بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
Denmark

برنامه های استراتژیک Denmark

ظهور و اثرات دی اُکسید تیتانیوم آناتاز نانوذرات در محصولات مصرفی

۲۰۱۴ -

اولویت ها

بخشهای اولویت دار دستگاهها و ماشین آلات کاربردی فناوری نانو
بخشهای اولویت دار نانوسنتز
بخشهای اولویت دار مدل سازی نانو
بخشهای اولویت دار نانو طراحی
بخشهای اولویت دار فناوری نانوی ملکولی
بخشهای اولویت دار نانومترولوژی و تعیین مشخصات نانو
بخشهای اولویت دار خواص بنیادی نانومواد
بخشهای اولویت دار نانو سم شناسی و محیط زیست
بخشهای اولویت دار نانوپزشکی
بخشهای اولویت دار نانوزیست فناوری
بخشهای اولویت دار نانوساخت

سازمان های منتشرکننده

انگلستان انگلستان شورای تحقیقات علوم فیزیک و مهندسی