بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

۱۳۹۶/۱۱/۱۷

پیش‌بینی جانمایی زیرشاخه‌های فناوری‌نانو در چرخه هایپ گارتنر

با توجه به توسعه بخش‌های مختلف فناوری‌نانو، می‌توان پیش‌بینی هایی از جانمایی هر یک از زیرشاخه‌ها در چرخه هایپ گارتنر ارائه کرد.

چرخه هایپ توسط موسسه پژوهشی گارتنر برای حوزه‌های مختلف تحقیقاتی و صنعتی ارائه می‌شود. این نمودارها یک طرح گرافیکی از پذیرش، بلوغ و کاربرد یک فناوری‌ را نمایش می‌دهد و به محقق و تصمیم ساز از چگونگی تکامل آن فناوری خبر می‌دهد. این نمودار به مدیران کسب وکار و استراتژیست‌ها کمک می‌کند تا درباره سرمایه‌گذاری و توسعه یک فناوری تصمیم‌ بگیرند. در این نمودارها، 5 مرحله اصلی از چرخه زندگی یک فناوری تشریح می‌شود. مرحله اول، محرک فناوری است که از یک پیشرفت جدید یا اختراعی مربوط به یک فناوری آغاز می‌شود. رسانه‌ها تبلیغات زیادی در باره این فناوری می‌کنند در حالی که هنوز چیزی اثبات نشده است. مرحله دوم، اوج حباب انتظارات و مرحله سوم ترکیدن حباب است که بسیاری از آزمایش‌های با شکست مواجه می‌شود. مرحله چهار سراشیبی روشن‌فکری بوده که در آن نمونه های بیشتری از اینکه چگونه فناوری می تواند به سازمان ها سود رساند ، شروع به متبلور شدن می کند و گسترده تر درک می شود. مرحله پنجم، فلات بهره‌وری است که در آن پذیرش عمومی آغاز شده و کاربرد صنعتی به شکل وسیع انجام می‌شود.

آنچه که در مورد فناوری‌نانو به یقین می‌توان گفت این است که این فناوری مدت‌هاست که از مرحله محرک فناوری گذشته است اما برای تشخیص دقیق‌تر جایگاه این فناوری در این مسیر بهتر است فناوری‌نانو را به شاخه‌های مختلف تقسیم کرد چرا که هر یک زیرشاخه‌های این فناوری مسیر جداگانه‌ای را طی کرده‌اند.

یکی از شاخص‌های جانمایی فناوری‌نانو در چرخه هایپ گارتنر، رجوع به بانک اطلاعات محصولات نظیر بانک محصولات فناوری نانو (NPD) است. با بررسی آماری این محصولات این بانک‌ها می‌تواند تخمین بهتری از وضعیت زیرشاخه‌های فناوری‌نانو ارائه کرد.


فناوری‌هایی که در مرحله اول، تولد هستند:

تراشه‌های زیستی، روبات‌های هوشمند، چاپگرهای زیستی سه بعدی، رابط‌ها مغز و کامپیوتر، غبار هوشمند، محاسبات کوانتومی؛


فناوری‌هایی که در مرحله دوم، قله قرار دارند:
ادوات الکترونیکی قابل پوشیدن، ترانزیستورهای مبتنی برنانولوله‌؛

فناوری‌هایی که در مرحله سوم، سراشیبی هستند:
نانوروان‌سازها، کیت‌های تشخیص طبی، شیشه‌های کنترل کننده حرارت؛

فناوری‌هایی که در مرحله چهارم، صعود از دامنه قرار دارند:
منسوجات خودتمیزشونده، البسه آنتی‌باکتریال؛

فناوری‌هایی که وارد مرحله پنجم، یعنی ورود به فلات هستند:
نانوفیلتراسیون، کرم‌های آرایشی و ضدآفتاب؛

نظرات
RELOAD