بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو (درصد)
توضیحات : درصد مقالات نانوی یک کشور که به صورت مشترک با کشورهای دیگر منتشر شده اند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو (درصد)
۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶]
۱ پاناما ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۴۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۲ قرقیزستان ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۳ کنیا ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۸۵.۷۰ ۸۳.۳۰ ۱۰۰.۰۰ ۶۶.۶۷ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۴ پاراگوئه ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۵ تاجیکستان ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۲.۸۶ ۱۰۰.۰۰
۶ یمن ۱۰۰.۰۰ ۹۴.۷۴ ۸۷.۵۰ ۱۰۰.۰۰
۷ ترکمنستان ۱۰۰.۰۰
۸ جامائیکا ۱۰۰.۰۰ ۸۳.۳۳ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۹ لیختن اشتاین ۸۳.۳۰ ۸۳.۳۰ ۸۸.۹۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۱۰ آلبانی ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۱۱ آنگولا ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۱۲ کوبا ۸۶.۲۰ ۸۷.۵۰ ۷۶.۷۰ ۸۷.۵۰ ۹۱.۷۰ ۹۳.۰۰ ۸۴.۴۴ ۸۸.۸۹ ۹۳.۱۸ ۹۱.۳۰ ۹۷.۹۲
۱۳ بحرین ۰.۰۰ ۶۶.۷۰ ۵۰.۰۰ ۶۱.۵۰ ۵۰.۰۰ ۷۸.۳۰ ۶۱.۵۴ ۸۲.۷۶ ۸۴.۲۱ ۸۹.۴۷ ۹۵.۴۵
۱۴ ایسلند ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۸۷.۵۰ ۷۸.۳۰ ۸۹.۵۰ ۹۶.۱۵ ۹۳.۱۸ ۸۷.۵۰ ۹۰.۹۱ ۹۳.۴۸
