بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : پتنتهای فناوری نانو در USPTO - (قدیمی) (اختراع)
توضیحات : آمار جدید پتنت های نانوی کشورهای مختلف از تاریخ 1 ژانویه 2016 مطابق با تعریف جدید از پتنتهای حوزه فناوری نانو که در سند ISO/TS 18110 بیان شده است، منتشر میگردد. بر اساس سند ISO/TS 18110 (First Edition 2015-08-15) پتنت نانویی عبارت است از پتنتهایی که حداقل یک ادعا مرتبط با فناوری نانو داشته باشند و یا پتنتی با کد طبقه بندی IPC مربوط به فناوری نانو (مانند B82) طبقه بندی شده باشد. آمار قدیمی شاخص های پتنت تا اول آوریل 2016 در کنار آمار جدید در سایت استت نانو نمایش داده شده و پس از آن دیگر آپدیت نمی شوند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
پتنتهای فناوری نانو در USPTO - (قدیمی) (اختراع)
۱۳۷۹ [۲۰۰۰] ۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵]
کل جهان ۴,۱۸۲ ۴,۹۹۶ ۵,۶۱۴ ۶,۳۷۶ ۶,۸۲۲ ۶,۳۷۷ ۸,۳۸۷ ۸,۷۰۸ ۹,۰۶۰ ۱۰,۴۵۰ ۱۴,۷۷۸ ۱۵,۵۹۲ ۱۷,۸۲۳ ۲۱,۳۷۹ ۲۴,۰۹۰ ۲۵,۴۴۸
۱ ایالات متحده ۳,۰۰۹ ۳,۵۱۰ ۳,۸۷۵ ۴,۳۹۸ ۴,۵۷۴ ۴,۳۰۶ ۵,۵۴۸ ۵,۶۸۹ ۵,۷۱۴ ۶,۴۱۰ ۸,۷۳۰ ۹,۱۳۷ ۱۰,۳۸۳ ۱۲,۲۰۵ ۱۳,۸۱۹ ۱۴,۰۸۷
۲ ژاپن ۵۳۵ ۵۶۳ ۶۹۷ ۸۲۴ ۹۰۸ ۷۹۹ ۱,۰۶۸ ۱,۱۸۵ ۱,۲۴۰ ۱,۵۶۵ ۲,۲۷۸ ۲,۴۳۶ ۲,۷۳۳ ۳,۱۸۲ ۳,۳۳۷ ۳,۴۵۱
۳ کره جنوبی ۲۶ ۴۱ ۶۳ ۷۸ ۱۳۰ ۱۱۲ ۲۰۸ ۲۴۹ ۳۶۲ ۴۵۶ ۷۲۴ ۸۲۴ ۷۷۲ ۹۴۳ ۱,۱۵۶ ۱,۵۷۱
۴ آلمان ۱۲۰ ۱۶۰ ۲۰۵ ۲۹۰ ۳۲۷ ۲۶۲ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۴۴ ۳۸۳ ۶۴۲ ۵۹۳ ۷۴۷ ۸۸۶ ۱,۰۴۵ ۱,۰۴۶
۵ تایوان ۴۷ ۶۰ ۶۸ ۷۰ ۱۰۸ ۱۳۹ ۲۱۶ ۲۳۴ ۲۸۹ ۳۷۴ ۴۹۳ ۵۱۴ ۷۴۷ ۶۴۹ ۱,۰۲۵ ۱,۰۱۶
۶ فرانسه ۱۵۰ ۲۱۸ ۲۱۵ ۱۸۵ ۱۶۲ ۱۸۷ ۲۱۱ ۲۰۳ ۱۸۱ ۲۰۰ ۳۵۶ ۴۲۲ ۴۷۳ ۵۶۱ ۶۷۹ ۷۰۷
۷ چین ۲ ۲ ۳ ۱۴ ۱۱ ۲۸ ۴۶ ۳۶ ۶۵ ۹۶ ۱۶۶ ۱۸۰ ۳۱۹ ۴۲۰ ۵۱۱ ۵۹۶
۸ هلند ۲۴ ۱۹ ۵۱ ۷۸ ۹۹ ۹۴ ۱۶۹ ۱۵۵ ۱۸۱ ۲۳۷ ۳۶۹ ۳۱۱ ۳۶۵ ۳۹۷ ۴۶۴ ۵۰۳
۹ انگلستان ۵۰ ۶۰ ۷۴ ۶۴ ۷۹ ۶۸ ۷۸ ۷۶ ۷۶ ۹۶ ۱۴۸ ۱۶۰ ۲۱۸ ۲۶۶ ۳۲۵ ۳۹۶
۱۰ سوئیس ۳۱ ۴۱ ۴۵ ۴۲ ۴۳ ۴۹ ۵۶ ۷۰ ۵۷ ۶۸ ۱۱۷ ۱۶۲ ۲۰۰ ۲۶۵ ۳۰۳ ۳۵۰
۱۱ کانادا ۶۷ ۹۰ ۹۲ ۱۰۷ ۱۲۲ ۱۰۶ ۱۳۱ ۱۰۰ ۱۳۰ ۱۶۷ ۱۹۴ ۲۳۱ ۲۶۴ ۲۲۷ ۲۸۹
۱۲ سنگاپور ۵ ۱۲ ۲۳ ۱۸ ۹ ۱۷ ۲۵ ۵۱ ۴۰ ۴۲ ۵۴ ۷۳ ۹۴ ۱۲۹ ۱۴۳ ۱۸۶
۱۳ بلژیک ۱۶ ۱۵ ۱۹ ۲۹ ۳۰ ۲۹ ۴۱ ۴۱ ۳۵ ۵۰ ۸۴ ۸۵ ۸۸ ۱۱۳ ۱۲۰ ۱۶۹
۱۴ سوئد ۱۲ ۳۰ ۲۹ ۳۸ ۲۸ ۴۱ ۳۸ ۳۸ ۳۵ ۳۱ ۶۵ ۶۹ ۹۵ ۸۲ ۱۰۴ ۱۲۷
۱۵ ایتالیا ۲۴ ۲۷ ۳۰ ۲۸ ۳۳ ۲۳ ۴۱ ۳۰ ۳۶ ۳۶ ۶۱ ۷۶ ۶۴ ۹۷ ۱۰۳ ۱۱۷
۱۶ استرالیا ۱۹ ۱۱۰ ۶۰ ۴۳ ۵۳ ۴۸ ۱۱۰ ۱۳۷ ۱۶۸ ۱۵۹ ۲۱۶ ۱۹۱ ۸۰ ۱۰۰ ۹۲ ۱۰۹
۱۷ هند ۱ ۳ ۸ ۹ ۱۳ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۱۴ ۱۷ ۱۸ ۱۷ ۲۶ ۵۳ ۸۲ ۱۰۶
۱۸ فنلاند ۵ ۱۴ ۱۷ ۱۷ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۸ ۲۲ ۲۲ ۲۷ ۴۰ ۴۲ ۶۱ ۷۰ ۹۶
۱۹ دانمارک ۱۱ ۹ ۹ ۸ ۱۳ ۱۰ ۱۴ ۱۵ ۲۱ ۲۵ ۴۲ ۴۳ ۴۶ ۶۳ ۸۲ ۸۲
۲۰ عربستان ۸ ۲ ۱ ۴ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۳ ۴ ۵ ۲۱ ۳۱ ۴۲ ۸۲
۲۱ اسپانیا ۳ ۵ ۸ ۴ ۳ ۵ ۳ ۴ ۹ ۱۰ ۱۳ ۱۸ ۳۹ ۳۹ ۴۳ ۶۴
۲۲ اتریش ۱۴ ۶ ۹ ۹ ۷ ۹ ۱۳ ۹ ۶ ۷ ۱۹ ۲۶ ۳۳ ۳۷ ۴۸ ۶۱
۲۳ ایرلند ۱۰ ۶ ۷ ۹ ۱۳ ۸ ۴ ۱۱ ۲۰ ۲۲ ۲۸ ۲۱ ۵۴ ۶۲ ۵۵ ۴۵
۲۴ نروژ ۱۰ ۹ ۱۳ ۶ ۱۲ ۱۴ ۵ ۱۲ ۶ ۵ ۱۵ ۱۸ ۱۸ ۲۴ ۳۷ ۳۴
۲۵ لوکزامبورگ ۱ ۱ ۶ ۵ ۳ ۱ ۲ ۸ ۶ ۶ ۳ ۲ ۱۵ ۲۱ ۲۵ ۳۳
۲۶ روسیه ۲ ۲ ۵ ۵ ۵ ۴ ۴ ۸ ۹ ۵ ۷ ۲۲ ۱۵ ۱۸ ۱۶ ۱۷
۲۷ برزیل ۰ ۱ ۰ ۲ ۲ ۱ ۰ ۰ ۳ ۴ ۶ ۷ ۷ ۸ ۱۸ ۱۷
۲۸ لهستان ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۴ ۲ ۲ ۳ ۱۵
۲۹ مکزیک ۲ ۰ ۲ ۲ ۱ ۰ ۱ ۱ ۵ ۰ ۵ ۵ ۷ ۱۳ ۱۶ ۱۳
۳۰ آفریقای جنوبی ۱ ۵ ۲ ۳ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۱ ۷ ۸ ۶ ۱۴ ۹ ۱۳
۳۱ ایران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۳ ۸ ۱۲ ۹ ۱۳
۳۲ نیوزلند ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۳ ۰ ۵ ۲ ۶ ۸ ۵ ۷ ۱۳
۳۳ پرتغال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۴ ۳ ۷ ۵ ۱۰
۳۴ مجارستان ۰ ۰ ۱ ۱ ۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۵ ۳ ۳ ۵ ۱ ۹
۳۵ مالزی ۰ ۰ ۰ ۱ ۷ ۱ ۳ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۸ ۱۵ ۱۰ ۸
۳۶ یونان ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۸ ۰ ۷ ۸ ۲ ۷
۳۷ ترکیه ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۲ ۲ ۶ ۶ ۶
۳۸ مصر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۶
