بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

۱۳۹۳/۱۲/۰۲

وضعیت شرکتهای بزرگ دارویی در ثبت اختراعهای مرتبط با فناوری نانو

به نقل از استت نانو بررسی اختراع های فناوری نانو شرکت های برتر دارویی از نگاه فوربس نشان می دهد که سه شرکت Sanofi ، Novartisو Pfizerرتبه های اول تا سوم این رتبه بندی را از نظر تعداد اختراع در حوزه فناوری نانو دارا هستند. همچنین در میان 42 شرکت برتر دارویی، 18 شرکت متعلق به ایالات متحده هستند و ژاپن و سوییس در رتبه های بعدی قرار دارند.

فناوری نانو به عنوان یک فناوری میان رشته ای در بسیاری از علوم کاربرد دارد و در سال های اخیر در بسیاری از صنایع نفوذ کرده است. صنایع داروسازی نیز از جمله صنایعی است که جهت بهره برداری از فناوری نانو سرمایه گذاری زیادی کرده است. نگاهی به وضعیت شرکت های دارویی نشان میدهد که هر کدام از آنها بسته به اهمیتی که برای فناوری نانو قائل هستند بخشی از نوآوری و اختراعات خود را به این فناوری اختصاص دادهاند. برای بررسی روند نفوذ و تاثیرگذاری فناوری نانو در صنعت داروسازی، پتنت ها یکی از شاخص های مهم تلقی می شوند.

برای تهیه فهرست شرکت های برتر دارویی از لیست شرکتهای برتر از نگاه فوربس و برای استخراج آمار اختراع های این شرکت ها تا تاریخ 30 جولای 2013 از بانک داده اربیت استفاده شده است.

جدول1 لیست 42 شرکت بزرگ دارویی را که بیشترین تعداد اختراعات (مجموع درخواست های ثبت اختراع منتشر شده و اختراع های به ثبت رسیده ) مرتبط به فناوری نانو را دارند، نشان می دهد. سه شرکتSanofi ، Novartis و Pfizerرتبه های اول تا سوم این رتبه بندی را از نظر تعداد اختراع در حوزه فناوری نانو دارا هستند.


جدول 1: رتبه بندی شرکت های برتر دارویی جهان بر اساس تعداد اختراع های مرتبط با فناوری نانو


ردیفنام شرکت مادرکشورپتنت های نانوکل پتنت هاسهم نانو از کل (%)
1Sanofifr.pngفرانسه1202809331.49
2Novartisch.pngسوئیس1156645091.79
3Pfizerus.pngایالات متحده942443352.12
4Merckde.pngآلمان910521631.74
5AmerisourceBegenus.pngایالات متحده695476701.46
6Roche Holdingch.pngسوئیس693344412.01
7Wyeth Pharmaceuticalsus.pngایالات متحده551190032.90
8Abbott Laboratoriesus.pngایالات متحده454214692.11
9Merck & Cous.pngایالات متحده32532490.95
10AstraZenecagb.pngانگلستان24068763.49
11Bristol-Myers Squibbus.pngایالات متحده236131411.80
12GlaxoSmithKlinegb.pngانگلستان224187401.20
13Cardinal Healthus.pngایالات متحده22288392.51
14Eli Lilly & Cous.pngایالات متحده20691832.24
15Otsuka Holdingjp.pngژاپن11357191.98
16Astellas Pharmajp.pngژاپن10462481.66
17Novo Nordiskdk.pngدانمارک10260971.67
18Daiichi Sankyojp.pngژاپن9051811.74
19Eisaijp.pngژاپن8637732.28
20AbbVieus.pngایالات متحده7114954.75
21Takeda Pharmaceuticaljp.pngژاپن6456541.13
22Allerganus.pngایالات متحده5727632.06
23UCBbe.pngبلژیک5735201.62
24Valeant Pharmaceuticalsca.pngکانادا509645.19
25Shionogi & Co.cn.pngچین4336841.17
26Actelionch.pngسوئیس283418.21
27SkyePharmagb.pngانگلستان272809.64
28Gileadus.pngایالات متحده2617401.49
29Shireie.pngایرلند217132.95
30Zoetisus.pngایالات متحده213306.36
31Mylanus.pngایالات متحده1123000.48
32Enzon Pharmaceuticalsus.pngایالات متحده111268.73
33McKessonus.pngایالات متحده109471.06
34Aphiosus.pngایالات متحده103429.41
35Ortho Biotechus.pngایالات متحده84551.76
36Yunnan Baiyao Groupcn.pngچین71235.69
37Sun Pharmain.pngهند5905.56
38Forest Laboratoriesus.pngایالات متحده52981.68
39Sinopharmcn.pngچین21281.56
40Actavisie.pngایرلند12220.45
41Perrigoie.pngایرلند12210.45
42Afresa Holdingsjp.pngژاپن1641.56