۱۵ قطر ۱۰۰.۰۰ ۸۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۱.۷۰ ۷۸.۹۵ ۹۶.۰۰ ۹۴.۳۴ ۹۵.۱۵ ۹۳.۴۰
۱۶ نپال ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۶۶.۷۰ ۸۳.۳۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۲.۳۱ ۸۶.۳۶ ۹۲.۸۶
۱۷ بولیوی ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۱.۶۷
۱۸ بوسنی و هرزگوین ۱۰۰.۰۰ ۸۷.۵۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۱.۶۷
۱۹ مولداوی ۸۲.۶۰ ۶۲.۹۰ ۹۳.۰۰ ۷۳.۵۰ ۷۶.۵۰ ۷۱.۴۰ ۷۶.۱۹ ۸۳.۳۳ ۸۵.۴۸ ۸۰.۷۷ ۹۰.۱۶
۲۰ قبرس ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۶۳.۳۰ ۶۷.۷۰ ۷۷.۱۰ ۶۶.۷۰ ۷۷.۵۵ ۷۰.۷۷ ۷۰.۳۷ ۸۱.۶۷ ۸۷.۹۳
۲۱ لوکزامبورگ ۸۰.۰۰ ۷۵.۰۰ ۸۰.۰۰ ۸۸.۶۰ ۸۸.۶۰ ۹۴.۴۴ ۹۰.۷۷ ۸۸.۴۶ ۸۹.۸۳ ۸۷.۰۱
۲۲ اکوادور ۱۰۰.۰۰ ۷۵.۰۰ ۸۳.۳۰ ۶۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۷۵.۰۰ ۹۳.۴۸ ۸۶.۵۷
۲۳ ونزوئلا ۶۵.۰۰ ۶۶.۷۰ ۸۲.۴۰ ۶۲.۱۰ ۶۵.۱۰ ۶۸.۳۰ ۷۱.۱۵ ۵۳.۳۳ ۷۰.۹۷ ۶۲.۷۱ ۸۵.۲۹
۲۴ پرو ۱۰۰.۰۰ ۹۵.۲۰ ۸۷.۵۰ ۹۳.۳۰ ۹۲.۹۰ ۸۵.۷۰ ۸۰.۰۰ ۹۱.۶۷ ۸۹.۴۷ ۹۱.۳۰ ۸۵.۱۹
۲۵ عربستان ۵۵.۶۰ ۵۱.۳۰ ۶۱.۹۰ ۷۲.۳۰ ۷۶.۸۰ ۷۸.۲۰ ۷۸.۷۴ ۸۰.۳۲ ۸۲.۸۸ ۸۶.۶۰ ۸۴.۸۵
۲۶ عمان ۶۶.۷۰ ۴۰.۰۰ ۶۳.۶۰ ۸۸.۲۰ ۷۶.۵۰ ۹۳.۸۰ ۸۳.۳۳ ۹۰.۶۳ ۸۲.۶۹ ۸۹.۲۹ ۸۴.۲۱
۲۷ لبنان ۸۰.۰۰ ۷۶.۲۰ ۸۴.۲۰ ۷۳.۷۰ ۸۲.۱۰ ۸۱.۵۰ ۸۸.۲۴ ۹۲.۸۶ ۸۶.۲۷ ۹۲.۵۰ ۸۳.۰۰
۲۸ اسلواکی ۶۳.۴۰ ۳۸.۲۰ ۸۰.۳۰ ۷۶.۵۰ ۷۳.۹۰ ۶۷.۵۰ ۶۹.۲۷ ۶۴.۲۰ ۶۶.۴۵ ۷۲.۵۹ ۸۱.۸۲
