بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
اخبار

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

ورود استارت‌آپ‌ها به حوزه نانوحسگرهای پایش آب

بازار نانوحسگرهای پایش آب در حال رشد بوده و سهم این نانوحسگرها از کل بازار نانوحسگرها تقریبا 30 درصد است. این حوزه برای ورود شرکت‌های نوپا بسیار جذاب بوده و در حال حاضر استارت‌آپ‌های متعددی نیز برای تجاری‌سازی این فناوری تاسیس شده‌اند.