بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
UK

برنامه های استراتژیک UK

فناوری‌نانو در ساخت‌وساز و تخریب: راهنمایی برای صنعت

۲۰۱۷ -

اولویت ها

بخشهای اولویت دار میکرو و نانوالکترونیک در پزشکی (تشخیص و درمان). حفظ سلامتی و ایمنی
بخشهای اولویت دار میکرو و نانوالکترونیک برای جابجایی، حمل و نقل، انرژی و حفاظت از محیط زیست
بخشهای اولویت دار روش های طراحی و کنترل، تجهیزات و ابزار برای میکرو و نانوالکترونیک