۲۹ نیجریه ۷۵.۰۰ ۸۴.۶۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۲.۹۰ ۷۳.۱۰ ۶۶.۷۰ ۶۰.۰۰ ۶۲.۸۶ ۸۱.۰۳ ۸۲.۴۲ ۷۹.۵۶
۳۰ امارات عربی متحده ۵۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶۲.۵۰ ۷۵.۰۰ ۶۴.۷۰ ۷۰.۸۰ ۶۶.۶۷ ۶۶.۶۷ ۵۷.۱۴ ۸۰.۰۰ ۷۸.۵۷
۳۱ سنگال ۱۰۰.۰۰ ۸۵.۷۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۴۲.۸۶ ۷۷.۷۸
۳۲ اتریش ۷۲.۱۰ ۶۶.۸۰ ۶۵.۵۰ ۶۸.۸۰ ۵۸.۰۰ ۵۴.۳۰ ۷۱.۲۳ ۷۳.۸۲ ۷۳.۶۱ ۷۸.۰۶ ۷۷.۷۶
۳۳ ایرلند ۷۴.۴۰ ۶۷.۲۰ ۶۶.۰۰ ۶۹.۹۰ ۶۵.۹۰ ۶۵.۹۰ ۶۹.۳۳ ۷۱.۲۵ ۷۱.۰۶ ۷۷.۷۴ ۷۷.۴۶
۳۴ بلژیک ۶۴.۳۰ ۶۳.۸۰ ۶۶.۰۰ ۶۶.۷۰ ۶۶.۷۰ ۷۰.۲۰ ۶۸.۴۳ ۶۸.۴۳ ۷۰.۶۲ ۷۴.۴۴ ۷۶.۷۴
۳۵ اروگوئه ۱۰۰.۰۰ ۴۲.۹۰ ۷۱.۴۰ ۵۰.۰۰ ۵۳.۳۰ ۵۹.۴۰ ۷۰.۳۷ ۵۹.۳۸ ۵۴.۸۴ ۷۱.۴۳ ۷۶.۴۷
۳۶ سوئد ۵۹.۹۰ ۶۰.۶۰ ۶۵.۰۰ ۶۹.۶۰ ۶۸.۷۰ ۶۸.۶۰ ۶۹.۲۵ ۶۸.۲۱ ۷۰.۹۱ ۷۴.۶۱ ۷۶.۱۶
۳۷ فنلاند ۵۶.۵۰ ۵۶.۷۰ ۶۴.۶۰ ۵۷.۹۰ ۶۲.۶۰ ۶۱.۹۰ ۶۷.۹۰ ۷۲.۷۶ ۶۷.۶۳ ۷۱.۲۱ ۷۵.۸۷
۳۸ استونی ۵۴.۲۰ ۶۳.۶۰ ۶۷.۶۰ ۶۵.۶۰ ۶۱.۲۰ ۶۳.۹۰ ۶۹.۰۱ ۶۱.۲۲ ۶۷.۷۴ ۶۳.۸۵ ۷۵.۰۰
۳۹ نروژ ۶۱.۴۰ ۵۶.۶۰ ۶۱.۱۰ ۶۹.۴۰ ۶۹.۱۰ ۶۴.۹۰ ۶۶.۵۵ ۶۶.۵۷ ۷۲.۵۱ ۷۶.۹۰ ۷۵.۰۰
۴۰ شیلی ۷۷.۸۰ ۷۴.۷۰ ۶۸.۴۰ ۷۱.۲۰ ۵۷.۷۰ ۶۴.۸۰ ۶۴.۲۵ ۶۸.۹۴ ۶۸.۸۴ ۷۱.۲۸ ۷۴.۹۳
۴۱ دانمارک ۵۸.۰۰ ۶۵.۹۰ ۶۸.۰۰ ۶۷.۱۰ ۶۵.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۷.۱۶ ۶۶.۰۷ ۶۹.۳۶ ۶۹.۵۰ ۷۴.۶۶
۴۲ انگلستان ۵۴.۸۰ ۵۲.۳۰ ۶۰.۸۰ ۶۲.۴۰ ۶۱.۹۰ ۶۴.۱۰ ۶۵.۷۷ ۶۶.۸۲ ۶۹.۴۶ ۷۰.۳۶ ۷۴.۴۵
۴۳ قزاقستان ۱۰۰.۰۰ ۸۰.۰۰ ۷۲.۷۰ ۸۸.۹۰ ۵۵.۰۰ ۶۸.۸۰ ۷۵.۰۰ ۷۵.۰۰ ۶۷.۷۴ ۷۲.۸۸ ۷۴.۱۹
۴۴ سوئیس ۵۸.۱۰ ۵۶.۹۰ ۶۵.۵۰ ۶۶.۳۰ ۶۸.۵۰ ۶۶.۷۰ ۶۸.۲۶ ۶۷.۱۴ ۶۸.۳۸ ۷۰.۳۹ ۷۳.۴۱
۴۵ تونس ۶۳.۰۰ ۶۱.۶۰ ۶۹.۸۰ ۶۵.۲۰ ۶۴.۰۰ ۷۸.۰۰ ۷۰.۸۳ ۶۵.۰۴ ۶۸.۸۸ ۷۲.۳۲ ۷۳.۱۹
۴۶ کره شمالی ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۶۶.۶۷ ۶۰.۰۰ ۷۲.۷۳
۴۷ بلاروس ۶۴.۳۰ ۶۶.۷۰ ۴۲.۹۰ ۵۸.۳۰ ۶۸.۹۰ ۶۸.۹۰ ۷۶.۳۶ ۷۰.۵۶ ۷۶.۳۲ ۷۹.۸۹ ۷۲.۵۳
۴۸ هلند ۵۱.۴۰ ۵۲.۲۰ ۶۱.۶۰ ۶۱.۱۰ ۶۱.۹۰ ۶۱.۸۰ ۶۳.۸۸ ۶۲.۷۶ ۶۵.۹۷ ۶۹.۲۸ ۷۲.۳۹
۴۹ استرالیا ۵۵.۳۰ ۵۰.۹۰ ۵۶.۴۰ ۵۶.۱۰ ۵۹.۲۰ ۶۱.۳۰ ۶۰.۱۳ ۶۱.۸۸ ۶۴.۰۹ ۶۹.۲۰ ۷۱.۸۱
۵۰ کویت ۳۷.۵۰ ۷۲.۷۰ ۵۷.۹۰ ۴۶.۲۰ ۶۲.۵۰ ۷۰.۶۰ ۶۸.۰۰ ۷۸.۵۷ ۸۰.۳۹ ۶۵.۰۰ ۷۱.۷۰
۵۱ زیمبابوه ۱۰۰.۰۰ ۶۶.۶۷ ۶۰.۰۰ ۷۱.۴۳
۵۲ کامرون ۱۰۰.۰۰ ۸۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۸۷.۵۰ ۸۷.۵۰ ۸۸.۹۰ ۶۶.۶۷ ۹۴.۴۴ ۵۴.۵۵ ۶۶.۶۷ ۷۰.۷۳
۵۳ اسلوانی ۶۰.۷۰ ۵۴.۳۰ ۵۳.۷۰ ۶۲.۷۰ ۵۷.۶۰ ۶۱.۵۰ ۵۹.۸۴ ۶۵.۴۲ ۵۹.۸۶ ۶۴.۰۳ ۷۰.۵۷
۵۴ عراق ۲۵.۰۰ ۳۳.۳۰ ۸۳.۳۰ ۵۵.۶۰ ۵۰.۰۰ ۳۶.۰۰ ۶۴.۱۰ ۷۳.۶۰ ۷۵.۶۶ ۷۳.۹۴ ۷۰.۵۴
کل جهان ۶۱.۲۲ ۶۰.۰۵ ۶۲.۵۳ ۶۲.۹۷ ۶۳.۱۵ ۶۳.۵۱ ۶۳.۰۶ ۶۶.۵۶ ۶۶.۸۳ ۶۸.۹۱ ۶۹.۶۷
۵۵ بنگلادش ۷۰.۰۰ ۶۹.۶۰ ۷۲.۷۰ ۶۴.۷۰ ۷۲.۱۰ ۷۹.۵۰ ۷۶.۹۲ ۷۷.۴۲ ۷۷.۷۸ ۷۲.۳۲ ۶۹.۶۶
۵۶ سنگاپور ۳۶.۸۰ ۳۸.۲۰ ۴۴.۱۰ ۴۷.۲۰ ۴۹.۹۰ ۵۰.۱۰ ۵۴.۹۸ ۵۹.۰۷ ۶۲.۱۰ ۶۷.۵۹ ۶۹.۶۳
۵۷ لتونی ۶۹.۶۰ ۸۰.۰۰ ۷۶.۲۰ ۷۵.۰۰ ۷۰.۵۰ ۶۵.۶۰ ۵۱.۱۶ ۶۶.۱۳ ۶۷.۶۹ ۶۲.۵۰ ۶۹.۲۳
۵۸ اردن ۷۵.۰۰ ۶۰.۹۰ ۴۳.۹۰ ۵۱.۱۰ ۷۴.۵۰ ۶۶.۱۰ ۷۶.۰۶ ۷۰.۷۷ ۷۹.۴۱ ۷۰.۵۳ ۶۸.۷۵
