۵۴ ترکیه ۰.۲۶ ۰.۲۷ ۰.۳۲ ۰.۴۱ ۰.۵۴ ۰.۶۰ ۰.۶۳ ۰.۶۹ ۰.۸۲ ۰.۹۰ ۱.۰۰ ۱.۱۷
۵۵ نروژ ۰.۴۷ ۰.۴۴ ۰.۵۸ ۰.۵۶ ۰.۷۲ ۰.۶۷ ۰.۷۸ ۰.۹۰ ۰.۹۷ ۰.۸۸ ۱.۰۷ ۱.۱۶
۵۶ قطر ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۵ ۰.۱۰ ۰.۱۸ ۰.۳۵ ۰.۶۸ ۱.۰۱
۵۷ شیلی ۰.۲۲ ۰.۳۹ ۰.۳۵ ۰.۴۱ ۰.۴۵ ۰.۴۸ ۰.۴۷ ۰.۶۰ ۰.۶۱ ۰.۶۸ ۰.۷۳ ۰.۹۰
۵۸ برزیل ۰.۳۱ ۰.۳۵ ۰.۳۶ ۰.۳۹ ۰.۴۱ ۰.۴۴ ۰.۴۵ ۰.۵۱ ۰.۵۷ ۰.۶۳ ۰.۷۰ ۰.۸۷
۵۹ ویتنام ۰.۰۷ ۰.۱۵ ۰.۱۴ ۰.۳۴ ۰.۱۹ ۰.۲۳ ۰.۳۴ ۰.۳۰ ۰.۵۹ ۰.۵۷ ۰.۶۱ ۰.۸۰
۶۰ مراکش ۰.۲۰ ۰.۱۶ ۰.۱۵ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۳۰ ۰.۳۶ ۰.۴۳ ۰.۵۶ ۰.۴۹ ۰.۵۹ ۰.۷۹
۶۱ تایلند ۰.۱۳ ۰.۲۰ ۰.۲۶ ۰.۴۰ ۰.۴۳ ۰.۴۵ ۰.۴۸ ۰.۵۱ ۰.۵۶ ۰.۶۱ ۰.۶۱ ۰.۷۰
۶۲ آرژانتین ۰.۲۷ ۰.۳۰ ۰.۳۲ ۰.۳۵ ۰.۴۶ ۰.۵۴ ۰.۴۵ ۰.۵۱ ۰.۵۲ ۰.۵۸ ۰.۶۲ ۰.۶۷
۶۳ الجزایر ۰.۰۹ ۰.۱۵ ۰.۱۵ ۰.۱۹ ۰.۲۱ ۰.۲۳ ۰.۲۴ ۰.۳۰ ۰.۳۰ ۰.۳۶ ۰.۵۱ ۰.۵۷
۶۴ کامرون ۰.۱۲ ۰.۰۲ ۰.۱۱ ۰.۱۲ ۰.۲۰ ۰.۱۵ ۰.۱۶ ۰.۱۰ ۰.۲۹ ۰.۱۶ ۰.۳۶ ۰.۵۷
۶۵ مکزیک ۰.۲۶ ۰.۲۴ ۰.۲۵ ۰.۳۲ ۰.۳۴ ۰.۳۰ ۰.۳۲ ۰.۳۵ ۰.۳۹ ۰.۴۰ ۰.۴۹ ۰.۵۱
۶۶ اروگوئه ۰.۱۸ ۰.۲۲ ۰.۲۲ ۰.۳۰ ۰.۳۱ ۰.۲۷ ۰.۵۳ ۰.۴۷ ۰.۴۶ ۰.۴۵ ۰.۶۱ ۰.۵۰
۶۷ آذربایجان ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۰۷ ۰.۱۶ ۰.۱۵ ۰.۲۷ ۰.۳۶ ۰.۱۸ ۰.۲۰ ۰.۲۱ ۰.۲۹ ۰.۴۹
۶۸ گرجستان ۰.۳۳ ۰.۱۵ ۰.۲۹ ۰.۴۴ ۰.۵۴ ۰.۵۸ ۰.۴۶ ۰.۴۹ ۰.۳۴ ۰.۴۹ ۰.۷۸ ۰.۴۸
۶۹ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۱۰ ۰.۲۶ ۰.۲۹ ۰.۳۳ ۰.۴۷
۷۰ نپال ۰.۰۳ ۰.۱۷ ۰.۰۷ ۰.۰۹ ۰.۰۸ ۰.۱۱ ۰.۲۰ ۰.۳۲ ۰.۴۵ ۰.۳۸ ۰.۳۴ ۰.۴۳
۷۱ یمن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۵ ۰.۰۳ ۰.۱۴ ۰.۱۸ ۰.۱۸ ۰.۲۲ ۰.۳۶
۷۲ بوسنی و هرزگوین ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۶ ۰.۱۸ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۲۰ ۰.۲۲ ۰.۳۳
۷۳ امارات عربی متحده ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۰.۱۲ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۰.۲۹ ۰.۳۲
۷۴ کلمبیا ۰.۱۱ ۰.۱۲ ۰.۱۵ ۰.۲۵ ۰.۱۸ ۰.۲۷ ۰.۲۳ ۰.۳۰ ۰.۲۳ ۰.۲۷ ۰.۳۳ ۰.۳۲
۷۵ قرقیزستان ۰.۰۹ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۲۰ ۰.۰۰ ۰.۴۳ ۰.۴۳ ۰.۵۴ ۰.۳۱ ۰.۲۴ ۰.۳۲
۷۶ اکوادور ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۳ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۱۵ ۰.۱۹ ۰.۲۹
۷۷ بنگلادش ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۱۲ ۰.۱۰ ۰.۱۷ ۰.۱۵ ۰.۱۸ ۰.۲۳ ۰.۲۸
۷۸ قزاقستان ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۱۴ ۰.۱۵ ۰.۱۹ ۰.۲۷
۷۹ زیمبابوه ۰.۰۵ ۰.۰۰ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۱۳ ۰.۲۵ ۰.۲۵
