بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
آخرین اخبار

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

ورود استارت‌آپ‌ها به حوزه نانوحسگرهای پایش آب

بازار نانوحسگرهای پایش آب در حال رشد بوده و سهم این نانوحسگرها از کل بازار نانوحسگرها تقریبا 30 درصد است. این حوزه برای ورود شرکت‌های نوپا بسیار جذاب بوده و در حال حاضر استارت‌آپ‌های متعددی نیز برای تجاری‌سازی این فناوری تاسیس شده‌اند.

شاخص ها در یک نگاه
لطفا صبر کنید
شاخص مقدار
علم
h-Index مقالات نانو (۲۰۱۷) ۴۲.۰۰ (۲nd)
h-Index پنج ساله (۲۰۱۷) ۲۸۱.۰۰ (۱st)
اولویت ملی در تولید علم نانو (۲۰۱۷) ۰.۶۵ (۶۱th)
مقاله به GDP (۲۰۱۷) ۱.۳۱ (۵۲th)
سرانه مقالات نانو (۲۰۱۷) ۷۸.۰۲ (۲۹th)
سهم محلی در تولید علم نانو (درصد) (۲۰۱۷) ۶.۰۲ (۶۱th)
همکاری بین المللی (۲۰۱۷) ۵۵.۳۳ (۸۷th)
مقالات فناوری نانو (۲۰۱۷) ۲۵,۴۱۱ (۲nd)
میانگین 5 ساله ارجاع به مقاله (۲۰۱۷) ۱۴.۰۷ (۴th)
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (۲۰۱۷) ۲.۰۶ (۱۱th)
نوآوری
درخواست ثبت اختراع نانو (USPTO) (۲۰۱۷) ۵,۵۵۹ (۱st)
درخواست ثبت اختراع نانو (EPO) (۲۰۱۷) ۳۱۰ (۱st)
درخواست ثبت اختراع نانویی به کل (۲۰۱۷) ۲.۶۲ (۴۲th)
سهم پتنت های نانو از کل (۲۰۱۷) ۲.۶۲ (۴۳th)
نسبت اختراعات نانو به مقالات نانو (۲۰۱۷) ۴۴.۳۲ (۴th)
نانوپتنت (EPO) (۲۰۱۷) ۶۶۹ (۱st)
نانوپتنت (USPTO) (۲۰۱۷) ۴,۷۲۵ (۱st)
صنعت
استانداردهای ملی نانو (۲۰۱۷) ۵ (۹th)
صنعت
بخش های صنعتی ۱۵
شرکت ها ۵۸۳
محصولات ۲۹۵۱
بروز شده ها

لطفا صبر کنید