بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

۱۳۹۱/۱۰/۲۸

کشورهای برتر در ثبت اختراعات فناوری نانو در سال 2012

براساس بررسی صورت گرفته توسط statnano.com تا پایان دسامبر 2012، حدود 27350 اختراع مربوط به فناوری نانو در اداره ثبت آمریکا (USPTO) منتشر شده است که از این تعداد آمریکا با حدود 57 درصد از کل اختراعات منتشر شده در رده اول قرار گرفته و کشورهای ژاپن، کره جنوبی و تایوان در رده‌های بعدی قرار دارند.
بر اساس بررسی صورت گرفته توسط statnano.com تا پایان دسامبر 2012، حدود 27350 اختراع مربوط به فناوری نانو در اداره ثبت آمریکا (USPTO) منتشر شده است که از این تعداد آمریکا با حدود 57 درصد از کل اختراعات منتشر شده در رده اول قرار گرفته و کشورهای ژاپن، کره جنوبی و تایوان در رده‌های بعدی قرار دارند.کره جنوبی و تایوان نسبت به سالهای گذشته یک پله رشد داشتند، درحالیکه آلمان با یک پله نزول در رده پنجم قرار گرفته است. مطابق جدول زیر، کشورهای آسیای شرقی توجه خاصی به تولید فناوری نانو و بازارهای فناوری آمریکا داشته‌اند.

30 کشور برتر بر اساس تعداد اختراعات منتشر شده در فناوری نانو در سال 2012

Rank

Country

USPTO

EPO

1

USA

15695

849

2

Japan

3513

942

3

South Korea

1320

237

4

Taiwan

1055

24

5

Germany

969

353

6

France

625

138

7

China

549

87

8

UK

475

65

9

Netherlands

407

89

10

Canada

390

39

11

Switzerland

289

118

12

Belgium

234

62

13

Australia

161

19

14

Singapore

159

11

15

Sweden

156

15

16

Italy

138

43

17

Denmark

119

12

18

India

117

5

19

Spain

107

69

20

Finland

96

12

21

Ireland

63

14

22

Austria

60

34

23

Saudi Arabia

48

2

24

Norway

46

6

25

Luxembourg

39

3

26

Russia

34

13

27

Brazil

25

5

27

New Zealand

25

0

29

Iran

22

3

30

South Africa

16

1


در سال 2012 همچنین بیش از 13350 اختراع گرنت شده مرتبط با فناوری نانو ثبت شده است که معادل 5/7 درصد از کل پتنتهای سال 2012 است. در این زمینه نیز آمریکا، ژاپن و کره جنوبی، تایوان رده‌های اول تا چهارم را در اختیار دارند. جدول زیر تعداد پتنتهای گرنت شده مرتبط با فناوری نانو را برای 30 کشور برتر دنیا و سهم پتنتهای نانو از کل پتنتهای آنها در USPTO را نشان می‌دهد.

تعداد و سهم پتنتهای فناوری نانو از کل پتنتهای ثبت شده در سال 2012

Rank

Country

Nano-patents

Total patents

Share of nano (%)

1

USA

8068

118855

6.79

2

Japan

1943

45851

4.24

3

South Korea

577

12107

4.77

4

Taiwan

552

10952

5.04

5

Germany

409

11987

3.41

6

France

299

4819

6.2

7

Netherlands

233

2741

8.5

8

China

227

4469

5.08

9

Canada

174

4204

4.14

10

UK

133

3182

4.18

11

Switzerland

125

2836

4.41

12

Singapore

74

922

8.03

13

Australia

64

1261

5.08

14

Belgium

62

655

9.47

15

Sweden

59

2257

2.61

16

Denmark

34

771

4.41

17

Italy

34

1618

2.1

18

Ireland

34

539

6.31

19

Finland

26

1016

2.56

20

Spain

25

470

5.32

21

Saudi Arabia

17

169

10.06

22

India

17

407

4.18

23

Austria

16

627

2.55

24

Luxembourg

10

216

4.63

25

Norway

10

288

3.47

26

Iran

10

21

47.62

27

New Zealand

7

197

3.55

28

Mexico

5

108

4.63

29

Russia

5

122

4.1

نظرات
RELOAD