بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک UK

برنامه فناوری‌نانو -
اولویت ها
اولویت ملی پذیرش صنعت (خوشه بندی صنعتی - تحقیقاتی؛ دسترسی به قابلیتها؛ کمک به کسب و کارهای کوچک؛ مدیریت و دسترسی به اطلاعات)
اولویت ملی ایجاد ارتباطات جهانی (پیمانهای راهبردی؛ سرمایه گذاری داخلی؛ صادرات؛ ترویج؛ پنلهای بین المللی)
اولویت ملی مهارتها و آموزش (مهارتهای صنعتی؛ آگاهی بخشی عمومی؛ آموزش متوسطه؛ آموزش عالی؛ حوزه آموزش و پرورش (TAFE)
اولویت ملی توسعه مسوولانه (تنظیم گری ملی؛ خود تنظیم گری صنعتی؛ زیرساختهای حمایتی؛ مشارکت عمومی)
اولویت ملی ایجاد پلت فرم هایی برای آینده (سرمایه گذاری تحقیق و توسعه؛ زیرساختها؛ همکاریهای بین المللی؛ انتقال به صنعت)
سازمان های منتشرکننده
استرالیا وزارت صنعت، نوآوری و توسعه منطقه ای