شکل1 نیز سهم کشورهای مختلف جهان از این رتبه بندی را نشان می دهد. از بین 42 شرکت مذکور، 18 شرکت متعلق به ایالات متحده است. ژاپن با 6 شرکت در رتبه دوم قرار دارد. همچنین شکل 2 دسته بندی این شرکت ها را بر اساس قاره نشان می دهد. قاره آمریکا، اروپا و آسیا به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفته اند و از قاره های آفریقا و اقیانوسیه شرکتی در این دسته بندی وجود ندارد.


filereader.php?p1=main_13264068d108c6901

شکل 1: سهم کشورهای جهان از شرکت های برتر دارویی


filereader.php?p1=main_387795c86765346ec

شکل 2: سهم قاره های جهان از شرکت های برتر دارویی


بر اساس آمار استخراج شده، بیشترین تعداد اختراع های منتشر شده و ثبت شده در فناوری نانو توسط شرکت های مذکور در بازه زمانی 2001 تا 2005 با تعداد 2387 اختراع است (شکل3). کاهش تعداد اختراع های فناوری نانو پس از سال 2010 اولاً به این دلیل است که اکثر اختراع های متعلق به این بازه زمانی هنوز در دست بررسی بوده و منتشر نشده یا به ثبت نرسیده اند و دوماً هنوز این بازه زمانی کامل نشده است. این کاهش در تعداد کل اختراعات این شرکتها نیز مشاهده میشود. البته نمی توان اثر بحران های اقتصادی در سطح جهانی بر این حوزه را نیز نادیده گرفت؛ به خصوص در فاصله زمانی سالهای 2006 تا 2010 که این امر می تواند دلیل کاهش اندک تعداد اختراع ها در این سالها باشد.


filereader.php?p1=main_b2bd717a77da570a5

شکل3: روند زمانی ثبت اختراع در حوزه فناوری نانو توسط شرکت های برتر دارویی در سال های 2013-1986


در شکل4 تعداد پتنت های نانویی به کل پتنت ها برای شرکت های مختلف رسم شده است. مطابق شکل، شرکت های Safoni، Novartis، Merck، Pfitzer، Amerisource Bergen و Roche Holding در رتبه های بالای این نمودار قرار دارند. قرار گرفتن در رتبه بالا نشان می دهد که شرکت های مذکور در همه حوزه های علوم دارویی پیشرو هستند.


filereader.php?p1=main_7af73b77dbbc5cc57

شکل4: توزیع شرکت های برتر دارویی بر اساس تعداد پتنت های نانویی و کل پتنت ها


یکی از شاخص های مطرح شده دیگر نسبت پتنت های نانو به کل سبد پتنت ها است. این شاخص نقش فناوری نانو و تاثیر آن را در راهبرد کلی شرکت نشان می دهد. همانطور که در جدول 1 نشان داده شده، بالاترین سهم پتنت نانو را شرکت Aphios از ایالات متحده با سهم 29/4 درصد دارد. گرچه این شرکت تنها دارای 34 پتنت است اما تقریبا یک سوم از سبد پتنت این شرکت به حوزه فناوری نانو مربوط می شود. یکی از رویکردهای شرکت مذکور استفاده از فناوری نانو به منظور تولید نانوذرات پروتئینی، نانوکره های پلیمری و نانوفسفولیپید ها برای بهبود انتقال دارو به منظور حفظ سلامت، پیشگیری از بیماری ها و درمان برخی سرطانها، بیماری های عفونی و اختلالات سیستم عصبی مرکزی مانند آلزایمر است. پس از آن، شرکت SkyePharma قرار دارد که حدود 10 درصد پتنتهای این شرکت مربوط به فناوری نانو است. هرچند تعداد اختراعات شرکت های بزرگ دارویی در حوزه فناوری نانو قابل قبول است ولی نسبت پتنت های نانو به کل پتنت های آنها کم است. در شکل5، پانزده شرکت برتر دارویی که از لحاظ تعداد پتنت های فناوری نانو به کل پتنت ها، دارای رتبه بالاتری هستند آورده شده است.


filereader.php?p1=main_b2bd717a77da570a5

شکل5: پانزده شرکت برتر دارویی بر اساس نسبت پتنت های نانویی به کل پتنت ها


بررسی پتنت های فناوری نانو شرکتهای برتر دارویی از لحاظ پتنت های معتبر (زنده) و پتنت های منقضی شده (مرده) در شکل 6 آورده شده است. 68 درصد پتنت های فناوری نانوی شرکت های برتر دارویی معتبر بوده و از لحاظ حقوقی مورد حمایت قرار میگیرند و حدود 32 درصد آنها نیز منقضی شده و دارای حمایت حقوقی نیستند. این امر نشان میدهد که عمر پتنت های نانویی در داروسازی زیاد نیست و نوآوری و تولید فناروی های جدید در این صنعت هنوز تا رسیدن به مرحله اشباع فاصله زیادی دارد.


filereader.php?p1=main_e29b29d2ab9270925

شکل 6 وضعیت حقوقی پتنت های فناوری نانو از لحاظ پتنت های معتبر و منقضی


نظرات
RELOAD