بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
Japan

برنامه های استراتژیک Japan

راهنمای ارزیابی انتشار و قرار گرفتن در معرض نانومواد کربنی (نانولوله های کربنی و گرافن)

۲۰۱۸ -

اولویت ها

بخشهای اولویت دار قطعات نانو برای فناوری اطلاعات و ارتباطات
بخشهای اولویت دار سیستم‌های میکرو- نانو
بخشهای اولویت دار علوم نانوزیست‌فناوری
بخشهای اولویت دار مدل‌سازی و شبیه‌سازی
بخشهای اولویت دار ابزار دقیق و مترولوژی برای علوم‌نانو و فناوری‌های نانو

سازمان های منتشرکننده

فرانسه فرانسه آژانس ملی تحقیقات