۵۹ کرواسی ۴۰.۸۰ ۵۴.۷۰ ۴۸.۵۰ ۷۰.۶۰ ۶۶.۷۰ ۶۰.۶۰ ۶۴.۰۳ ۶۳.۷۸ ۶۷.۴۲ ۷۷.۴۰ ۶۸.۳۵
۶۰ نیوزلند ۵۶.۷۰ ۴۷.۱۰ ۵۵.۰۰ ۴۷.۷۰ ۶۵.۷۰ ۶۸.۳۰ ۶۳.۹۶ ۶۱.۱۸ ۶۵.۵۶ ۶۹.۱۴ ۶۸.۳۳
۶۱ فرانسه ۵۵.۹۰ ۵۶.۵۰ ۵۵.۴۰ ۵۷.۷۰ ۶۰.۱۰ ۵۸.۸۰ ۵۹.۷۴ ۶۱.۰۷ ۶۳.۴۰ ۶۲.۸۹ ۶۸.۱۲
۶۲ کلمبیا ۷۸.۹۰ ۷۳.۱۰ ۶۸.۲۰ ۷۷.۳۰ ۶۵.۴۰ ۶۵.۳۰ ۶۵.۸۲ ۶۶.۰۱ ۶۸.۱۸ ۷۴.۳۵ ۶۸.۱۱
۶۳ اندونزی ۱۰۰.۰۰ ۷۷.۸۰ ۸۵.۰۰ ۹۰.۹۰ ۸۶.۰۰ ۷۹.۶۰ ۷۸.۵۷ ۸۶.۳۶ ۸۰.۷۳ ۷۸.۱۸ ۶۷.۴۶
۶۴ آلمان ۵۴.۸۰ ۵۷.۹۰ ۵۷.۲۰ ۵۸.۶۰ ۵۹.۴۰ ۵۷.۷۰ ۵۸.۵۵ ۵۹.۱۰ ۶۰.۸۱ ۶۲.۱۴ ۶۶.۳۱
۶۵ پاکستان ۷۰.۰۰ ۶۲.۷۰ ۶۸.۲۰ ۶۰.۹۰ ۶۲.۳۰ ۵۷.۹۰ ۶۸.۹۲ ۶۲.۰۸ ۶۰.۷۷ ۶۴.۷۶ ۶۵.۹۷
۶۶ ارمنستان ۴۲.۹۰ ۳۹.۱۰ ۵۸.۸۰ ۶۲.۵۰ ۵۵.۸۰ ۴۸.۹۰ ۴۴.۹۰ ۵۰.۰۰ ۵۰.۹۸ ۵۶.۷۲ ۶۵.۶۷
۶۷ مجارستان ۵۹.۷۰ ۶۲.۹۰ ۶۲.۲۰ ۶۶.۸۰ ۶۶.۹۰ ۶۸.۸۰ ۶۷.۱۶ ۵۷.۸۸ ۶۵.۶۵ ۶۷.۸۲ ۶۵.۵۴
۶۸ ازبکستان ۷۵.۰۰ ۷۳.۱۰ ۸۴.۲۰ ۸۵.۲۰ ۷۵.۹۰ ۷۶.۵۰ ۸۰.۷۷ ۶۳.۶۴ ۶۵.۵۲ ۶۵.۵۲ ۶۵.۳۸
۶۹ بلغارستان ۶۸.۹۰ ۶۶.۹۰ ۶۶.۹۰ ۶۷.۷۰ ۶۴.۸۰ ۶۴.۶۰ ۶۳.۰۷ ۶۰.۱۰ ۶۵.۶۹ ۶۶.۴۹ ۶۵.۲۹
۷۰ اسپانیا ۵۴.۱۰ ۴۷.۹۰ ۵۴.۲۰ ۵۵.۵۰ ۵۶.۵۰ ۵۸.۰۰ ۵۸.۲۴ ۵۸.۶۹ ۵۹.۳۵ ۶۲.۱۶ ۶۵.۰۸
۷۱ پرتغال ۶۵.۴۰ ۵۴.۳۰ ۵۸.۰۰ ۶۶.۲۰ ۶۱.۴۰ ۶۳.۵۰ ۶۳.۸۴ ۶۱.۳۹ ۶۱.۹۹ ۶۵.۰۳ ۶۴.۳۲
۷۲ ویتنام ۷۸.۶۰ ۶۰.۴۰ ۶۳.۹۰ ۶۶.۱۰ ۵۹.۸۰ ۵۸.۳۰ ۶۳.۷۱ ۶۵.۶۱ ۵۶.۹۰ ۶۳.۱۴ ۶۳.۷۴
۷۳ آذربایجان ۶۶.۷۰ ۶۶.۷۰ ۲۵.۰۰ ۵۵.۰۰ ۶۵.۸۰ ۷۱.۲۰ ۶۱.۵۴ ۶۶.۶۷ ۶۹.۴۴ ۷۵.۶۱ ۶۲.۹۰
۷۴ مراکش ۸۹.۵۰ ۸۳.۳۰ ۸۸.۶۰ ۸۶.۸۰ ۸۴.۱۰ ۸۸.۹۰ ۷۹.۳۸ ۷۵.۷۶ ۷۳.۸۱ ۷۸.۵۲ ۶۲.۶۲
۷۵ کانادا ۴۵.۶۰ ۴۵.۸۰ ۴۵.۲۰ ۴۸.۲۰ ۴۶.۸۰ ۴۷.۴۰ ۴۹.۱۲ ۴۹.۶۷ ۵۴.۳۹ ۵۵.۹۲ ۶۱.۸۶
