بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
UK

برنامه های استراتژیک UK

کار ایمن با نانومواد در تحقیق و توسعه نسخه 2

۲۰۱۶ -

اولویت ها

بخشهای اولویت دار ساختارها و مواد مهندسی شده
بخشهای اولویت دار تولید، ذخیره و توزیع انرژی
بخشهای اولویت دار نیروی محرکه
بخشهای اولویت دار حسگرها، الکترونیک و ادوات

سازمان های منتشرکننده

ایالات متحده ایالات متحده سازمان ملی هوا فضا (ناسا)