۳۹ جمهوری چک ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۲ ۱ ۳ ۷ ۶ ۶
۴۰ اسلوانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۲ ۴ ۵
۴۱ بلغارستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۲ ۰ ۲ ۰ ۱ ۲ ۵
۴۲ امارات عربی متحده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۵ ۴
۴۳ تایلند ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۱ ۳ ۴ ۲ ۴ ۴ ۴
۴۴ قبرس ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۲ ۱ ۳ ۰ ۶ ۳ ۳ ۴
۴۵ شیلی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۲ ۶ ۳
۴۶ آرژانتین ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۴ ۳ ۱ ۵ ۲
۴۷ اندونزی ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲
۴۸ پاکستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲
۴۹ استونی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۳ ۰ ۰ ۵ ۶ ۲
۵۰ رومانی ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۳ ۱ ۲
۵۱ ویتنام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲
۵۲ اسلواکی ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۱
۵۳ لیتوانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۴ ۱
۵۴ آذربایجان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱
۵۵ کوبا ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۴ ۱
۵۶ ارمنستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۷ ونزوئلا ۰ ۰ ۱ ۵ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
۵۸ اوکراین ۰ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۳ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۱ ۰
۵۹ مراکش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
۶۰ تونس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۱ بلاروس ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۲ کرواسی ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۱ ۳ ۲ ۳ ۰
۶۳ قطر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
پتنتهای فناوری نانو در USPTO - (قدیمی) (اختراع)