بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

۱۳۹۶/۱۰/۱۷

انتشار بیش از نیمی از مقالات نانوی سال 2017 توسط سه کشور برتر

بر اساس گزارش StatNano در اول ژانویه 2018، بیش از 154 هزار مقاله مرتبط با فناوری نانو در سال 2017 در بانک داده Web of Science نمایه شدند که بیش از 50 درصد آنها توسط چین، ایلات متحده و هند منتشر شده اند. ایران و کره جنوبی در رده های بعدی قرار دارند.

حدود 52 درصد از کل مقالات نانوی سال 2017 توسط سه کشور چین، ایالات متحده و هند منتشر شده اند. این سهم برای 5 کشور اول به 62 درصد میرسد. نکته جالب اینکه این کشورها به عنوان اولین گزینه های همکاری علمی با هم هستند. بطور مثال 10 درصد از مقالات نانوی چین بطور مشترک با آمریکا منتشر شده اند یا هند بیشترین همکاری علمی را با آمریکا و کره جنوبی دارد. نمودار زیر سهم نرمال شده ده کشور برتر در زمینه انتشار مقالات نانو را نشان می دهد.


filereader.php?p1=main_44a50f07b4bdc5774


 چین با انتشار بیش از 56 هزار مقاله نانو، همانند چند سال گذشته، در رده اول قرار دارد و آمریکا با بیش از 24هزار مقاله، دوم است. مقالات نانوی چین در حدود 17 درصد از کل مقالات چین در سال 2017 را تشکیل می‌دهند در حالیکه این سهم برای ایالات متحده حدود 6 درصد می شود. هند، ایران و کره جنوبی به ترتیب با انتشار 12600، 8800 و 8700 مقاله جزو 5 کشور اول در این شاخص به حساب می آیند. ایران سال قبل در این شاخص در رده ششم و بعد از کره جنوبی و آلمان قرار داشت! جدول زیر تعداد مقالات نانوی بیست کشور اول و سهم مقالات نانو از کل مقالات آنها را نشان می دهد. این سهم معیاری از میزان اولویت دهی کشورها به علوم و فناوری نانو است.


Rank

Country

Nano-articles

[Share of nano-articles to total articles [i

1

China

56,648

17.2

2

USA

24,100

6.2

3

India

12,618

16.7

4

Iran

8,791

22.1

5

South Korea

8,732

15.2

6

Germany

8,436

7.9

7

Japan

7,236

9.2

8

France

5,714

8.0

9

UK

5,537

5.4

10

Russia

4,875

12.0

11

Spain

4,352

7.3

12

Italy

4,298

6.6

13

Australia

3,724

5.9

14

Canada

3,394

5.1

15

Taiwan

2,962

12.4

16

Saudi Arabia

2,802

18.4

17

Brazil

2,788

5.7

18

Poland

2,454

9.0

19

Singapore

2,278

17.0

20

Turkey

2,196

7.2

 

Source: statnano

نظرات
RELOAD