بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
France

برنامه های استراتژیک France

جنبه‌های نظارتی فناوری‌نانو و زیست‌شناسی مصنوعی

۲۰۱۳ -

اولویت ها

بخشهای اولویت دار فناوری اطلاعات و ارتباطات
بخشهای اولویت دار خودرو
بخشهای اولویت دار پزشکی و مراقبت های سلامت
بخشهای اولویت دار هوا فضا و دفاعی
بخشهای اولویت دار مواد غذایی و نوشیدنی