بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک USA

راهنمایی برای استفاده صنعت از نانومواد در غذای حیوانات ۲۰۱۵ -
اولویت ها
بخشهای اولویت دار انرژی و محیط زیست
بخشهای اولویت دار فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل میکروسیستم‌ها
بخشهای اولویت دار سلامت و فناوری زیستی (چند پروژه)
بخشهای اولویت دار صنایع غذایی