۷۶ الجزایر ۶۱.۹۰ ۶۶.۷۰ ۶۴.۷۰ ۸۰.۸۰ ۷۶.۶۰ ۷۱.۱۰ ۷۱.۴۳ ۵۸.۷۹ ۶۰.۳۰ ۶۶.۲۸ ۶۱.۷۵
۷۷ لیتوانی ۷۲.۹۰ ۴۴.۲۰ ۴۸.۷۰ ۵۴.۵۰ ۵۵.۴۰ ۵۶.۴۰ ۵۵.۶۵ ۴۹.۶۱ ۵۱.۷۴ ۵۴.۲۱ ۶۱.۳۳
۷۸ اوکراین ۵۳.۹۰ ۵۱.۸۰ ۵۱.۳۰ ۵۱.۱۰ ۵۴.۲۰ ۴۹.۳۰ ۵۸.۸۱ ۵۵.۲۳ ۵۸.۸۴ ۵۹.۴۷ ۶۰.۵۰
۷۹ یونان ۵۷.۶۰ ۵۳.۱۰ ۵۵.۶۰ ۵۴.۹۰ ۵۶.۷۰ ۵۵.۷۰ ۵۷.۴۱ ۵۷.۴۹ ۵۶.۷۰ ۵۹.۲۲ ۶۰.۱۸
۸۰ گرجستان ۵۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۶۶.۷۰ ۷۳.۳۰ ۷۸.۶۰ ۶۶.۶۷ ۸۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۷۵.۰۰ ۶۰.۰۰
۸۱ جمهوری چک ۵۸.۱۰ ۶۳.۴۰ ۶۶.۰۰ ۶۵.۶۰ ۵۷.۱۰ ۵۲.۵۰ ۵۸.۱۱ ۵۴.۶۰ ۵۹.۱۷ ۶۲.۲۴ ۵۹.۷۹
۸۲ مصر ۳۹.۶۰ ۴۱.۵۰ ۳۹.۶۰ ۴۹.۳۰ ۵۱.۱۰ ۵۷.۴۰ ۶۰.۹۰ ۶۵.۳۷ ۶۴.۶۲ ۶۳.۲۴ ۵۹.۱۰
۸۳ ایتالیا ۵۰.۶۰ ۴۸.۲۰ ۴۹.۱۰ ۴۹.۶۰ ۵۱.۰۰ ۵۰.۳۰ ۵۲.۹۸ ۵۲.۰۴ ۵۴.۱۷ ۵۶.۱۱ ۵۸.۸۱
۸۴ کاستاریکا ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۸۰.۰۰ ۸۳.۳۳ ۶۶.۶۷ ۸۳.۳۳ ۶۶.۶۷ ۵۸.۳۳
۸۵ آفریقای جنوبی ۴۹.۴۰ ۴۰.۵۰ ۳۹.۹۰ ۴۸.۲۰ ۴۲.۱۰ ۴۳.۳۰ ۴۴.۵۴ ۴۸.۱۸ ۵۶.۰۶ ۵۰.۰۸ ۵۶.۸۶
۸۶ مکزیک ۶۴.۹۰ ۵۴.۱۰ ۵۶.۴۰ ۵۲.۹۰ ۵۷.۵۰ ۵۷.۱۰ ۵۶.۳۲ ۵۵.۰۸ ۵۵.۹۱ ۵۲.۲۱ ۵۶.۲۱
۸۷ مالزی ۴۸.۵۰ ۳۳.۶۰ ۴۴.۲۰ ۴۴.۲۰ ۴۸.۶۰ ۴۶.۷۰ ۴۹.۷۱ ۵۰.۲۱ ۵۱.۶۲ ۵۳.۲۹ ۵۵.۹۷
۸۸ صربستان ۶۹.۶۰ ۴۰.۸۰ ۵۴.۷۰ ۵۵.۶۰ ۵۹.۲۰ ۵۷.۱۰ ۵۱.۷۸ ۵۳.۸۰ ۵۳.۲۳ ۵۷.۶۸ ۵۵.۰۲
۸۹ ایالات متحده ۲۹.۹۰ ۲۵.۱۰ ۳۲.۱۰ ۳۴.۹۰ ۳۶.۸۰ ۳۸.۸۰ ۴۱.۱۴ ۴۲.۷۴ ۴۶.۰۴ ۴۹.۲۲ ۵۳.۵۶
۹۰ فیلیپین ۷۷.۸۰ ۷۰.۰۰ ۷۱.۴۰ ۱۰۰.۰۰ ۷۷.۸۰ ۹۲.۳۰ ۷۵.۰۰ ۷۱.۴۳ ۷۲.۰۹ ۷۴.۲۹ ۵۳.۴۹
