بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
European Union

برنامه های استراتژیک European Union

راهبرد آژانس مواد شیمیایی اروپا در زمینه عناصر نانو فرمها

۲۰۱۷ -

اولویت ها

بخشهای اولویت دار دستگاههای نانوالکترونیک سه بعدی
بخشهای اولویت دار نانوحسگرهای ایمنی موادغذایی
بخشهای اولویت دار نانومواد برای کاتالیزورهای فلزات گرانبها
بخشهای اولویت دار نانومواد برای استفاده صنعتی
بخشهای اولویت دار سیستم تصفیه آب با مصرف کم انرژی
بخشهای اولویت دار نانوحسگر محیط زیست کاربردی IoT
بخشهای اولویت دار نانوالیاف های کارکردی

سازمان های منتشرکننده

کره جنوبی کره جنوبی وزارت علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات