بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو (پتنت به ازای 100 مقاله)
توضیحات : نسبت مجموع تعداد اختراعات نانوفناوری ثبت شده (گرنت) یا در حال ثبت (منتشر شده) در دفاتر ثبت پتنت USPTO و EPO در یک سال به ازای هر 100 مقاله نانوی منتشر شده در همان سال.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو (پتنت به ازای 100 مقاله)
۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵]
۱ ایالات متحده ۴۴.۱۱ ۴۴.۳۷ ۴۲.۱۵ ۴۲.۷۷ ۴۱.۷۷ ۴۶.۲۶ ۴۳.۲۰ ۴۳.۸۸ ۴۲.۸۱ ۴۸.۲۵ ۴۴.۷۲
۲ لوکزامبورگ ۸۳.۳۳ ۸۸.۸۹ ۱۲۰.۰۰ ۴۱.۶۷ ۵۲.۹۴ ۲۰.۰۰ ۳۴.۰۹ ۳۱.۴۸ ۳۰.۳۰ ۳۹.۶۲ ۴۳.۳۳
۳ تایوان ۲۰.۵۱ ۲۳.۲۴ ۲۶.۶۵ ۲۲.۷۷ ۲۹.۵۷ ۳۱.۷۴ ۲۸.۹۷ ۳۷.۱۷ ۳۳.۰۵ ۳۷.۶۴ ۳۹.۲۰
۴ امارات عربی متحده ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۳۵ ۳.۲۳ ۶.۰۰ ۲۳.۸۱ ۳۱.۸۲
۵ ژاپن ۱۸.۲۴ ۱۹.۱۱ ۱۸.۷۰ ۱۸.۳۱ ۲۲.۲۰ ۲۷.۱۰ ۲۳.۸۵ ۲۸.۳۲ ۲۵.۹۶ ۲۹.۰۳ ۳۰.۵۰
۶ کره جنوبی ۲۰.۳۳ ۱۸.۶۷ ۲۱.۵۳ ۱۹.۲۵ ۱۹.۵۵ ۲۵.۳۵ ۲۲.۶۰ ۲۱.۹۹ ۲۲.۸۹ ۲۵.۵۵ ۲۶.۹۸
۷ هلند ۱۶.۰۹ ۱۶.۶۷ ۱۷.۳۵ ۲۴.۱۸ ۲۲.۵۱ ۲۷.۸۲ ۲۳.۴۵ ۲۳.۳۵ ۱۹.۰۶ ۲۲.۲۳ ۲۴.۴۵
۸ آلمان ۳۷.۳۲ ۲۸.۵۲ ۲۷.۲۹ ۲۶.۱۸ ۲۷.۲۳ ۲۹.۰۵ ۲۵.۶۱ ۲۴.۰۴ ۲۱.۶۹ ۲۳.۶۷ ۲۱.۷۸
۹ سوئیس ۱۸.۴۰ ۱۶.۲۹ ۲۰.۸۰ ۲۰.۲۴ ۱۷.۵۳ ۱۹.۳۴ ۱۵.۶۳ ۱۴.۸۶ ۱۵.۴۶ ۲۱.۹۷ ۱۶.۸۸
کل جهان ۲۱.۱۰ ۲۰.۴۰ ۱۹.۰۹ ۱۸.۲۳ ۱۸.۱۸ ۲۰.۳۴ ۱۸.۰۱ ۱۷.۸۱ ۱۶.۵۴ ۱۷.۷۳ ۱۶.۵۴
۱۰ فرانسه ۱۰.۷۲ ۱۰.۸۵ ۱۱.۰۶ ۱۰.۸۶ ۱۱.۰۸ ۱۳.۵۵ ۱۴.۳۰ ۱۱.۵۹ ۱۳.۳۴ ۱۶.۲۲ ۱۵.۱۰
۱۱ بلژیک ۱۳.۵۹ ۱۱.۵۱ ۱۰.۹۵ ۱۰.۶۸ ۱۴.۴۴ ۱۳.۷۷ ۱۴.۶۳ ۱۴.۸۹ ۱۲.۱۱ ۱۳.۶۷ ۱۲.۶۳
۱۲ فنلاند ۷.۹۱ ۷.۰۲ ۷.۵۲ ۶.۵۳ ۹.۶۳ ۹.۶۹ ۷.۲۹ ۱۲.۳۷ ۱۲.۸۱ ۱۳.۳۳ ۱۱.۲۱
۱۳ کانادا ۱۱.۲۴ ۱۳.۱۳ ۷.۵۷ ۱۰.۲۸ ۹.۰۳ ۱۱.۰۰ ۱۱.۸۲ ۹.۹۷ ۹.۲۲ ۱۰.۱۷ ۱۰.۱۰
۱۴ سوئد ۷.۸۷ ۸.۴۰ ۶.۴۸ ۸.۳۴ ۹.۹۰ ۱۰.۳۹ ۹.۳۱ ۹.۹۷ ۹.۴۷ ۱۱.۵۵ ۹.۵۴
۱۵ اتریش ۷.۰۷ ۱۰.۵۰ ۱۳.۱۰ ۸.۶۱ ۹.۷۵ ۱۰.۴۲ ۷.۸۸ ۹.۰۲ ۸.۰۶ ۹.۹۶ ۸.۶۳
۱۶ ایرلند ۱۱.۳۰ ۱۰.۱۵ ۷.۴۵ ۱۴.۱۲ ۱۱.۲۹ ۸.۴۸ ۷.۴۴ ۷.۸۲ ۵.۶۹ ۱۰.۰۳ ۸.۴۶
۱۷ انگلستان ۶.۹۵ ۶.۶۱ ۵.۴۵ ۵.۲۸ ۶.۵۰ ۸.۴۷ ۹.۱۰ ۸.۰۲ ۷.۷۱ ۹.۲۸ ۸.۴۳
۱۸ نروژ ۷.۶۹ ۶.۳۶ ۹.۸۰ ۷.۲۳ ۵.۸۲ ۹.۴۲ ۸.۶۸ ۱۰.۸۱ ۷.۴۰ ۷.۴۳ ۷.۶۵
۱۹ سنگاپور ۵.۰۷ ۵.۳۸ ۵.۴۹ ۵.۵۸ ۵.۴۱ ۵.۸۴ ۶.۳۱ ۵.۳۷ ۷.۱۷ ۵.۶۲ ۷.۲۷
۲۰ دانمارک ۱۰.۹۲ ۶.۴۱ ۹.۶۸ ۱۱.۲۶ ۱۱.۰۶ ۹.۴۳ ۸.۴۴ ۷.۹۶ ۸.۷۸ ۶.۰۴ ۷.۱۹
۲۱ لتونی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۲۲ ۰.۰۰ ۳.۲۸ ۱.۳۹ ۱.۵۴ ۰.۰۰ ۶.۵۴
۲۲ قبرس ۱۶.۶۷ ۱۸.۱۸ ۵.۸۸ ۲.۹۴ ۸.۳۳ ۲۰.۰۰ ۱۱.۱۱ ۱۰.۰۰ ۱.۴۹ ۳.۷۰ ۶.۴۵
۲۳ عربستان ۰.۰۰ ۲۱.۰۵ ۹.۶۸ ۲.۲۲ ۲.۸۸ ۳.۷۵ ۴.۲۶ ۵.۸۸ ۶.۰۹ ۵.۳۸ ۵.۳۷
۲۴ نیوزلند ۷.۵۹ ۵.۴۳ ۴.۴۶ ۵.۸۵ ۳.۴۰ ۳.۳۷ ۳.۸۵ ۴.۸۵ ۳.۹۶ ۴.۵۳ ۵.۲۴
۲۵ ایتالیا ۴.۷۱ ۵.۲۰ ۴.۷۸ ۵.۵۱ ۴.۴۵ ۵.۸۶ ۵.۶۳ ۴.۸۱ ۴.۴۱ ۴.۹۴ ۴.۴۶
۲۶ کوبا ۴.۸۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۵۲ ۱۰.۵۳ ۴.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۰۹ ۴.۳۵
۲۷ اسلوانی ۱.۱۱ ۰.۰۰ ۱.۳۲ ۱.۱۹ ۱.۰۸ ۰.۴۹ ۳.۵۴ ۲.۷۲ ۲.۰۳ ۵.۰۸ ۴.۱۱
۲۸ اسپانیا ۱.۳۶ ۲.۴۶ ۲.۴۲ ۲.۸۵ ۲.۲۹ ۲.۳۲ ۲.۹۱ ۲.۹۷ ۳.۴۵ ۳.۶۸ ۳.۸۴
۲۹ شیلی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۸ ۰.۹۰ ۱.۶۴ ۱.۳۴ ۱.۸۲ ۰.۹۰ ۱.۶۸ ۳.۹۷ ۳.۶۷
۳۰ لیتوانی ۱.۶۷ ۱.۱۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۴ ۰.۹۹ ۰.۷۵ ۲.۹۲ ۰.۷۳ ۵.۲۳ ۳.۴۷
۳۱ آفریقای جنوبی ۷.۷۸ ۷.۲۲ ۲.۶۳ ۳.۹۲ ۱.۰۱ ۵.۵۱ ۵.۱۳ ۳.۴۳ ۳.۸۶ ۳.۴۲ ۲.۴۴
۳۲ مکزیک ۰.۲۳ ۰.۶۲ ۰.۷۸ ۱.۳۸ ۱.۲۰ ۱.۹۴ ۰.۵۴ ۱.۶۹ ۲.۱۹ ۲.۶۸ ۲.۳۲
۳۳ استرالیا ۵.۹۷ ۸.۱۰ ۶.۰۵ ۵.۱۷ ۵.۱۸ ۵.۸۳ ۴.۹۳ ۲.۸۱ ۲.۸۵ ۲.۵۰ ۲.۲۹
۳۴ چین ۰.۹۱ ۱.۲۹ ۱.۰۷ ۱.۲۵ ۱.۹۰ ۲.۱۳ ۲.۰۶ ۲.۵۰ ۲.۶۹ ۲.۲۶ ۲.۲۷
۳۵ استونی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۳ ۲.۲۲ ۰.۰۰ ۴.۴۸ ۲.۷۸ ۲.۷۴ ۶.۹۳ ۳.۲۰ ۲.۲۴
۳۶ آذربایجان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۱.۵۴ ۰.۰۰ ۳.۰۳ ۲.۷۸ ۲.۱۷
۳۷ جمهوری چک ۱.۰۸ ۰.۲۸ ۱.۰۷ ۲.۷۳ ۱.۵۹ ۳.۰۲ ۱.۷۹ ۲.۶۹ ۱.۹۷ ۳.۴۹ ۲.۱۶
۳۸ مجارستان ۰.۳۶ ۱.۱۰ ۲.۱۹ ۱.۸۲ ۲.۲۷ ۳.۷۲ ۳.۶۶ ۲.۵۱ ۲.۱۳ ۳.۰۴ ۲.۰۲
۳۹ لهستان ۰.۴۷ ۰.۵۲ ۰.۳۹ ۰.۱۷ ۰.۷۸ ۰.۳۳ ۰.۷۰ ۱.۵۵ ۰.۸۶ ۱.۲۴ ۱.۹۸
۴۰ ویتنام ۵.۲۶ ۴.۶۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۰ ۰.۰۰ ۲.۲۶ ۰.۷۲ ۰.۳۴ ۱.۹۲
۴۱ برزیل ۰.۹۵ ۰.۷۹ ۰.۹۳ ۱.۷۰ ۲.۰۷ ۱.۲۳ ۱.۷۳ ۱.۴۲ ۱.۵۷ ۱.۹۲ ۱.۶۷
۴۲ هند ۳.۱۹ ۱.۸۶ ۲.۱۴ ۱.۵۴ ۱.۲۴ ۱.۲۶ ۱.۳۲ ۱.۶۴ ۱.۴۶ ۱.۴۰ ۱.۶۱
۴۳ رومانی ۰.۴۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۵۹ ۰.۳۰ ۰.۸۸ ۰.۶۶ ۰.۵۴ ۱.۱۰ ۱.۵۰
۴۴ قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۴ ۱.۴۱
۴۵ مصر ۲.۷۸ ۰.۰۰ ۱.۸۲ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۰.۲۷ ۰.۴۲ ۰.۷۶ ۰.۸۲ ۰.۶۲ ۱.۴۰
۴۶ ارمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۲۷ ۰.۰۰ ۱.۳۹
۴۷ پرتغال ۱.۰۸ ۰.۳۰ ۰.۰۰ ۱.۴۳ ۱.۱۲ ۱.۷۶ ۲.۶۴ ۱.۷۶ ۱.۷۹ ۱.۲۰ ۱.۳۶
۴۸ ترکیه ۰.۰۰ ۲.۳۳ ۱.۵۰ ۲.۱۴ ۰.۵۰ ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۱.۴۲ ۱.۳۶ ۰.۸۷ ۱.۲۳
۴۹ آرژانتین ۰.۶۹ ۰.۰۰ ۰.۴۷ ۰.۴۰ ۰.۶۴ ۰.۷۴ ۱.۰۹ ۰.۷۱ ۰.۸۸ ۰.۶۱ ۱.۱۰
۵۰ یونان ۱.۰۹ ۱.۲۶ ۰.۰۰ ۰.۶۳ ۱.۶۴ ۱.۰۱ ۲.۱۱ ۱.۴۲ ۲.۳۳ ۱.۱۳ ۰.۷۵
۵۱ مالزی ۹.۶۲ ۱۱.۳۴ ۱۱.۳۲ ۱.۸۸ ۱.۰۱ ۰.۷۸ ۰.۷۷ ۱.۲۹ ۰.۷۳ ۰.۸۱ ۰.۷۳
۵۲ روسیه ۰.۸۱ ۱.۶۲ ۰.۹۴ ۱.۲۸ ۱.۲۷ ۱.۲۵ ۱.۰۹ ۱.۰۰ ۱.۰۴ ۱.۳۲ ۰.۷۱
۵۳ کرواسی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۳۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۷۶ ۰.۶۶
۵۴ تایلند ۲.۲۵ ۲.۶۸ ۰.۴۹ ۰.۹۱ ۰.۸۷ ۱.۲۷ ۰.۴۶ ۰.۶۰ ۰.۵۱ ۰.۹۳ ۰.۵۹
۵۵ بلاروس ۲.۶۱ ۱.۰۹ ۱.۸۹ ۱.۹۴ ۱.۵۲ ۰.۶۶ ۰.۶۶ ۰.۵۵ ۰.۶۱ ۲.۶۳ ۰.۵۳
۵۶ ایران ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۱.۰۴ ۰.۹۶ ۰.۵۷ ۰.۹۴ ۰.۸۶ ۰.۸۴ ۰.۴۱ ۰.۳۸ ۰.۵۲
۵۷ بلغارستان ۱.۷۴ ۰.۸۹ ۰.۵۴ ۰.۵۶ ۰.۴۶ ۰.۰۰ ۰.۴۸ ۰.۵۳ ۰.۴۳ ۰.۰۰ ۰.۴۶
۵۸ پاکستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۵ ۱.۶۸ ۰.۰۰ ۱.۲۵ ۰.۵۷ ۰.۴۱ ۰.۶۳ ۰.۲۱
۵۹ اوکراین ۰.۲۵ ۰.۰۰ ۰.۶۴ ۱.۸۹ ۰.۲۱ ۱.۰۷ ۱.۱۸ ۰.۴۹ ۰.۹۸ ۰.۲۶ ۰.۱۲
۶۰ الجزایر ۰.۰۰ ۱.۷۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۸۸ ۰.۰۰ ۰.۶۳ ۱.۰۰ ۰.۰۰
۶۱ ونزوئلا ۶.۶۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۹۸ ۲.۴۴ ۱.۸۵ ۲.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۲ اندونزی ۰.۰۰ ۱۴.۲۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۷۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۳ ازبکستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۸.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۴ اسلواکی ۲.۰۲ ۰.۸۱ ۰.۶۵ ۰.۰۰ ۰.۶۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۰.۰۰
۶۵ مراکش ۳.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۲۳ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۶ صربستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۵۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۷ تونس ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۰.۰۰
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو (پتنت به ازای 100 مقاله)