بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
Denmark

برنامه های استراتژیک Denmark

نانومواد در زباله؛ مسائل و دانش جدید

۲۰۱۴ -

اولویت ها

بخشهای اولویت دار انرژی تجدید پذیر
بخشهای اولویت دار کاهش اثرات منفی بر محیط زیست و جو
بخشهای اولویت دار بهبود سلامت و فناوری پزشکی

سازمان های منتشرکننده

نروژ نروژ شورای تحقیقات نروژ