بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
Russia

برنامه های استراتژیک Russia

نظارت بر تولید و گردش محصولات حاوی نانومواد

۲۰۰۷ -

اولویت ها

بخشهای اولویت دار انرژی، محیط زیست و فضا
بخشهای اولویت دار پزشکی و سلامت
بخشهای اولویت دار شبکه و ارتباطات
بخشهای اولویت دار غذا و کشاورزی
بخشهای اولویت دار محاسبات و اطلاعات سرگرمی