بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک Japan

راهنمای ارزیابی انتشار و قرار گرفتن در معرض نانومواد کربنی (نانولوله های کربنی و گرافن) ۲۰۱۸ -
اولویت ها
بخشهای اولویت دار قطعات نانو برای فناوری اطلاعات و ارتباطات
بخشهای اولویت دار سیستم‌های میکرو- نانو
بخشهای اولویت دار علوم نانوزیست‌فناوری
بخشهای اولویت دار مدل‌سازی و شبیه‌سازی
بخشهای اولویت دار ابزار دقیق و مترولوژی برای علوم‌نانو و فناوری‌های نانو
سازمان های منتشرکننده
فرانسه آژانس ملی تحقیقات