بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
آخرین اخبار

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

ورود استارت‌آپ‌ها به حوزه نانوحسگرهای پایش آب

بازار نانوحسگرهای پایش آب در حال رشد بوده و سهم این نانوحسگرها از کل بازار نانوحسگرها تقریبا 30 درصد است. این حوزه برای ورود شرکت‌های نوپا بسیار جذاب بوده و در حال حاضر استارت‌آپ‌های متعددی نیز برای تجاری‌سازی این فناوری تاسیس شده‌اند.

شاخص ها در یک نگاه
loadingلطفا صبر کنید
شاخص مقدار
علم
h-Index مقالات نانو (۲۰۱۸) ۵۸.۰۰ (۲nd)
h-Index پنج ساله (۲۰۱۸) ۲۹۲.۰۰ (۱st)
اولویت ملی در تولید علم نانو (۲۰۱۸) ۰.۶۳ (۵۸th)
مقاله به GDP (۲۰۱۸) ۱.۲۵ (۴۴th)
سرانه مقالات نانو (۲۰۱۸) ۷۸.۱۵ (۳۰th)
سهم محلی در تولید علم نانو (درصد) (۲۰۱۸) ۵.۸۹ (۵۸th)
همکاری بین المللی (۲۰۱۸) ۵۷.۵۷ (۸۲th)
مقالات فناوری نانو (۲۰۱۸) ۲۵,۵۶۷ (۲nd)
میانگین 5 ساله ارجاع به مقاله (۲۰۱۸) ۱۵.۵۴ (۳rd)
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (۲۰۱۸) ۳.۳۳ (۴th)
نوآوری
درخواست ثبت اختراع نانو (USPTO) (۲۰۱۸) ۵,۶۴۶ (۱st)
درخواست ثبت اختراع نانو (EPO) (۲۰۱۸) ۳۱۱ (۲nd)
درخواست ثبت اختراع نانویی به کل (۲۰۱۸) ۳.۱۰ (۳۷th)
سهم پتنت های نانو از کل (۲۰۱۸) ۲.۵۴ (۴۰th)
نسبت اختراعات نانو به مقالات نانو (۲۰۱۸) ۴۳.۶۳ (۲nd)
نانوپتنت (EPO) (۲۰۱۸) ۸۵۶ (۱st)
نانوپتنت (USPTO) (۲۰۱۸) ۴,۳۴۳ (۱st)
صنعت
استانداردهای ملی نانو (۲۰۱۸) ۷۱ (۴th)
صنعت
بخش های صنعتی ۱۵
شرکت ها ۶۲۹
محصولات ۲۹۸۳
بروز شده ها

loadingلطفا صبر کنید

Unable to load template file 'global/news_footer.tpl'