بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

۱۳۹۲/۱۱/۱۹

انتشار آمار اختراعات فناوری نانوی اداره ثبت اختراعات اروپا در استت نانو

به نقل از استت‌نانو از سال 2001 تا 2013 تعداد پتنت‌های ثبت شده و در حال ثبت حوزه فناوری نانو در اداره ثبت اختراع اروپا همواره روندی رو به رشد داشته است. کشور آمریکا در سال‌های 2001 تا 2013 همواره از لحاظ تعداد پتنت‌‌‌‌های نانو در EPOرتبه اول را در میان کشورهای جهان داشته است.

اداره ثبت اختراعات اروپا(EPO) به عنوان دومین اداره با اهمیت ثبت اختراع (بعد از اداره ثبت اختراع آمریکا) و قرار گرفتن چندین قدرت صنعتی و اقتصادی در حوزه مربوط به این اداره از اهمیت خاصی برخوردار است. از این جهت آمار مربوط به پتنت‌های نانو و درخواست‌های ثبت اختراع کشورهای برتر در اداره ثبت اختراع اروپا از سال 2001 الی2013 در پایگاه استت نانو منتشر شد. اطلاعات مذکور از بانک اطلاعاتی سایت Orbit و با استفاده از کلید واژه نانو موجود در سایت استت نانو استخراج شده‌اند.

در طول سال‌های 2001 تا 2013 تعداد پتنت‌ها و اختراعات در حال ثبت فناوری نانو در اداره ثبت اختراعات اروپا به صورت کلی روند رو به رشدی داشته است. بیشترین تعداد اختراع نانودر حال ثبت در EPO مربوط به سال 2011 با تعداد 5446 اختراع نانویی و بیشترین تعداد پتنت‌‌‌‌های نانو مربوط به سال 2013 با تعداد 4622 پتنت است. مطابق نمودارهای زیر که مربوط به تعداد پتنت‌ها و اختراعات در حال ثبت نانو در اداره ثبت اختراعات اروپا است مشاهده می‌شود که کشورهای جهان به دلیل بازار فناوری اروپا، توجه خاصی به ثبت پتنت و انتشار اختراع نانو در EPO داشته‌اند.

filereader.php?p1=main_911af7aa209e00b49

درخواست‌های ثبت اختراع مربوط به فناوری نانو درEPO در سال‌های 2001 الی 2013

filereader.php?p1=main_420a5557bdb7091b7

پتنت های حوزه فناوری نانو در EPO در سال‌های 2001 الی 2013

بر اساس این آمار در تمامی سال‌های مذکور شرکتها و اشخاص با ملیت کشور آمریکا بیشترین تعداد پتنت نانو را در اداره ثبت اختراعات اروپا به خود اختصاص داده و همواره این کشور دارای رتبه اول در این بخش بوده است. سهم پتنت‌های نانوی آمریکا از کل پتنت‌های نانویEPO در سال‌های 2001 الی 2013 حدود 33 الی 45 درصد بوده است.

بیست کشور برتر از نظر تعداد پتنت های نانو در EPO (2013)

رتبهکشورتعداد پتنتهای نانو
1us.pngایالات متحده 1591
2de.pngآلمان775
3jp.pngژاپن 637
4fr.pngفرانسه 379
5ch.pngسوئیس 219
6nl.pngهلند 182
7gb.pngانگلستان 151
8kr.pngکره جنوبی 135
9be.pngبلژیک 76
10it.pngایتالیا 70
11ca.pngکانادا 59
12se.pngسوئد 55
13dk.pngدانمارک51
14at.pngاتریش 40
15au.pngاسترالیا 35
16cn.pngچین 31
17es.pngاسپانیا 31
18fi.pngفنلاند 23
19in.pngهند 18
20sg.pngسنگاپور 18
21ie.pngایرلند16

در مورد اختراعات نانویی در حال ثبت، در سال های 2001 تا 2004 آمریکا بیشترین اختراع نانویی را منتشر کرده است. ولی در سال‌های 2005 الی 2010 ژاپن توانسته در این بخش، اختراعات بیشتری را منتشر کند. در سال‌های اخیر آمریکا مجدداً به رتبه اول در این بخش بازگشته است. سهم درخواست‌های ثبت اختراع آمریکا در حوزه فناوری نانودرEPO حدود 23 تا 35 درصد از کل درخواست‌های ثبت اختراعات نانو در سال‌های 2001 تا 2013 در اداره مذکور است. در مجموع دو کشور آمریکا و ژاپن همواره بیش از نیمی از پتنت‌ها و اختراعات در حال ثبت نانو درEPO را به خود اختصاص داده اند که این امر توجه خاص این دو کشور را به بازارهای فناوری اروپا نشان می دهد.

نظرات
RELOAD

m.h.k - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷

پس ایران کو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پاسخ