بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : پتنتهای فناوری نانو در EPO - (قدیمی) (اختراع)
توضیحات : آمار جدید پتنت های نانوی کشورهای مختلف از تاریخ 1 ژانویه 2016 مطابق با تعریف جدید از پتنتهای حوزه فناوری نانو که در سند ISO/TS 18110 بیان شده است، منتشر میگردد. بر اساس سند ISO/TS 18110 (First Edition 2015-08-15) پتنت نانویی عبارت است از پتنتهایی که حداقل یک ادعا مرتبط با فناوری نانو داشته باشند و یا پتنتی با کد طبقه بندی IPC مربوط به فناوری نانو (مانند B82) طبقه بندی شده باشد. آمار قدیمی شاخص های پتنت تا اول آوریل 2016 در کنار آمار جدید در سایت استت نانو نمایش داده شده و پس از آن دیگر آپدیت نمی شوند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
پتنتهای فناوری نانو در EPO - (قدیمی) (اختراع)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵]
کل جهان ۷۷۶ ۱,۱۴۱ ۱,۵۶۲ ۱,۶۹۲ ۱,۵۳۲ ۲,۱۸۴ ۲,۲۲۹ ۲,۵۷۱ ۲,۶۴۸ ۳,۰۸۰ ۳,۷۸۴ ۴,۲۴۱ ۴,۶۲۲ ۴,۹۹۴ ۵,۳۱۳
۱ ایالات متحده ۳۵۴ ۴۹۷ ۶۵۳ ۶۹۵ ۶۰۲ ۸۳۹ ۸۷۴ ۸۹۷ ۹۱۰ ۱,۰۵۵ ۱,۲۳۵ ۱,۴۶۰ ۱,۵۹۱ ۱,۷۲۰ ۱,۸۱۵
۲ آلمان ۸۴ ۱۷۵ ۲۴۳ ۲۷۲ ۲۸۲ ۳۸۱ ۳۵۲ ۴۶۸ ۴۳۰ ۴۸۴ ۶۶۵ ۶۹۳ ۷۷۵ ۷۵۹ ۷۹۳
۳ ژاپن ۷۷ ۱۰۸ ۱۷۷ ۱۹۲ ۱۴۹ ۲۵۸ ۲۷۱ ۲۷۹ ۳۱۲ ۳۵۹ ۵۰۳ ۶۱۰ ۶۳۷ ۷۰۴ ۶۴۵
۴ فرانسه ۱۲۶ ۱۴۴ ۱۶۴ ۱۵۶ ۱۳۸ ۲۱۳ ۱۹۶ ۲۴۶ ۲۳۳ ۲۸۸ ۳۶۸ ۳۴۴ ۳۷۹ ۳۹۴ ۴۶۷
۵ سوئیس ۲۶ ۴۴ ۷۱ ۷۰ ۶۱ ۶۶ ۱۰۲ ۱۳۸ ۱۴۵ ۱۳۰ ۱۶۸ ۱۵۸ ۲۱۹ ۲۳۳ ۲۹۳
۶ هلند ۲۵ ۲۱ ۵۶ ۵۱ ۴۰ ۷۰ ۸۰ ۱۰۶ ۱۲۴ ۱۴۷ ۱۵۷ ۱۸۸ ۱۸۲ ۱۷۶ ۲۱۵
۷ انگلستان ۳۶ ۵۴ ۴۹ ۶۶ ۷۲ ۷۶ ۷۸ ۹۴ ۸۳ ۱۱۰ ۱۳۰ ۱۳۶ ۱۵۱ ۱۷۰ ۲۰۲
۸ کره جنوبی ۱ ۰ ۴ ۱۰ ۱۳ ۳۳ ۴۱ ۶۷ ۸۲ ۷۹ ۹۱ ۱۰۱ ۱۳۵ ۱۳۹ ۱۵۷
۹ بلژیک ۴ ۱۶ ۲۲ ۱۵ ۲۴ ۳۶ ۴۰ ۴۵ ۵۱ ۶۰ ۷۶ ۸۴ ۷۶ ۹۲ ۱۱۱
۱۰ ایتالیا ۱۱ ۱۸ ۲۲ ۳۰ ۳۲ ۳۷ ۳۷ ۶۳ ۶۶ ۶۷ ۶۰ ۹۲ ۷۰ ۸۹ ۱۰۶
۱۱ سوئد ۸ ۱۵ ۱۷ ۳۱ ۱۶ ۳۵ ۱۵ ۳۸ ۳۴ ۳۷ ۴۵ ۵۸ ۵۵ ۶۰ ۶۲
۱۲ کانادا ۱۲ ۱۹ ۳۰ ۳۳ ۳۲ ۳۹ ۲۷ ۳۷ ۳۹ ۳۲ ۳۴ ۵۷ ۵۹ ۶۲ ۶۰
۱۳ چین ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۲ ۴ ۱۱ ۴ ۱۶ ۱۸ ۲۸ ۳۱ ۴۹ ۵۸
۱۴ اتریش ۸ ۱۲ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۹ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۳۲ ۲۶ ۴۰ ۴۰ ۵۰ ۴۷
۱۵ دانمارک ۳ ۳ ۳ ۱۰ ۶ ۱۷ ۱۳ ۲۳ ۲۷ ۴۶ ۵۴ ۵۱ ۵۱ ۴۵ ۴۱
۱۶ اسپانیا ۲ ۱ ۳ ۱۱ ۸ ۵ ۱۲ ۱۵ ۱۷ ۱۲ ۲۴ ۲۴ ۳۱ ۳۲ ۴۰
۱۷ استرالیا ۲ ۴ ۱۰ ۶ ۹ ۲۰ ۲۱ ۱۱ ۱۱ ۲۱ ۳۶ ۲۸ ۳۵ ۳۶ ۳۷
۱۸ فنلاند ۴ ۱ ۱۱ ۱۵ ۹ ۱۶ ۲۱ ۱۸ ۱۵ ۲۷ ۱۲ ۲۴ ۲۳ ۳۲ ۳۶
۱۹ تایوان ۰ ۰ ۲ ۱ ۰ ۴ ۵ ۷ ۸ ۱۱ ۲۰ ۱۵ ۱۲ ۲۳ ۳۰
۲۰ هند ۰ ۰ ۰ ۴ ۴ ۷ ۵ ۸ ۷ ۱۶ ۱۲ ۱۴ ۱۸ ۲۵ ۲۱
۲۱ نروژ ۲ ۷ ۹ ۸ ۱۱ ۸ ۱۴ ۵ ۹ ۱۴ ۱۱ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۲۰
۲۲ سنگاپور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۲ ۹ ۱۳ ۵ ۱۵ ۱۷ ۱۸ ۲۳ ۱۹
۲۳ ایرلند ۴ ۳ ۸ ۷ ۱۲ ۱۲ ۹ ۱۳ ۱۴ ۱۶ ۲۰ ۱۵ ۱۶ ۳۰ ۱۸
۲۴ آفریقای جنوبی ۳ ۲ ۳ ۲ ۳ ۲ ۲ ۳ ۰ ۵ ۶ ۵ ۶ ۸ ۱۸
۲۵ لهستان ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۳ ۲ ۰ ۷ ۴ ۷ ۱۴
