بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
France

برنامه های استراتژیک France

مسائل اخلاقی فناوری نانو در بخش کشاورزی و مواد غذایی

۲۰۱۲ -

اولویت ها

تمرکز تحقیق و توسعه شناسایی منابع، معدوم کردن، حمل و نقل و انتشار
تمرکز تحقیق و توسعه شناخت اثرات زیست‌محیطی و سلامت انسان برای آگاهی‌بخشی به ارزیابی ریسک‌ها و روش‌های آزمایش
تمرکز تحقیق و توسعه توسعه رویکردهای ارزیابی ریسک
تمرکز تحقیق و توسعه تعدیل و جلوگیری از ریسکها

سازمان های منتشرکننده

ایالات متحده ایالات متحده اداره تحقیق و توسعه سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا