بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO - (قدیمی) (اختراع)
توضیحات : آمار جدید پتنت های نانوی کشورهای مختلف از تاریخ 1 ژانویه 2016 مطابق با تعریف جدید از پتنتهای حوزه فناوری نانو که در سند ISO/TS 18110 بیان شده است، منتشر میگردد. بر اساس سند ISO/TS 18110 (First Edition 2015-08-15) پتنت نانویی عبارت است از پتنتهایی که حداقل یک ادعا مرتبط با فناوری نانو داشته باشند و یا پتنتی با کد طبقه بندی IPC مربوط به فناوری نانو (مانند B82) طبقه بندی شده باشد. آمار قدیمی شاخص های پتنت تا اول آوریل 2016 در کنار آمار جدید در سایت استت نانو نمایش داده شده و پس از آن دیگر آپدیت نمی شوند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO - (قدیمی) (اختراع)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵]
کل جهان ۱,۲۹۵ ۱,۳۶۶ ۱,۶۷۵ ۲,۳۴۰ ۲,۴۵۳ ۳,۰۷۰ ۳,۴۰۹ ۳,۸۶۴ ۳,۷۷۳ ۴,۴۲۴ ۵,۴۴۶ ۵,۰۶۵ ۴,۹۹۷ ۵,۰۰۲ ۴,۹۷۹
۱ ژاپن ۳۲۴ ۳۰۵ ۳۸۴ ۶۱۵ ۷۳۰ ۹۰۱ ۹۷۴ ۱,۰۴۷ ۱,۰۹۹ ۱,۱۹۰ ۱,۱۸۰ ۱,۳۲۶ ۱,۴۱۰ ۱,۴۲۹ ۱,۳۸۸
۲ ایالات متحده ۴۵۵ ۴۷۶ ۵۴۶ ۷۵۰ ۷۱۷ ۸۳۸ ۸۶۹ ۱,۰۰۶ ۸۶۸ ۱,۱۶۷ ۱,۸۳۲ ۱,۳۳۵ ۱,۱۴۷ ۱,۱۰۷ ۱,۰۲۵
۳ آلمان ۱۹۳ ۲۰۵ ۲۶۳ ۲۷۷ ۳۰۹ ۴۳۷ ۴۶۹ ۵۲۱ ۵۵۵ ۶۷۷ ۶۰۴ ۵۹۰ ۵۹۶ ۵۸۴ ۶۲۱
۴ کره جنوبی ۲۳ ۲۷ ۵۲ ۶۶ ۸۵ ۱۳۶ ۱۹۵ ۱۸۵ ۱۴۹ ۱۸۵ ۳۰۵ ۳۶۴ ۴۱۹ ۴۴۰ ۴۴۹
۵ فرانسه ۱۱۹ ۱۱۶ ۱۷۵ ۲۰۸ ۲۰۸ ۲۲۵ ۲۴۷ ۲۶۲ ۲۷۸ ۳۱۲ ۲۹۳ ۲۴۴ ۲۶۱ ۳۲۰ ۳۳۴
۶ سوئیس ۴۸ ۴۸ ۵۱ ۷۷ ۸۸ ۹۴ ۱۲۷ ۱۷۱ ۱۳۱ ۱۷۶ ۲۰۷ ۱۷۲ ۱۵۶ ۱۹۵ ۱۸۱
۷ چین ۱ ۱ ۷ ۱۴ ۱۵ ۱۵ ۲۱ ۲۶ ۶۵ ۳۴ ۶۲ ۱۱۹ ۱۶۸ ۱۳۴ ۱۵۹
۸ هلند ۲۲ ۲۳ ۴۱ ۶۸ ۷۲ ۸۵ ۱۱۲ ۱۳۲ ۱۶۳ ۱۴۲ ۱۶۴ ۱۳۴ ۱۱۰ ۹۹ ۱۰۶
۹ اسپانیا ۱۷ ۲۹ ۲۵ ۲۵ ۲۱ ۳۲ ۳۹ ۶۰ ۴۶ ۷۷ ۷۷ ۹۹ ۹۵ ۹۴ ۹۸
۱۰ بلژیک ۸ ۳۷ ۲۷ ۵۳ ۵۰ ۶۱ ۵۴ ۸۳ ۷۸ ۶۶ ۱۲۷ ۹۳ ۸۹ ۹۲ ۹۵
۱۱ انگلستان ۲۱ ۲۸ ۳۷ ۳۹ ۳۸ ۴۸ ۴۲ ۵۲ ۵۳ ۶۹ ۱۲۵ ۹۲ ۹۸ ۶۹ ۹۲
۱۲ ایتالیا ۲۰ ۲۹ ۲۸ ۳۶ ۵۸ ۶۱ ۶۵ ۶۳ ۵۶ ۶۳ ۶۳ ۷۳ ۶۷ ۷۰ ۶۴
۱۳ تایوان ۰ ۲ ۵ ۱۰ ۱۳ ۳۱ ۳۸ ۳۵ ۴۳ ۲۶ ۶۳ ۴۳ ۷۱ ۴۸ ۵۶
۱۴ اتریش ۶ ۹ ۸ ۱۱ ۴ ۱۵ ۲۵ ۲۹ ۲۵ ۳۳ ۳۸ ۴۷ ۴۰ ۳۳ ۵۱
۱۵ کانادا ۱۸ ۷ ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۳۰ ۱۶ ۲۹ ۸۷ ۷۰ ۳۴ ۳۳ ۴۴
۱۶ سوئد ۵ ۶ ۸ ۱۹ ۹ ۳۴ ۲۴ ۲۸ ۳۴ ۴۰ ۴۶ ۴۵ ۵۳ ۴۴ ۳۵
۱۷ روسیه ۲ ۳ ۶ ۶ ۴ ۵ ۷ ۱۸ ۱۳ ۲۳ ۱۴ ۱۴ ۲۲ ۲۵ ۲۴
۱۸ لهستان ۰ ۰ ۰ ۱ ۴ ۱ ۱ ۱ ۹ ۸ ۳ ۱۵ ۱۹ ۲۸ ۲۴
۱۹ دانمارک ۳ ۳ ۲ ۵ ۳ ۱۲ ۱۰ ۳۱ ۳۴ ۵۲ ۴۷ ۲۹ ۳۴ ۲۸ ۲۳
۲۰ فنلاند ۶ ۱۱ ۶ ۸ ۶ ۸ ۱۶ ۱۴ ۲۱ ۱۶ ۲۰ ۳۰ ۲۳ ۱۶ ۲۲
۲۱ هند ۳ ۳ ۱ ۳ ۷ ۵ ۱۱ ۸ ۴ ۶ ۲۴ ۲۱ ۱۱ ۴ ۲۲
۲۲ ایرلند ۹ ۲ ۵ ۹ ۱۴ ۹ ۱۶ ۲۸ ۱۲ ۲۳ ۲۴ ۲۸ ۱۶ ۱۸ ۱۷
۲۳ لتونی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۳ ۱ ۱۷
۲۴ جمهوری چک ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۴ ۲ ۶ ۹ ۶ ۶ ۱۱ ۱۴
۲۵ برزیل ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۷ ۹ ۲ ۱۰ ۸ ۱۲ ۱۴ ۱۳
۲۶ لوکزامبورگ ۰ ۱ ۲ ۵ ۳ ۲ ۵ ۵ ۸ ۷ ۷ ۷ ۹ ۱۲ ۱۱
۲۷ رومانی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۵ ۴ ۲ ۸ ۹
۲۸ عربستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰ ۲ ۳ ۱۰ ۱۳ ۱۸ ۹
۲۹ سنگاپور ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۵ ۱۴ ۱۲ ۶ ۱۰ ۱۱ ۱۶ ۷ ۸ ۹
۳۰ استرالیا ۲ ۵ ۱ ۵ ۱۰ ۱۸ ۳ ۶ ۷ ۱۳ ۱۷ ۳۲ ۱۱ ۸ ۷
۳۱ ترکیه ۰ ۲ ۰ ۱ ۰ ۳ ۴ ۴ ۳ ۲ ۴ ۶ ۶ ۹ ۷
۳۲ اسلوانی ۰ ۰ ۲ ۰ ۳ ۰ ۰ ۴ ۴ ۵ ۴ ۷ ۱۱ ۷ ۶
۳۳ نروژ ۰ ۴ ۰ ۱ ۰ ۱ ۳ ۱۳ ۵ ۶ ۱۰ ۹ ۱۱ ۹ ۶
۳۴ مکزیک ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۳ ۳ ۴ ۵ ۳ ۵ ۵ ۵ ۱۱ ۵
۳۵ پرتغال ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۴ ۳ ۴ ۱۰ ۷ ۹ ۳
۳۶ لیتوانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۲ ۲ ۴ ۳ ۳
۳۷ کوبا ۰ ۰ ۱ ۰ ۴ ۲ ۱ ۳ ۳ ۲ ۲ ۰ ۳ ۱ ۳
۳۸ یونان ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۲ ۱ ۴ ۳ ۵ ۴ ۳ ۵ ۳ ۳
۳۹ آفریقای جنوبی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳ ۱ ۲ ۱ ۲ ۲ ۳ ۲
۴۰ استونی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲
۴۱ امارات عربی متحده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
۴۲ تایلند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰ ۱ ۱
۴۳ ویتنام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۱ ۱
۴۴ مالزی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۰ ۱ ۲ ۱ ۱
۴۵ قبرس ۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۲ ۰ ۳ ۲ ۳ ۹ ۰ ۱ ۲ ۱
۴۶ نیوزلند ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۲ ۰ ۲ ۰ ۶ ۵ ۳ ۰ ۱
۴۷ بلغارستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
۴۸ تونس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۹ ونزوئلا ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۵۰ آذربایجان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۱ اوکراین ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۳ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰
۵۲ بلاروس ۰ ۰ ۱ ۲ ۱ ۰ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۳ شیلی ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ۳ ۵ ۴ ۰
۵۴ کرواسی ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰
۵۵ مصر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۲ ۰
۵۶ مجارستان ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۳ ۲ ۱ ۹ ۳ ۵ ۵ ۲ ۰
۵۷ ایران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۳ ۳ ۱ ۱ ۳ ۰ ۰ ۰
۵۸ آرژانتین ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۱ ۰ ۵ ۱ ۱ ۱ ۰
۵۹ اسلواکی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰
۶۰ الجزایر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO - (قدیمی) (اختراع)