۲۶ جمهوری چک ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۲ ۴ ۶ ۷ ۳ ۹ ۱۱ ۱۰
۲۷ پرتغال ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۲ ۳ ۲ ۳ ۴ ۸
۲۸ عربستان ۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۴ ۸
۲۹ اسلوانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۴ ۲ ۵ ۶ ۸
۳۰ ترکیه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳ ۰ ۳ ۱ ۷ ۲ ۸
۳۱ مکزیک ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۷ ۴ ۶ ۶
۳۲ روسیه ۲ ۲ ۲ ۳ ۱ ۲ ۳ ۱ ۹ ۳ ۰ ۵ ۲ ۱۱ ۵
۳۳ لوکزامبورگ ۱ ۲ ۴ ۵ ۶ ۵ ۵ ۳ ۷ ۴ ۵ ۵ ۱۰ ۱۵ ۵
۳۴ نیوزلند ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۲ ۰ ۱ ۱ ۳ ۳ ۲ ۲ ۵ ۴
۳۵ مجارستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۳ ۱ ۳ ۳ ۲ ۱ ۲ ۴
۳۶ برزیل ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۴ ۲ ۸ ۷ ۴
۳۷ لیتوانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۲ ۳ ۳
۳۸ استونی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۳ ۰ ۱ ۳
۳۹ امارات عربی متحده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳
۴۰ ویتنام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳
۴۱ رومانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۳
۴۲ قبرس ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲
۴۳ تایلند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۱ ۰ ۰ ۲
۴۴ شیلی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲
۴۵ مالزی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۲ ۱
۴۶ لتونی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱
۴۷ کرواسی ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۳ ۱ ۰ ۲ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱
۴۸ اندونزی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۴۹ یونان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۴ ۱ ۳ ۱ ۵ ۵ ۱
۵۰ مصر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱
۵۱ ونزوئلا ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۲ اوکراین ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
۵۳ بلاروس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۴ کوبا ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۴ ۳ ۱ ۳ ۰ ۰ ۰
۵۵ تونس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۶ ایران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰
۵۷ آرژانتین ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۳ ۰ ۰
۵۸ مراکش ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۹ اسلواکی ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
۶۰ الجزایر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
پتنتهای فناوری نانو در EPO - (قدیمی) (اختراع)