بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
USA

برنامه های استراتژیک USA

راهبرد تحقیقاتی نانومواد

۲۰۰۹ -

اولویت ها

بخشهای اولویت دار صنایع غذایی و کشاورزی
بخشهای اولویت دار الکترونیک
بخشهای اولویت دار خودرو
بخشهای اولویت دار نساجی
بخشهای اولویت دار شیمیایی/ پتروشیمی
بخشهای اولویت دار سلامت و پزشکی
بخشهای اولویت دار انرژی و محیط زیست
اولویت ملی شرکت‌های کوچک و متوسط/ جامعه