بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک European Union

راهبرد آژانس مواد شیمیایی اروپا در زمینه عناصر نانو فرمها ۲۰۱۷ -
اولویت ها
بخشهای اولویت دار دستگاههای نانوالکترونیک سه بعدی
بخشهای اولویت دار نانوحسگرهای ایمنی موادغذایی
بخشهای اولویت دار نانومواد برای کاتالیزورهای فلزات گرانبها
بخشهای اولویت دار نانومواد برای استفاده صنعتی
بخشهای اولویت دار سیستم تصفیه آب با مصرف کم انرژی
بخشهای اولویت دار نانوحسگر محیط زیست کاربردی IoT
بخشهای اولویت دار نانوالیاف های کارکردی
سازمان های منتشرکننده
کره جنوبی وزارت علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات