بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP (درصد)
توضیحات : هزینه های تحقیق و توسعه شامل هزینه های جاری و سرمایه ای بخش خصوص و دولتی در کارهای اصولی با هدف افزایش دانش و فرهنگ جامعه یا استفاده از این دانش در کاربردهای جدید
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP (درصد)
۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲]
۱ فنلاند ۳.۴۴ ۳.۴۵ ۳.۴۸ ۳.۴۸ ۳.۴۷ ۳.۷۰ ۳.۹۳ ۳.۸۸ ۳.۵۵
۲ سوئد ۳.۸۰ ۳.۵۸ ۳.۵۶ ۳.۶۸ ۳.۴۰ ۳.۷۰ ۳.۶۰ ۳.۴۰ ۳.۴۱
۳ آلمان ۲.۵۴ ۲.۵۰ ۲.۵۱ ۲.۵۴ ۲.۵۳ ۲.۶۹ ۲.۸۲ ۲.۸۲ ۲.۹۲
۴ اتریش ۲.۲۴ ۲.۲۴ ۲.۴۶ ۲.۴۴ ۲.۵۱ ۲.۶۷ ۲.۷۲ ۲.۷۶ ۲.۷۵ ۲.۸۴
۵ اسلوانی ۱.۲۷ ۱.۳۹ ۱.۴۴ ۱.۵۶ ۱.۴۵ ۱.۶۵ ۱.۸۶ ۲.۱۱ ۲.۸۰
۶ ایالات متحده ۲.۶۱ ۲.۵۵ ۲.۵۹ ۲.۶۴ ۲.۷۰ ۲.۸۴ ۲.۹۰ ۲.۷۹
۷ فرانسه ۲.۱۸ ۲.۱۶ ۲.۱۱ ۲.۱۱ ۲.۰۸ ۲.۱۲ ۲.۲۶ ۲.۲۵ ۲.۲۶
۸ بلژیک ۱.۸۷ ۱.۸۶ ۱.۸۳ ۱.۸۶ ۱.۸۹ ۱.۹۷ ۲.۰۳ ۱.۹۹ ۲.۲۴
۹ استونی ۰.۷۷ ۰.۸۵ ۰.۹۳ ۱.۱۳ ۱.۰۸ ۱.۲۸ ۱.۴۳ ۱.۶۲ ۲.۱۸
۱۰ هلند ۱.۹۲ ۱.۹۳ ۱.۹۰ ۱.۸۸ ۱.۸۱ ۱.۷۷ ۱.۸۲ ۱.۸۳ ۲.۱۶
۱۱ سنگاپور ۲.۰۵ ۲.۱۳ ۲.۱۹ ۲.۱۶ ۲.۳۷ ۲.۸۴ ۲.۴۳ ۲.۱۰
۱۲ چین ۱.۱۳ ۱.۲۳ ۱.۳۲ ۱.۳۹ ۱.۴۰ ۱.۴۷ ۱.۷۰ ۱.۹۸
۱۳ دانمارک ۲.۵۸ ۲.۴۸ ۲.۴۶ ۲.۴۸ ۲.۵۸ ۲.۸۵ ۳.۰۶ ۳.۰۶ ۱.۸۸
۱۴ کانادا ۲.۰۴ ۲.۰۷ ۲.۰۴ ۲.۰۰ ۱.۹۶ ۱.۸۶ ۱.۹۲ ۱.۸۰ ۱.۷۳
۱۵ انگلستان ۱.۷۵ ۱.۶۸ ۱.۷۳ ۱.۷۵ ۱.۷۸ ۱.۷۹ ۱.۸۶ ۱.۷۶ ۱.۷۲
۱۶ ایرلند ۱.۱۶ ۱.۲۲ ۱.۲۴ ۱.۲۴ ۱.۲۸ ۱.۴۵ ۱.۷۴ ۱.۷۹ ۱.۷۲
۱۷ نروژ ۱.۷۱ ۱.۵۷ ۱.۵۱ ۱.۴۸ ۱.۵۹ ۱.۵۸ ۱.۷۸ ۱.۶۹ ۱.۶۵
۱۸ پرتغال ۰.۷۱ ۰.۷۴ ۰.۷۸ ۰.۹۹ ۱.۱۷ ۱.۵۰ ۱.۶۴ ۱.۵۹ ۱.۵۰
۱۹ مجارستان ۰.۹۴ ۰.۸۸ ۰.۹۴ ۱.۰۱ ۰.۹۸ ۱.۰۰ ۱.۱۷ ۱.۱۶ ۱.۳۰
۲۰ اسپانیا ۱.۰۵ ۱.۰۶ ۱.۱۲ ۱.۲۰ ۱.۲۷ ۱.۳۵ ۱.۳۹ ۱.۳۹ ۱.۳۰
۲۱ ایتالیا ۱.۱۰ ۱.۰۹ ۱.۰۹ ۱.۱۳ ۱.۱۷ ۱.۲۱ ۱.۲۶ ۱.۲۶ ۱.۲۷
۲۲ روسیه ۱.۲۹ ۱.۱۵ ۱.۰۷ ۱.۰۷ ۱.۱۲ ۱.۰۴ ۱.۲۵ ۱.۱۶ ۱.۱۲
۲۳ صربستان ۰.۵۷ ۰.۳۲ ۰.۴۳ ۰.۴۹ ۰.۳۶ ۰.۳۸ ۰.۹۲ ۰.۹۹
۲۴ لهستان ۰.۵۴ ۰.۵۶ ۰.۵۷ ۰.۵۶ ۰.۵۷ ۰.۶۰ ۰.۶۷ ۰.۷۴ ۰.۹۰
۲۵ لیتوانی ۰.۶۷ ۰.۷۵ ۰.۷۵ ۰.۷۹ ۰.۸۱ ۰.۸۰ ۰.۸۴ ۰.۸۰ ۰.۹۰
۲۶ اسلواکی ۰.۵۷ ۰.۵۱ ۰.۵۱ ۰.۴۹ ۰.۴۶ ۰.۴۷ ۰.۴۸ ۰.۶۳ ۰.۸۲
۲۷ کرواسی ۰.۹۶ ۱.۰۵ ۰.۸۷ ۰.۷۵ ۰.۸۰ ۰.۸۹ ۰.۸۳ ۰.۷۳ ۰.۷۵
۲۸ یونان ۰.۵۷ ۰.۵۶ ۰.۶۰ ۰.۵۹ ۰.۶۰ ۰.۶۹
۲۹ لتونی ۰.۳۸ ۰.۴۲ ۰.۵۶ ۰.۷۰ ۰.۵۹ ۰.۶۱ ۰.۴۶ ۰.۶۰ ۰.۶۶
۳۰ بلغارستان ۰.۴۸ ۰.۴۹ ۰.۴۶ ۰.۴۶ ۰.۴۵ ۰.۴۷ ۰.۵۳ ۰.۶۰ ۰.۶۴
۳۱ رومانی ۰.۳۹ ۰.۳۹ ۰.۴۱ ۰.۴۵ ۰.۵۳ ۰.۵۹ ۰.۴۸ ۰.۴۷ ۰.۴۹
۳۲ جمهوری چک ۱.۲۰ ۱.۲۰ ۱.۳۵ ۱.۴۹ ۱.۴۸ ۱.۴۱ ۱.۴۸ ۱.۵۶ ۰.۴۷
۳۳ کوبا ۰.۵۸ ۰.۶۰ ۰.۵۵ ۰.۴۴ ۰.۴۴ ۰.۵۰ ۰.۶۱ ۰.۶۱ ۰.۴۲
۳۴ کلمبیا ۰.۱۴ ۰.۱۴ ۰.۱۴ ۰.۱۴ ۰.۱۵ ۰.۱۴ ۰.۱۵ ۰.۱۶ ۰.۱۷
۳۵ پاکستان ۰.۴۴ ۰.۶۷ ۰.۴۶
۳۶ پاناما ۰.۳۴ ۰.۲۴ ۰.۲۵ ۰.۲۵ ۰.۲۰ ۰.۲۱ ۰.۲۱ ۰.۱۹
۳۷ پرو ۰.۱۰ ۰.۱۵
۳۸ فیلیپین ۰.۱۳ ۰.۱۱ ۰.۱۱
۳۹ پاراگوئه ۰.۰۹ ۰.۰۸ ۰.۰۹ ۰.۰۶
۴۰ نیجریه ۰.۲۲
۴۱ تونس ۰.۶۶ ۰.۹۰ ۰.۹۲ ۰.۹۶ ۱.۰۰ ۱.۰۳ ۱.۱۰
۴۲ تایلند ۰.۲۶ ۰.۲۶ ۰.۲۳ ۰.۲۵ ۰.۲۱
۴۳ ترکیه ۰.۴۸ ۰.۵۲ ۰.۵۹ ۰.۵۸ ۰.۷۲ ۰.۷۳ ۰.۸۵ ۰.۸۴
۴۴ اوکراین ۱.۱۱ ۱.۰۸ ۱.۱۷ ۰.۹۵ ۰.۸۵ ۰.۸۵ ۰.۸۶
۴۵ اروگوئه ۰.۳۶ ۰.۴۰ ۰.۳۶ ۰.۴۳
۴۶ تاجیکستان ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۱۱ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۹
۴۷ سوئیس ۲.۹۰ ۲.۹۹
۴۸ آفریقای جنوبی ۰.۷۹ ۰.۸۵ ۰.۹۰ ۰.۹۳ ۰.۹۲ ۰.۹۳
۴۹ سنگال ۰.۳۷
کل جهان ۲.۰۹ ۲.۰۴ ۲.۰۴ ۲.۰۵ ۲.۰۲ ۲.۱۳ ۲.۲۱
