بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

۱۳۹۱/۰۹/۲۳

توجه خاص آسیا به علوم نانو

بر اساس آمار سایت Nano Statistics، کشورهای آسیایی توجه ویژه‌ای به علوم نانو داشته‌اند و ضمن افزایش تعداد انتشارات علوم نانو، سهم این انتشارات از کل انتشارات علمی آنها نیز رو به افزایش است.
تمرکز کشورهای مختلف بر فناوری نانو به عنوان یک فناوری توانمندساز متفاوت است. میزان اولویت ملی به فناوری نانو را از شاخص های گوناگون می توان اندازه گیری کرد. سهم محلی در تولید علم که از تقسیم مقالات فناوری نانو یک کشور به کل مقالات علمی آن کشور محاسبه می شود، یکی از همین شاخص هاست. این شاخص نشان می دهد جامعه علمی یک کشور تا چه میزان فناوری نانو را به عنوان یک اولویت پذیرفته است.

در جدول زیر 15 کشور برتر در این شاخص در سه سال اخیر نمایش داده شده است. این شاخص برای کشورهای با بیش از 500 مقاله محاسبه شده است. مطابق جدول کشورهای آسیایی تمرکز بیشتری در تولید علوم نانو دارند و از 15 کشور برتر در این رده‌بندی 9 کشور آسیایی هستند. سنگاپور در چند سال گذشته همواره در رتبه اول قرار داشت و هم اکنون بیش از یک پنجم تولید علم آن در حوزه فناوری نانو است. چین جایگاه دوم خود را در سال 2012 به ایران داده و کره جنوبی و هند در دره‌های بعدی قرار دارند.

15 کشور برتر در سهم محلی فناوری نانو. داده‌ها برای کشورهای با بیش از 500 مقاله و تا جولای 2012 از web of science استخراج شده‌اند

Rank

Country

2010

Rank

Country

2011

Rank

Country

2012

1

Singapore

17.7

1

Singapore

19.47

1

Singapore

20.08

2

China

14.77

2

China

15.75

2

Iran

16.28

3

South Korea

13.22

3

South Korea

14.45

3

China

16

4

Ukraine

12.22

4

Iran

14.36

4

South Korea

14.53

5

Iran

12.02

5

Ukraine

13.32

5

India

13.57

6

Taiwan

11.17

6

India

12.61

6

Saudi Arabia

13.42

7

India

10.68

7

Romania

12.35

7

Taiwan

11.78

8

Russia

10.16

8

Taiwan

11.99

8

Malaysia

11.59

9

Romania

9.78

9

Saudi Arabia

11.17

9

Ukraine

11.15

10

Japan

8.74

10

Russia

10.35

10

Russia

11.01

11

Saudi Arabia

8.65

11

Malaysia

10.24

11

Romania

10.85

12

Malaysia

8.65

12

Japan

9.22

12

Egypt

9.73

13

Germany

7.31

13

Germany

7.79

13

Japan

9.07

14

Egypt

7.01

14

Egypt

7.67

14

Germany

7.85

15

France

6.89

15

France

7.38

15

France

7.73


نمایش اینفوگرافیک کشورها بر اساس تعداد مقالات فناوری نانو و سهم محلی در فناوری نانو در شکل زیر نشان داده شده است. به هر کشور به ازای هر 5 درصد تمرکز بر فناوری نانو یک ستاره تعلق گرفته است.

filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02
برای مشاهده امار سایر کشورها اینجا را کلیک کنید
نظرات
RELOAD