بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
France

برنامه های استراتژیک France

نانو سیستم‌ها و فناوری‌های‌نانو (ویرایش 2012)

۲۰۱۲ - ۲۰۱۳

اولویت ها

تمرکز تحقیق و توسعه شناسایی، تعیین مشخصات و تعیین میزان منشا انتشار نانومواد
تمرکز تحقیق و توسعه فرایندهایی که مخاطرات بالقوه و مواجهه (با نانو مواد) را تحت تاثیر قرار می‌دهند
تمرکز تحقیق و توسعه اثرات متقابل نانومواد در سیستمهای پیچیده از سیستم های زیرسلولی گرفته تا اکوسیستم ها
تمرکز تحقیق و توسعه تحقیقات تطبیقی و زیرساخت دانشی برای تسریع پیشرفتهای تحقیقاتی و فراهم کردن بازخورد سریع برای ارتقای تحقیقات