بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک France

مسائل اخلاقی فناوری نانو در بخش کشاورزی و مواد غذایی ۲۰۱۲ -
اولویت ها
تمرکز تحقیق و توسعه شناسایی منابع، معدوم کردن، حمل و نقل و انتشار
تمرکز تحقیق و توسعه شناخت اثرات زیست‌محیطی و سلامت انسان برای آگاهی‌بخشی به ارزیابی ریسک‌ها و روش‌های آزمایش
تمرکز تحقیق و توسعه توسعه رویکردهای ارزیابی ریسک
تمرکز تحقیق و توسعه تعدیل و جلوگیری از ریسکها
سازمان های منتشرکننده
ایالات متحده اداره تحقیق و توسعه سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا