بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه (نفر)
توضیحات : محققانی و متخصصانی که در خلق یا بیان دانش، محصولات، فرآیندها، روشها یا سیستمهای جدید دخیل هستند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه (نفر)
۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳]
۱ دانمارک ۴,۶۲۱ ۴,۸۴۵ ۵,۲۰۰ ۵,۳۰۰ ۵,۵۱۷ ۶,۴۹۴ ۶,۵۲۷ ۶,۳۶۵ ۶,۷۳۰ ۷,۲۶۵
۲ فنلاند ۸,۰۰۸ ۷,۸۴۶ ۷,۵۴۸ ۷,۶۷۴ ۷,۳۷۲ ۷,۶۸۹ ۷,۶۴۷ ۷,۷۲۲ ۷,۴۸۲ ۷,۱۸۸
۳ سوئد ۵,۳۹۳ ۵,۴۳۴ ۶,۱۰۱ ۶,۱۳۰ ۴,۹۷۹ ۵,۴۳۷ ۵,۰۴۶ ۵,۲۵۷ ۵,۱۸۱ ۶,۴۷۳
۴ کره جنوبی ۳,۲۴۴ ۳,۳۳۶ ۳,۸۲۲ ۴,۲۳۱ ۴,۶۷۲ ۴,۹۴۷ ۵,۰۸۹ ۵,۴۸۱ ۶,۴۵۷
۵ نروژ ۴,۵۰۷ ۴,۵۰۴ ۴,۵۸۶ ۴,۸۳۶ ۵,۱۵۷ ۵,۳۵۲ ۵,۴۳۵ ۵,۴۳۴ ۵,۵۸۸ ۵,۵۷۶
۶ ژاپن ۵,۱۷۰ ۵,۱۷۶ ۵,۳۸۵ ۵,۴۱۶ ۵,۴۰۹ ۵,۱۸۹ ۵,۱۸۰ ۵,۲۰۱
۷ لوکزامبورگ ۴,۳۶۷ ۴,۵۰۴ ۴,۸۷۱ ۴,۴۱۲ ۴,۶۲۶ ۴,۶۹۹ ۴,۸۱۶ ۴,۹۹۸ ۶,۱۹۴ ۴,۸۰۰
۸ اتریش ۳,۱۷۱ ۳,۴۵۸ ۳,۵۲۹ ۳,۸۱۲ ۴,۱۳۷ ۴,۱۴۲ ۴,۲۸۲ ۴,۵۶۵ ۴,۷۰۴
۹ آلمان ۳,۲۶۱ ۳,۲۷۴ ۳,۲۹۷ ۳,۳۹۰ ۳,۵۲۵ ۳,۶۶۷ ۳,۸۵۰ ۳,۹۷۹ ۴,۱۳۹ ۴,۴۷۲
۱۰ هلند ۲,۷۱۴ ۲,۹۸۳ ۲,۹۳۵ ۳,۲۴۵ ۳,۱۰۵ ۳,۰۷۴ ۲,۸۳۶ ۳,۱۳۴ ۳,۵۰۶ ۴,۳۰۳
۱۱ اسلوانی ۱,۸۹۳ ۲,۰۱۷ ۲,۶۲۴ ۲,۹۱۸ ۳,۱۰۶ ۳,۴۸۴ ۳,۶۷۹ ۳,۷۹۵ ۴,۳۹۸ ۴,۲۱۷
۱۲ فرانسه ۳,۲۰۳ ۳,۳۴۰ ۳,۳۲۰ ۳,۴۳۱ ۳,۵۹۳ ۳,۶۶۶ ۳,۷۵۱ ۴,۱۵۳
۱۳ پرتغال ۱,۹۳۴ ۱,۹۶۹ ۲,۰۰۴ ۲,۳۳۰ ۲,۶۵۶ ۳,۸۰۰ ۴,۱۳۷ ۴,۳۰۱ ۴,۷۸۱ ۴,۱۴۲
۱۴ انگلستان ۳,۶۳۵ ۳,۸۲۳ ۴,۱۲۹ ۴,۱۹۶ ۴,۱۴۹ ۴,۱۱۲ ۴,۱۵۴ ۳,۷۹۴ ۴,۰۲۴ ۴,۰۵۵
۱۵ بلژیک ۳,۰۰۱ ۳,۱۲۸ ۳,۱۸۳ ۳,۳۳۰ ۳,۴۴۶ ۳,۴۶۹ ۳,۵۸۶ ۳,۵۶۳ ۳,۹۸۳ ۴,۰۰۳
۱۶ استونی ۲,۲۳۲ ۲,۴۹۸ ۲,۴۷۵ ۲,۶۱۴ ۲,۷۴۸ ۲,۹۶۵ ۳,۲۱۵ ۳,۰۳۴ ۳,۵۴۱ ۳,۳۳۹
۱۷ جمهوری چک ۱,۵۵۰ ۱,۵۹۸ ۲,۳۶۵ ۲,۵۶۰ ۲,۷۰۳ ۲,۸۷۰ ۲,۷۵۵ ۲,۷۸۵ ۳,۱۱۱ ۳,۲۵۰
۱۸ روسیه ۳,۳۶۵ ۳,۳۱۰ ۳,۲۳۰ ۳,۲۳۶ ۳,۲۷۴ ۳,۱۵۲ ۳,۰۹۱ ۳,۰۹۲ ۳,۰۹۶ ۳,۰۷۳
۱۹ لیتوانی ۱,۹۱۶ ۲,۱۴۳ ۲,۲۳۶ ۲,۳۶۵ ۲,۵۱۲ ۲,۵۱۷ ۲,۵۴۱ ۲,۵۲۳ ۲,۶۵۰ ۲,۸۸۷
۲۰ اسلواکی ۱,۷۸۰ ۱,۹۸۱ ۲,۰۱۷ ۲,۱۷۲ ۲,۲۷۵ ۲,۳۱۳ ۲,۴۳۸ ۲,۷۸۰ ۲,۸۰۴ ۲,۷۱۸
۲۱ اسپانیا ۲,۲۰۱ ۲,۳۶۳ ۲,۵۲۸ ۲,۶۳۱ ۲,۷۴۹ ۲,۹۰۱ ۲,۹۳۲ ۲,۹۲۲ ۲,۷۱۹ ۲,۶۵۳
۲۲ یونان ۱,۴۰۷ ۱,۷۵۲ ۱,۷۷۴ ۱,۸۶۷ ۲,۱۶۸ ۲,۶۲۸
۲۳ مجارستان ۱,۴۹۸ ۱,۴۷۴ ۱,۵۷۴ ۱,۷۴۳ ۱,۷۳۲ ۱,۸۴۶ ۲,۰۰۶ ۲,۱۳۸ ۲,۳۸۹ ۲,۵۲۳
۲۴ ایتالیا ۱,۲۱۵ ۱,۲۳۶ ۱,۴۰۶ ۱,۴۹۷ ۱,۵۶۳ ۱,۶۹۰ ۱,۷۴۸ ۱,۸۲۰ ۱,۹۷۴
۲۵ لهستان ۱,۵۳۴ ۱,۵۹۶ ۱,۶۲۹ ۱,۵۶۱ ۱,۶۰۸ ۱,۶۱۷ ۱,۵۹۸ ۱,۶۸۵ ۱,۷۵۳ ۱,۸۵۱
۲۶ لتونی ۱,۳۷۲ ۱,۴۳۳ ۱,۴۲۴ ۱,۷۵۵ ۱,۸۵۱ ۱,۹۲۴ ۱,۶۰۱ ۱,۶۹۰ ۱,۸۹۵ ۱,۸۰۲
۲۷ بلغارستان ۱,۲۲۳ ۱,۲۶۲ ۱,۲۹۹ ۱,۳۴۴ ۱,۴۶۶ ۱,۵۰۰ ۱,۵۸۷ ۱,۴۵۹ ۱,۵۵۲ ۱,۶۹۳
۲۸ کرواسی ۱,۳۱۵ ۱,۶۰۵ ۱,۲۸۹ ۱,۳۰۳ ۱,۳۸۵ ۱,۵۱۶ ۱,۵۷۱ ۱,۶۱۳ ۱,۵۵۳ ۱,۵۲۹
۲۹ صربستان ۸۹۶ ۱,۰۱۴ ۱,۰۶۰ ۱,۲۳۵ ۱,۳۸۱
۳۰ ترکیه ۴۹۲ ۵۰۴ ۵۷۴ ۶۱۸ ۷۱۰ ۷۴۵ ۸۰۴ ۸۸۴ ۱,۱۶۹
۳۱ اوکراین ۱,۴۷۶ ۱,۴۵۸ ۱,۴۳۳ ۱,۳۵۳ ۱,۱۶۵
۳۲ چین ۶۶۷ ۷۱۲ ۸۵۶ ۹۳۱ ۱,۰۷۷ ۱,۱۹۹ ۸۶۳ ۱,۰۲۰ ۱,۰۸۹
۳۳ رومانی ۹۵۶ ۹۷۳ ۱,۰۵۴ ۸۷۶ ۸۶۹ ۸۹۸ ۸۹۵ ۹۲۱ ۸۲۸ ۹۴۵
۳۴ قبرس ۴۹۱ ۵۷۴ ۶۶۰ ۷۱۴ ۷۵۲ ۷۴۸ ۸۰۱ ۸۱۱ ۷۹۳ ۷۷۵
۳۵ قزاقستان ۷۳۴
۳۶ مولداوی ۷۰۲ ۷۱۲ ۶۸۶ ۶۷۵ ۷۰۶ ۸۰۷ ۷۹۴ ۶۴۴
۳۷ گرجستان ۵۶۲
۳۸ مصر ۶۴۲ ۴۳۸ ۴۲۰ ۵۴۴
۳۹ اروگوئه ۳۴۶ ۵۲۰ ۵۳۸ ۵۲۹
۴۰ بوسنی و هرزگوین ۶۱ ۶۳ ۶۷ ۱۷۷ ۱۹۷ ۲۱۷
۴۱ پاکستان ۸۰ ۱۶۰ ۱۶۲ ۱۶۷
۴۲ عمان ۱۲۷
۴۳ بحرین ۵۰
۴۴ سنگال ۲۷۰ ۲۸۶ ۳۸۴
۴۵ بولیوی ۱۴۵
۴۶ سنگاپور ۴,۹۰۱ ۵,۱۳۴ ۵,۵۷۶ ۵,۶۷۷ ۵,۹۵۵ ۵,۸۳۴ ۶,۱۷۳ ۶,۴۳۸
۴۷ آفریقای جنوبی ۳۰۳ ۳۷۹ ۳۶۲ ۳۸۴ ۳۹۶ ۳۹۳
۴۸ آرژانتین ۷۲۰ ۷۶۹ ۸۲۴ ۸۹۸ ۹۸۳ ۱,۰۴۶ ۱,۰۹۱
۴۹ ایالات متحده ۴,۹۱۱ ۴,۷۰۸ ۴,۶۳۳ ۴,۷۲۱ ۴,۶۷۳
۵۰ ونزوئلا ۹۵ ۱۰۵ ۱۲۲ ۱۴۷ ۱۶۳ ۱۸۸ ۱۸۳ ۲۹۰
کل جهان ۱,۲۷۲
۵۱ زیمبابوه ۹۵
۵۲ الجزایر ۱۷۰
۵۳ تونس ۱,۱۵۹ ۱,۳۲۰ ۱,۴۷۸ ۱,۵۸۰ ۱,۸۰۷ ۱,۸۶۳
۵۴ سریلانکا ۱۳۷ ۹۱ ۹۶
۵۵ برزیل ۴۹۶ ۵۴۵ ۵۸۸ ۵۹۸ ۶۱۳ ۶۲۹ ۶۶۸ ۷۰۴
۵۶ سوئیس ۳,۴۵۱ ۳,۳۲۰
۵۷ تایلند ۲۷۷ ۳۰۷ ۳۱۶
۵۸ استرالیا ۴,۰۳۹ ۴,۲۰۴ ۴,۲۹۴
۵۹ پاناما ۹۷ ۹۶ ۱۰۶ ۹۱ ۱۴۲ ۱۱۱ ۱۱۴ ۱۱۷
۶۰ عراق ۴۹
۶۱ ایرلند ۲,۵۰۳ ۲,۶۹۵ ۲,۷۸۷ ۲,۸۸۳ ۲,۹۵۲ ۳,۳۴۲ ۳,۲۹۲ ۳,۲۳۰ ۳,۵۱۳
۶۲ کنیا ۵۶
۶۳ کویت ۱۶۸ ۱۷۰ ۱۷۰ ۱۶۷ ۱۹۳ ۱۵۸ ۱۵۲
۶۴ ایران ۷۱۶ ۷۵۱
۶۵ اندونزی ۹۰
۶۶ اکوادور ۵۰ ۷۲ ۶۷ ۱۰۶
۶۷ ایسلند ۶,۶۱۷ ۷,۲۶۲ ۷,۹۷۲ ۷,۲۲۳ ۷,۴۲۸ ۹,۰۶۸
۶۸ هند ۱۳۶
۶۹ آلبانی ۱۴۷
۷۰ کاستاریکا ۱۳۲ ۱۰۸ ۱۲۲ ۲۵۷ ۳۳۴
۷۱ نیجریه ۳۹
۷۲ شیلی ۳۳۴ ۳۵۵
۷۳ پاراگوئه ۸۱ ۸۶ ۷۱ ۷۵
۷۴ فیلیپین ۷۱ ۸۱ ۷۸
۷۵ نیوزلند ۳,۹۳۵ ۴,۱۶۹ ۴,۳۲۴ ۴,۹۵۱
۷۶ مراکش ۶۵۱ ۶۴۴ ۶۶۱
۷۷ کلمبیا ۱۴۰ ۱۵۶ ۱۶۶ ۱۷۶ ۱۸۴ ۱۸۰ ۱۶۱
۷۸ مالزی ۴۹۵ ۳۶۵
۷۹ مکزیک ۳۲۳ ۳۷۸ ۴۱۲ ۳۳۶ ۳۴۷ ۳۴۰ ۳۸۴
۸۰ کانادا ۳,۹۰۱ ۴,۰۸۲ ۴,۲۳۶ ۴,۳۱۱ ۴,۵۲۸ ۴,۴۷۰
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه (نفر)