۹۱ آرژانتین ۵۴.۸۰ ۵۷.۳۰ ۵۵.۹۰ ۵۸.۲۰ ۵۳.۹۰ ۵۶.۵۰ ۵۲.۱۰ ۵۰.۲۱ ۵۳.۹۹ ۵۴.۷۳ ۵۲.۹۴
۹۲ سریلانکا ۶۰.۰۰ ۵۲.۹۰ ۵۴.۵۰ ۷۰.۰۰ ۹۲.۳۰ ۷۷.۸۰ ۹۱.۶۷ ۷۲.۷۳ ۵۱.۵۲ ۶۸.۴۲ ۵۲.۵۰
۹۳ سوریه ۴۲.۹۰ ۶۶.۷۰ ۴۴.۴۰ ۷۸.۶۰ ۴۶.۲۰ ۵۰.۰۰ ۵۳.۸۵ ۳۳.۳۳ ۴۰.۰۰ ۴۷.۶۲
۹۴ رومانی ۶۶.۵۰ ۴۵.۹۰ ۵۰.۱۰ ۴۹.۴۰ ۴۲.۵۰ ۳۷.۹۰ ۴۵.۶۳ ۴۰.۱۸ ۴۶.۲۷ ۴۸.۰۵ ۴۶.۵۵
۹۵ برزیل ۳۸.۴۰ ۳۷.۴۰ ۳۸.۱۰ ۳۸.۷۰ ۳۷.۱۰ ۳۷.۸۰ ۳۶.۴۳ ۳۷.۳۷ ۳۹.۳۴ ۴۴.۴۷ ۴۵.۶۵
۹۶ لهستان ۵۴.۴۰ ۴۴.۸۰ ۵۰.۱۰ ۵۰.۱۰ ۵۰.۳۰ ۴۶.۰۰ ۴۶.۱۲ ۴۵.۵۴ ۴۳.۶۲ ۴۵.۰۴ ۴۳.۷۰
۹۷ روسیه ۴۵.۳۰ ۳۹.۹۰ ۳۸.۷۰ ۳۷.۸۰ ۳۹.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۸.۹۹ ۴۰.۲۶ ۴۰.۷۳ ۳۹.۱۵ ۴۳.۶۲
۹۸ ژاپن ۲۷.۶۰ ۲۸.۱۰ ۳۰.۶۰ ۳۰.۲۰ ۳۱.۶۰ ۳۲.۵۰ ۳۵.۴۱ ۳۵.۹۲ ۳۸.۵۳ ۴۰.۳۶ ۴۲.۷۹
۹۹ تایلند ۵۲.۹۰ ۳۸.۴۰ ۴۱.۴۰ ۳۸.۰۰ ۳۸.۷۰ ۳۴.۴۰ ۳۷.۷۹ ۳۵.۷۷ ۳۸.۶۴ ۳۶.۵۲ ۳۷.۴۸
۱۰۰ کره جنوبی ۳۱.۰۰ ۲۱.۱۰ ۲۹.۶۰ ۲۸.۰۰ ۲۸.۴۰ ۲۹.۰۰ ۳۰.۹۲ ۳۲.۱۷ ۳۲.۳۱ ۳۲.۹۸ ۳۴.۰۴
۱۰۱ تایوان ۱۷.۴۰ ۱۴.۶۰ ۱۴.۲۰ ۱۹.۲۰ ۱۹.۸۰ ۲۰.۴۰ ۲۴.۱۳ ۲۳.۷۳ ۲۷.۳۷ ۲۹.۸۹ ۳۳.۷۳
۱۰۲ ترکیه ۳۵.۱۰ ۲۵.۱۰ ۳۶.۷۰ ۳۰.۹۰ ۳۱.۹۰ ۳۵.۱۰ ۳۴.۳۰ ۳۳.۶۸ ۳۲.۷۷ ۳۴.۴۸ ۳۲.۴۹
۱۰۳ هند ۲۵.۲۰ ۲۳.۶۰ ۲۳.۷۰ ۲۴.۳۰ ۲۶.۵۰ ۲۳.۴۰ ۲۴.۰۵ ۲۴.۶۷ ۲۳.۷۹ ۲۴.۰۷ ۲۶.۵۲
۱۰۴ چین ۱۵.۷۰ ۱۵.۶۰ ۱۶.۰۰ ۱۷.۴۰ ۱۹.۲۰ ۱۹.۴۰ ۱۹.۷۳ ۱۹.۷۵ ۲۰.۵۴ ۲۱.۴۵ ۲۲.۵۵
۱۰۵ ایران ۲۸.۲۰ ۲۲.۲۰ ۱۸.۶۰ ۱۴.۶۰ ۱۶.۸۰ ۱۸.۲۰ ۱۷.۳۳ ۱۷.۲۹ ۱۷.۳۶ ۱۷.۶۸ ۱۷.۳۹
۱۰۶ افغانستان ۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو (درصد)