بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
Iran

برنامه های استراتژیک Iran

فناوری نانو در ایران 1404؛ سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 1404

۲۰۱۷ - ۲۰۲۵

چشم انداز

در سال 1404، پیشرفت‌های فناوری‌نانو در جمهوری اسلامی ایران، با تأثیرگذاری در آبادانی کشور و تولید ثروت، موجب بهبود زندگی مردم می‌شود. در این سال، کشور ضمن تعامل سازنده با سایر کشورها حرکت به سمت مرجعیت جهانی در فناوری‌نانو را ادامه می‌دهد و این حرکت‌ اثر قابل ملاحظه‌ای بر اقتدار علمی کشور خواهد داشت.