بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
USA

برنامه های استراتژیک USA

اصول سیاست‌گذاری برای تصمیم‌گیری ایالات متحده در زمینه تنظیم و نظارت بر استفاده از فناوری‌نانو و نانومواد

۲۰۱۱ -

اولویت ها

اولویت ملی فرآیندها و پدیده های بنیادی نانومقیاس
اولویت ملی نانومواد
اولویت ملی سیستمها و دستگاههای نانومقیاس
اولویت ملی تحقیقات ابزار دقیق، مترولوژی و استانداردهای فناوری نانو
اولویت ملی ساخت و تولید در مقیاس نانو
اولویت ملی دستیابی به ابزار دقیق و امکانات مهم پژوهشی
اولویت ملی محیط زیست، سلامت و ایمنی
اولویت ملی ابعاد آموزشی و اجتماعی