بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
Georgia

برنامه های استراتژیک Georgia

پیشگامی ملی نانو نوآوری گرجستان

۲۰۰۵ -

ماموریت

مأموریت

بهره برداری از فناوری‌های نانو برای ارائه راه حل‌های پیشرفته، دانش و تجربه برای بهبود کیفیت زندگی مردم، شرایط زندگی، حفظ سلامتی.

-        حمایت از ایجاد همکاری تحقیقاتی و پروژه‌های تجربی صنعتی برای دستیابی به همکاری‌های شایستگی در سطح ملی و بین‌المللی؛

-        انجام تحقیق و توسعه؛

-        پشتیبانی از علم، کسب و کار، تصمیم گیران و دولت؛

-        افزایش آگاهی اطلاعات سفارشی برای شرکتها، موسسات و افراد مرتبط در سراسر جهان؛

-        سرمایه‌گذاری بذر و مدیریت مشاوره، ترویج محصول جدید و تشویق.

سازمان های منتشرکننده

ژاپن ژاپن وزارت بهداشت، کار و رفاه