۵۰ کره جنوبی ۲.۴۹ ۲.۶۸ ۲.۷۹ ۳.۰۱ ۳.۲۱ ۳.۳۶ ۳.۵۶ ۳.۷۴
۵۱ سریلانکا ۰.۱۸ ۰.۱۷ ۰.۱۱
۵۲ عربستان ۰.۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۰.۰۸
۵۳ کویت ۰.۱۴ ۰.۱۳ ۰.۱۰ ۰.۰۸ ۰.۰۹ ۰.۰۹ ۰.۱۱
۵۴ شیلی ۰.۳۱ ۰.۳۷
۵۵ برزیل ۰.۹۶ ۰.۹۰ ۰.۹۷ ۱.۰۱ ۱.۱۰ ۱.۱۱ ۱.۱۷ ۱.۱۶
۵۶ کاستاریکا ۰.۳۶ ۰.۳۷ ۰.۴۳ ۰.۳۶ ۰.۴۰ ۰.۵۴
۵۷ قبرس ۰.۳۵ ۰.۳۷ ۰.۴۰ ۰.۴۳ ۰.۴۴ ۰.۴۲ ۰.۴۹ ۰.۵۰
۵۸ مصر ۰.۲۷ ۰.۲۴ ۰.۲۶ ۰.۲۶ ۰.۲۷ ۰.۲۱
۵۹ اکوادور ۰.۰۷ ۰.۱۴ ۰.۱۵ ۰.۲۶
۶۰ بوسنی و هرزگوین ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۲ ۰.۰۲
۶۱ بولیوی ۰.۱۶
۶۲ آرژانتین ۰.۴۱ ۰.۴۴ ۰.۴۶ ۰.۴۹ ۰.۵۱ ۰.۵۲ ۰.۶۰
۶۳ الجزایر ۰.۲۰ ۰.۱۶ ۰.۰۷
۶۴ ارمنستان ۰.۲۴ ۰.۲۱ ۰.۲۱ ۰.۲۱ ۰.۱۹ ۰.۲۱ ۰.۲۷
۶۵ استرالیا ۱.۸۵ ۲.۱۷ ۲.۳۷
۶۶ بلاروس ۰.۶۱ ۰.۶۳ ۰.۶۸ ۰.۶۶ ۰.۹۶ ۰.۷۴ ۰.۶۴
۶۷ آذربایجان ۰.۳۲ ۰.۳۰ ۰.۲۲ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۲۵
۶۸ گرجستان ۰.۲۲ ۰.۲۴ ۰.۱۸
۶۹ ایسلند ۲.۸۲ ۲.۷۷ ۲.۹۹ ۲.۶۸ ۲.۶۴
۷۰ لوکزامبورگ ۱.۶۵ ۱.۶۳ ۱.۵۶ ۱.۶۶ ۱.۵۸ ۱.۵۷ ۱.۶۶ ۱.۶۳
۷۱ قرقیزستان ۰.۲۲ ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۲۳ ۰.۲۳ ۰.۱۹ ۰.۱۶
۷۲ مالزی ۰.۶۰ ۰.۶۳
۷۳ مکزیک ۰.۴۰ ۰.۴۰ ۰.۴۱ ۰.۳۹ ۰.۳۷ ۰.۳۵ ۰.۴۰
۷۴ مراکش ۰.۶۶ ۰.۶۴
۷۵ مولداوی ۰.۳۲ ۰.۳۵ ۰.۴۰ ۰.۴۱ ۰.۵۵ ۰.۵۳ ۰.۵۳
۷۶ آلبانی ۰.۰۹ ۰.۱۵
۷۷ کنیا ۰.۴۲
۷۸ اندونزی ۰.۰۸
۷۹ هند ۰.۷۱ ۰.۷۴ ۰.۷۸ ۰.۷۷ ۰.۷۶
۸۰ ایران ۰.۶۷ ۰.۵۹ ۰.۷۳ ۰.۶۷ ۰.۷۹
۸۱ ژاپن ۳.۱۴ ۳.۱۳ ۳.۳۱ ۳.۴۱ ۳.۴۶ ۳.۴۷ ۳.۳۶
۸۲ قزاقستان ۰.۲۵ ۰.۲۵ ۰.۲۸ ۰.۲۴ ۰.۲۱ ۰.۲۲ ۰.۲۳
۸۳ اردن ۰.۴۳
۸۴ نیوزلند ۱.۱۷ ۱.۱۴ ۱.۱۹ ۱.۳۰
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP (درصد)