۸۰ سنگال ۰.۱۹ ۰.۲۲ ۰.۲۵ ۰.۱۲ ۰.۳۸ ۰.۳۶ ۰.۲۱ ۰.۲۰ ۰.۰۹ ۰.۱۵ ۰.۳۵ ۰.۲۵
۸۱ جامائیکا ۰.۱۵ ۰.۲۳ ۰.۲۲ ۰.۳۰ ۰.۲۳ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۴۳ ۰.۱۷ ۰.۲۵ ۰.۱۲ ۰.۲۰
۸۲ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۲۰
۸۳ سریلانکا ۰.۱۷ ۰.۱۴ ۰.۱۲ ۰.۰۸ ۰.۰۶ ۰.۰۸ ۰.۱۰ ۰.۱۲ ۰.۱۱ ۰.۱۵ ۰.۱۷ ۰.۱۸
۸۴ ازبکستان ۰.۱۷ ۰.۲۷ ۰.۲۱ ۰.۱۹ ۰.۲۸ ۰.۲۴ ۰.۲۶ ۰.۱۹ ۰.۰۸ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۰.۱۶
۸۵ کاستاریکا ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۱۳ ۰.۰۷ ۰.۰۳ ۰.۰۸ ۰.۰۹ ۰.۱۳ ۰.۱۸ ۰.۱۶ ۰.۱۵
۸۶ بولیوی ۰.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۵ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۱۲ ۰.۱۵
۸۷ تاجیکستان ۰.۲۹ ۰.۱۷ ۰.۴۷ ۰.۴۳ ۰.۲۱ ۰.۳۸ ۰.۳۵ ۰.۵۳ ۰.۱۹ ۰.۲۲ ۰.۶۲ ۰.۱۵
۸۸ نیجریه ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۱۰ ۰.۱۴
۸۹ کنیا ۰.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۳ ۰.۰۷ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۲ ۰.۱۲
۹۰ پرو ۰.۰۵ ۰.۰۲ ۰.۰۹ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۸
۹۱ اندونزی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۰۷
۹۲ فیلیپین ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۴ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۰.۰۶
۹۳ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۵
۹۴ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۱ ۰.۰۴ ۰.۰۷ ۰.۰۱ ۰.۰۴
۹۵ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۲
۹۶ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۲
۹۷ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۸ تایوان ۳.۸۴ ۲.۵۸ ۲.۶۱ ۳.۱۶ ۳.۳۹ ۳.۳۰ ۳.۶۲ ۳.۴۵
۹۹ لیختن اشتاین ۰.۰۴ ۱.۴۹ ۱.۲۰ ۲.۶۴ ۰.۹۶
۱۰۰ سوریه ۰.۰۵ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۰.۱۴ ۰.۱۲ ۰.۰۷
۱۰۱ ونزوئلا ۰.۰۹ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۹ ۵۷.۲۷ ۰.۰۹ ۰.۰۸ ۷۶.۶۴ ۰.۰۹ ۰.۰۶
۱۰۲ بحرین ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۱۷ ۰.۱۳ ۰.۲۸ ۰.۲۸ ۰.۴۴ ۰.۲۴ ۰.۴۹ ۰.۶۱ ۰.۵۹
۱۰۳ کوبا ۰.۴۲ ۰.۲۹ ۰.۳۹ ۰.۳۵ ۰.۲۱
۱۰۴ کویت ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۰۶ ۰.۰۷ ۰.۰۸ ۰.۰۸ ۰.۱۱ ۰.۱۸ ۰.۱۵
۱۰۵ عمان ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۰۴ ۰.۱۲ ۰.۱۵ ۰.۱۳ ۰.۱۲ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۳۱ ۰.۳۲
۱۰۶ کره شمالی ۰.۰۳
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp (مقاله به میلیارد دلار)