بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک France

جنبه‌های نظارتی فناوری‌نانو و زیست‌شناسی مصنوعی ۲۰۱۳ -
اولویت ها
بخشهای اولویت دار فناوری اطلاعات و ارتباطات
بخشهای اولویت دار خودرو
بخشهای اولویت دار پزشکی و مراقبت های سلامت
بخشهای اولویت دار هوا فضا و دفاعی
بخشهای اولویت دار مواد غذایی و نوشیدنی