بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

۱۳۹۱/۰۴/۲۴

پیمان نوآوری روسیه و فنلاند در حوزه فناوری‌نانو

هدف این برنامه، ایجاد پلت‌فورم انتقال فناوری‌نانوی روسیه و فنلاند با اتکا بر مدل جهانی همکاری صنعت – دانشگاه، جهت بهره‌برداری طرف‌های روسی و فنلاندی از مزایای این فناوری است.

هدف این برنامه، ایجاد پلت‌فورم انتقال فناوری‌نانوی روسیه و فنلاند با اتکا بر مدل جهانی همکاری صنعت دانشگاه، جهت بهره‌برداری طرف‌های روسی و فنلاندی از مزایای این فناوری است.

پیمان نوآوری روسیه و فنلاند برای توسعه همکاری‌ها در حوزه فناوری‌نانو، بر 5 حوزه زیر تمرکز دارد:

برنامه‌های نوآوری: اطلاع‌رسانی در زمینه ابزارهای تامین مالی، افزایش تامین مالی پروژه‌ها و خدمات کاربردی‌ای که از برنامه‌های تامین مالی عمومی فنلاند، روسیه و یا اتحادیه اروپا تامین مالی شده‌اند؛

شریک‌یابی: رویدادها و پایگاه‌های داده‌ جهت هماهنگی با طرف‌های روسی، فنلاندی و یا سایر شرکای بین‌المللی؛

تجزیه و تحلیل بازار و آینده‌نگاری: تحقیقات بازار، روز‌نامه‌ها و گروه‌های کاری ویژه برای نوآوری بازار روسیه و نوسازی فناوری‌ها؛

توسعه کسب و کار و انتقال فناوری: خدمات انتقال فناوری و توسعه کسب و کار برای پروژه‌های تحقیقاتی دانشگاهی و شرکت‌های کوچک و متوسط؛

سرمایه‌گذاری خطرپذیر: افزایش آگاهی در زمینه فرصت‌ها و نقش‌آفرینان بخش سرمایه‌گذاری خطرپذیر.

این پیمان، نوآوری فناوری‌نانو را از طریق موارد ذیل تسریع می‌کند:

شبکه‌سازی شرکت‌های نوآور، دانشگاه‌ها و طرف‌های تامین مالی

ارائه خدمات برای ارتقای همکاری‌های بین‌بخشی

بهبود انتقال فناوری و خلق کسب و کار‌های جدید.

دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی، شرکت‌های فناوری‌های نوین، پیشگامان جهانی صنعت، سرمایه‌گذاران و شهروندان از جمله ذینفعان پیمان نوآوری روسیهفنلاند محسوب می‌شوند.

پیمان فوق، در زمینه موسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌ها، تعداد همکاری‌های صنعتی بین‌المللی، جهت توسعه ارتباطات و تامین مالی مشترک پروژه‌های تحقیق و توسعه را افزایش داده و دربرگیرنده مزایای زیر است:

افزایش همکاری بین دانشگا‌ه‌های بین‌المللی مطرح و سازمان‌های تحقیقاتی؛ دسترسی پروژه‌های تحقیق و توسعه به ابزارهای تامین مالی عمومی بیشتر؛ تبادل محققان؛ نرخ بهره‌برداری بالاتر از تجهیزات با استفاده مشترک از آنها؛ و

افزایش فعالیت‌های انتقال فناوری بین‌بخشی.

این پیمان برای شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌‌های نوین نیز امکانات ذیل را فراهم می‌کند:

دسترسی آسان‌تر به بازار از طریق شبکه‌های گسترده‌تر؛

مدخلی جهت شبکه‌سازی گسترده‌تر برای همکاران صنعتی بین‌المللی، سرمایه‌گذاران، منابع فناوری و حقوق مالکیت معنوی؛

دسترسی به امکانات تحقیق و توسعه موجود در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی فنلاند و روسیه؛ و

دسترسی به منابع مالی بین‌بخشی.

پیمان نوآوری روسیه فنلاند برای پیشگامان جهانی صنعت، امکانات زیر را ارائه می‌کند:

دسترسی به مجموعه گسترده‌ای از نتایج تحقیقاتی پیشگام، حقوق مالکیت معنوی و دانشمندان مطرح؛ و

پایش فعالانه مجموعه نتایج تحقیقات.

مزایای پیمان مذکور برای سرمایه‌گذاران عبارت است از:

افزایش پتانسیل خروج شرکت‌های پورتفوی موجود با ایجاد ارزش افزوده مستقیم برای آنها؛

سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین‌المللی.

در نهایت پیمان نوآوری روسیه فنلاند برای شهروندان امکانات زیر را فراهم می‌کند:

جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛ و

ایجاد یک تصویر عمومی مثبت.

پیمان نوآوری روسیه فنلاند، توسط وزارت امور خارجه فنلاند و در چارچوب برنامه همکاری فنلاند با همسایگان خود، تامین مالی می‌شود.

منبع:

http://www.nanowerk.com/news/newsid=25763.php


نظرات
RELOAD